Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 75. Assens (Vor Frue K.), fra 1549 Kjærum og Baagø til 1861.

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/80; J. M. 322; Bl. F. G. 2/1 142; Lkm. 2/391; St. M.; Kbg. Assens 1677; Kjærum 1686.
Anm. Kjærum (tidl. Kjerndrop) havde været et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. 11/11 1525. Niels Berntsen; [# 1536].

FR s. 93; DKR s. 27.
(Udgår her, var maaskee Cap. 1. c. 1530 [Svendbg. Nic. K. og Birgittæ Alter 24] Christen Clausen Schrock [1537 Svendborg Nicolai K.; see Svendborg Frue K.]).

2. 13/11 1536. Hans Svendsen; i kort Tid.

DKR s. 27.

3. (1540). Rasmus Hansen.

4. (1543). Mads Jensen; (Lkm.); vistnok den Samme som R. Hansen; [levede endnu 1554; i hans Tid blev Kjærum Annex, da Jens Nielsen oplod det 1549].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 312-313.

5. 1552 [Læsemester el. lect. theol. Od. (42); Rtr. ss. 51] Christen Schytte; see H. K. Alsing i Søby-T.; [† c. 1555].

6. 15 . . Peder Jensen el. Hansen Kempe; Pr. 65; [† 4/4 1577; oprettede Mandag eft. dom. exaudi 55 Contract med Capellanen J. Fogell om, at denne skulde forrette al Tjeneste i Kjærum; gav 77 Alterstager til Kirken (»Petrvs Cognomine Kempo« = Peder med Tilnavnet Kempe), men kaldes ikke »Her«, maaskee en Søn?; Lgst. (»Petrus Joanis Kempe«)].

DanKir bd. 9, s. 2517, 2526, 2584 (se nedenfor).

7. 1577 [Ollerup c. 74] Jens Hansen, f. Middelfart c. 45; St. 62; Pr. 85; ~ . . . . ; 4 B.; [† 1615; „Doctus et prudens vir; visitavit olim Ripis; satis dives“(1); (J. M. l. c.); hans Navn paa Kirkeklokken i Ollerup 06].

FS nr. 430 (»Joannes Johannis Medelfard.«); DanKir bd. 10, s. 2024, 2046 (Ollerup kirke).

8. o. 22/1 1615 [Huuscap. hos Fru Ellen Marsviin p. Lundegaard] Mag. Hans Michelsen; Pr. 21/4 s. A.; [•/10 1615 Slotspræst og Prof. pædagogices i Kbh.; see kgl. Confessionarier].

9. 1615. Mag. Poul Andersen, f. Kjerteminde 85; St. i Kbh. 04, i Wittenberg 04; Hør Od. c. 07; hos den lærde Holger Rosencrants p. Rosenholm i 2 Aar; derefter St. i Kbh. og i Wittenberg; Mag. Kbh. 11/5 15; Pr. 15; ~ Margrethe Jensdtr. Bang, † 22/1 54; F. J. (Jørgensen?) B., Bgmstr. i Assens; M. Mareke Friisdtr.; 4 S.; see P. Poulsen i Allerup-D.; Etm.; A. Poulsen i Kjerteminde-D.; J. P. Bang i Skydebjerg-O.; [† 25/12 1640; W. 1/30; hans Navn paa Kirkeklokken 31; Lgst.].

FS nr. 651 (»Paulus Andreæ Cartemundanus«); KUM I, s. 19 (»Pavlus Andreas Kertemundan us«); Helk I, s. 152; EM 1, s. 123; Strøm I, s. 10; SL II, s. 285-287, 314; DanKir bd. 9, s. 2555, 2556, 2584 (se nedenfor).

10. o. 3/3 1641 [Crtr. Od. 12/7 39] Mag. Niels Mathiasen Sass, f. Haderslev 08; F. M. S., Hosp. Forst.; M. Justine; St. Haderslev 28; Wittenberg 32; Bacc. Kbh. 34; Mag. Kbh. 21/5 39; Pr. 5/4 41; ~ 18/9 42 F. D. Marie (Marike) Poulsdtr., 2 ~ Etm.; see Mathias N. S. i Skamby; Paul N. S., Archidiak. Haderslev; (N. C. J. Sass t. Od. St. Knuds K.; P. Juul, r. Cap. her); [† 19/7 1665; W. 2/316; N. 521; hans Navn paa Orgelet 56; Lgst.].

