Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 499. Hundborg og Jannerup,

Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 66; L. S.; L. P. B. 497; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 136; M. S. III.;
Lkm. 4/279; Vahls M. 39; Kbg. 1715.
Anm. Capellet ved Vorupør indviet 15/9 1878.
———————————

1. 1537. Anders . . . ; [† c. 1553; havde været Munk].

2. c. 1553. Peder . . . ; [† c. 1573; blev kaldet lille el. røde Hr. P.; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 9 Bøger; forflyttede med kgl. Tilladelse Præstesædet fra Janderup til Hundborg Præstegaard, da kaldet Nørre-Kiærgaard].

DanKir bd. 12, s. 442 (se nedenfor).

3. (1568**?) [vist Cap.* c. 59]. Peder Pedersen*; Pr. (96. 08); [† c. 1609; skal have været Præst i 50 Aar, men hvorledes?; maaskee har han været Capellan her el. Præst et andet Sted; muligen er han ogsaa død efter 1603, saaledes at Etm. var ham adjungeret en Tid; blev kaldet store el. sorte Hr. P.; maaskee hans Navn p. Kirkeklokken: »Pier Piersen Morsing haver ladet støbe meg her 1579«].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; 5:2 (1903-05), s. 546 (note 7); DanKir bd. 12, s. 442 (se nedenfor).

4. c. 1609. [Cap.* 03] Christen Thomsen; [† c. 1633].

KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 744.

5. 1633. [Cap. Od. (32)] Bertel Christensen Møborg af V. og Ø. Vandet; St. Od. 27; blev 32 kaldet til Vissenbjerg, men kom i Strid med Sognebeboerne; see Etm.; [† c. 1664].

KUM I, s. 82 (»Bartol. Christian. Møborg«); KS 6:2 (1936-1938), s. 476, 6:3 (1939-41) s. 179; Kongens Retterting: Diverse retssager nr. 137.

6. c. 1664**. F. S. Christen Bertelsen; St. Helsing. 60; [† 1664, 2 Dage efter Faderen].

KUM I, s. 280 (»Christianus Bartholini Møburg«).

7. 1664. Laurits Madsen Skive; (Bdr. t. Jørgen M. S. i Haasum-R.); St. Vibg. 45; ~ Gjertrud Mikkelsdtr. af Tæbring-O.-R.; (76) 5 S.; [† 1676; Eptph. i Jannerup K.].

KUM I, s. 191 (»Laurentius Matthias Wiburg«); Sixhøj nr. 171; DanKir bd. 12, s. 461 (se nedenfor).

8. 28/11 1676. Oluf Nielsen Hosum af Haasum-R., f. 24/7 49; St. Vibg. 70; C. 22/12 72, n.; Pr. 16/10 09; ~ Maren Jensdtr. Holst af Lime; see P. H. Goische i Vestervig-A.; Jens O. H., r. Cap. Thisted o.s.v.; P. J. Brunow i Dragstrup-S.; [† 22/2 1714; bekostede 1691 Altertavlen i H.].

KUM II, s. 21 (»Olaus Nicolaj«); Sixhøj nr. 511; E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 66; DanKir bd. 12, s. 438, 442 (se nedenfor).

9. 23/3 1714, o. 20/4, Michael Andersen Lederthoug, f. Aalbg. 29/7 89; (Bdr. t. Laurits A. L. i Dronninglund); F. A. Mikkelsen L., Kbmd.; M. Margrethe Lauritsdtr.; St. Aalbg. 07; C. 7/8 13, l.; ~ Thisted 14/8 15 Else Sophie Christensdtr. Søe, f. c. 89, † Ulstrup, Hundborg S., 15/7 76; F. C. Mortensen S., Bgr. i Thisted; M. Maren Povlsdtr.; 3 S., 2 D.; [† mente captus 13/7 1731].

KUM II, s. 322 (»Michaël Andreæ«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1759; Thisted byfoged nr. 28; Gejstl. sk. i Thisted amt, Hundborg hrd. nr. 14, 53; Nygaards sedler: Børn, hustrus far, hustrus forældre.

10. 17/8 1731 [p. Cap. Hvidbjerg-Ø.-L. 17/11 27, o. 26/11] Christen Jensen Deinbøll, f. Thisted 13/1 97; F. J. Andersen D., Bgr.; M. Mette Christensdtr.; St. Thisted 15; C. 1/8 24, n.; 1 ~ 11/9 33 Elisabeth Øllegaard Christensdtr. Søltoft af N. Snede-E., f. 29/7 16, † 19/7 35; 1 S., 1 D.; 2 ~ Karen Balthasarsdtr., E. e. F. A. Falch i Nørup-R., f. c. 90, b. 23/3 41; u. B.; 3 ~ 43 Anna Dorothea Pedersdtr. Mouritsen, f. c. 06, † 11/8 80; 5 S., 4 D.; see J. C. With i Dragstrup-S.; [† 5/11 1757].

