Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 98. Bedsted og Grurup,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 72; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/299; P. M. 141; Kbg. 1707.
———————————

1. (1552). Christian Spend; hans Bibliothek, optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 13 Bøger.

2. 1552**. Niels Svendsen; Pr.; [var her endnu 1576; havde da været Præst her i 24 Aar; han laa da i Strid med fru Karen Gyldenstierne til Tanderup bl. A. om Kvægtienden]

KS 6:2 (1936-38), s. 220.

2b. (1584). Kjeld Andersen.

KS 3:2 (1877-80), s. 201.

3. (1599). Laurits Lauritsen Graa; St. i Kbh. (92); [fmtl. # el. † c. 1602].

F-P s. 124 (»Laurentius Laurentii Graa«).

4. •/11 1602. Thøger Christensen; St. i Kbh. (01); Pr. (40); [var her endnu 1640].

F-P s. 173 (»Theocarus Christierni«); KS 5:2 (1903-05), s. 546; 3:1 (1874-77), s. 278, 279; 3:3 (1881-82), s. 744; 6:2 (1936-38), s. 462, 6:3 (1939-41), s. 187; PT 11:3 (1942), s. 243 (se nedenfor).

5. (1645). Christen Poulsen Holstebro; St. Malmø 36; ~ Mette Pedersdtr. af Hassing-V.; see P. C. Bedsted i Snedsted; [† 3/5 1680].

KUM I, s. 134 (»Christiernus Pavlinus Holstepontanus«); PT 11:3 (1942), s. 243 (se nedenfor).

6. 14/1 1676**. Ludvig Jørgensen Wadum el. Muldrup (Muldorf, Moldrup, Møldrup) af Vadum, f. 46; St. Aalbg. 64; C. 9/3 67, n.; Pr. 12/10 87; ~ vist F. D. Maren Christensdtr. Bixtorph (Bedsted?), f. c. 58, † 5/6 29; 3 S., 1 D.; see Jørgen L. M. i Staby; [† 1709].

KUM I, s. 319 (»Ludovicus Georgij Vadomius«); KlitVen s. 342.

7. 4/1 1710, o. 14/3 [Hør. Aalbg.] Mag. Peder Svendsen Kirketerp el. torp, f. Aalbg. 10/4 72; F. S. Nielsen K., Kbmd.; M. Ide Pedersdtr. Kampmann af Skibsted-L.; St. Aalbg. 90; C. 22/9 93, illum.; Mag. 26; ~ Vestervig 30/12 10 Karen Jensdtr. Laasbye, E. e. Jens Henriksen Kampmann af Aggersborg, Kbmd. i Aalbg., f. 79, † Bedsted 17/11 50; (Sstr. t. Jens J. L. i Høie-Taastrup, t. Gjertrud J. L. ~ F. M. Thestrup i Harring-S. og Moster t. E. M. A. Jørgensen ~ M. J. Baden i Borup-K.); F. J. Rasmussen L., Bgmstr. i Aarh.; M. Maren Jensdtr. Winther; 3 S., 4 D.; [† 10/10 1733; see Bkrd. Dgbg. 406].

KUM II, s. 175 (»Petrus Svenonis Kirchedorp«); PT 2013, s. 194; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 839, Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 44.

8. 13/11 1733, o. 8/1 34, Mag. Ole Hansen Falch, f. Thisted 05; F. H. Olufsen, Byskrvr.; M. Karen Sørensdtr.; St. Thisted 23; C. 19/4 26, n.; Mag. 61; ~ F. Stdtr. Mette Magdalene Kampmann, d. Aalbg. Bud. K. 06, † efter 64, da hun opholdt sig i Hørdum; 4 S., 3 D.; see J. N. Winding i Tved i J.; [† 25/9 1762].

KUM II, s. 455 (»Olaus Iohannis Falch«, 19 år gl.); PT 2013, s. 194, samt tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet".

9. 17/12 1762, o. 27/5 63 [Hør. Fdbg. 44] Ludvig Christopher Christensen Luja af Gladsaxe-H., f. 18/10 20; St. Fdbg. 37, Bacc. 40; C. 17/12 43, l.; [† 30/6 1767; W. 1/625 og 3/478; N. 353].

KUM II, s. 583, 611 (»Ludovicus Christophorus Luja«, 18 år gl.).

10. 28/8 1767 [r. Cap. Sæby 7/7 58] Jens Christian Rasmussen Lassen af Aal, f. 15/7 21; St. Ribe 43; C. 17/12 46, n.; p. Cap. V. og Ø. Hassing 26/9 55, o. 21/11; ~ 13/11 67 Anna Lucie Ostenfeldt, d. Sæby 21/2 45, † Tøttrup, Hørdum S., 20/8 40; F. Christian Ostenfeld, Maler i Sæby; M. Marianne Todbjerg; [# 1797; † 24/3 1800].

E. Brejls skifteuddr.: Sæby byfoged nr. 196; Nygaards sedler: Hustrus dåb, enkens død.

11. 7/4 1797 [Hvidbjerg-Ø.-L. 31/12 90] Jens Halse Klein, f. Nykjøb. p. M. 7/10 47; F. Henrik Wulff K., Bfgd.; M. Christine Halse; St. Roesk. 68; C. 73, n.; p. Cap. Hvidbjerg-L. 13/9 80, o. 20/10; i Bedsted-G. 11/2 84; Pr.; O.; [† 11/10 1805].

12. 28/3 1806, o. 4/6 [Lærer v. Landcad.-Acad. . .] Christen Bjørn, f. Grinderslev Kloster 68; F. Mathias B.; M. Birgitte Cathrine Nordkjær; St. Vibg. 86; C. 26/10 98, l.; [† 13/9 1814].

Sixhøj nr. 1447.

13. 7/7 1815, o. 13/10 [Adj. Hlh. 09] Jens Krarup; [13/12 1826 Nykjøb.-L.-E.; see Aalbg. Bud. K.].

14. 9/3 1827 [p. Cap. Vestervig-A. 1/2 24] Frederik Christian Fritz; [3/11 1840 Kullerup-V.; see Brendekilde-B.].

15. 30/1 1841 [p. Cap. Børglum-V.-F. 27/12 36] Niels Christian Gamborg; [20/2 1858 Ø. og V. Assels; see der].

16. 30/4 1858 [Miss. og Lærer v. Godthaab Sem., Grld., 25/3 46, o. 8/4; Miss. v. Holsteinborg 50] Carl Julius Emil Jørgensen, f. Kbh. 31/7 16; F. Pet. Vilh. J., Maler; M. Mar. Petersen; St. v. W. 35; C. 9/7 44, h.; 1 ~ 12/4 46 Agnes Christine Hansine Henriette Klüwer, f. 2/2 24, † 19/9 49; F. Hans K., Kopiist i Finantsdeput.; M. Joh. Christine Henr. Rosendahl; 2 ~ Frederikshaab i Grld. 10/5 52 Henriette Bolette Meyer, f. Sukkertoppen i Grld. 24/2 25; Pleiefader: Colonibest. Edv. Emil M.; 6 S. 2 D.; [# 17/11 1879; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Bested Kirke, s. 556-570, Grurup Kirke, s. 571-576.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1929, s. 451-460.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Bedsted s. 243).