Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1066. Snede (Øster-),

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 4/599; M. S. III.; R. M. 10/1 1769; L. P. B. 296; Lkm. 6/240; Kbg. 1638 (÷ 1702-07).
———————————

1a. (1584). Axel Iversen.

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

1b. 15 . . [Cap.*, o. 21/1 73] Morten Therkelsen Gadberg; St. i Wittenberg 66; ~ 20/6 74 . . . ; [var endnu Cap. 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 87, 97, 156; II s. 21; Helk I, s. 405.

1 (c). 15 . . 16 . . Jens Christensen.

1d. (1603). Christen Jensen; see N. kist S. 6/549.

KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1869–1871), s. 549; Hegelund I s. 398; II s. 230

2. 1629 [r. Cap. i Veile-H. 27] Mikkel Pedersen, f. Hors.; St. Hors. 13; Hør. Kold.; ~ c. 30 Inger Nielsdtr. af Vejle-H., E. e. Peder Hansen Kølholt i Vejle.

KUM I, s. 11 (»Michaël Petri Horsnensis«); E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 5.

3. (1640. 58). Mag. Peder Pedersen Bering, f. Vibg.; F. P. Pedersen B., Bgmstr., M. Maren Vitusdtr.; St. Vibg. 33; Hør. Vibg. . . ; Mag. 47; ~ c. 40 Marie Madsdtr., f. c. 22, † 52; F. M. Thomsen i Veile; M. Mette Clemensdtr.; 1 S., 6 D.; 2 ~ (57) Anne Lauritsdtr.; (Sstr. t. A. L. Wedel i Andsager); F. L. Lauritsen i Veile, Iver Winds Ridefoged over hans geistlige Gods og Cannikedom i Ribe; M. Karen Gregersdtr.; see P. J. Viborg og J. P. Welling i Hjarup-V.; [vist † c. 1659; blev 12/2 45 af Kongen anbefalet som ny Sp. til Viborg Sortebr. K., i stedet for Borgmestersønnen J. P. Ostenfeld].

KUM I, s. 114 (»Petrus Petri Bering«); Sixhøj nr. 23; KB 1644-45, s. 225; E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 76 og 96.

4. o. c. 28/9 1659. Søren Justesen (Horsdal), vist f. Horsdal, Vinkel S.; St. Vibg. 48; 1 ~ F. D. . . . Pedersdtr. Bering; 2 ~ Vibg. 17/8 62 Dorothea Christensdtr. Graae; (Sstr. t. Anders C. G. i Daugbjerg-M.-S.); F. Chr. Mouritsen G., Kbmd. i Vibg.; M. Birgitte Andersdtr.; (holdt Kirken med Brød og Viin i Eftermandens Tid, eiede altsaa vistnok Kirken); 5 S., 4 D.; see A. S. Snede paa Manø; [b. 29/10 1679; antoges, at kunne vise igjen].

KUM I, s. 211 (»Severinus Iusti«); Sixhøj nr. 217; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Fjends hrd. nr. 6; Ribe byfoged nr. 765.

5. E. f. B. 1/12 1679. Søren Schjellerup Madsen, maaskee af Skjellerup-E.; St. Nybg. 60; ~ . . . ; 3 S., 3 D.; [† 6/12 1691].

KUM I, s. 280 (»Severinus Matthiæ Schielderup«); Nygaards sedler: Børn.

6. 9/1 1692 [Fp. 89] Mag. Malthe Jørgensen Junghans; Pr. . . ; [8/3 1707 Møgeltønder; see der].

7. 9/4 1707 [Hør. Assens 02–06] Mathias Hansen Selmer, f. p. Skjoldagergd., Gram Sogn, 76; F. Johan el. Hans Johansen S., Propr. og Forv. paa Gram Gods; M. Marg. Lambertsdtr. Pouch; St. Assens 94; C. 13/6 96, l.; Flemløse 20/3 06*; ~ 09 Ceciliane (Cecilie Anne) Funch, f. p. Sandagergd. 90 el. 91, b. 8/7 27; F. Cpt.; 12 S., 2 D.; see Etm.; (C. Cramer i Røgen-S.; Jens L. S. i Helligsø-G.); [† 31/12 1738; god Medicus; man meente, at han var storagtig og sagde, at han førte en Person som en General el. Bisp].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 6 og 18.

