Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2),

No 304. Gamtofte,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/91; J. M. 342; B. F. G. 2/227; L. S.*; L. P. B. 256; Lkm. 2/397; Kbg. 1705.
———————————

1. 1537. Jeppe el. Jacob Maas, f. 00; see Etm.; Hans J. M. i Taagerup; [† 1558. Eptph.].

2. 1558. F. S. Anders Jepsen Maas, f. 36; Pr. 77; see Etm.; [† 1585; Eptph.].

3. 1585 [r. Cap. Od. Graabr. (Albani) K. c. 79] Poul Enevoldsen* af Sevel, f. 57; St. Od. 84; Hør. Od.; ~ 86 F. D. Anna Andersdtr. Maas, f. c. 61, † 9/9 20; 11 B.; see J. P. Gamtofte i Dreslette; V. Poulsen i Sønderby; Etm.; [† 14/9 1643; „et smukt sagt(e) Tenor, bene docet“(1) (J. M. l. c.); Eptph. over ham og hans 2 Formænd].

4. 1643 [p. Cap.*, o. 10/4 22] Mads Simonsen Sass af Dreslette, f. 95; St. Od. 17; Rtr. Nykjøb. p. F. 1/12 18; ~ F. D. Mette Poulsdtr.; see D. J. Monrad i Sønderby-H.; H. C. Bang i Kjøng; Etm.; J. M. Gamtofte i Herringe; [† 1647].

KUM I, s. 29 (»Matthias Simonis Dresleth«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Mattias Simonis«), s. 118 (»Matthias Simonis«, 27 år gl.).

5. o. 17/12 1647. Knud Poulsen Beeske*, f. Assens 14/10 21; St. Od. 43; ~ F. D. Anna el. Johanne Madsdtr. Sass, † 04; see 2 Etm.; H. Sørensen i Kjerteminde-D.; J. J. Billeskov, r. Cap. i Aasum; J. Hansen i Seden (?); Jørgen K. B. i Stouby-H.; [† 1701; Eptph.].

KUM I, s. 177 (»Canutus Pavli Asnensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Canutus Pauli Bieskius«, 26 år gl.).

6. 168 .**. F. S. Mads Knudsen Beeske; St. Od. 73; [† 1685 af en en stærk Fedme, ham tilsloges].

7. 30/10 1690**. F. Bdr. Hans Knudsen Beeske; St. Od. 78; C. 4/11 80, mediocr.; ~ Elisabeth Nicolaisdtr., E. e. Jørgen Poulsen, b. Karrebæk 12/2 56; 1 D.; [† 4–5 Uger efter Faderen. Han og Konen tilføiede den gamle Fader, som levede dem forlænge, megen Fortræd. Da Faderen laa paa sit Yderste, skal Hr. Hans være kommen ind til ham, og, da han saae, at det lakkede mod Ende, skal han have sagt: „Nu faaer jeg herefter to Brød istedetfor eet“; hvorpaa den Gamle svarede: „Du skal ikke længe have det fornødent.“ Han var her allerede 1688].

8. 10/5 1701, o. Fraugde K. 11/9 [Aman. i Kbh. . . . ] Jørgen Marcussen el. Mouritsen Bilefeldt, f. 2/4 73 el. 30/11 72; F. Mag. M. B., Crtr. v. Fdbg. Sk.; M. Gjertrud Nielsdtr. Aggersborg; St. Fdbg. 90; ~ 26/9 01 Anna Olufsdtr. Claudi; u. B.; see hans Sstr.dtr. ~ H. O. Hellesen i Sandby; [† 5/5 1732].

9. 30/5 1732 [Horne-A. 13/7 16] Rasmus Jacobsen Basballe, f. Aalbg. 90; F. J. B.; M. Maren Poulsdtr.; St. Aalbg. 09; p. Cap. Astrup-R.-A. 14/12 14, o. 21/12; ~ Maren Hansdtr. Bølling, b. Assens 29/7 40; 5 S., 1 D.; see Jacob R. B. i Barløse; (C. Clod i Skydebjerg-O.); [b. 13/1 1738].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 185.

