Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 507. Huusby og fra 1706 Wedellsborg Capel,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 384; M. S. 2-a/59 og 101; L. S. 1/21; L. P. B. 276; B. M. 395; Lkm. 2/459;
St. M.; Kbg. 1711 (÷ 1716–1812).
Anm. Præsten boer i S. Aaby.
———————————

1. (1540). Mathias Møller.

1b. 15 . . Jacob Jørgensen Sadolin, indtil 1555; [k. 15/5 1556 Snøde-S.; see der].

2. 15 . . Jacob Andersen; maaskee St. 63; [† 1586; Eptph.].

FS nr. 346 (»Jacobus Andreæ Medelfardensis«).

3. c. 1586 [p. Cap. Ringe-H. . .] Mikkel Hansen, f. i Skovby Herred; vist St. Od. 82; ~ Anna Mikkelsdtr., vistnok E. e. Peder Skriver i Od., † 25/3 14; u. B.; [† •/2 1598; „et sterk Moel og groft“ (J. M. l. c.)].

FS nr. 98 (»Michael Johannis«).

4. 1598 [p. Cap. Tanderup . .] Laurits Nielsen af Tanderup; [† •/9 1638].

(udgaar her, var vist p. Cap. 5. p. Cap.*, o. 1/12 1636. Jacob Nielsen, fmtl. af Tølløse-Aa., f. 10; St. Roesk. 30; [fmtl. † c. 1638])
            KUM I, s. 99 (»Iacobus Nicolaus Tølosananus«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Jacobus Nicolai Tolosius«, 26 år gl.).

6. o. 8/4 1638** [Rtr. Kjerteminde 6/4 27 – 30] Jacob Jacobsen Hindsholm af Viby, f. •/11 02; St. Od. 24; Rtr. Svendbg. 25/4 26; ~ 12/9 41 Cathrine Ottosdtr. Seeblad, E. e. Poul Schinckel, Bgmstr. i Kjerteminde; 2 ~ Helene Jørgensen af Føns-Ø., E. e. William Garman, Foged i Hallingdalen i Norge; 2 ~ Etm.; [† 10/1 1660].

KUM I, s. 65 (»Iacobus Iacobi f. Hinsholmius«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Jacobus Jacobæus Hindzholmius«, 25 år gl.), s. 129 (»Jacobus Jacobæus«, 36 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 729; »see C. P. Nyborg i N. Lyndelse« udgår. PT 3:3 (1894), s. 131; Strøm 1, s. 69.

7. o. 2/3 1660. Peder Rasmussen Thestrup, f. Thestrup i Maarslet S. 9/1 12; (Bdr. t. Oluf R. T. i Dalby-S., Clemens R. T. Hjerm-G.-V. og t. Mette R. T., Moder t. P. J. Winther i Føns-Ø.); F. R. Pedersen T., Rdmd. i Aarh.; M. Maren Olufsdtr.; St. Aarh. 34; C. 29/4 36; ~ F. E.; [† 23/5 1682].

KUM I, s. 121 (»Petrus Erasmi Thestrupius«); KS 5:3 (1905-07), s. 729; RPTS s. 30-34; Strøm 3.

8. 1682. Mag. Broder Brodersen Riisbrigh af Gislev-E., f. 13/10 56; St. Od. 74, Bacc. 77; Cabinetsp. p. Wedellsborg 23/5 79; Mag. Kbh. 19/5 00; ~ Christence Johansdtr. Borchenfeldt, f. 26/10 48, † Erholm, Rørup S., 24; F. J. B. Sorenskvr. i Norge, siden Rdmd. i Middelfart; 1 S.; vist 2 ~ Lyder Spleth til Erholm; [† 8/7 1709; blev slet behandlet af Grev Vilh. Fred. Wedel. Blev afsat indtil videre af Biskop Kingo formedelst Sagen mellem Grev Wedel og ham; hvorfor han stevnede Biskoppen for Høiesteret. Ved Høiesteretsdom 10/5 1702 vandt han sin Sag mod Greven med Glands. Eptph.; see N. khist. S. 6/330].

