Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 793. Sognepræster i Middelfart og Kauslunde,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 365; M. S. 2-a/93; M. M.; Lkm. 2/441; St. M.; Kbg. Middelfart 1709, Kauslunde 1646.
Anm. Fra 7/12 1866 er ansat en Vicepastor i Kauslunde.
———————————

1. 1526 el. 36 [Taulov-E. 22] Mag. Peder Hansen Bang, f. Middelfart; F. H. B., Bgmstr.; M. Dorothea Lauritsdtr. Skak el. Ane Slot; maaskee St. 29; Pr. 45; see Etm.; [† 1566; fik 8/6 47, sammen med to Borgere, St. Annæ Huus med tilhørende Bygninger og Huus — — (Pont. Ann. 3/302); »Hr. Peder Hansen, Sognepræst i Mede[l]far«, fik 11/1 1553 »Kronens Part af Tienden af Cautzlundt Sogn i dette Aar«].

FS nr. 686 (»Petrus Johannis«); DKR s. 347-348; KB bd. 1 (1551-1555) s. 210; KS 6:3 (1939-41), s. 161; DanKir bd. 17, s. 3729 (Taulov Kirke).

2. k. dom. judicate 1566 [r. Cap.* 62] F. S. Ole Pedersen Bang, f. c. 34; St. Fyn t. Kbh. 58, i Rostock 60; Pr.; ~ Margrethe Thygesdtr.; 8 B.; 2 ~ Etm.; see Peder O. B. i Brendekilde-B.; Oluf O. B. i Sønderby-H.; [† 10/6 1592; lærd; men blev 88 anklaget for J. M.(1), at han var ubegribelig i Ord og Tale („verum de ipso narratur“); Lgst.].

FS nr. 647 (»Olaus Petri Medelfar«); Helk I, s. 159 (»Olaus Petri Bange Middeltrus«); DanKir bd. 9, s. 2227, 2327, 2350-52 (se nedenfor).

3. 1592. Sone Lauritzen, f. Svendbg.; St. Svendbg. 88; Pr. 30/1 93; ~ (98) F. E.; [fradømt Embedet 6/7 1619, fordi han havde kritiseret Ordinantzen, rettet falske Beskyldninger mod Lensmanden, sin Capellan og Præsten i Asperup og vitterlig Løiet; „Hr. Sone drucket (95) med Hr. Eiler (i Asperup-R.); Hustruen fik aff mig 1 Skrabe; hun skulde tage vare paa hendis Rock, iche paa Steffning at udgiffve“ (J. M.: S. 369); Lgst.].

FS nr. 751 (»Zeno Laurentii Svenburgensis«); KS 6:3 (1939-41), s. 161; DanKir bd. 9, s. 2350-52 (se nedenfor).

4. k. 5/4 1619, E. f. B. 8/9 [p. Cap. Asperup-R., o. 8/9 14] Niels Madsen Ryberg, f. Middelf. c. 82; F. M. N. R., Rdmd.; M. Birgitte Hansdtr. Bang; St. Middelf. 02; Pr. c. 18; ~ Sidsel Jespersdtr. af Østrup-H.; 3 S., 3 D.; maaskee 2 ~ (el. trol) c. 29 Etm.; see Mads N. R. i Vinding v. Veile; Eiler N. R. i Lerup-T.; M. P. Zimmermann i Dronninglund; [b. 10/10 1628].

FS nr. 616 (»Nicolaus Matthiæ Ryberg Medelf.«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Nicolaus Matthiæ Rygbergh«, 37 år gl.); 6:3 (1939-41), s. 161; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 14.

5. 1628 [r. Cap. Bogense-S., o. 2/6 26] Søren Nielsen Glud, f. 99; maaskee ~ (trol.) c. 29 F. E., † c. 30; u. B.; [afsat •/11 1636, er fmtl. den S. N. Glud, som 1638 blev Præst i Hemmet-V.; see der].

6. o. 15/2 1637. Mag. Erik Johansen Monrad; [1642 Kbh. Hel. G. K.; see der].

