Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 728. Lerup (Vor Frue K.) og Tranum,

Ø. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 49; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 111; Vahls M. 83; Kbg. 1687.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1496. 1504. 09). Severin Mikkelsen; var neppe luth. Præst.

2. 153 . Poul Jensen; efter M. Nr. 497 og P. M. Nr. 3.

(Udgår her. 3. (1555). Laurits Jensen; see Etm.)

4. (1544). Jens Lauritsen; indberetttede om kaldet 1553; [var her endnu 1571; hans Bogsamling, optalt af Biskop Oluf Chrysostomus c. 1553, udgjorde 16 Bind].

5. (1584). Christen Pedersen; see Etm.; [† •/11 1596].

6. 1596. F. S. Peder Christensen; St. i Kbh. (92-93); ~ Kirsten Hansdtr.; 1 S., 2 D.; see J. K. Riber i Hjortdal; C. P. Lerup, r. Cap. i Boddum-Y.-H.; [† 4/6 1626].

F-P s. 118 (»Petrus Christierni Leerup«); PT 11:3 (1942), s. 244 (se nedenfor).

7. 1626 [p. Cap. Øsløs-V.-A. 20] Laurits Nielsen; vist St. Aalbg. 15; Pr. c. 54; ~ Mette Pedersdtr. af Haverslev-B.; 1 S., 1 D.; see N. J. Hegelund i Sønderhaa-H.; [† •/12 1669; blev 2/2 44 udplyndret af de svenske Ryttere].

KUM I, s. 20 (»Laurentius Nicolai Alburgensis«); KS 3:3 (1881-82), s. 747; PT 11:3 (1942), s. 244 (se nedenfor).

8. 2/8 1669**. Eiler Nielsen Ryberg, vist af Middelfart-K. (Bdr. t. Maren N. R. ~ M. P. Zimmermann i Dronninglund), f. c. 28; St. Od. 51; 1 ~ 70 (Bev. 18/8) Else Nielsdtr., † c. 74; 2 ~ Aalbg. 75 (Bev. 7/8) Mette Jacobsdtr. von Distelberg, d. 14/10 42, b. Aalbg. 10/12 1700; F. Jacob Jansen v. D., Rdmd. i Aalbg.; M. Sidsel Dideriksdtr. Grubbe; 1 S., 4 D.; [† 20/10 1691; Pg. br. 78].

KUM I, s. 228 (»Hilarius Nicolaj Nyborg«).

9. 3/11 1691, o. 20/1 92, Johannes Hansen Hornemann, f. Nestved 26/11 65; F. H. H., Bgmstr. og Rdmd.; M. Christence Rasmusdtr. Backer; St. Hlh. 87; C. 19/7 90, illum.; ~ Lerup 25/7 93 Anna Margrethe Jochumsdtr. Bruun af Sæby-G.; 4 S.; 2 ~ 14/7 97 P. A. Friis i Skamstrup-F.; 3 S.; [† 8/1 1697; Lgst.].

KUM II, s. 153 (»Iohannes Ioh. Hornemannus«); PT 9:2 (1929), s. 163 (Bircherods Dagbøger); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 12.

10. 2/2 1697, o. 23/4, Hans Antoniussen (Tønnesen) Lessow, f. Nykjøb. i S. 72; F. A. Antoniussen; M. Kirstine Nielsdtr.; St. Roesk. 90; Hovmester for Oberst Johan Rantzaus Børn p. Frydendal; C. 5/2 97, h.; Pr. 2/4 04–22; ~ Nykjøb. i S. 9/6 97 Cathrine Hansdtr. Riis, som overlevede ham; 1 S., 5 D.; see L. S. Laurbjerg i Sønderholm-F.; J. L. Hasse t. Vibg. Dk.; Johan H. L. i Skjæve; [† 25/10 1733].

KUM II, s. 176 (»Iohannes Antonii Lessovius«).

11. 27/11 1733, o. 8/1 34, Caspar Christopher Jensen Hoe af Ho-O., d. 24/11 05; St. Fred. 22; C. 8/10 31, n.; St. i Jena 49, i Leipzig 50; ~ Smidstrup 10/1 35 Dorothea Cecilie Risom af Smidstrup-S., d. 15/2 11; 1 S., 2 D.; [blev udlagt (til Barnefader) af en Kvinde i Rubjerg, men ikke overbeviist; medens han under Sagen sad arresteret paa Aalbg. Raadstue, hvor hans Hustru var hos ham, prostituerede han sig groveligt mod Biskop Brodersen, som dog gjerne vilde hjælpe ham, og blev ved Høiesteretsdom 16/11 1741 afsat; gav sig i Krigstjeneste; levede 1755; † i Norge . . . ].