8. 20/2 1739, o. 29/4, F. S. Johan Henrik Mathiesen Selmer, f. 28/1 15; St. pr. 32; C. 25/9 38, l.; 1 ~ 40 Nille Maria Nielsdtr. Lund af Tyrsted-U., b. 22/8 40; 2 S.; 2 ~ her 8/8 42 Elisabeth Kirstine Frantsdtr. Raarup af Stadil, b. 15/6 64; 6 S., 4 D.; see Mathias H. S. i Gamtofte; [† 16/11 1780].

E. Brejls skifteuddr.: Horsens købstad nr. 1439; Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 19; Nygaards sedler: 2. vielse, børn.

9. 27/10 1780, o. 24/1 81, Johan Hernik Hansen Neuchs, f. Vorbasse •/7 54; F. H. Christ. N., Degn; St. Kbh. 71; C. 18/5 79, n.; ~ Johanne Sophie Lorentsdtr. Stallknecht af Ø. Nykirke-G.; 2 S., 1 D.; [† 18/5 1796].

10. 7/7 1796 [Hveisel-G. 18/3 63] Johannes Monrad af Gl. Haderslev, f. 9/9 38; St. Haderslev 58; C. 23/6 61, l.; ~ Veile 14/10 68 Anne Ingeborgine Carstensen af Nørup-R., d. 29/6 51, b. Hveisel 6/5 96; 5 S., 4 D.; [† Varde paa en Reise 17/6 1802].

Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 33 og 40.

11. 23/7 1802 [Hør. Vibg. . . .] Gottfred Schmidt Schønau, f. Kbh. 2/9 74; F. Joh. Fred. S., siden Postmstr. i Hobro; M. Mette Kirstine Obenhausen; St. Vibg. 93; C. 22/10 98, l.; ~ Haasum 00 Nicolette Kirstine Hansen, f. 9/11 69, † 3/11 08; F. Kmrd. H. til Landting, Eising Sogn; 6 D.; [† 23/8 1832].

Sixhøj nr. 1490.

12. 5/12 1832 [Veierslev-B. 16/4 19, o. 9/6] Severin Ahlmann Mossin af Rise, d. Tranderup 19/7 83; St. Vibg. 03; C. 16/7 10, h.; ~ Hansine Friis af Østbirk-Y., d. Hygom 19/2 98, † 8/1 60; 1 D.; [# 14/12 1853; † Brædstrup 17/8 62].

Sixhøj nr. 1572.
(11/6 1835*. Hieronymus Grauer; see Kliplev).

13. 20/3 1854 [Ringgive-G.-L. 4/2 51, o. 5/3] Rasmus Kirketerp, f. Kbh. 13/1 14; F. Hans K., Kbmd. og Gross.; M. Marie Christine Sundorph; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 8/5 40, l.; Privatlærer i Kbh. 40; Pr. 1/1 59 for Nørvang og Tørrild HH.; ~ 11/9 51 sin Kusine(?) Lovise Elline Kirketerp, f. 17/7 27; F. Niels K., Gross. i Kbh.; M. Erlandsigne Fred. Wandel; 7 D.; [5/5 1869 Raarup; Pr. f. Bjerge og Hatting HH.; † •/1 1873].

VejAar 1928, s. 118-119 (Præsterne i Ringive).

14. 30/8 1869. Jens Vahl; Pr. 29/11 s. A.; [22/9 1877 Karrebæk; see Aarh. Frue K. r. Cap.].

15. 26/11 1877 [Hjerm-G. 21/11 1874] Ole Carl Ipsen; [see Nordby p. F.].

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kristensen, Sigurd: Strid mellem Præst og Bonde. Skildringer fra Kragelund og Øster Snede fra Tiden omkring Aar 1720. Vejle Amts Aarbog 1939, s. 45-60. (Om nr. 7, Mathias Selmer, som slår en bonde over tiende, herremanden forbyder sine bønder at give præsten ost, flere retsager og skænderier.)