Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 514. Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 72; S. i K.; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 145; M. S. III.;
Lkm. 4/301; Vahls M. 27; Kbg. Hvidbjerg 1658, Ørum og Lodbjerg 1717.
———————————

1. (1553. 71). Christen Madsen; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det store Antal af 20 Bøger.

2. (1578. 1606) [Cap.* (64)] Laurits Bertelsen; ~ Kirsten Nielsdtr.; [levede begge 06; muligviis var S. C. Gjettrup ham adjungeret; hans Navn paa Kirkeklokken i Lodbjerg K. 1578; hans og Hustrus Navne paa Alterstagerne 06]

KS 3:2 (1877-80), s. 201; HiThi 1929, s. 3 (i pdf-udg.), se nedenfor; DanKir bd. 12, s. 580, 599-600 (se nedenfor).

3. (1592. 1608). Svend Christensen Gjettrup; [† c. 1608].

KS 5:2 (1903-05), s. 546, note 2.

4. c. 1609. Peder Olufsen; ~ Kirsten Nielsdtr.; u. B.; 2 ~ Peder Nielsen; [† c. 1/11 1635].

KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:3 (1881-82), s. 744 og 745; PT 11:3 (1942), s. 243 (se nedenfor).

5. 1635. [p. Cap.* 26/6 31] Hans Nielsen Schaarup Resen, f. Lemvig; vist St. Roesk. 24; ~ (36) Mette Christensdtr., (Sstr. t. P. C. Paaske i Skjoldborg-K.); 1 S., 1 D.; [† 1664; havde mange Stridigheder med folk i Sognet].

KUM I, s. 70 (»Iohannes Nicolai Lymvicus«); PT 11:3 (1942), s. 243-44 (se nedenfor).

6. o. 7/12 1664. Jens Pedersen Skibsted af Skibsted-L., f. c. 36; St. Aalbg. 56; ~ c. 73 Maren Nielsdtr., † 00; 6 S., 2 D.; see P. Jensen i Hjardemaal; A. K. Jensen i Lundum-L.; Jens J. Skibsted i Strø; Henrik J. Kampmann i S. og N. Kongerslev-K.; (D. O. Guldberg i Gylling; J. S. Krag i Hjortshøi-E.-E.); [† 3/2 1691; Lgst.].

KUM I, s. 262 (»Ianus Petri Skifstad«); PT 2013, s. 192 og 197-98, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; DanKir bd. 12, s. 584 (se nedenfor).

7. 30/12 1690**, o. 25/2 91 [Hør. Aalbg. 86] Anders Christensen Schive, d. Vibg. 21/3 58; F. C. Sørensen S.; M. Maren Jacobsdtr.; St. Vibg. 83; C. 28/10 85, n.; ~ Liørslev 24/11 91 Anne Pedersdtr. Bruun, f. Brydesgd., Løgismose S. i Fyen, 50; 2 ~ Etm.; [† 10/5 1707; Lgst.; Enken bekostede 07 Reparation og Staffering af Altertavlen og gav Messingbækken til Lodbjerg K.; Eptph.].

KUM II, s. 124 (»Andreas Christiani Schevius«); Sixhøj nr. 629; HiThi 1929, s. 3 (i pdf-udg.), se nedenfor; DanKir bd. 12, s. 579-580, 584-585, 598 (se nedenfor).

8. 17/7 1707, o. 2/9 [Hør. Aalbg. 02] Hans Hansen Ramløse af Aalbg. Frue K., f. 1/7 81; St. Aalbg. 98, Bacc. 99; C. 00, illum.; 1 ~ F. E., † 15; 1 D.; 2 ~ Anna Sophie Pedersdtr. Kragelund af Engbjerg-H., † •/4 28; 2 S., 1 D.; [† 19/10 1729; funderede en Skole ved Hvidbjerg K.; hans og Hustrus Initialer på Daabsfadet; Lgst.; W. 2/272; N. 478].

KUM II, s. 239, 246 (»Iohannes Ramlos«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 345 og 351; Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 11; DanKir bd. 12, s. 580, 584-585 (se nedenfor).

9. 24/2 1730, o. 10/5, Hans Christian Johansen Begtrup; [16/10 1733 Nors-T.; see der].

10. 13/11 1733 [r. Cap. Boddum-Y.-H., o. 13/12 28] Oluf Andersen Hald af K. Hvalsø-S., f. 17/3 97; St. Kors. 15, Bacc. 16; C. 22/2 19, h.; p. Cap. Hillerslev-K. 6/9 24, o. 13/12; ~ Anna Sophie Hald el. Birman, † 80 hos Sønnen p. Tousgd. i Vigsø S.; 1 S.; [† 19/10 1762].

KUM II, s. 392, 397 (»Olaus Andreæ Haldius«, 18 år gl.).

