Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1479. Sognepræster i Sottrup (Saatrup),

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1695; Kirkesproget er dansk.
Anm. Præsten boer i Snogbæk.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1526 [fmtl. Cath. P. her 22] Peder Andersen Bruun (Bruno), f. Brunsgd., Løit S., 22/2 95; F. Fribonde; ~ 27 . . . . ; see Etm.; Georg B., Diak. i Sønderborg; [† 15/5 1572; (J. 342; Tresch. 287; N. St. M. II. 114; Lau, 111; V. f. K. 2 R. IV. 180 f. 194. 432 (Stamt.). 435; Sj. Aarb. 1927 S. 268 Note; PT 15:2 (1967-68), s. 15, 17, se nedenfor)].

2. 1572 [Cap.* 67] F. S. Peder Pedersen Bruun (Bruno), f. 43; St. Rostock 63; ~ Agneta Eriksdtr., vist af Nordborg; see Erich B. i Ø. Løgum; ; Etm.; [† 9/2 1616; (J. 342; Rost. Matr.; N. St. M. II. 114; V. f. K. 2 R. IV. 181. 216. 432 (Stamt.); Sj. Aarb. 1927 S. 268 Note); Achelis I, nr. 354; »see Christian B. i N. Løgum og Løgumkloster« udgår, cfr. PT 1981, s. 61-62].

3. 1616. F. S. Nicolaus Bruun (Bruno), f. 94; St. Rostock 13; ~ c. 23 Marika Petersdtr. Fabricius af Broager, f. 2/6 07, † 19/12 86; see 2 Etm.; P. Clausen i Oxbøl; [† 1666; (J. 342; Rost. Matr.; N. St. M. II. 114; V. f. K. 2 R. IV. 182. 249. 415 ff. 432 (Stamt.).); Achelis I, nr. 1273].

4. 1666. Mathias Carstensen Lorentzen af Od. St. Hans K. r. Cap., f. Od. 14/4 44; St. Od. 63; Kiel 65; ~ 13/10 66 F. D. Marika Bruun f. 2/6 33; 2 ~ Etm.; see C. Mathiesen, Diak. i Igen; N. Kühl, Diak. i Ullerup; [† 9/5 1679, b. 20/5; (J. 342; N. St. M. II. 114; V. f. K. 2 R. IV. 236 Note 4. 418–22. 432 f. (Stamt.); P.-T. 9 R. I. 125); KUM I, s. 313 (»Matthias Castanides Othinianus«); PT 12:6 (1951), s. 146].

5. 1679. Laurits Ottosen Riese af Rise-M., f. 3/3 53; St. Od. 75; C. c. 79; 1 ~ 29/6 80 F. E., † 25/1 04; u. B.; 2 ~ 14/10 04 Johanna Maria Jebsen (som ikke »blev i Embedet«, hvilket stred mod Traditionen i c. 200 Aar); see Otto R. i Løgumkloster; [† 15/7 1714; gav 96 Krucifikset til Kirken; (J. 342; N. St. M. II. 114; D.-S. 1 R. VI. 51; V. f. K. 2 R. IV. 423 ff.); KUM II, s. 56 (»Lavrentius Othonis Risæus«); PT 12:6 (1951), s. 150; DanKir, bd. 23, s. 2238 (se nedenfor)].

6. 1714 [Diak. Broager 9/12 00] Laurentius (Iversen) Nicolai af Broager Diak.; St. Kiel 92, Kbh. 96; ~ Broager 2/8 02 Sophie Hedvig Philpsdtr. Petersen af Broager; see Iver N. Broager i Staby-M.; Etm.; [† 21/2 1731; (J. 335. 342; N. St. M. II. 98. 114); Achelis I, nr. 3877; KUM II, s. 215 (»Laurentius Nicolai Broaggarensis, qvi, exhibitis testimoniis, se civem academiæ Kiloniensis ab anno 92«); PT 12:6 (1951), s. 150; HardAar 1910, s. 74].

