Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1064. Smidstrup og Skjærup,

Holmans Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III; K. 3/739; R. M.; Lkm. 6/196; Kbg. 1704.
———————————

1. 1530. Mads Jensen; [† 1559].

2. 1559. Iver . . . ; [fmtl. † 1578].

2b. o. 26/3 1578, Peder Jensen Starup, fmtl. af Ø. Starup-N.; St. i Kbh. (78); [vist † c. 1601].

Hegelund I, s. 127, II s. 78; F-P s. 87 (»Petrus Johannis Starup«).
(Udgår her. Skal vist have været Cap. i Skjærup. 3. 1602. Mads Jensen Buch, maaskee af Skanderup.)
        Buch-puslespillet: Skanderup præster«.

3b. 1601 [p. Cap.* 95, o. 23/11] Laurits Iversen Borch af N. Bork; St. i Kbh. (92); [† 1635; var Sp. her i •/10 1601].

KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 549; 2:6 (1872-73), s. 641; F-P s. 120 (»Laurentius Ivari Borch«); Hegelund I, s. 276, II s. 173.

4. 1635 [p. Cap. Sønderby, o. 26/11 34] Niels Lauritsen Riber; St. Ribe 30; Pr. (61); [† 1675. Blev „først i forledenn Feidetid forjaget med Höstru och Folch i ynchelig Maade fra huß och hiemb.“ „Sørgede med sjelden Iver og Uforsagthed for mange af sine Medmenneskers Vel. Baade hans Sognefolk, saavelsom Bønderne andre Steder fra, søgte til ham i Pgden., fordi han blev tilstæde og udstod, hvad Haardhed af hans Gud blev paalagt, ogsaa da Sygdommen (Pesten) og Dødens Borttagelse grasserede baade der og andre Steder meget stærkt, forholdt han sig meget ærlig, christelig og vel mod samme fattige, syge, elendige Mennesker, som Man i stor Mængde bar ham i Gaarden, betjente de Syge, saavidt muligt var, stedede de Døde i Hobetal til Jorden, og viiste sig ellers i andre Maader saaledes som en hæderlig Præstemand og tro Sjelesørger for Andre kan være kjendt. Derover leed og udstod han megen Nød og Elendighed, blev tidt og ofte udplyndret, slagen og i ynkelig Maade tribuleret, hvilket var noksom vitterligt for Alle“ (Hist. Tidsskr. 2/230–40)].

KUM I, s. 102 (»Nicolaus Lavrentius Ripensis«); VejAar 1911, s. 141-144 (Holmans Herred under Svenskekrigen).

5. 2/3 1668**, E. f. B. 5/10, Clemens Sørensen, f. Veile; St. Od. 57; Pr. 7/12 74; ~ Dorthe Jespersdtr., der overlevede ham; [† 1681].

KUM I, s. 268 (»Clemens Severini Weilensis«).

6. 13/8 1681, o. 8/9, Rasmus Strangesen; St. Slag. 63; ~ Birgitte Jensdtr.; F. J. Hansen, smed i Odense; M. Abelone Sørensdtr.; [† 1690].

KUM I, s. 313 (»Erasmus Strangius«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 716, 302.

7. 22/6 1689*. Laurits Jensen Risom, f. Nebbegd., Gaarslev S.; F. Ass. J. Lauritsen R.; M. f. i Skaane; St. Fred. 81, Bacc. 82; Pr. (15); ~ 20/10 91 Dorothea Andersdtr. Roesteen af Grimstrup-Aa., f. c. 70, levede endnu i Brande •/3 60, † c. 62; see Johan L. R. i Grenaa; Jens L. R. i Brande; C. C. J. Hoe i Lerup-T.; [† 13/2 1716; Pg. br. 04].

KUM II, s. 110, 113 (»Lavrentius Iani Risomius«); Nygaards sedler: Børn, død, præstegårdens brand; IBB, Brusk herred, Smidstrup (far); Skøde 1760, hvori enken nævnes; »Tøjtyveriet 1762« (pdf).

8. 22/5 1715 **. Mag. Laurits Gertsen Londemann*, f. Vdbg. 4/12 84; (Bdr. t. Johan G. L. i Ringgive-G.-L.); F. G. Villumsen, Amtsforv. og Ridefoged over Vdbg. og Jungshoved Amter; M. Cecilie (Sidsel) Brødesdtr.; St. pr. 02, Bacc. 04; C. 4/11 09, h.; Mag. 16; ~ Smidstrup 15/5 16 F. D. Sofie Marianne Risom; f. c. •/1 98, b. 14/10 62; 7 S., 2 D.; (see J. Fenger i Vinding-V.); [† 8/10 1764].