11. 17/12 1762, o. 6/4 63, Mag. Christen Reitzer Larsen Humble; [6/7 1772 Ønslev-E.; see der].

12. 8/10 1772, o. 4/12 [Degn i Kjetterup-G. c. 54] Mathias Pobel, d. Herslev v. Kold., Brusk H., 7/9 27; F. Jens Madsen P., Skoleholder; M. Cathrine Christiansdtr.; St. Kold. 46; C. 59, l.; ~ Johanne Christiane Overgaard; 1 S., 2 D.; [† 23/5 1781].

KUM III, s. 67 (»Matthias Pobel«, 19 år gl.); KoldStud s. 260.

13. 29/8 1781 [Haram (p. Sunnmøre), Bergens St. 28/9 74–78, afsat formedelst drukkenskab] Ludvig Eriksen Pontoppidan af Kbh. Hofp., f. Kbh. 5/10 42; F. Prof. og Dr. theol. E. Ludvigsen P.; Biskop i Bergen, senest Procantsler ved Universitetet; M. Helen Sophie Pedersdtr. Danielsen; St. pr. Kbh. 59, Bacc. 60; C. 61; udenlands 61–64; Skp. t. Algier 9/9 71, o. 25/9; ~ Borgund (Ålesund) 10/2 78 Birgitte Marie Lindorph, f. Christiania 50; 3 S.; 2 ~ Etm.; [b. 13/3 1782; druknede om Aftenen tæt ved Pgden. i Sneetaage (Snefog)].

KUM III, s. 187, 206 (»Ludovicus Pontoppidan«, 17 år gl.); Lampe II, s. 290; Kbg. Borgund i Norge (1769-1800), f. 75b (vielse); Nygaards sedler: hustrus fødested.

14. 6/9 1782 [p. Cap. Nibe-V. 4/8 79, o. 17/11] Hans Rudolph Jacobsen Deichmann; [11/8 1786 Hundborg-J.; see der].

15. 11/8 1786 [r. Cap. Skagen 19/11 77] Jens Feilberg; [8/10 1790 V. Tørslev-S.; see der].

16. 31/12 1790 [p. Cap. Hvidbjerg-L. 13/9 80, o. 20/10; Bedsted-G. 11/2 84] Jens Halse Klein; [7/4 1797 Bedsted-G.; see der].

17. 9/6 1797, o. 12/9, David Gottschalck; [29/11 1802 Aars-H.; see der].

18. 18/3 1803 [p. Cap. Hjarup-V. 12/10 98, o. 9/11] Ole Frederik Bruun; [11/6 1813 Harring-S.; see Saxild-N.].

19. 15/11 1813, o. 20/5 14, Gerhard Eskil Toldorph; [21/2 1829 Aars-H.; see der].

20. 13/5 1829, o. 1/7, Michael Paludan Thorning Christensen; [4/8 1838 Søndbjerg-O.-J.; see der].

21. 16/10 1838, o. 19/12, Jacob Frederik Aagaard; [21/4 1848 Gjellerup-S.; see der].

22. 21/6 1848, o. 23/8, Ivar Seidelin; [14/9 1857 Ørum-G.; see der].

23. 19/11 1857 [p. Cap. Haslund-Ø. 2/7 46] Andreas Lymann Breinholm af Tyrsted-U., f. Niær Pg. 14/4 15; St. Hors. 35; C. 8/7 42, h.; ~ 1/6 58 Margrethe Cecilie Vadum af Galten-V., f. 17/1 26; (68) u. B.; [# 10/1 1871; levede 78 i Galten].

24. 2/4 1871, o. 3/5 [Skllrr. i Evetofte, Meelby S. i S., 29/11 59] Anders Lassen Lundbye; [17/3 1874 Boddum-Y.; see der].

25. 8/8 1874 [Cap. p. p. Hvidbjerg-L. 19/11 70, o. 14/12] Jens Gert Aagaard; [1/8 1877 Søby-S.-H.; see der].

26. 5/11 1877, o. 19/12, Johan Frederik Andreas Colding af Kobberup-F.-G. (F. nu i Kjøng i F.), f. p. Anholt 10/11 46; St. Vibg. 67; C. 28/6 75, h2.; ~ Kjøng 24/5 78 Sophie Emilie Primon, f. Nybg. 15/6 49; F. Rud. Morits P., senest Bogholder ved Jernbanevæsenet i Aarh.; M. Sophie Schalburg; [15/9 1886 Kjøng i F.; † Kbh. 7/10 1923].

Sixhøj nr. 1814; G-HF I, s. 624.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hvidbjerg Vestenaa Kirke, s. 577-585, Ørum Kirke, s. 586-594, Lodbjerg Kirke, s. 595-600.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1929, s. 451-460.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Hvidbjerg s. 243-244).