10. 7/3 1738, o. 10/4, David Frederiksen Seidelin*, f. Nykjøb. p. F. 18/1 11; F. F. Hansen S. af Kbh. Holmens K., Apoth. ss.; M. Karen el. Cathrine Clausdtr.; St. Nykjøb. 27; C. 30; Pr. 50–75; ~ 15/4 39 Sophie Elisabeth Iversdtr. Brinch af Kbh. Nic. K., f. 28/2 19, † 27/3 76; 6 S., 3 D.; see Christian D. S. t. Od Frue K.; Ivar S. i Kjøng i Fyen; C. C. L. Birch i Assens-Kj.; [† 19/6 1791; gav, eft. Fundats 11/12 76, 500 Rdlr. til de Fattige og til Skoleholderne i Aborre; lglds. (11/6 85) 200 Rd. til en Enkekasses Oprettelse for Geistligheden i Baag Herred].

11. 26/8 1791 [Søllested-V. 11/2 83, o. 18/3] Mathias Selmer af Ø. Snede, f. 6/5 55; St. Fred. 75; Hør. Christiania 77–80; C. 81; ~ 3/6 85 F. D. i Søllested Barbara Kirstine Plesner, f. 30/3 66, † Gamtofte 5/5 26; 2 S., 1 D.; see Frederik S. L. i Herrested; N. Schaldemose i Ondløse-S.; (Georg A. S. i Simested-H.-H.; Frederik S. i S. Næraa); [† 9/12 1808].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 143; Kbg. Gamtofte (1826-1840), f. 192, opsl. 172.

12. 19/5 1809 [K. Søby-T. 25/4 06, o. 30/5] Gomme Jacob Brandt, d. Faabg. 27/9 77; F. Alexander B., Kbmd.; M. Else Marie Kjerumgaard; St. pr. 95; C. 30/4 99, l.; ~ 29/3 04 Christiane Magdalene Haasum af Gjerrild-H., f. 30/6 79, † Østergd., Malle S., . . . ; 4 S., 2 D.; see Alexander H. H. B. i Børglum-F.; Jens S. B. i Ollerup-K.; Christian P. N. B. i Krummerup-F.; J. L. Møller i Bregninge; (C. F. Wulff i Haurum-S.); [† 19/11 1835; E. 1/197 og S. 1/229].

13. 22/3 1836 [Allested-V. 13/12 26] Thomas Hvalsøe Thomsen af Veilby i Fyen, f. Allerup 31/3 86; St. fra Schouboes Institut 03; C. 17/7 07, h.; p. Cap. Veilby 6/9 11, o. 8/11; ~ 27/4 28 Adamine Frederikke Schaumburg, f. Kjerteminde 28/12 99, † Assens 28/12 71; F. Cpt. Joachim Heinrich S.; M. Anna Elisab. Meyer; 4 S., 5 D.; see M. C. Carstensen i N. Nissum; [† 12/2 1857].

(9/5 – 28/6 1857. H. A. Jespersen; see Utterslev).

14. 28/6 1857 [Skamstrup-F. 2/9 35] Nicolai Seidelin Bøgh af Herfølge-S., f. Præstø 16/9 05; St. Roesk. 24; C. 8/7 30, h.; p. Cap. Kundby 4/5 32, o. 16/5; Pr. 6/11 62; ~ 25/11 35 Charlotte Dons, f. Kbh. 23/2 16; F. Poul D., Fuldmægtig; M. Henriette Smith; 4 S., 11 D.; see L. E. L. Tobiesen i Tanderup; C. A. Obelitz, Cap. p. l. i V. og Ø. Hassing; Fik 6/4 76 ved en Deputation fra samtlige Lærere i Baag H. et Bogskab, prydet med en Christusfigur og en Sølvplade med den Indskrift: „Erkjendtlighedsbeviis til H. H. Pr. B. fra Baag Herreds Lærere“, samt forsynet med et Udvalg af smukt indbundne Bøger. See D. T. 76/106.

———————————

Noter:

(1) »bene docet» = prædiker godt
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.