7. 1731. Johann Leonhard Herrn, d. Sønderbg. 11/1 91; F. Henning H., Rdmd.; St. Jena 09, Wittenberg 09; C. Kbh. 13; ~ F. D.; [† 5/5 1745; (J. 342; Fr. B. III. 114; N. St. M. II. 114; Nied. F.-G. XII. 168); Achelis I, nr. 4505; KUM II, s. 376 (»Iohan. Leonhardus Herren, Synderburgo-Holsatus«, 25 år gl.)].

8. 1746 [Diak.-Adj. Ullerup 18; Diak. ss. 23] Johan Georg Øst, f. Friedrichsberg 14/3 86; F. Joh. Ø., Kbmd.; M. Dorothea Bruhn; St. Wittenberg til c. 12; Huslærer i Helsingør og i Broager; ~ 1/8 18 Christiane Kühl af Ullerup Diak., f. c. 1700, † 88; (mindst) 1 S.; see Nicolaus Ø. i Nykirke (F.); [† 14/11 1747; (J. 342. 350; N. St. M. II. 114. 124; V. f. K. 2 R. IV. 189. 425–28); Achelis I, nr. 4523].

9. 1748 [Diak. Ullerup 46] Henrik Hammerich, f. Glücksborg 9/2 10; (Bdr. t. Christian H. i Ullerup); F. Heinrich H., Hofp. og Pr. ss.; M. Anna Magdalena Robertsdtr. Hartmann; St. Rostock 30; C. Rendsburg 33; C. Kbh. 40; Inf. i Kbh. 36–46; ~ 46 Catharina Thomasdtr. Fabricius; F. T. F., Apoth. i Aabenraa; M. Anna Maria Clausen; [† 18/3 1758; (J. 342. 350; Rost. Matr.; D.-P.; N. St. M. II. 115. 124; Lengnick: Fam. Hammerich I. S. 2; V. f. K. 2 R. IV. 428–34. 450; Danske Apoth. II. 156); Achelis I, nr. 5267].

10. 1758 [Diak. Ullerup 49] Andreas Caspar Berninck, f. i Bremen; F. Daniel Balthazar B.; M. Engel Margaretha Krebs; St. Leipzig 39; ~ 52 Clara Elisabeth Behn, d. Tønder 11/5 35; F. Kmrd. Balthasar B., Amtsforv.; M. Anna Dorthea Maria Paulsen; 2 ~ Etm.; [† 8/9 1768; (J. 342. 350; N. St. M. II. 115. 125; Leipz. Matr.); PT 14:6 (1965), s. 130; KoldStud s. 231].

11. 1769. Otto Diedrich Møller af Møgeltønder, f. 2/10 35; St. Kold. 55, Bacc. 56; Huslærer p. Fyen; ~ F. E.; [† 23/4 1786; (J. 342 f.; Sj. Aarb. 1910 S. 207); Achelis II, nr. 6186; KoldStud s. 231].

12. 1787 [Diak.* 86] Paul Mumsen d.æ., d. Sønderbg. 16/9 44; F. Paul M., Bgmstr.; M. Cathrine Jebsen; St. Jena 64, Kbh. 67; Diak. Bordelum 79; ~ 17/6 79 Ida Marie Carstens, f. 17/12 58, † Sønderbg. 22/7 48; F. Jacob C., Kbmd. i Sønderborg; M. Christine Hintzen; mindst 1 S., 1 D.; see Paul M. her; (P. C. Hausted, Diak. i Nybøl (T.); L. J. E. Clausen i Sørup); [† Snabeck 24/5 1805; Lgst.; (J. 343. 735; M. 195; N. St. M. II. 115 f.; Haustedt: Bord. 135 (Slægt); Nied. F.-G. XIII. 108); Achelis II, nr. 6550; PT 14:3 (1961), s. 30-31; DanKir, bd. 23, s. 2243 (se nedenfor)].