KUM I, s. 123, 149 (»Nicolaus Sassius Haterslebia-Holsatus«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Nicolaus Sassius«, 33 år gl.); Achelis I, nr. 1708; EM VII, s. 165; DBL; DanKir bd. 9, s. 2540, 2580 (se nedenfor).
(22/7 1665. Hans Bang).

11. 20/8 1665. Bertel Ludvigsen* af Od. Frue K., f. 24/8 38; St. Od. 57; udenlands i 3 Aar; Pr. 14/10 75; 1 ~ 2/6 67 F. E., † 22/6 72; 2 ~ 16/4 78 Birgitte Christiansdtr. Luja, f. Od. c. 60, b. 11/12 22; F. Cons.-Ass. Dr. C. Henrik L., Landphysicus; M. Karen Mule; 7 S., 4 D.; see C. H. Bertelsen i Gladsaxe-H.; Etm.; P. J. Bang i Søby-T.; L. Hansen i Flemløse; B. H. Grube i Vordingborg-K.; [† 8/12 1719; gav (eft. Fundats 11/10 08) 100 Sldlr. til Fattige i Assens; T. 311; gav 70 Oblatæske til K.; Eptph.].

KUM II, s. 268 (»Bartholus Ludovici Otthonianus«); DanKir bd. 9, s. 2524, 2564, 2580 (se nedenfor).

12. 28/9 1716**. F. S. Ludvig Bertelsen*, f. 12/7 84; St. Od. 03, Bacc. 04; C. 18/1 06, l.; ~ Cecilie Marie Ulriksdtr. Schandorff, f. Skanderbg. 00, b. 2/11 58; (Halvsstr. t. Frederik U. S. i Kattrup-Ø.-T., t. Just U. S. i Ugilt-T. og t. Christian U. S., r. Cap. i Skanderborg-S.-S.); F. U. Christian S., Amtsforv.; 3 S., 1 D.; [† 26/12 1766].

KUM II, s. 284, 291 (»Ludovicus Bartoli fil./Bartholinus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 29.

13. 13/2 1767 [Marslev-B. 23/2 42] Cosmus Christiansen Ramus af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Fyen), d. Kbh. Holmens K. 24/1 17; St. Od. 34, Bacc. 35; ~ Od. Frue K. 29/7 43 Else Hanstr. Langsted, d. Od. 25/8 21, b. 13/4 01; F. Kmrd. H. Nielsen L., Regimentsskrvr.; M. Johanne Hieronimidtr.; 7 S., 4 D.; see Frederik R. til Svendborg Nic. K-T.; Joachim F. M. R. i Brøns; [† 6/9 1782; W. 3/623; N. 479].

KUM II, s. 551, 558 (»Cosmus Ramus«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 273; Kbg. Od. Skt. Knuds (1798-1814) opsl. 287 (enkens begr.); PT 2003 s. 161, 164 (Langstedstudier II).

14. 4/12 1782 [Svendborg Nic. K-T. 15/4 78] Prof. Peter Christian Olsen Steenvinkel, f. Hors. 7/10 42; F. O. Pedersen S., Skoleholder; M. Marie Christiansdtr. Bræstrup; St. Aalbg. 62; C. 66, n.; r. Cap. Dronninglund 9/12 68, o. 16/12; Sp. Herringe-F. 27/5 73; tit. Prof. 92; ~ 74 Frederikke Lovise v. Michaelsen, f. c. 51, † Aarh. 29/3 38; F. Major Gustav v. M.; 1 S.; [† 6/10 1799; god Taler og Pædagog; meget afholdt; W. 3/736; N. 575].

15. 3/1 1800 [Brahetrolleborg-K. 16/11 75, o. 15/12] Dr. theol. Carl Christian Laurentius Birch, f. Kbh. 15/2 53; F. Andreas B., Byskrvr. og kgl. Mineral-Insp.; M. Charlotte Amalie Gardenholtz; St. pr. 69; C. 27/5 72, l.; D. p. C. 73; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 73 – 17/11 75; Dr. th. 30/9 90; Pr. •/11 96; ~ 4/7 77 Eleonore Hedvig Seidelin af Gamtofte, f. 29/8 56, † 7/9 34; 11 B.; see A. Birch t. Roesk. Dk.; David Seidelin B. i St. Hedinge-H.; T. Trojel i Kjøbelev; M. F. Liebenberg, kgl. Confessionarius; (P. L. Trojel, r. Cap. i Tirsted-S.-V.); [† 25/4 1808; almindelig agtet, baade som Sjælesørger og Omgangsven; N. 64].