7. o. 13/7 1642. Mag. Mads Mortensen Lime, f. Ribe 10/3 10; (Bdr. t. Peder M. L. i Føvling-H. og Halvbdr. t. Susanne P. ~ S. A. Wedel t. Ribe Dk., t. Margrethe P. ~ J. H. Buch, r. Cap. t. Ribe Dk. og t. Anne P. ~ H. Olufsen t. Ribe Cathrine K.); F. M. Madsen L., Bgmstr. og Tolder; M. Else Iversdtr. Vandel (2 ~ Peder Christensen); St. Ribe 30; udenlands 30–33: St. i Rostock 30, i Leiden 32 og Franeker, i Oxford 33; Mag. Kbh. 16/5 37; 1 ~ . . . . ; 1 D.; 2 ~ Elisabeth Clausdtr. Bang, f. 29; (Sstr. t. Claus C. B. i Steenløse-F., t. Hans C. B. i Bogense-S. og Morfaders Sstr. t. A. M. Rüdiger N. Jernløse-K.); F. C. Madsen B., Bgmstr. i Middelfart; M. Anna Rasmusdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Hans M. L. her; B. J. Taulow i Asperup-R.; L. A. Ringkjøbing og L. P. Bang, begge i Taulov; [† 7/2 1658; Begr. i K.].

KUM I, s. 104, 140 (»Mathias Martini Lime/Liem Ripensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Matthias M. Liem«, 32 år gl.); Helk I, s. 299; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 176, Ribe byfoged nr. 99; PT 1990, s. 12-14; 1995, s. 40; SL II, s. 134; DanKir bd. 9, s. 2340-41, 2364 (se nedenfor).

8. o. 2/4 1658 [Crtr. Od. 55] Mag. Johan Henriksen Gosmann (Goßmann), f. Kbh. 21; F. H. G.; St. Kbh. 41; Crtr. Ribe 10/11 el. 4/9 53; Mag. 55; Pr. 60; 1 ~ . . . Davidsdtr. Ocher; F. Kbmd. i Od.; 2 ~ F. E., † 31/8 60 (80?); see Claus H. G., r. Cap. Ribe Dk.; [† 25/5 1680; hans Initialer i en Gavldør 67; Eptph. (med hans 2. Hustru og Forældre); Begr. i K.].

KUM I, s. 163 (»Iohannes Henrici Gosmannus«); KS 5:3 (1905-07), s. 722; PT 1990, s. 13; DanKir bd. 9, s. 2278, 2340-41, 2363-64 (se nedenfor).

9. 10/5 1672** [Rtr. her 70] F. Sts. Mag. Hans Madsen Lime, f. her c. 46; St. Od. 64; Hør Kold. 4/12 66; Mag. 73; Pr. 21/4 00; ~ Od. 13/5 74 Karen Jørgensdtr. Taulov, f. 55, † Søndersø 35, b. Middelfart 2/11; (Sstr. t. Bertel J. T. i Asperup-R.); F. Mag. J. Bertelsen T., Crtr. i Od.; M. Margrethe Jeremiasdtr. Wulf; 7 B.; see K. B. Rosenvinge i Fjelsted-H.; E. Brinch i Søndersø; Bertel M. H. L. i Rønnebæk-O.; Johan H. L. i Himmelev-R. Kl.; [† 15/8 1704; han og Hustru gav 04 Alterkande til K.; Begr. i K.; var Ejer af Taulov Kirke fra 1686, sammen med L. P. Bang i Taulov].

KUM I, s. 318 (»Iohannes Matthiæ Mittelfard.«); PT 1990, s. 14; SL II, s. 103, 104; Green, s. 135-136; DanKir bd. 9, s. 2301, 2364 (se nedenfor), bd. 17, s. 3730 (Taulov Kirke).

10. 10/10 1704 [r. Cap. Od. St. Knuds K. 18/2 79**] Mads Pedersen Rostoch, f. Ribe 1/1 55; F. P. Jensen, Skomgr.; St. Ribe 72; Hør Od. 77; p. Cap. Od. St. Knuds K., o. 30/7 78; ~ 5/5 80 Anna Margrethe Hansdtr. Viingaard af Flødstrup-U., † Vang i Thy 43; 13 B.; see H. N. Bang i Vang-T.; [b. 3/3 1714; døde pludseligt, som han sad og læste paa sin Prædiken; en tro Guds Tjener; Forf. af den meget yndede Catechismus-Forklaring: „Den eenfoldige Børnelærdoms usvigelige Mælk“; hans Navn paa Sygekalken i Od. St. Knuds K. 1703; W. 2/292; N. 506].

KUM II, s. 32 (»Matthias Rostochius«); DanKir bd. 9, s. 554, 909 (Od. St. Knuds kirke).

