Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 948. Rubjerg og Maarup,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; V. 33; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/170; P. M. 75; Vahls M. 171; Kbg. 1684.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1537. Eskil . . .

2. 1550. Niels Terkilsen el. Torkilsen; [† c. 1568; blev blind 58; indberettede om Kaldet 1553].

3. 1568. Jens Andersen Wrensted; [boede i Maarup; indberettede om Kaldet 1571; var her endnu 1584].

4. 1571. Morten Christophersen; [var formodentligt Cap.].

5. (1599. 1613). Mads Christensen; ~ . . . ; mindst 2 S.; [ihjelslagen 1629 i sit Huus af de Keiserlige, hvad dog næppe er rigtigt, men er antagelig den Præst i Vendsyssel, som i Følge Oberstløjtnant Melchior von Hatzfeldts Optegnelser blev fængslet af de kejserlige Tropper, fordi han korresponderede med de danske Tropper, og som i Juli 1628 skar Halsen over paa sig selv i Fængslet i Haderslev; indberettede om Kaldet 1625].

6. 1629 [r. Cap. Vraa-E.-S. c. 20] Oluf Danielsen Chrysostomus af Hjørring-H.-O.; r. Cap. Hjørring-H.-O. c. 15; ~ Anne Frandsdtr.; flere B.; [† c. 1637; 1626 havde han Proces for Landstinget med Hr. Oluf Krags Enke i Vraa angaaende Betaling for Embedets Pasning under Hr. Olufs langvarige Sygdom].

7. 1637. [r. Cap. Nysted, o. 15/7 31] Jacob Christensen Wordingborg, f. 04; St. Kallundbg. 26; ~ Maren Olufsdtr., f. •/4 18; F. O. Laursen af Ø. Brønderslev, i Stade, Serridslev S.; M. Anne Andersdtr. Kjærulf; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see H. P. Saltum og O. T. Volstorf i Jelstrup-L.; [† c. 1652].

KUM I, s. 76 (»Iacobus Christierni Calundanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Jacobus Christierni Wordingburgius«, 27 år gl.).

8. 1652. Jacob Nielsen Børglum af Børglum-V.-F.; St. Sorø 42; ~ c. 52 F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; see P. H. Sæby her; [† 1655].

KUM I, s. 176 (»Iacobus Nicolai Børlum«); SB s. 160.

9. 1655. Mourits Christensen Sæbye, f. Sæby 15; F. C. Mikkelsen Riber, Rdmd.; M. Dorothea Jensdtr. Borchhorst; St. Slangerup 43; ~ F. E.; 1 S.; 4 ~ Etm.; [† c. 1658]

KUM I, s. 179 (»Mavritius Christiani«).

10. o. 1658. Peder Christensen Olsdorf el. Olsdorph el. Olstrup (Vendalinus), f. Øksenhede, Volstrup S., c. 24; (Bdr. t. Albert C. O. i Volstrup-H. og t. Karen C. O., M. t. O. T. Volstorf i Jelstrup-L.); F. Bde.; vist St. Vibg. 49; Pr., i. 20/4 78; ~ c. 58 F. E., † Bistrup i Hjørring 29/4 07; hans Enke var saaledes gift med 4 Præster; [† 7/3 1704; blev overfalden 1/4 68 i sit Huus uden Skyld af Erland Hansen Dyssel i Saltum-H. og med fem Knivslag og farlige Saaremaal grueligt beskadiget].

KUM I, s. 218 (»Petrus Christiani«); Sixhøj nr. 229.

11. 29/5 1686**, o. 27/10, Peder Hermansen Sæbye, f. Sæby 56; F. H. Christensen; M. Anna Jensdtr.; St. Ribe 80; C. 19/12 82, illum.; 1 ~ Johanne Jacobsdtr., en Dtr. af Nr. 8, f. c. 53, b. 10/3 91; 3 S., 1 D.; 2 ~ Ø. Brønderslev 28/10 91 Birgitte Pedersdtr. Brøndlund af Ø. Brønderslev-H.; 5 S., 7 D., hvoraf 3 S., 4 D. levede 04; [† i Maarup 13/2 1704; fik 24 Rdlr. i Løn om Aaret].

KUM II, s. 101 (»Petrus Hermanni Orre«).

12. 22/4 1704 [P. p. Trankebar, o. 10/11 00] Poul Nielsen Friis; St. Od. 91; 1 ~ 16/11 00 Anna Cathrine Rasmusdtr. Staal, f. 68, † 4/6 35; F. R. J. S., Sverdfeger; 2 ~ Johanne Christensdtr. Bruun, f. c. 69, b. Aalbg. 20/4 44; [† 1744; gjorde Forsøg paa, at faae Jelstrup-L. lagt til; see Bkrds. Dgbg., S. 502].

KUM II, s. 181 (»Paulus Nicolai Frisius«).

13. 1/5 1744, o. 24/7 [Skllrr. i N. Tranders . .] Christen Christensen Schmidt, f. Aasted 9/2 10; F. C. Sørensen, Smed; M. Sidsel Christensdtr.; St. Hjørring 30; C. 21/10 37, n.; ~ Raabjerg 23/9 33 Cathrine Marie Nielsdtr. Mygind af Raabjerg, d. Vraa 2/2 10, † Kronholm i Rubjerg 4/5 89; 2 S., 3 D.; see H. J. M. Koefoed i V. og Ø. Hassing; S. Bloch i Aasted-S.; [† Sommeren 1761].

KUM II, s. 522 (»Christiernus Christierni Schmit«, 22 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 20-21; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 130-131.

14. 11/9 1761, o. 13/11, Hans Jørgen Mortensen Koefoed; [25/3 1774 V. og Ø. Hassing; see der].

15. 1/6 1774 [Hirtsholmene 30/5 71, o. 21/8] Claus Pedersen Mønnich (Møinichen, Mønich), f. Hors. 15/11 35; F. P. M., Bgr.; M. Anna Jensdtr. Grumstrup; St. Hors. 54; C. 23/12 61, n.; Pr., i. 28/6 97; ~ Uldum 12/10 71 Ingeborg Dorothea Winding, † 25/12 79; [† 1815].

KUM III, s. 142 (»Claudius Petri fil. Mønnik«, 20 år gl.).

16. 7/7 1815, o. 13/10, Frederik Michael Lund; [15/8 1828 Skrydstrup; see Toksværd].

17. 5/11 1828 [p. Cap. Veilby-H. 28/11 23, o. 20/3 24; Mørke-H. 11/4 28] Mathias Anchersen Kirkebye; [19/7 1836 Strandby-F.; see Gangsted-S.].

18. 27/9 1836, o. 16/11, Ludvig Selchau; [23/8 1852 Ø. Tørslev; see der].

19. 1/11 1852 [Cat. Nibe 31/8 47] Laurits Kjellerup Kold; [18/9 1860 Levring-H.; see der].

20. 25/11 1860, o. 23/1 61 [Lærer ved Aalbg. Bgsk. 59] Johan Daniel Ludvig Rybsahm, f. Helsing. 2/9 19; F. Andreas R., Kbmd., siden Klubvært i Aalbg.; M. Mariane Christine Rée; St. Aalbg. 38; C. 24/1 44, h.; (78) O.; [# 19/12 1878].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 230-235.