Borchs K. nr. 350.

16. 21/12 1808 [2 r. Cap. Rand. og Compast. t. Gimming-L. 25/7 94] Jens Hornsyld, f. Hors. 19/10 57; F. Rasmus Jensen H., Dreielsvæver; M. Anna Margrethe Rasmusdtr.; først Væver; St. Hors. 80; Cand. philol. 8/5 84; Dekan paa Kommunitetet; disputerede 8/7 91 for theol. Attestats, l.; P. t. Rand. Hosp. 5/10 92, o. 16/1 93; R. m. Kbhs. Sp. 12/11 13; R.* 28/10 17; ~ Hors. 25/10 93 Lovise Harboe, f. Hamborg 25/3 65, † Kbh. 2/9 33; F. Cclrd. Frederik Carl H., Postmstr.; M. Christiane Magdalene Jacobi; u. B.; [# 1/11 1820, † Kbh. 25/10 40; deltog i Kritikken af P. O. Boisens Ritualforslag 06 og skrev mod H. N. Clausen 25; N. 271; E. 1/711 og S. 1/859; en mærkelig, høitbegavet Mand; DBL].

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 209; KS 6:1 (1933-35), s. 624-626 (hans selvbiografi).

17. 21/3 1821 [Ø. Egesborg 15/11 15] Dr. th. Johannes Clausen af Svanninge, f. Faaborg 20/8 67; St. Nybg. 88; C. 28/7 91, h.; Skp. 1/11 91, o. 9/12; Sp. Galtrup-J. 28/11 94; Stubbekjøb.-M. 30/5 98; Dr. th. i Göttingen 00 og i Kiel 05; ~ 94 Anna Lucie Fog af Faaborg-D., f. Ribe, d. 8/10 69, † Nestved 20/3 52; 6 S., 4 D.; see Nicolai E. B. C. i Veilby i F.; [† i Ø. Egesborg uden at tiltræde her, 20/4 1821; „Sandhedens usminkede og varme Dyrker, Religionens nidkjære og djærve Tolk, en retsindig og ædel Mand, en øm og kjærlig Ægtefælle, en blid og trofast Fader, en ærlig og tjenstfærdig Ven“; Taubers Necrol. 6; N. 123; E. 1/298 og S. 1/326].

18. 4/7 1821 [Lemvig-N. 11/3 14] Johan Nicolai Tilemann, d. Nordborg 19/3 71; F. Johan Georg T., Landfgd., Præses i Stads- og Landsretten p. Ærø; M. Regitze Sophie Brandt; St. Od. 91; C. 23/1 95, l.; Cat. Kbh. Holmens K. 18/11 96; Timelærer v. Metropsk. i Tydsk (98); r. Cap. Vibg. Dk. o.s.v. 3/10 00, o. 29/10; Sp. Ringkjøb.-R. 18/8 09; Tiendecomm. 10–23/11 14; Apr. 11/3 14; ~ Gjerding 01 Edle Margrethe Høst, d. Kbh. 3/1 78, † Od. 8/5 34; F. Jens Pedersen H., Sergeant i Søetaten; M. Elisabeth Johansdtr. Busch; 1 S., 2 D.; see Johan G. T. i Egtved-Ø.; J. B. G. Dreyer i Ørsted; [† 8/9 1828; E. 3/386 og S. 3/443].

Achelis II, nr. 7530.

19. 14/11 1828 [Stubbekjøbing-M. 10/4 16] Verner Ludvig Blædel*, f. Kbh. 6/5 83; F. Paulus B., Skrædermester; M. Cicilie Sandahl; St. pr. 98; C. 20/7 04, l.; Lærer v. Søcad. Acad. 1/4 07; Cons.-Ass. 1/7 14; ~ 1/5 07 Anna Elisabeth Dons, f. 25/5 85; F. Claudius Andreas D., Skifteforv. p. St. Croix; M. Bolette Cathrine Frantzen; 8 S., 3 D.; see Ludvig B. i Nustrup; N. M. Plum i Taarnby; Nicolai G. B. t. Kbh. Garn. K.; August B. i Lomborg-R.; A. F. Hornemann i St. Jørgens-S.; [# 10/6 1859; † 29/3 62; Trofast, flittig og nidkjær; var baade en anseet Præst og en begavet taler; see Jl. Tid. 764; E. S. 1/177].