11. 28/8 1714 [Fpr. og Fp. i Braband c. 03] Christen Krag; f. Kbh. c. 73; F. Jens Christensen K., Skræder i Kbh.; M. Sophia Maria Jacobsdtr.; St. Kbh. 93; Pr. (24); ~ 15 (Bev. 16/3) Magdalene Jacobsdtr. Boysen af Magstrup-J., f. c. •/10 95, † Gjelsted 18/1 84; 4 S., 3 D.; see Mourits G. C. K. i Gjelsted-R.; (H. P. Drejer p. Øland); [b. 12/11 1742].

KUM II, s. 194 (»Christianus Krag«); PT 10:6 (1939), s. 15-18, 1981, s. 74.

12. 25/1 1743 [Taulov 16/9 29] Johan Andreas Jepsen Schandorff; [31/5 1743 Taulov; see der].

13. 31/5 1743 [Taulov 15/3 43] Claus Clausen Flyng af Aaker, f. 1/12 09; St. Kbh. 32; C. 22/10 37, h.; Skp. 12/9 38, o. 8/10; ~ 5/4 43 Søster Mathiasdtr. Møller, † 70; [b. 6/11 1762].

KUM II, s. 536 (»Claudius Flyng«, 23 år gl.).

14. 7/1 1763 [Fp. 16/6 58, o. 28/6] Tønne (Antonius) Bloch af Kbh. Frue K., f. Barrit 7/1 33; St. 49, Bacc. 50; C. 17/6 52, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 7/2 54 – 30/6 58; 1 ~ 12/7 63 Margrethe Hedvig Niclasdtr. Jebens, f. Meldorf 29/10 40, † Od. 12/4 92; F. N. J., Canc.-Ass.; M. Charlotte Amalie Johannsen; 4 S., 4 D.; 2 ~ 25/9 93 Anna Christine Kohl, E. e. Generaladjutant Bendix Vilh. Hensler, d. Kbh. 27/12 48, † Vdbg. 14/3 25; F. Fred. K., Adjutant; M. Christine Wiborg; u. B.; Dr. phil. Søren N. J. B., Etrd. og Rtr. i Roesk. var hans Søn; [Biskop over Ribe St. 23/2 1775; Dr. th. 79; Biskop over Fyens St. 3/2 86; † 5/9 1803; lærd; nidkjær i sin Embedsførelse; flittig Visitator; „Den første (Block i Modsætning til Boisen) er den gamle tids mand, kirkelig, rettroende og en ivrig modstander af Evangelisk salmebog, men tillige stiv og ubevægelig, myndig nedad men i formen dybest underdanigst opad, medens han dog ufortrødent fastholder en afmægtig modstand mod alt det nye, der var ved at bryde frem“. See khist. S. III. 2/239; Portrait i Od. St. Knuds K.; Kisteplader i Od. St. Knuds K.; W. 2/91; N. 72].

KUM III, s. 90, 98 (»Antonius Bloch«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 277; DanKir bd. 9, s. 612, 888, 889 (Odense S. Knuds Kirke).

15. 7/6 1775 [Borre 22/3 48**] Søren Bygballe Hansen Bredal, f. Røraas 25/8 19; F. H. Nielsen B. af Dover-V., Dirctr. p. Røraas Kobberværk; M. Rebekka Henriksdtr. Opdal, en Præstedtr. fra Hole; St. Trondhj. 39; C. 10/7 41, n.; p. Cap. Borre 21/9 42, o. •/3 44 (sic.); ~ F. D. i Borre: Cathrine Jensdtr. Engel, f. c. 22, † 5/5 05; 2 S., 4 D.; [† 1/8 1791].

KUM II, s. 604 (»Severinus Bredal«, 18 år gl.); NST 4 (1934), s. 214; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 144; Morfars skifte 1717; Ole K. Rasmussen: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, se artikelsiden.

16. 18/11 1791 [Glostrup 29/12 79] Hans Jørgen Pedersen Birch, f. Kbh. 6/9 50; F. P. B., Overgraver v. Frue K.; M. Birgitte Elisabeth Balle; St. pr. 65; C. 24/1 69, h.; Sp. Vallensbæk 23/12 78, o. s. D.; ~ 83 Marie Elisabeth Buch af Ø. Linnet, † Kbh. 11/2 17; [† 24/5 1795; flittig, virksom og retskaffen; (Fallesens Mag. 6/691); Medlem af det genealogisk-heraldiske Selskab; Forf. af en bibelsk Historie; W. 3/83; N. 65].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1057.

