Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 583. Karrebæk,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/125; K. M. 227; Lkm. 1/856; M. 65; Kbg. 1679.
———————————

1. 15 . . Christopher . . .

1b. (1564). Søren Nielsen Bjerggrav; hans Navn paa Alterkalken 1564: »Her Suren Nielsen, som kaldis Ber Graf«.

DanKir bd. 5, s. 1092 (se nedenfor).

2. (1559). Christopher Sørensen Bjerg (Bjerrig) af Rimsø-K.; [† 1584; W. 1/107; N. 61.].

3. 15 . . Hans el. Johannes Blasius; (var p. Cap. og udgaaer her; see Nr. 6b.)
4. (1580). Morten Botulphius; (var p. Cap. og udgaaer her; see Nr. 6c).

5. (1581, 84, 89). Mag. Jens Christiansen Morsing (Johannes Morsianus) af Sydstrømø, Fær.; (Bdr. t. Niels C. M. i Braband-K.); ~ (85) . . . ; B.; [† c. 1596].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; KB 7 (1580-1583), s. 412, bd. 9 (1588-1592), s. 119, 150; DanKir bd. 5, s. 1097 (se nedenfor).

6. 1596 [p. Cap. Horslunde (94)] Albert Christensen; [afsat 1597; r. Cap. Nykjøb.-S. c. 1605; see Idestrup; Broderen Otto Christensen, Sp. i Horslunde, fik Bønderne til at vælge ham, og, uden at spørge enten Biskop el. Lehnsmand derom, indsatte han qua Provst Hr. Albert; Otto mistede 99 sit eget Embede].

6b. 31/3 1597. [r. Cap. Nestved St. Pet. K. 15 . .] Hans Blasius; p. Cap. her 15 . . ; Nykjøb.-R. 70; see B. H. Hafn i Nykjøb.-R.; [† 1605].

KB 11 (1596-1602), s. 109.

6c. 1605 [Cap. Sørbymagle (85)] Morten Botulphius (Budolphus el. Budolfsen el., som han selv skrev sig: Martinus Bodulphius Hiarbachius), f. 46-55 i Jydld., fmtl. i Hjarbæk, Vorde S., Nørlyng Hrd.; p. Cap. her 80; ~ c. 97 . . . , der overlevede ham; [† 15/6 1615; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 147 (+ note 6); PT 8:6 (1927), s. 184; Administrators kommentar: Han var næppe præst på Gotland, ej heller far til »O. B. Gullandsfar p. Vaagø, Fær.«; DanKir bd. 5, s. 1097-98 (se nedenfor); s. 832 (Sørbymagle kirke).

7. o. 19/7 1615. Anders Mortensen Skamstrup, maaskee af Skamstrup-F.; St. i Kbh. (07); [† c. 1622].

F-P s. 228 (»Andreas Martini Schammelstr.«); PT 8:6 (1927), s. 184.

8. 27/1 1623 [Skp. 29/7 18] Peder Christensen Aalborg el. Fich; maaskee St. Malmø 14; ~ Nestved St. Peters K. 38 Margrethe Andersdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1640].

KUM I, s. 14 (»Petrus Fichius Malmog.«); PT 8:6 (1927), s. 185, 187 (»Peder Christensen Alborg«); Kopskatten 1645, opsl. 78.

9. 1640 [p. Cap.*, o. 23/6 s. A.] Gregers Lauritsen Egh, f. Nestved 07; St. Roesk. 32; ~ (45) F. E.

KUM I, s. 113 (»Gregorius Laurentij Nestved«); KS 2:1 (1857-59), s. 504 (»Gregers Lauridsen Nestved«, 31 ½ år gl.) og s. 505; Kopskatten 1645, opsl. 78.

10. (1654) [P. i Skaane] Mag. Jacob Pedersen Liunge; St. Kbh. 43, Bacc. 44; ~ Kirsten (Christine) Christiansdtr. Tausen af Kjøge-Ø. (F. blev Biskop i Stavanger), f. c. 37; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 19/3 1668].

KUM I, s. 177, 186 (»Iacobus Petri Liungensis«); PT 9:3 (1930), s. 51.