20. 26/2 1859 [Søby-T. 22/8 37 , o. 7/12] Mathias Christian Schaldemose af Ondløse-S., f. Søby 30/10 10; St. Nybg. 29; C. 14/4 34; 1 ~ 14/5 38 Cordelia Emilie Antonie v. Bülow, f. 10/5 12, † 2/6 51; F. Oberst Adam Gottlob Josva v. B.; M. Anna Marg. Eilersen; 2 S., 1 D.; 2 ~ •/8 52 F. Sstr. Charlotte Sophie Vilhelmine v. B.; u. B.

———————————

 

 

No 76. Sognecapellaner til Assens og Kjærum.

[Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

Bl. F. G. 2/1 101; Lkm. 2/394; M. S. 2-a/80.
———————————

0. c. 1530 [Svendbg. Nic. K. og Birgittæ Alter 24] Christen Clausen Schrock [1537 Svendborg Nicolai K.; see Svendborg Frue K.].

1. (1555). Jens Fogell (Vogel, Fugl); eft. Contract s. A. forretter Capellanen al Tjeneste i Kjærum.

2. (1570). Niels Nielsen; [† 1588].

3. 1588. [Rtr. her] Søren Pedersen, f. Stouby; ~ . . . . ; 1 B.; [† 3/6 1602; „Doctus parvæ staturæ homo“(2) (J. M. l. c.)].

4. (1610). Oluf Stephansen; [(1625) Verninge, see der].

F-P s. 158 (»Olaus Stephani Fionus«).

5. 16 . . Otto Frandtzen; maaskee St. i Kbh. (99); [† 1632].

F-P s. 163 (»Ottho Francisci Sielandus«).

6. k. 18/3 1632, o. 27/5, Hans Boesen (Arnou); [1635 Sandager-H.; see der].

7. o. 6/5 1635. Gregers Pedersen Elysin; [16/10 1645 Flemløse; see der].

8. o. 19/12 1645. Jørgen Marcussen, f. Fraugde 17; F. Hjulmand; St. Kbh. 40; 1 ~ Apollonia Christensdtr. Braad af Fraugde; 1 S.; 2 ~ Anna Elisabeth Davidsdtr. Monrad af Kettinge, f. c. 34; b. 18/4 20; 3 S., 1 D.; Børnene toge Navnet Monrad; see M. J. Monrad i Dalum-S.; P. O. Haarløv i Stege; [† 14/12 1682; Lgst.].

KUM I, s. 156 (»Georgius Marcj Fraudensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Georgius Marci«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 172; DanKir bd. 9, s. 2584 (se nedenfor).

8b. 25/4 1681**. Niels Sørensen; maaskee St. Bergen 72; [b. 30/12 1683].

KUM II, s. 35 (»Nicolaus Severini«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, Jørgen Marcussens ansøgning; Kbg. Assens (1677-1733) opsl. 7 (begr.).

9. 5/1 1684 [Hør. Slangerup(?) c. 68] Salomon Jacobsen Hirtznach, f. 8/4 42; St. Slangerup 65; ~ Johanne Christensdtr. Mørk; 3 S., 2 D.; see Christian S. H., r. Cap. Faaborg-D.; [† 30/7 1696].

KUM I, s. 328 (»Salomon Iacobi Hirtznach«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning.

10. 8/8 1696. Peder Knudsen Bellinge (Balling, Belliger), f. Bellinge 66; Forældrene ærlige Bønderfolk; St. Od. 90; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 26/10 01 Gedske Jørgensdtr., f. Assens, b. 16/5 27, E. e. Kbmd. Chr. Hansen ss. (Forældre til i J. C. Poulin i Klinte-G.); F. J. Poulsen, Rdmd.; 2 S., 2 D.; [b. 6/3 1721].

KUM II, s. 174 (»Petrus Canuti Belliger«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skam hrd. nr. 2.

11. 26/4 1721 [p. Cap. Od. Frue K. . . .] Peder Juul, f. Kbh. Trin. S. 85; F. Bgr. og Hjulmd. i Kbh.; St. Kbh. 08; ~ Birgitte Jacobsdtr. Fugl, f. Assens, b. 7/9 59; F. J. Nielsen F., Kbmd.; M. Christine Nielsdtr. Sass af Assens-Kj.; 4 S., 2 D.; see Niels S. P. J., r. Cap. Ærøskjøbing; Jens P. J. i Bredstrup; P. N. Ibsen, r. Cap. i Ulkebøl; M. H. Boldt, Diac. i Tønder; [† 24/4 1748; Lgst.].