17. 31/7 1795 [r. Cap. Assens-Kj. 29/12 74, o. 3/3 75] Thor Melbye*, f. Od. 8/9 44; F. Ulrik Christ. M., Postmstr.; M. Birgitte Thorsdtr. v. Berzen; St. Od. 60; C. 4/5 63, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 68 – 11/11 73; R. m. Kbhs. Sp. 10/11 24; 1 ~ 13/5 75 Sophia Dorothea Adrian, f. Kbh. 20/9 48, † 27/9 03; F. Isak A., Branddrtr. og Hof-Kobbersmed; M. Dorothea Cathrine Diderichsen; 5 S., 3 D.; 2 ~ 8/8 05 Caroline Christine Frederikke Maaløe af Gamborg, f. 21/2 76, † 19/1 48; 4 S., 3 D.; see Mads M. i Asperup-R.; O. H. Bork i Udby i F.; (S. C. V. Hansen i Veien-L.; H. A. L. Hansen i Hatting-T.; P. C. J. M. Melbye i Lime; Johan C. F. V. M. i Hersted Ø. og V.; Jørgen P. M. i Serridslev-B.); [# 6/9 1826, † 16/6 29; Forf. af en Begyndelse til en fyensk Præstehist.; W. 3/514; N. 384; E. 2/253 og S. 2/353; Monument p. Kgd.].

Borchs K. nr. 331; Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe, Odense 1884, s. 10; DanKir bd. 9, s. 2368-69 (se nedenfor).

18. 13/12 1826 [Allested-V. 27/9 20] Dr. th. og phil. Nicolai Faber; [12/11 1830 Od. St. Knuds K.; see der].

19. 4/2 1831 [Tødse-E. 31/5 20] Jørgen Peter Carstensen; [25/3 1837 Raarup; see der].

20. 17/6 1837 [r. Cap. Ribe Dk. og Sp. Sem 8/10 30] Albert Leth, f. p. Klarskov, Marslev S., 26/12 95; F. Peder L., Godsinsp. og Gdeier; M. Kirsten Rasmussen; St. Od. 13; C. 12/1 18, l.; Adj. Nybg. 12/12 s. A.; Cat. Ærøskjøb. 14/2 23; Stænder-Deputeret for Østifternes 7de Kjøbstadsdstr. 16/1 47; Rigsdagsmd. for Od. Amts 5te Valgdstr. (Middelfart) 5/10 48; ~ 7/10 20 Mathea Christiane Eilschou, f. Od. 4/5 93, † ss. 3/7 74; F. Andreas E., Sæbesyder og Forligelsescomm.; M. Anna Lachendorph; 2 S., 1 D.; see Andreas P. M. L. i Ulsø-B.; [† 9/10 1849. Særdeles begavet Taler. Besad en aaben, frisindet Charakteer. Var en varm Fædrenelandsven. „Mange herlige Egenskaber smykkede hans hele offentlige Liv; men hans Livs egentlige Blomst, Kjærligheden, udfoldede sig dog yndigst i den huuslige Kreds“ (see S. Necrol.: B. 2, S. 546); E. 2/128 og S. 2/191; Portrait i K.].

DanKir bd. 9, s. 2328 (se nedenfor).

21. 23/12 1849 [r. Cap. Aarh. Dk. 13/7 39] Holger Lorents Basse Fønss; Pr. 31/3 62; [16/10 1865 Veilby i F.; see der].

22. 7/12 1866 [Starup-G., Haderslev Amt, 12/1 52; afsat af den t. R. 8/8 64; # af den d. R. 28/10 s. A.] Julius Ferdinand Tolderlund, f. Kbh. 15/8 15; F. Albrecht Christopher T., Fuldm., siden Forp. af Sorø Ladegd., tilsidst Gdeier.; M. Sara Christensen; St. Sorø 32; C. 15/1 38, l.; c. Adj. Sorø 5/10 39; Adj. ss. 17/10 40; P. p. St. Thomas og St. Jan 25/2 43, o. 17/3; tillige Miss. ss. 5/4 43; (Sp. Eskris, Flensborg Provsti, 14/10 51); ~ 10/4 43 Thora Alvilde Sigrid Reumert, f. Kbh. 28/12 16, † 10/11 89; F. Alexander Balthasar R., Forv. p. det kgl. Klædeoplag; M. Sophie Christine Rosenbeck; 3 S., 1 D.; [† 2/11 (el. 1/11) 1869; E. S. 3/449].