KUM II, s. 277, 290 (»Laurentius Londeman«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 21; Kbg. Smidstrup (1704-75) opsl. 227 (hustrus begr.); Nygaards sedler: Børn; PT 7:2 (1917), s. 24 (forældres vielse).
(Han var p. Cap. her, uden Succ. 9. 15/11 1743, o. 13/12, Hans Christian Jørgensen Fædder af Gauerslund, f. 17/5 18; St. 37; C. 21/6 42, n.; O.; [b. 20/12 1745])
    KUM II, s. 588 (»Ioh. Christianus Fædder«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Holmans hrd. nr. 1, 2, 8; Nygaards sedler: Begr..

10. 23/7 1751** [p. Cap. Kollerup-V. 11/9 44, o.11/11; p. cap. her 27/5 46] Jacob Ingvardsen Elling, f. Skjærup 13 el. 24/1 14 ; F. J. Jacobsen, Skovrider; M. Cathr. Andreasdtr. (Roest) af Grimstrup-Aa.; St. Fred. 33; C. 3/8 42, n.; Pr. 71 –74; ~ Fred. St. Mich. K. 22/9 46 Marie Elisabeth Nielsdtr. Lobedanz; F. N. L., Rdmd.; M. Dorthea Reimer; u. B.; [b. 26/10 1778].

KUM II, s. 548 (»Iacobus Elling«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 1413.

11. 31/8 1774**. Jens Knudsen Storm af Egtved-Ø., f. 9/11 42; St. Fred. 64; C. 17/9 67, n.; 16/9 78* Emmerlev r. Cap.?; Cons.-Rd. . . ; ~ Fred. St. Mich. K. 16/3 79 Gyde Kirstine Bertelsdtr. Bruun, d. Fred. 13/5 59; F. B. Johnsen B., Tobaksfabrikant og Rdmd.; M. Kirsten Nielsdtr. Gudme af Herslev-V.; 5 S., 4 D.; see Knud S. i Egtved-Ø.; [† 6/5 1810; overtog 85 Eierskapet af Ødsted K. efter sin broder i Ancher J. S. i Egtved Ø., derefter hans Enke til 1830].

DanKir bd. 17, s. 3369-70 (Ødsted Kirke).

12. 23/10 1810 [Gjellerup 19/1 96, o. 11/4] Peter Damgaard Høst, f. p. St. Restrup, d. Sønderholm 15/8 73; F. Ccl.-Ass. Niels Mathiesen H., Foged i Løgstør; M. Mette Damgaard; St. Vibg. 91; C. 8/5 94, h.; Pr. . . .; ~ 12/8 97 Inger Marie Sølling af Thorstrup-H., † 7/5 39: mindst 1 S., 3 D.; (see L. M. Valeur, Cat. t. Fred. Mich. K.); [† Od. paa en Reise til Kbh. 1821].

KUM III, s. 447 (»Petr. Damsgaard Høst«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1481.

13. 3/10 1821 [N. Nissum 27/11 01] Claus Clausson af Fred. Trin.-K.-V., f. Ø. Moland 1/5 60; St. Ribe 80; C. 11/10 87, n.; p. Cap. t. Fred. Trin.-K.-V. 28/3 94, o. 3/6; Skp. 11/7 s. A.; Sp. Meirup 23/5 98; ~ 4/5 99 Christine Sophie Krarup af Veirum, f. 4/10 76, † 8/5 40; 6 S., 3 D.; see T. N. Gad i Estvad-R.; [† 6/9 1842; B. D. G. 1/152; E. 1/300 og S. 1/327].

14. 3/12 1842 [Holstebro-M. 25/10 27] Herman Frederik Petersen, f. N. Jernløse 12/6 97; F. siden Klokker og Graver ved Trin. K. i Kbh.; M. Dorthea Villing; St. Kbh. 16; C. 20/4 20, l. egr.; Vinding-B.-V. 7/8 22, o. 4/10; Pr. 26/5 30; ~ Augusta Eleonore Grundtvig af N. Snede-E., levede 68 i Kbh.; i Holstebro 1 S., 1 D.; [† 11/7 1853].

(14/10 – 26/11 1853. M. Schjødte; see Huusby-V.).

15. 26/11 1853 [Gundslev 6/1 44] Johannes Angell Sørensen af Gundslev, f. Esbønderup 22/5 01; St. Fdbg. 19; C. 14/1 25, h.; p. Cap. Ballerup-M. 2/4 28, o. 16/4; Sp. S. Omme-H. 20/2 29; Bogø 24/2 37; Jub. 2/4 78; R.* s. D.; ~ 24/7 29 Johanne Severine Grundtvig af Gladsaxe-H., f. Torkildstrup 24/8 01; 2 S., 3 D.; see R. Møller, Cap. p. l. i Magleby-H.; P. Ammundsen i Pjedsted-G.; [ved sit Jub. fik han et Taffeluhr af Skjærup og og af Smidstrup 1000 Kr. til et Legat].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Hansen, Marius: Skærup Kirke. Vejle Amts Aarbog 1929, s. 145-222.