KUM II, s. 331 (»Petrus Iuul«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 39; KS 6:6 (1948-50) s. 62; DanKir bd. 9, s. 2581 (se nedenfor).

12. 25/9 1739**, o. 16/10 s. A. [Rtr. her 11/10 21] Christian Henrik Pedersen Winther; [29/6 1742 r. Cap. Veile o.s.v.; see Veile-H.].

13. 14/6 1748, o. 20/9 [Cat. Kbh. Holmens K. 40] Hans Hansen v. Wowern, f. Helsingør 18/2 08; F. H. v. W., Klokker t. St. Olai K., af gl. spansk adelig Familie; M. Magdalene Mathiasdtr.; St. Helsing. 26, Bacc. 27; C. 29; Alumnus p. Borchs Coll. 36–40; ~ 29/4 50 Abel Cathrine Mathiasdtr. Fibiger, f. Nybg. c. 13, † 29/1 71; (Sstr. t. Karen M. F. ~ A. C. Hassel i Huusby-V., t. Gjertrud Cathrine M. F. ~ N. P. Basse i Sønderby og Halvsstr. t. Andreas S. M. F. i Fanefjord); F. M. Georg Jørgensen F., Rdmd., Bogbinder, Veier og Maaler; M. Karen Bertramsdtr. Treven (Sstr. t. Nicolai B. T. i Sønderby og t. ); 1 D.; [# 12/11 1774; † 13/2 76].

KUM II, s. 481, 493 (»Iohannes Wowerius«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 211; E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 729, 561; Wads sedler: Treven.

14. 29/6 1774, o. 3/3 75, Thor Melbye; [31/7 1795 Middelfart-K.; see der].

15. 31/7 1795 [r. Cap. Ribe Cathr. K. o.s.v. 31/12 90] Niels Christopher Juul el. Juel; [10/3 1809 Beftoft-T.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 77. Ordinerede Catecheter i Assens.

[Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 24/8 1810, o. 31/10 s. A., Olaus Mønster, f. Stubbekjøbing 8/10 79; F. Carl Christ. M., Toldkass.; M. Christine Sophie Rosenquist af Søften-F.; St. Nykjøb. 99; C. 19/5 03, l.; ~ 19/1 12 Mandrupbine Johanne Cathrine Clemensen, f. 1/11 93, † Ass. •/2 58; F. Gomme C., Kbmd. i Ass.; M. Mariane Bjørn; 4 B.; see Gomme C. M. i Skjørping-F.; [† 1/11 1821].

E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 445; Gejstl. sk. i Århus amt, Sabro hrd. nr. 24.

2. 27/2 1822, o. 9/7, Henrik Carl Vilhelm Find; [4/5 1827 Sest; see Hjarup-V.].

3. 13/7 1827, o. 14/9, Hans Buhl; [6/8 1839 Ærøskjøbing; see Lynge-U.].

4. 23/11 1839 [p. Cap. Marstal 7/2 37] Hans Rudolph Christian Emil Warming; [10/12 1840 r. Cap. Tirsted-S.-V.; see der].

5. 12/3 1841, o. 29/6, Carsten Mathias Schou; [14/1 1851 Sandager-H.; see Aalbg. Frue K.-T.].

6. 25/3 1851, o. 12/5 el. 15/5 [Adj. Hlh. 46–50] Carl Ludvig Christian Georg Gløerfeldt; [1/11 1852 o. Cat. Helsing.; see Kjøge-Ø.].

7. 4/3 1853, o. 13/4, Salomon Ochsner; [8/12 1860 Sal-G.; see der].