KUM II, s. 46, 73, 254 (»Broderus Broderi Risbricius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 13; Vejle amt, Brusk hrd. nr. 18; PT 1:3 (1882), s. 101.

9. 19/8 1709. Mag. Erik Jensen Faber af Gislev-E., f. 17/8 84; St. Nybg. 02, Bacc. 04; C. 2/5 05, h.; ~ Mette Sophie . . . , Slegfreddtr. af Grev Hannibal Wedel; 4 B.; 2 ~ Etm.; [† paa Wedellsbg. 1715, efter med Besværlighed at have sluttet sin Præd.].

KUM II, s. 280, 291 (»Ericus Iani Faber«, 18 år gl.).

10. 19/10 1715. Mag. Rasmus Jensen Rossing, f. Vedbæk 6/3 88; F. J. R., Forp. p. Asmildgd, siden Brygger i Kbh.; St. Sorø 04, Bacc. 07; C. 3/4 13, l.; udenlands et Par Aar; Mag. Kbh. 19/6 26; ~ F. E., † p. Als 9/1 73; 14 B.; (see P. P. Høeck i Ulkebøl); [† •/1 1742].

KUM II, s. 294, 318, 477 (»Erasm. Iani Rossingius«, 18 år gl.); SB s. 227; Helk II, s. 228.

11. 16/7 1742 [Kjerte 29/3 27] Arnt Christiansen Hassel af Skjelskør r. Cap., f. Kors. 2/10 el. 24/10 02; St. Kors. 20; C. 4/9 22, h.; V.-Pr. 58; 1 ~ 12/7 28 Dorothea Sophie Pedersdtr. Rosenkilde; (Sstr. t. Hans P. R. i Brøndum-S.-T.); F. P. Jacobsen R., Raadstueskriver; M. Anna Jacobsdtr. Kypping af Svanninge; hun blev uroligt sindet, stjal sig ud om Natten og druknede sig; 2 ~ 19/5 32 Karen Mathiasdtr. Fibiger, f. Nybg. 6/3 11, † Tybrind, b. 17/5 95; (Sstr. t. Abel Cathrine M. F. ~ H. H. Wowern, r. Cap. i Assens-Kj., t. Gjertrud Cathrine M. F. ~ N. P. Basse i Sønderby og Halvsstr. t. Andreas S. M. F. i Fanefjord); F. M. Georg Jørgensen F., Rdmd., Bogbinder, Veier og Maaler i Nybg.; M. Karen Bertramsdtr. Treven (Sstr. t. Nicolai B. T. i Sønderby); 2 S., 3 D.; see H. A. Scheebye i Lumby; [† el. b. 7/9 1764].

KUM II, s. 432 (»Arnoldus Hassel«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 729, 561, Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 1, 168; Wads sedler: Treven.

12. 2/11 1764, o. 16/11, Villads Gabrielsen Borchsenius, f. p. Aastrup i Sjælld. 2/4 39; (Bdr. t. Else Cathrine B. ~ M. R. Lampe i Aversi-T.); F. G. Esaias B. af Sevel, Kbmd. i Holbæk, Ridefgd. p. Sæbygd. og Aastrup; M. Ingeborg Nielsdtr. Hammendrup; St. Slag. 56; C. 20/11 59, n.; 1 ~ Chrbg. Slotsk. 20/2 65 Cecilie Cathrine Besselin, d. Kbh. Garn. K. 12/5 41, b. Husby 1/12 72; F. Hans Adolf B., Artilleriofficer; M. Christiane Marie Rosenberg; 2 S., 2 D.; 2 ~ 30/7 el. 30/6 73 Maren Elisabeth Christensdtr. Westergaard af Vigerslev-V., d. 7/2 53, † 11/7 75; 1 D.; see H. C. Winther i Ulsø-B.; R. Møller i Kjøbelev-V.; F. Westergaard i Karlslunde-K.; [† 25/2 1778; hans moralske Catechismus forbudt 77; W. 3/101; N. 79].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 118; Vejle amt, Brusk hrd. nr. 62; Borchsenius, Christian: Slekten Borchsenius, Oslo 1965-72, s. 9, 75 (hans 3. hustru »Elise Cathrine Lampe« udgår, det var hans søster).