Arends II, s. 322: Elv. 353; M. 44, 250; Fr. B. II. 94; Volb. 9; Ersl. S. III. 449; Richter; (Arends litteraturforkortelser).

23. 18/1 1870 Andreas Peter Martin Leth; see Ulsø-E.; † 6/3 1905.

———————————

 

No 794. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Middelfart og Kauslunde,

[Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/444; M. S. 2-4/93; Kbg. Middelfart 1709, Kauslunde 1646.
Anm. Disse Capellaner synes, fra først af at have boet i og bestyret Kauslunde.
———————————

1. (1548). Jesper Bruun.

2. 1562. Ole Pedersen Bang; [1566 Sp.*; see der].

2b. 15 . . Hans Trogelsen el. Troelsen; [(1584) Brenderup-O.; see der].

3. 15 . . Gregers . . .

4. (1581). Jens Hansen; [vist forflyttet s. A.].

5. 1581. [Rtr. Nysted . . .] Eiler Ottesen Bang; [1584 Asperup-R.; see der].

6. 1584. Jens Hansen Bruun; [1584 Taagerup-T.; see der].

7. (1588). Mads Pedersen; [† el. forflyttet 1602; han prædikede godt og forstaaeligt og var meget yndet].

8. 1602 [Rtr. her] Peder Olufsen Bang; [1607** Brendekilde-B.; see der].

9. 1607. F. Bdr.? Oluf Olufsen Bang; [1610 Sønderby-H.; see der].

10. 1611 [Rtr. her] Hermann Griis.

11. 1615. Niels Olufsen; maaskee St. 11; ~ Karen Henriksdtr.

KUM I, s. 2 (»Nicolaus Olai f. Cartemind.«).

12. o. 26/2 1617. Erik Nielsen Arensbach; [see Asperup-R.].

13. o. 17/12 1619. Mag. Claus Jensen Colding; [13/2 1628 Fjelsted-H.; see der].

14. o. 23/3 1628 [Rtr. her 27/4 27] Jørgen Hansen Ringe, f. Middelfart 03; [k. •/10 1629 N. Omme-B.; see Rand. St. Mortens K. r. Cap.].

15. o. 29/7 1629. Stephan Olufsen, f. Middelfart c. 03; St. Od. 27.

KUM I, s. 83 (»Stephan. Ol. Middelf.«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Stephanus Olai Medelfardensis«, 26 år gl.).

16. o. 23/8 1629 [Rtr. her 24/3 28] Niels Poulsen Harboe; [vistnok 1632 Ringe-H.; see der].

17. 1632 [r. Cap. Snøde-S., o. 7/10 31] Gøde Hansen; [k. 20/3 1634 Krogsbølle; see der].

18. c. 1634 [N. Aaby-I. c. 29, afsat 6/11 30] Jens Nielsen Ore, f. c. 96; St. Od. 19; p. Cap. N. Aaby-I., o. 17/11 24; ~ Ingeborg Johansdtr. Monrad af Kettinge; 2 ~ Etm.; [b. 3/2 1654].

KUM I, s. 37 (»Ioannes Nicolai Orenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Janus Nicolai Orenius«, 28 år gl.).

19. o. 1654 [p. Cap.*, o. 25/5 53] Poul Sørensen Weile; St. Hlh. 38; 1 ~ F. E., † c. 82; 2 ~ Anna Margrethe Lorentsdtr. Bang, b. Middelfart 28/6 1735; F. L. Clausen Bang, Bgmstr. i Middelfart; M. Karen Mortensdtr. Pank; [levede endnu 1669].

KUM I, s. 143 (»Paulus Severini«); KS 4:2 (1891-93), s. 681; Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev; Kbg. Middelfart (1709-49) opsl. 146 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 318, Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 62.

20. 27/8 1669**. Jørgen Sørensen Rhodius; [10/3 1675 Lyø, see der].

21. 19/7 1675. Jens Christensen Zeuthen af Brendekilde-B., f. c. 43; St. Od. 64; ~ Karen Jørgensdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 20/4 1696].

KUM I, s. 318 (»Ioannes Christierni Zevthenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 16; Sunds hrd. nr. 29.

22. 25/4 1696. Pontus Henriksen Sparre; [8/11 1704 Mariager-H.-S.; see der].

23. 29/11 1704. Mads Jensen Faber, f. Faabg. c. 80; F. Jens Lauritsen, smed i Viby paa Hindsholm; St. Od. 98; ~ Bodil Gregersdtr. Hjort af Nyborg r. Cap., † Svendbg. 10/7 49; u. B.; [b. 15/4 1716].

