Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1341. Visby og Heltborg,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 71; S. i K.; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/304; P. M. 149; Vahls M. 29; Kbg. 1648.
———————————

1. 1536. Poul Christensen; [levede 1555; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde det, efter Tidens Leilighed, anseelige Antal af 17 Bøger].

2. o. 1555** (50?). Christen Kjeldsen; [levede 1584; kaldtes gamle Hr. Christen til Forskjel fra Etm., som tituleredes: „unge Hr. Christen“].

3. c. 1571. Christen Lauritsen; ~ . . . , levede 25; see Etm.; [† 21/3 1594; Gravramme].

DanKir bd. 12, s. 554 (se nedenfor).

4. 1594. Mads Andersen Morsing; F. A. M., Bgmstr. i Thisted; St. i Rostock 87; C. ss. 88; Pr. (19); 1 ~ F. D.? Anna Christensdtr., † P. med 4 B. 02; 2 ~ Maren Nielsdtr. Holm, f. Aalbg.; (Sstr. t. Anders N. H. i Vadum og t. Jens N. Holm i Hundstrup-Ø.); F. N. H., Bgr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 3/2 1635, Skifte 9/6 s. A.; Lgst.].

Helk I, s. 150; KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 744 (samt note 12); PT 11:3 (1942), s. 242 (se nedenfor); KlitVen s. 341; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 250; DanKir bd. 12, s. 553-554 (se nedenfor).

5. k. 14/3 1636 [Cap.* (35)] Oluf Madsen Svale af Hedensted; St. Od. 27; Pr.; 1 ~ c. 35 F. E.; 2 ~ Maren Villadsdtr. Søndbjerg; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see V. O. Wisbye ell. Svale i Vang-T.; C. Jørgensen i Grindsted-H.; [† 12/5 1648; Værge for hans Børn var Ove Madsen i Fyn; Lgst.; Hustrus Initialer paa Alterkalken].

KUM I, s. 84 (»Ol. Matth. Hejnsted«); PT 11:3 (1942), s. 242-43 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 554 (se nedenfor).

6. k. 9/6 1648. Jens Andersen Søndberg, vistnok af Søndbjerg-O., f. 30/1 21; St. Vibg. 43; ~ F. E., † •/3 92; 1 S., 6 D.; see 3 Etm.; D. J. Roesholm i Harring-S.; S. M. Høiberg i Sennels; [† 27/3 1690; hans datter Inger var Digterinde; første Hustrus Initialer p. Alterkalken c. 63 og p. Stolestade 52].

KUM I, s. 178 (»Ioannes Andreæ Sonomontanus«); Sixhøj nr. 142; EM bd. 8. s. 141-142; PT 11:3 (1942), s. 243 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 549-550, 553 (se nedenfor).

7. 24/6 1682**, o. 23/1 84, F. S. Anders Jensen Søndberg, f. 22/9 57; St. Thisted 77; C. 10/8 79, illum.; ~ Kirsten Jensdtr., Skifte Visby Pg. 30/11 99; [† 26/9 1684].

KUM II, s. 77 (»Andreas Iohannis Synbergius«).

8. 18/8 1685**, o. 23/9, Erik Hansen Holm af Rær-H.-V., f. 14/1 60; St. Thisted 79; C. 4/6 84, illum.; ~ 22/9 86 F. Sstr. Else Jensdtr. Søndberg, f. her 49; 4 S.; 2 ~ Etm.; [† 23/10 1696].

KUM II, s. 94 (»Ericus Ioh. Holmius«).

9. 3/11 1696 [Fp. i Braband og Flandern 93] Mag. Esaias Klaumann, f. Kbh. 56; St. Kbh. 76; Mag. 88; Pr. 27/4 18; 1 ~ 2/3 98 F. E., † 9/8 17; 2 ~ 18 Else Nielsdtr. Futtrup, f. c. 01, b. Flade 10/8 81; u. B.; [b. 20/12 1719; han og Hustru gav 1705 nyt Alterklæde til K.; første Hustrus Initialer p. Stolestade 01].

KUM II, s. 63 (»Esaias Klaumannus«); DanKir bd. 12, s. 549, 553, 554 (se nedenfor).

10. 19/1 1720, o. 20/3, Laurits Lauritsen Damstrøm, f. Lemvig 5/6 88; F. L. Olufsen D., Forv. paa Ryssensteen; M. Birgitte Petræa; St. Fred. 06, Bacc. 07; C. 9/10 09, h.; ~ Dorothea Larsdtr. Bang af Taulov, f. c. 95, b. 22/5 66; [b. 7/3 1760; Hustrus Initialer p. Stolestade 1721].

KUM II, s. 311, 319 (»Laurentius Laur. Damstrøm«, 18 år gl.); DanKir bd. 12, s. 552-553 (se nedenfor).

11. 4/5 1759** [r. Cap. Vestervig-A. 28/7 52, o. 10/8] Jens Jensen Halse af Nykjøbing-L.-E., f. Mandal 26; St. Roesk. 48; Chordegn i Nykjøb. p. M. 49; C. 17/11 50, n.; ~ Dorothea Cathrine Overbeck, † Kippinge Skole 16/12 11; (Sstr. t. Nicolai J. C. O. i Vodder); F. Conrad Mikkelsen O., Rtr. ss.; M. Dorothea Sophie Rye; 2 S., 2 D.; see Jens C. H. i Kippinge-B.; [† 25/2 1775].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 173.

12. 27/4 1775, o. 21/7, Ole Abrahamsen Bay, f. Kbh. 30/3 38; F. A. Jensen B.; Brbr.; M. Birthe el. Benedicte Nielsdtr.; St. Kbh. 58; C. 7/3 61, n.; ~ 20/9 76 Karen Margrethe Billeschou, d. Humlum 13/9 51, † 21/8 17; F. Jørg. Pedersen B.; M. Dorth. Marg. Mailund; [† 16/8 1799; Lgst.].

DanKir bd. 12, s. 554 (se nedenfor).

13. 6/12 1799, o. 21/2 00, Knud Graah; [28/3 1818 S. Bjergby-S.; see der].

14. 30/9 1818 [Bindslev 13/9 05] Heino Gerhard Gad; [21/9 1827 Everdrup; see der].

15. 30/11 1827 [Cat. Hjørring 20/4 25] Michael Frederik Blichfeldt; [27/5 1842 Vestervig-A.; see Veiby-T.].

16. 17/8 1842, o. Viborg 17/10 [c. Adj. Vibg. 32; Adj. ss. 19/7 34] Jens Nicolai Fabricius Leth af Skive-R., f. 9/5 08; St. Vibg. 26; C. 1/11 32, l.; Landthingsmd. (8 Kreds) 14/10 50; ~ 24/5 33 Laurence Cathrine Quistgaard, f. 28/11 08, † Aggersborg 1/3 1903; F. Iver Q. t. Nørgaard i Salling; M. Maren Sommer Aagaard af Tem; 4 S., 1 D.; see Henrik Nic. Clausen L. i Aggersborg; [# 1882; † Aggersborg 12/7 1889].

Sixhøj nr. 1634; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 71.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Visby Kirke, s. 546-555, Heltborg Kirke, s. 685-692 (utg. 1942).
Wolf, Johannes R.: Minder om Præsten Jens Andersen Sønberg og hans Slægt fra Visby i Thy. Historisk Årbog for Thisted amt 1938, side 3-15.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1929, s. 451-460.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Visby s. 242-43).