13. 29/4 1778 [Udby i F. 8/12 69**, o. 16/3 70] Johan Conrad Jacobsen Fabricius, d. Slag. 8/4 33; F. J. F., Kbmd.; M. Mette Sophie Grihm; St. Slag. 52; C. 22/3 69, n.; 1 ~ Hedvig Magdalene Jensdtr. Weile, f. c. 43, † c. 81; (Halvsstr t. P. J. Weile i Udby i F.); F. J. Sørensen W., Feldbereder i Svendborg; M. Anne Hansdtr.; 2 S., 3 D.; 2 ~ 28/11 81 Maren Alberg, f. Svendbg. 8/5 60; F. Anders A., Kbmd.; M. Helle Marie Thorbjørnsdtr. (Sstr. t. Kirsten T. ~ R. Johansen i Steenløse-F.); 3 D.; 2 ~ N. Müller her; see F. B. Lütken i N. Søby-H.; [b. 12/3 1793].

E. Brejls skifteuddr.: Svendborg byfoged nr. 675, 330, 467; Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 127.

14. 10/5 1793 [Balslev-E. 5/9 64, o. 1/2 65] Hannibal Samuelsen Storch af Balslev-E., f. 43; St. pr. Od. 60; C. 12/12 64, h.; ~ Assens 14/7 73 Ingeborg Pauline Bruun, f. Assens 3/4 49, † Brendekilde 13/3 36 (Sstr. t. Johanne M. D. B. ~ J. F. M. Ramus i Brøns og t. Sophie A. B. ~ Palle V. W. i Hjørring-H.-O.); F. Kmrd. Christian B., Amtsforv.; M. Ursula Pohle; 8 S., 3 D.; see min Svigerfader V. Holm i Brendekilde-B.; Samuel S. i Tanderup; Christian S. i Kjøng i F.; M. Kragh i Ø. Starup-N.; Frederik L. S. i Sønderby; (T. A. Fyhn p. Venø); [† pludseligt en Søndag, da han tog sine Støvler paa, for at gaae i Kirke, 25/1 1797; en elskelig Mand].

15. 17/3 1797, o. 28/4, Christopher Gleerup; [4/3 1803 Føns-Ø.; see der].

16. 22/4 1803 [Balslev-E. 21/6 93, o. 28/8] Niels Müller, f. Od. 15/1 69; F. Hans M., Slotsgartner; M. Anna Marie Knudsdtr.; St. Od. 89; C. 25/4 93, l.; ~ 21/9 93 Maren Alberg, E. e. J. C. J. Fabricius her, † 21/12 19; 2 S., 5 D.; (see Hans C. D. M. i Bregninge; G. F. P. Strøm i Marslev-B.; G. T. S. R. Heiberg i Vemmelev-H.); [† 25/12 1833; Boet fallit].

17. 9/4 1834 [Kvong-L. 11/4 28, o. 3/7] Mogens Schiødte af Snøde-S., f. 19/10 98; St. Nybg. 17; C. 21/7 26, l.; (14/10 – 26/11 53 Smidstrup-S.); ~ 18/12 28 Henrikke Caroline Dorothea Bendz, f. Od. 4/10 00, † 16/3 70; F. Etrd. Laurits Martin B., Bgmstr. o.s.v. i Od.; M. Regine Christence Bang; 5 S., 1 D.; [# 4/1 1875 (31/12 74); boer i Kbh.; Hædersgave 18/4 75 (Taffeluhr og to elegante Lysestager for Nidkjærhed og Humanitet); see D. T. 75/109].

18. 18/3 1875 [Dragstrup-S. 8/7 71] Christian Hartvig Kjødt; see Baagø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 338-39.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.