KUM II, s. 237 (»Mathias Iani Faber«, 17 år gl.); Han er ikke »af Gislev-E.«, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 24.

24. 24/8 1716 [Rtr. her 12] Christen Nielsen Busch, f. Grenaa c. 80; St. Kold. 98; (Bdr. t. Eskild N. B. i Veile-H.); F. N. Christensen, Rdmd. i Grenaa; M. Mette Eskildsdtr.; C. 4/8 10, h.; 1 ~ før 14 Johanne Simonsdtr., b. 27/6 35; 2 S., 1 D.; 2 ~ Middelfart 22/12 35 Judithe Maria Londenberg; [b. 28/2 1750].

KUM II, s. 240 (»Christianus Nicolai Busch«, 18 år gl.); KoldStud s. 86-87; SerRect, s. 23; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 86; Kbg. Svendborg (1709-49), opsl. 14 (datter 1/2 1714), opsl. 19 (søn 26/11 1715), opsl. 23 (søn 15/7 1718), opsl. 90 (2. vielse); Wads sedler: 1714; Danske Kancelli: Ansøgn. om sognepræstemb. 1714 (+ de to følgende sider, bl.a. »min Broder kaldet til Vejle i Aar«), ansøgn. om kapellaniet 1716, Kaldsbrev; Nygaards sedler: Ansøgning 1708.

25. 17/7 1750 [p. Cap. Elmelunde 21/10 46] Peder Jensen Engel; [26/3 1789 Bogense-S.; see der].

26. 22/5 1789 [r. Cap. Holstebro-M. 21/8 82, o. 25/9] Mathias Christensen; [12/6 1795 r. Cap. Fred. Trin. K.-V.; see der].

27. 25/9 1795, o. 28/10, Hans Jørgen Hansen Naschou, f. Aalbg. 9/7 67; F. Hans Jørgen Tobiassen N., Bfgd.; M. Anne Sophie Mørch, St. Aalbg. 87; C. 24/7 92, l.; ~ 96 Ingeborg Maria Engelstoft af Næsborg-S.-O., d. Gislum 11/6 77; 1 D.; 2 ~ N. L. Thorning i Næsborg-S.-O.; [† 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4063.

28. 27/11 1797, o. 24/11, Caspar Altenhoff Bjørn; [29/3 1799 Vemmetofte; see der].

29. 31/5 1799, o. 23/8, Hans Peter Egede Lund; [23/4 1812 Rudkjøb.-S.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

No 795. Ord. Catechet i Middelfart.

[Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

———————————
(15/3 1813. N. J. Lindenhan; 18/6 1813 Cat. Ærøskjøb.; see Tyrstrup-H.).

1. 18/6 1813, o. 30/6, Johan Henrik Edsberg; [3/10 1821 Cat. Helsing.; see Søndersø].

Ingen Flere.

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) J. M. = Biskop Jacob Madsen.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2010. Middelfart: Skt. Nicolaj Kirke, s. 2225-2396, Kavslunde Kirke (endnu ikke udgivet).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 587. Kauslunde (eg. Karlslunde),

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1646.
Anm. Sognet var hidtil Annex til Middelfart, men er nu et Vice-Pastorat derunder og skal formodentligt oprettes til et selvstændigt Pastorat.
———————————

1. 7/12 1866 [p. Cap. Middelfart-K. 6/4 62, o. 16/4] Carl Høyrup, f. Fred. 8/7 28; F. Hans H., Kbmd.; M. Mette Cathr. Lorentsen; St. Fred. 47; C. 23/1 55, h1.; ~ 8/1 67 Augusta Møller, f. p. Chrhvn.; F. Byfdg. Hans Petter Koefoed M.; M. Juliane Marie Bruun; (73) 2 S., 3 D.; [3/12 1875 S. Kirkeby-A.].

2. 2/7 1876 [Cap. p. p. Veilby 7/2 72, o. 19/3] Henrik Gundermann Sigvard Sabroe, f. Østergd. v. Fred. 11/4 45; F. Aug. Herm. Vilh. S., Eier af Tanderup; M. Joh. Borring; St. Hors. 64; C. 21/6 70, h1.; ~ 7/6 73 Caroline Laurentine Ernestine Jacobsen, f. Holmegd. v. Nakskov 23/1 52; F. Niels J., Propr.; M. Rasmine Andersen; (78) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 20 . . Kavslunde Kirke (endnu ikke udgivet).