11. o. 1/5 1668. Cornelius Poulsen, f. 18/3 45; F. P. Cornelisen; M. Margrethe . . . ; St. pr. 64; 1 ~ 68 (Bev. 29/7) F. E., † 5/7 80; u. B.; 2 ~ Nestved St. Mort. K. 18/4 83 Alhed Johanne Edinger, f. Kbh. c. •/10 59, † Kjøge 27/9 16; F. Johan Vilhelm E., Secr. i tydske Canc.; M. Elisabeth Kriech; [† 27/3 1711; Forsvundet Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 319 (»Cornelius Pauli«); PT 9:3 (1930), s. 51 og 68; han var næppe Mag.; DanKir bd. 5, s. 1097, 1098 (se nedenfor).

12. 26/1 1709*. Bendix Meison Faxe, f. Sundby p. Falst. 2/2 84; St. Kbh. 01, Bacc. 02; C. 4/10 03, h.; ~ Christiane Birgitte Beeske af Gamtofte, † 5/11 39; [† 15/1 1732].

KUM II, s. 265 (»Benedictus Meison Faxovius«, 17 år gl.), s. 272 (»B. Meizon F.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 59, 65, 65A.

13. 22/2 1732 [Skjørpinge-F. 29/7 26] Jørgen Christian Ovesen Guldberg af Hvirring-T.-H., f. c. 95; St. pr. 13; ~ Helvig Kirstine Plesner af Skjellerup-E., b. Rønnebæk 29/12 63; [† 1734].

KUM II, s. 369 (»Georgius Christianus Oweni Aurimontanus«, 18 år gl.); Enken blev ikke (som Qvistgaard skriver) ~ degnen i Jyderup, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 83.

14. 5/11 1734, o. 22/12 [Pr. p. Regentsen og Vicarius for Biskoppen, til at læse og disputere, 32] Mag. Christian Christiansen Nold, f. Vibygd. v. Roesk. 20/1 99; F. C. N., Eier af Vibygd.; M. Bothilde Sophie Pedersdtr. Schade; St. Roesk. 19, Bacc. 20; C. 10/6 21; Alumnus p. Borchs Coll. 18/10 21 – 18/10 26; D. p. C. i 10 Aar; Mag. Kbh. 19/6 26; Pr. 38; ~ Kbh. 17/5 35 Maren Hansdtr. Trojel af Kbh. Frelsers K., f. Himmelev 11/7 01, † Skjelskør 24/8 56; (hendes Skjønhed rostes mere, end hendes Sæder); 3 S., 2 D.; see L. C. Bargum i Aabenraa; [† 1/8 1748; lærd; W. 2/126; N. 431; Eptph.].

KUM II, s. 425, 429, 478 (»Christianus Noldius«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 145; DanKir bd. 5, s. 1096-97 (se nedenfor).

15. 13/9 1748 [Fodby 31/5 43, o. 14/6] Lars Hansen Aagaard, f. Ribe 6/9 05; F. H. Poulsen, Gjørtler; M. Anna Nielsdtr.; St. Ribe 24; C. 14/9 28, h.; 1 ~ 12/8 44 Dorthe Helene Sivers, f. c. 25, Skifte 28/2 65; F. Ernst Sivers, Apoth. i Nestved; M. Sille Marie Lehn; 3 S., 2 D.; 2 ~ Nestved St. Pet. K. 20/4 68 Marie Sophie Knøtter, † Nestved 21/7 92; F. Byskriver i Nestved; u. B.; [† 19/11 1771].

KUM II, s. 461 (»Laurentius Aagaard«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 121, 121A, 121B.

16. 23/12 1771, o. 10/4 72 [Cat. Nestved St. Peters K. 63] Joachim Christian Jensen Møller, f. Skjødstrup 13/9 38; F. J. M., Sognedegn; St. Aarh. 55; C. 28/4 62, h.; 1 ~ Christiane Birgitte Hansdtr. Beeske, f. 40, b. Karrebæk 27/9 84; F. H. B., Toldcontr. i Karrebæk; M. Vitta Ovesdtr. Guldberg af Hvirring-T.-H.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Kundby 1/7 85 Karen Bagger af Kundby, f. Skamstrup 17/10 62, Slag. 26/4 07; 1 D.; (see J. C. Chievitz Faaborg-D.; Blandt Børnene var den berømte Prof. og Dr. th. Jens Møller, see Johannes M., o. Cat. i Odense); [† 17/6 1789; „en i sin Tid meget begavet og veltalende Præd.“; see Tidsskrift for Kirke og Theol., B. 4, V.].

