Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1266. Vang og indtil 1794, da Kirken blev nedbrudt, Torup,

Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 65; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/289; P. M. 141; Vahls M. 47; Kbg. 1688.
———————————

1. 15 . . Søren Justesen.

2. 15 . . Mads Christensen Lugge el. Luge; [afsat 1551].

3. 1551. Peder . . .

4. (1568. 84). Mikkel Lauritsen Bugge; [† c. 1589].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; 2:6 (1872-73), s. 621.

5. (1592. 97. 1610). Søren Nielsen Lugge af Nørhaa; Pr. (08. 10); [† c. 1618].

KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 744.

6. 1619. Jens Christensen Kaasøe; maaskee St. Aalbg. 17; ~ (43) Anne Christoffersdtr.; F. C. Nielsen Lunow t. Rugaard, hans uægte Dtr.; see Etm.; [† eft. 1663; Eptph.].

KUM I, s. 30 (»Ianus Christian. Alburg.«); KS 3:3 (1881-82), s. 744; 6:3 (1939-41), s. 176 (Rettertinget); FWDP 1266,6; DanKir bd. 12, s. 427 (se nedenfor).

7. o. 28/10 1663**. F. S.? Christen Jensen Kobberøe; maaskee St. Thisted 51; (see V. H. Egeberg i Lysabild); [levede 1686].

KUM I, s. 230 (»Christianus Ioannis«); PT 8:63 (1927), s. 46 (Bircherods Dagbøger).

8. 11/2 1683**, o. 23/1 84, Villads Olsen Wisbye el. Svale af Visby-H., f. 25/9 46; St. Vibg. 67; C. 28/6 70, illum.; ~ Vang 17/7 89 Kirsten Olufsdtr.; B.; 2 ~ D. S. Schytte i Tødse-E.; see C. V. Svale, r. Cap. i Sæby; [† 1697; fik som Cap. 16 Sldr. aarligt i Løn].

KUM I, s. 342 (»Wilhadus Olai Wisbyensis«); Sixhøj nr. 478.

9. 15/1 1698, o. 15/4, Mag. Jens Jensen Godtzen; Pr. 29/4 05; [6/9 1709 Ingstrup-H.-A.; see der].

10. 18/10 1709, o. 18/12 [Hør. Middelfart 04] Hans Nielsen Bang*, f. Middelfart 9/5 82; F. N. Kindstrup, Rdmd.; M. Mette Hansdtr. Bang af Bogense-S.; St. Fred. 00; C. 16/5 02, illum.; Pr., i. 11/4 36, – 39; ~ 26/6 10 Mette Madsdtr. Rostoch af Middelfart-K., f. Od. 18/3 73, † 18/8 37; 7 S., 3 D.; see Rasmus H. B., r. Cap. Vraa-E.-S.; C. J. Agerholm, r. Cap. ss.; M. N. Toftum i Flade-F.-G.; [† 2/3 1754; retsindig Embedsmand; fortræffelig Catechet; god Huusholder; samlede i sit lille Kald under megen Godgjørenhed store Midler; eiede begge Kirker; bekostede Alteravlens Staffering 1711; Eptph.].

KUM II, s. 259 (»Iohannes Bangius«); Nygaards sedler: børn, hustrus død; DanKir bd. 12, s. 422, 426 (se nedenfor).

11. 9/2 1753**, o. 21/2, Adrian Lauritsen Brøndlund, d. Aalbg. 10/10 20; (Bdr. t. Peder L. B. i Albæk-V.); F. L. Pedersen B., Kbmd.; M. Anna Adriansdtr. v. Horn; St. Aalbg. 44; C. 8/9 49, n.; Pr. 74; ~ N. Nebel, V. Vandet S. 23/11 56 Ida Sophie Christensdtr. Søltoft af N. Snede-E., f. 6/11 31, † Vær 16/5 12; 1 S.; (see J. K. Pontoppidan i Ørting-F.; H. C. Schmidt i Vær-N.; J. J. Laurbjerg i Bredsten-S.); [† Thisted 7/6 1792; han og Hustru gav 85 en Lysekrone til K.].

KUM III, s. 41 (»Hadrianus Brøndlund«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2309, 1879; PT 12:1 (1946), s. 179, 181, 183-84 (Brøndlund); DanKir bd. 12, s. 425-426 (se nedenfor).

12. 17/8 1792, o. 3/10, Peter Bertelsen; [14/3 1800 Klim-T.; see Torrild-V.].

13. 30/5 1800, o. 27/8 [Hør. Aalbg. 95] Jens Kraft Pontoppidan; [3/10 1806 Skjoldborg-K.; see Ørting-F.].

14. 20/2 1807, o. 10/6, Johan Vogelius Steenstrup; [15/6 1818 Hillerslev-K.; see Skelund-V.].

15. 3/3 1819, o. 21/4, Knud Munch; [25/11 1825 Klim-T.-V.; see Ringe].

16. 17/3 1826 [p. Cap. Stillinge 7/6 25, o. 7/7] Johan Henrik Madelung; [29/1 1848 Sjørring-T.; see der].

17. 21/4 1848 [Cat. Faabg. 27/5 42] Gumme Bondo; [10/12 1858 Vallensbæk; see der].

18. 27/2 1859 [p. Cap. Vemmetofte 29/10 45, o. 5/11; Græsted-M. 6/7 48; Kjeldby 10/2 49–56] Laurits Andreas Theodor Fog, f. Nykjøb. p. F. 26/2 17; F. Johan Pet. F., Søkrigscomm. og Mønsterskrvr.; M. Cathrine Hedvig Dencher; St. Nykjøb. 35; C. 6/7 41, h.; ~ 10/10 54 Elisabeth Dorothea Sophie Quistgaard, f. 27/12 16; „Modtog 26/2 77 et smukt Beviis paa den Høiagtelse og Hengivenhed, han har vundet, idet han ved at træde ind i sit Arbeidsværelse overraskedes ved at finde dette møbleret med smukke i gammel Stil forarbeidede Egetræs Møbler“. See Nat. Tid.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Vang Kirke, s. 419-428, Torup Kirke, s. 429-433.