8. 18/2 1861 [p. Cap. N. Jernløse-K. 16/9 58, o. 13/10] Johannes Julius Erlandsen, f. Ringsted 15/2 23; F. Johs. Peter Guldbrand E., Uhrmager; M. Mette Marie Hansen; Sem. fra Jonstrup 24/6 42 (udm. duelig); Hjælpelærer Martofte, Stubberup S., s. A.; Huslærer Haraldsted Pg. 43; Lærer v. Kbhs. Almueskole 45-57; St. pr. 47; C. 21/6 55, h.1; ~ Sønderby 2/12 62 Anna Birgitte Tornøe, f. p. Flenstofte, Dreslette S., 15/3 46; (Sstr. t. H. F. P. Tornøe i Vegerslev-V.); F. Kmrd. Jørgen T., Godsforv. p. Frederiksgave, siden Amtsforv. i Assens; M. Lovise Aug. Sorterup; (68) 1 S., 1 D.; [6/2 1869 Vice-P. Sandby; Sp. Tisted-B. 9/12 72; Lyngaa-S. 31/12 80; Vestenskov 1/6 83; # 9/5 92; c. Sp. Aasted-S. 15/8 – 29/9 03; † Kbh. 24/2 1908].

Elvius s. 577; G-HF II, s. 388.

9. 12/1 1870, o. 13/4, Julius Christopher Vilhelm Schousboe af Landet, f. Veile 4/7 36; St. Vibg. 54; C. 20/6 60, h1.; Lærer v. Assens Realskole; ~ 27/5 70 Claudine Pløyen, f. 23/3 37; F. Kmhre. Christ. P., Amtmand over Holbæk A.; M. Anna Theod. Manthey; [† 4/11 1872].

Sixhøj nr. 1752.

10. 29/1 1873, o. 19/2, Hans Madsen Ruhveder; [1/12 1875 Farstrup-L.; see der].

11. Ord. Tilladelse som const. 12/6 1876, o. 19/7, Carl Alfred Jensen, f. Kbh. 11/10 50; F. Niels Pet. J., Manufacthdlr.; M. Caroline Jensine Christensen; St. v. W. 67; C. 19/6 73, h1.; ~ 21/7 76 Johanne Birgitte Steenbuch af Od. St. Hans K., f. 24/5 52; (77) 1 S.

———————————

Noter:

(1) »Doctus et prudens vir; visitavit olim Ripis; satis dives« = En lærd og klog Mand, har forhen søgt [Skolen] i Ribe; ret velhavende.
(2) »Doctus parvæ staturæ homo« = Lærd, lille af Vækst.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2012. Assens Vor Frue Kirke, s. 2417-2616, Kærum Kirke (endnu ikke udgivet).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Møller, John M.: Smaating fra Assens. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 539-546.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 600. Kjærum (tidligere Kjerndrop),

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

Bl. F. G. 2/1 149; St. M.
———————————

0. 13/11 1536. Niels Friis, fik Præsentats til »Kierndrup« efter Niels Berntsens resignation; maaskee St. 10.

FS nr. 590 (»Nicolaus Friis«); F-P s. 11; DKR s. 28 (er vist fejlagtigt opført i Kverndrup).

1. (1549). Jens Nielsen; afstod velvilligen Sognet, som var frakommet Assens, hvortil det atter lagdes.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Møller, John M.: Smaating fra Assens. Kirkehistoriske Samlinger, 5:1 (1901-03), s. 539-546.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 88. Baagø,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1861.
Anm. Hørte tidligere til Assens-Kj. Præsten er tillige Skolelærer.
———————————

1. 28/10 1861, o. 3/11, Christian Hartvig Kjødt af Vorgod-V., f. 19/4 31; St. Nykjøb. 47; C. 12/6 54, l.; ~ 26/9 61 Hermine Kohlstadt, f. Hamburg 8/2 34, † 9/7 67; F. Fried. R., Kbmd.; M. Lucie Fred. Nissen; 1 D., † med Moderen; 2 ~ 28/9 79 Margrethe Jensen, † Husby 87; F. Henrik J., Skipper i Aalbg.; M. Ane Marie Kjødt; [8/7 1871 Dragstrup-S.; 18/3 75 Huusby-V.].

2. 27/8 1871, o. 25/10 [c. Førstelærer v. Ass. Bgrsk. 3/7 65, fast ansat 2/8 67] Niels Clausen; [8/6 1875 Astrup-R.-A.; see der].

3. 13/9 1875, o. 5/11, Conrad Johan Martinus Krohn af V. Aaby-Aa., f. 26/12 46; St. Kbh. 67; C. 26/6 74, h1.; ~ 17/12 75 Helene Schrøder, f. Rørdam v. Wedellsborg 8/5 51; F. Casp. Hannibal S., Skovrider; M. Else Mar. Wilsang; (77) 1 S.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.