KUM III, s. 151 (»Ioachimus Christianus Møller«, 18 år gl.); Kbg. Karrebæk (1735-1807) opsl. 169 (1. hustrus begr.); Kbg. Slagelse St. Mikkels K. (1756-1848) opsl. 304 (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 150, 163; Holbæk byfoged nr. 1080.

17. 19/8 1789 [Vallensved 2/7 77, o. 11/7] Frederik Christian Frederiksen Bast, f. Stokkemarke 19/6 43; (Bdr. t. Poul D. B. t. Kbh. Frue K.); F. F. B., Degn; M. Frederikke Louise Haberdorph af Tostrup-U.; St. Slag. 63; C. 18/11 67, h.; Lærer v. Nestv. St. Peters K.s Skole 71; 1 ~ Nestved St. Pet. K. 15/9 79 Susanne Haagen af Nestved St. Mortens K., d. Nestv. St. Mortens K. 6/10 49, † Vallensved 6/10 88; 2 S., 2 D.; 2 ~ 19/6 89 Henriette Cathrine Fogh, f. 63, † Kbh. Frue S. 23/7 18; F. Hans Larsen F., Forv. p. Liselund v. Sorø; [† 1800].

E. Brejls skifteuddr.: Ringsted byfoged nr. 43, Gejstl. sk. i Holbæk amt Merløse hrds. formynderprot. nr. 47, i Maribo amt Fuglse hrd. nr. 47, i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 159, i Præstø amt Tybjerg hrd. nr. 42; LF-Degne s. 53-54; Kbg. Store Tåstrup (1693-1720) opsl. 61 (mors dåb); Kbg. Næstved Skt. Mortens K. (1731-1805) opsl. 123 (1. hustrus dåb); Kbg. Vallensved (1733-1814) opsl. 159 (1. hustrus begr.).

18. 20/2 1801, o. c. 26/2, Ole Brasen; [19/5 1826 Veiby-T.; see der].

19. 14/7 1826, o. 23/8 [Adj. Nakskov 27/8 22] Laurits Vilhelm Monrad; [7/12 1831 Marvede-H.; see der].

20. 12/1 1832 [Cat. Odense 9/1 29] Jens August Brasen; Pr. 1/10 36; [10/12 1840 Skjelskør; see der].

21. 11/2 1841 [Rold-V. 26/9 37] Frederik Münter; [29/1 1867 Ørslev-S.; see der].

22. 6/4 1867 [Borbjerg 30/1 56] Christian Frederik Eberhard Møller, f. Kbh. 6/3 09; F. Ass. pharm. Jacob M., Apoth. v. Frederiks Hosp.; M. Amalie Christ. Crone af Flødstrup-U.; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 30/4 35, h.; Sp. Anholt 28/5 39, o. 28/6; Gjedsted-F. 2/9 45; ~ Roesk. Dk. 19/6 39 Vilhelmine Henriette Storm, f. Borbjerg 21/8 08, † 17/12 75; F. Hans Tvede S., Major v. andet jydske Rgmt.; M. Franciska Marg. Hjersing; u. B.; „havde et godt Navn langt udenfor den snevre Kreds, hvortil hun var henviist; i hendes Hus havde navnlig mange unge Kvinder modtaget en fortæffelig Opdragelse“. See Nat. Tid. 418; [† 17/6 1877; „Den Aføde havde et bekjendt Navn, særligt i den grundtvigianske Verden. Han hørte ikke til de fremragende Mænd, men han var, hvad han skulde være, en dygtig Landsbypræst, en ærlig troende Mand, en Folkeven i Ordets gode Forstand“. See Nat. Tid.].

23. 22/9 1877 [Ø. Snede 26/11 77] Jens Vahl; see Aarh. Frue K. r. Cap.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Karrebæk Kirke, s. 1083-1099.