KUM II, s. 444 (»Casparus Christoph. Hoenius«, 16 år gl.); Helk II, s. 144; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Nygaards sedler: Dåb, vielse, børn i Lerup, barn i Ålborg, barn i Skærup, hustrus dåb.

12. 22/11 1741, o. 9/2 42, Jacob Pedersen Deichmann af Aardestrup-B.-G., f. 2/11 10; St. pr. 28, Bacc. 30; C. 9/10 31, n.; ~ 31/7 44 Anna Sophie Henriksdtr. Kjeldsen, f. 5/6 28; † 27/4 96; F. H. K. t. Ormholt; M. Karen Hansdtr.; 8 S., 6 D.; see Knud S. D. i Torslev-L.; Laurits B. D. i Boddum-Y.; Hans J. D. i Tornby-V.; T. T. Kjærsgaard i Mosbjerg-H.; Hans R. D. i Hundborg-J.; [† 20/5 1771].

KUM II, s. 496, 516 (»Iacobus Deichmannus«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 378.

13. 20/7 1771 [p. Cap. Broust-S. 22/7 68, o. 12/8] Christen Vendelbo Brasch; [28/5 1783 Hillerslev-K.; see der].

14. 28/5 1783, o. 1/8 [Hør. Aarh. 74] Jørgen Hasselbalch, f. Vistofte 23/6 45; F. Christ. H., Forv. p. Roelsegd.; M. Sophie Kirstine Begtrup af Helgenæs; St. Aarh. 63; C. 18/3 67, n.; ~ Aarh. 26/9 83 Margrethe Charlotte Schytte, f. Aarh. 51; † Aalbg. 3/7 27; F. Knud S., Rdmd. og Byskriver; M. Mette Mar. Wissing; u. B.; [# 28/1 1817; † Aalbg. 6/3 20].

15. 1/8 1817 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 17/11 09] Hans Adam Frederik Brasch af Hillerslev-K., f. her 1/3 82; St. Rand. 97; C. 27/10 01, h.; ~ 30/5 10 Karen Glahn, d. Skjørping 9/7 83, † Hobro 8/3 67; F. Johan Henrik G. af Alling-T., Forp. p. Teilgaard; M. Bodil Bøgh af Trige-Ø.; 5 S., 2 D.; see Christian H. B. i Vemmetofte; Ove M. B. cand. th. 49/4; [† 23/12 1847; brav; dygtig Ldmd.; B. D. G. 1/218].

16. 25/3 1848 [p. Cap. Stokkemarke 2/4 30; Nakskov-B. 13/12 33; Nysted-H. 30/12 39; Døllefjelde-M. 9/11 42] Niels Peter Asp, f. Ribe 13/10 97; F. Christen A., Kbmd., siden Proc.; M. Petrea Karmark; St. Aalbg. 15; C. jur. 13/4 19, h.; C. th. 10/7 28, n.; ~ Ingeborg Margrethe Sand; F. Skipper, siden Værtshuusholder i Løgstør; u. B.; [# 7/12 1866; E. 7/25 og S. 1/42].

17. 15/2 1867 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 17/8 62, o. 10/12] Oluf Ansteen Leopold Frederik Redsted, f. Kbh. 4/6 21; F. Oberstlieut. Joh. Fred. R.; M. Anna Kirstine Bolette Quist; St. pr. 40; C. 8/5 49, h.; Lærer v. Søetatens Pigesk. 56; Overlærer ss. . . .; Cat. ss. 12/7 62; ~ 20/6 56 Caroline Mathilde Friderichsen, f. 15/1 25; F. Jstrd. Math. F., Birkedommer i Kbhvns. Amts søndre Birk; M. Maren Christine Færch: (67) 1 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 217-221.
Jensen, F. Elle: Hr. Caspar Hoe til Lerup-Tranum. Kirkehistoriske Samlinger 7:3 (1957-59), s. 50-69.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Lerup s. 244).