Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1050. Skrydstrup,

Gram Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 3/723; M. S. III.; Rh. 407; Lkm. 6/117; Kbg. 1710.
Anm. I Lindholt har tidligere været en Kirke.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (c. 1542). Niels . . . .

1b. 1553. Niels Jørgensen Wulff; [1569 Beftoft; see der].

1c. o. 30/5 1569. Michel Therloffsen (Ditlevsen); see Etm.; [† 21/2 1600; see N. khist. S. 6/523-24].

Hegelund I s. 342, II s. 203; KS 2:6 (1872-73), s. 523-24.

1d. o. 16/4 1600. F. S. Peder Mikkelsen; [† 1638?; see ss. 6/550].

Hegelund I s. 344, II s. 204; KS 2:6 (1872-73), s. 551.

1 (e). (1643). Niels Gambs (Gamst?); Pr. . . .

1f. (1649). Nicolaus Iversen.

2. (1656). Peder . . . ; see H. Pedersen her; [† c. 1660; han fik Kongetienden lagt til].

2b. 1660. Johan Laurentii Lundæus; [† el. forflyttet 166 .].

3. (1669). Hans Pedersen, en Søn af Nr. 2.; holdt 69 en Capellan; [susp. 2/4 1703 og ilagt Bøde formedelst en Vielse; vistnok † kort efter].

4. E. f. B. 18/2 1669**. Mathias Thomsen Schinch, f. Od.; St. Od. 60; ~ 75 Birgitte Lorentzdtr.; F. L. Knudsen, Bgmstr. i Haderslev; M. Bodel . . . . ; 2 D., som bleve boende i Pgden.; [† 1704; velstuderet og riig].

5. 2/12 1702**. Peder Rasmussen Als, f. p. Als; O.; [† 1709; sad i den ene Ende af Huset og forfaldt til crapulam(1)].

6. 2/3 1709. Poul Lauritsen Trans af Ø. Linnet (F. L. M. Ravnsøe), f. 13/7 83; St. pr. Ribe 01, Bacc. 02; C. 4/10 03, h.; huslærer i Nustrup Pg.; ~ Margrethe Lasdtr. Mahler, † Ribe 51; F. L. Hansen M., Kbmd. i Ribe; M. Karen Christensdtr.; 1 D.; 2 ~ Eskild Simonsen i Ribe; [† 1717].

KUM II, s. 268, 273 (»Paulus Laurentii Transius«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 921.

7. 9/7 1717 [Fp. 09] Mag. Iver (Jens) Morup; [23/7 1733 Nustrup; see der].

8. 16/10 1733 [r. Cap. Flade-F.-G. 16/3 31] Thomas Hansen Wang; Pr. (56); [16/11 1764 Nustrup; see der].

9. 16/11 1764 [Felthospitalspræst i Holsteen 58–63] Richard Henriksen Krahe af Ødis, d. 5/2 33; St. Haderslev 50; C. 28/10 52, h.; p. Cap. Oxenvad-J., o. 6/9 58; (see F. B. Baggesen i Oure-V.); [† 8/4 1787].

Achelis II, nr. 5984; KUM III, s. 105 (»Richardus Krahe,« 18 år gl.); Nygaards sedler: Dåb.

10. 15/6 1787 [p. Cap. Nustrup 16/2 75, o. 7/7] Otto Jacob Mathiesen With af Notmark, f. 7/6 47; St. Od. 62; C. 22/6 68, n.; ~ Anna Sophie . . . . , f. c. 43, † 1/9 06; [† 19/6 1809].

Achelis I, nr. 6497; KUM III, s. 224 (»Otto Iacobi Witt« 16 år gl.).

11. 6/10 1809, o. 13/12, Severin Christian Nørregaard, f. Fausing 9/6 70 (72?); F. Chr. N., Smed; M. Anna Sørensdtr.; St. Hors. 95; C. 8/4 99, h.; ~ Gram 1/6 10 Karen Volchersen (Alling) af Nysted-H., d. Alling 20/5 71, † Svendbg. 21/4 40; 1 S.; [† 28/5 1828].

12. 15/8 1828 [Rubjerg-M. 7/7 15] Frederik Michael Lund; [11/1 1832 Toksværd; see der].

13. 25/4 1832, o. 19/6, Jørgen Christensen Randbøll; [29/4 1843 Beftoft-T.; see der].

14. 10/7 1843 [Rørbæk-G.-S. 24/5 36] Johannes Petersen; [29/4 1850 Stenderup; see der].

15. 6/7 1850, o. Kbh. 11/9, [Institutbest. i Roesk. 41] Frederik Ole Moe; [1/7 1859 Ribe Cathr. K.; see der].

16. 2/10 1859 [r. Cap. Byrum-V.-H. 29/10 50] Edvard Julius Theodor Rose; [afsat 1864 af den t. Reg.; # 28/10 s. A. af den d. Reg.; 9/11 65 c. ord. Degn paa Christiansø; see der; samt Hjelpep. i Aarslev-T. c. 67 –72].

17. c. Sp. 1864 [Enge 80] Theodor Otto Wilhelm Hieronymus Groth, tillige c. Sp. i Tyrstrup-H. og Vilstrup s. A.; [1865 Oxenvad-J.; see der].

18. 13/4 1865 [p. Cap. Egense 6/11 62, o. 12/12; entl. i Naade 13/12 64] Heinrich Christian Sophus Lawaetz; [21/8 1871 Sottrup; see der].

19. 2/1 1872 [Karlum 13/8 68] Ditlef Peter Wilhelm Theodor Tiedje, f. Witzwort, Eidersted Pr., 20/9 40; F. Claus Friedrich T., Organist og Førstelærer; M. Petræa Soph. Høyberg; St. Ribe 60; Seclieut. i Artilleriets Krigsres. 25/1 62; gjorde Tjeneste v. Forsvaret af Dannevirke, Dybbøl, Als og Fyen; C. 26/6 67, h1.; # af Krigstj. s. A.; o. 24/10; c. P. S. Hygum 22/12 67; ~ 29/5 69 Wilhelmine Marie Caroline Baxen, f. Frederikstad 4/12 45; F. Claus Anton B., Kbmd.; M. Anna Soph. Behrend; [28/8 1880 Oxenvad-J.; Øsby 89; # 1910; † Flensborg 10/1 17; (Elvius, s. 660; Achelis II, nr. 10240)].

———————————

Noter:

(1) »Crapula« = rus; dvs. forfaldt til druk.

 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Skrydstrup Kirke, s. 671-688.