Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 415. Helligsø og Gjettrup,

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 75; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/328; P. M. 152; Vahls M. 11; Kbg. 1646.
———————————

1. (1550) Jørgen . . . ; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det anseelige Antal af 34 Bøger.

2. 1560. Jens Gertsen.

3. 1570. Peder Jensen; [† c. 1590].

4. 1590. Anders Jacobsen; [† 1614].

5. 1610**. Peder Mogensen; [† c. 1645; hans Navn p. Prædikestolen i Gettrup 1610, som Sp. til Helligsø-G.].

DanKir bd. 12, s. 724 (se nedenfor).

6. 2/8 1645. Anders Jensen Muus*, f. c. 17; St. Aalbg. 42; Pr. 57–83; ~ Anne Christensdtr. Resen af Vestervig-A.; 2 D.; see Etm.; [b. 8/10 1697; Pg. br. 78].

KUM I, s. 172 (»Andreas Iani Musculus«); HiThi 1967, ca. s. 402-03.

7. 1682** el. 9/3 86** [r. Cap. Boddum-Y.-H. 78] Peder Nielsen Vogelius, f. Nysum c. 44; F. N. Hansen V.; M. Cathr. Pedersdtr.; St. Vibg. 69; C. 72, n.; ~ 80 (Bev. 9/7) F. D. Inger Andersdtr., b. 3/4 18; 3 S., 2 D.; [† 16/3 1698].

KUM II, s. 13 (»Petrus Nicolai Vogelius«); Sixhøj nr. 491; Nygaards sedler: Børn, begr.; HiThi 1967, ca. s. 402-03.

8. 16/4 1698. Jacob Sørensen Schive; [afsat 1707; 6/2 11 Ølby-A.-F.; see der].

Ledigt i 1 ½ Aar.

9. 2/3 1709, o. 22/5, Jens Madsen Hvistendahl, f. Aalbg. 73; St. Aalbg. 96; C. 6/5 02, n.; Pr. 12/10 29; ~ Aalbg. Bud. K. 18/11 10 Ida Svendsdtr. Kirketerp, d. Aalbg. Bud. K. 8/9 79, † Nykjøb. p. M. 13/5 61; F. S. Nielsen K., Kbmd. i Aalbg.; M. Ide Kampmann Pedersdtr. af Skibsted-L.; 2 S., 3 D.; see Mads J. H., 2 r. Cap. Kbh. Frue K.; B. N. Curtz i Nors-T.; (Sønnen Svend J. H. blev Sp. i Holt ved Arendal); [b. her 20/6 1735; hans Kaldsbrev var dateret Venedig].

KUM II, s. 220 (»Ianus Matthiæ Hvistendal«); PT 2013, s. 192, 195 og 197, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet".

10. 26/8 1735, o. 10/2 36, Frederik Jensen Brøndlund af Ø. Brønderslev-H., f. 22/9 01; St. Aalbg. 18, Bacc. 19; C. 3/4 20, n.; ~ Sidsel Malene Jensdtr. Haverslund af Lime; u. B.; [† 1747].

KUM II, s. 417, 424 (»Fridericus Iani Brøndlund«, 17 år gl.); KlitVen s. 59.

11. 4/8 1747, o. 20/10, Mag. Jens Hansen; [30/12 1757 Hundborg-J.; see der].

12. 30/12 1757, o. 17/3 58, Johan Adolph Rasmussen Stage; [13/9 1765 Junget-T.; see der].

13. 29/11 1765, o. 21/3 66, Hans Albertsen Thura af Leirskov-J., f. 1/9 28; St. Kold. 48, Bacc. 49; C. 15/5 52, h.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 54 – 11/6 59; ~ 28/11 66 Anna Dorothea Olufsdtr. Ascanius af Boddum-Y.-H., † 71; 1 S.; [† 29/1 1776].

KUM III, s. 81, 89 (»Iohannes Thura«, 20 år gl.); KoldStud s. 337-338; Borchs K. nr. 279; EM 8, s. 248-49.

14. 25/4 1776, o. 3/7, Jochum Steen Henriksen Monrad; [4/2 1785 Vinding-B.-V.; see Aale-T.].

15. 27/5 1785 [Hjardemaal 18/2 78] Carl Svendsen Folcher; [2/8 1793 Solbjerg-S.; see der].

16. 18/10 1793, o. 20/12 [Hør. Fdbg. 15/5 86] Johan Peter Rasbech, f. Hillerød 24/8 64; F. Rasbech Hansen; M. Johanne Kirstine Nielsdtr.; St. Fdbg. 82; C. 20/1 92, h.; Pr. 00; ~ 23/2 93 Elisabeth Cathrine Bendtsen, f. Hillerød, d. 28/12 65, † Serridslev 4/3 50; F. Mag. Poul B., Rtr. v. Fdbg. Sk.; M. Anna Gjertrud Simonsen; 3 S., 1 D.; see Jørgen R. i Serridslev-B.; [† 2/12 1802].

17. 25/3 1803 [p. Cap. Hammelev-E. 4/1 99] Jens Laurits Selmer, f. Aarh. 14/8 61; F. Schack Mathiesen S. af Ø. Snede, Apoth.; M. Elisabeth Jensdtr. Sonne; St. Aarh. 82 ; C. 24/4 93, n.; p. Cap. Aarh. Frue K.-Aa. 13/4 94, o. 29/10; ~ 23/9 03 Mette Kirstine Frisenberg af Sal, d. 15/4 77, † 18/9 47; 1 S., 1 D.; [# 3/7 1838; † 15/3 42].

18. 9/10 1838 [Cat. Frederikshavn 7/6 33] Jacob Nicolai Garde; [22/12 1845 Roslev-R.; see Veggerby-B.].

19. 9/3 1846 [p. Cap. Sennels 30/1 41, o. 24/3; Støvring-M.-S. 20/4 43] Peter Christian Hansen; [13/6 1856 Ry; see Haverslev-B.].

20. 7/9 1856 [p. Cap. Sjørring-T. 5/10 42, o. 2/11; Kornum-L. 23/12 48] Frants Vilhelm Trojel; [21/2 1863 Rynkeby-R.; see der].

21. 5/5 1863 [p. Cap. Egebjerg 14/12 56, o. 4/3 57] Peter Vilhelm Heerup, f. Kbh. 17/12 19; F. Johannes Nielsen H., Bud i Rentekammeret; M. Ane Christine Liebe; St. pr. 38; C. 6/11 45, h.; Lærer v. Sønderborg Skoles Realklasse 1/12 52; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 23/9 53 Laura Marie Helsted, f. Kbh. 18/2 25, † 14/3 1907; F. Siiger H., kgl. Capelmusicus; M. Elisab. Joh. Stendrup; u. B.; [† 10/12 1871].

Elvius s. 189; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 79 (vielse); PT 5:5 (1908), Tillæg: Dødsfald i Danmark 1907, s. 11 (enkens død).

22. 26/1 1872 [Cap. p. p. Kjøng i F. 7/3 61, o. 5/4] Carl Frederik Theodor Strodtmann, f. p. Hvidkilde 23/9 26; F. Chr. Bendix S., Landskabsmaler, en Tid Eier af Lydinge Mølle, senest Musiklærer ved Skaarup Sem.; M. Grethe Corfixen; St. pr. 45; C. 22/6 55, h1.; ~ Kbh. Frue K. 16/8 72 Hedvig Marie Rohmann af Rønninge-R., f. 29/12 41; (78) 1 S.; [28/5 1880 Aarslev-H.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Helligsø Kirke, s. 712-717, Gettrup Kirke, s. 718-726.