KUM II, s. 393 (»Christiernus Deinbolius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Thisted amt, Hundborg hrd. nr. 7, 26, 37, 58; Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 18.

11. 30/12 1757 [Helligsø-G. 4/8 47, o. 20/10] Mag. Jens Hansen, f. Møgeltønder 7/4 22; F. H. Christensen; M. Anna Maria Carstens; St. Ribe 44; C. 21/4 46, h.; Mag. Kbh. 65; ~ Elisabeth Sohie Thym, f. c. 15, † 9/7 87; (Sstr. t. Constance T. ~ C. M. F. Stampe i Børglum-F.-V.); F. Gotfred Ludvig T., Rgmchir. i Aalbg.; M. Anne Vilhelmsdtr. Schmidt; [† 29/5 1786].

KUM III, s. 41, 260 (»Ianus Iohannides/Ianus Hansen«, 22 år gl.); Achelis II nr. 5776; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3018.

12. 11/8 1786 [Hvidbjerg-Ø.-L. 6/9 82] Hans Rudolph Jacobsen Deichmann af Lerup-T., f. 8/10 49; St. pr. Aalbg. 67; C. 25/10 71, h.; p. Cap. Nibe-V. 4/8 79, o. 17/11; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 20/10 84 F. E. i Hvidbjerg-Ø.-L.: Birgitte Marie Lindorph, f. Christiania 50, † 9/8 85; 1 D.; 2 ~ 90 (Bev. 12/3/) F. Sstr. Else Marie Lindorph; u. B.; [† 15/4 1790].

Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus død, ægteskabsbevilling, testamente, 1787.

13. 29/10 1790 [Nørhaa 22/5 89, o. 7/8] Johan Ludvig Mathiesen, f. p. Herlufsholm 23/12 44; F. Christ. M., Oeconom; M. Johanne Winsløw; St. Hlh. 61; Bestyrer af Indfødsrettens Sk. i Kbh. i 13 Aar; C. 20/6 86, n.; ~ c. 87 Elisabeth Margrethe Leschly, f. Fred. c. 41, † 8/1 01; [† 17/3 1810; Lgst.].

DanKir bd. 12, s. 444 (se nedenfor).

14. 5/10 1810 [p. Cap. Clemensker 26/10 03, o. 2/11; Ø. Mariæ 18/6 09] Constantin Barbye Mahler; [31/5 1820 Hasle-R.; see der].

15. 7/3 1821 [r. Cap. Leganger, Bergens Stift, 3/5 05, o. Kbh. 12/7] Niels Andreas Boserup, d. Herslev v. Roesk. 31/8 67; F. Peder B., Degn; M. Gjertrud Marie Boserup; St. Roesk. 89; C. 26/4 96, n.; Degn til St. Jørgensbjerg v. Roesk. . . ; O.?; [# 9/7 1839; † Thisted •/11 41].

16. 28/9 1839 o. 11/12 [første Underbibl. v. Universitets-Bibl. 29/10 31] Mentz Rynning Thaarup; [27/5 1852 Hvidbjerg-L.; see der].

17. 2/5 1852 [Cap. p. l. Hyllested-V.-H. 16/4 47] Carl Peter Johan Münster af Baarse-B., f. Ølsted 24/6 15; St. Nybg. 34; C. 12/2 41, *l.; p. Cap. Mesinge 26/2 45, o. 23/4; O.; [† m. p. 28/10 1855].

18. 18/2 1856 [Cat. Hobro 20/4 47] Hans Henrik Licht; [31/8 1867 Buderup-G. og ad interim Aardestrup; see der].

19. 8/11 1867 [Cat. Kbh. Trin. K. Søndresogn 27/1 59, o. 16/2] Nicolai Vilhelm Rohde; [26/4 1875 Thisted-T.; see der].

20. 17/7 1875 [Jelstrup-L. 11/5 72] Heino Gerhard Andreas Gad, f. Helsing. 18/1 33; F. Henr. Svane Benevolus G. af Everdrup, Handelsreisende; M. Vilh. Aug. Werner; St. pr. 53; C. 20/6 61, h1.; Cap. p. p. Veierslev-B. 24/8 62, o. 27/8; ~ 22/7 63 Anna Birgitte Sørensen af Karby-H.-R., f. Solbjerg 13/11 35; (78) 4 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hundborg Kirke, s. 434-445, Janderup Kirke, s. 446-461.