13. 1806 [Diak. Hatsted 92] Georg Daniel Holst af Flensbg. Helligg. K., f. Flensbg. 12/7 65; St. Kbh. 84; Kiel 86; C. Gottorp 90; ~ . . . . Timmermann fra Flensborg; [† 10/9 1829; (J. 243. 619; M. 195; Wulff. 12; N. St. M. II. 115; Pr.-Ber. 1829 S. 519. 524); Achelis II, nr. 7208].

14. 15/2 1831 [N. Haksted 2/5 20, i. 3/9] Paul Mumsen d.y., f. Bordelum 20/1 81, en Søn af Nr. 12; St. Kiel 01, Jena 02; C. Gottorp 06; Collabor. (Hører) v. Slesvig Domsk. 10/2 13; ~ Christina Ahlmann; see Julius A. M. M. i Løit; M. H. Kaftan i Løit; (C. E. Carstens i Tønder); [# 1858; † 3/1 el. 4/1 64; (J. 343. 917; M. 195. 237; Fr.-B. I. 58; Wulff. 29, II. 8; Volb. 23; N. St. M. II. 115; Aller II. 150; Sj. Aarb. 1829 S. 147; Nied. F.-G. XIII. 122); Achelis II, nr. 7887; Fr.B. I, s. 58].

15. 25/3 1859 [N. Felding-T. 4/3 53] Nis Hanssen, f. Ø. Høist 15/11 08; F. Hans Petersen Thømi, Gjæstgiver; M. Anne Kirstine Callesen; St. Haderslev 34; C. Kbh. 19/4 41, h.; c. Adj. Aarh. 3/9 42; Adj. ss. 1/3 44; # 15/9 45; Med-Eier og senere Ene-Eier af Hastrup i Tyregod S., hvor han oprettede og fra Novbr. 45 til 48 bestyrede et Landvæsens-Institut; Lærer v. Od. Realsk. •/11 48; tillige Redacteur af Fyens Avis 49; ~ 23/9 el. 25/9 42 Elsabe Catharina Metsch, f. Haderslev 24/9 14; F. Martin Rudolph M., Naalemgr.; M. Joh. Cathr. Peters; 2 S., 1 D.; [† 18/5 1866; ; (W. I. 355; M. 195; Fr.-B. II. 131; Ersl. I. 584, S. I. 708; Alb. I. 318; Had. Joh. 64; B.-L.); Achelis II, nr. 9328; VejAar 1917, s. 50-53 (Herregaarden Hastrup)].

16. 1866 [c. Sp. Felsted 64] Frederik Christian Hansen, f. Augustenbg. 19/8 06; F. Christian H., Vævemstr.; M. Marie Petersen; St. i Kiel 28, i Kbh. 31; C. 11/7 31, h.; og i Gottorp 32 (II); Sneibjerg-T. 16/3 1839, o. 14/5; Aastrup 31/1 1842; Hatsted og Skobøl i Husum-Bredsted Provstie 17/1 51; ~ Augustenbg. 3/5 1842 Caroline Agnese Henrici, f. Augustenborg 17/9 12, † Halsted 24/2 66; F. Heinrich Wilhelm H., Livlæge p. Augustenborg; M. Cathrine Margrete Jessen; [1871 Tandslet; # 93; † Augustenborg 17/5 1896; (W. III. 145; J. 1684; M. 4. 195 f. 204. 449; Elv. 656; Fr. B. I. 103; Wulff. 52, II. 5; Alb. I. 299; K.- u. S.-bl. 1896 S. 88); Achelis II, nr. 8964]

18. 21/8 1871 [Skrydstrup 13/4 65] Heinrich Christian Sophus Lawaetz, f. Möhlhorst, Kosel S., 24/11 32; F. Carl Wilhelm L., Ldmd.; St. Pløn t. Kiel 14/4 55; i Heidelberg 57, i Kbh. 59; C. Flensborg 22/6 61, l.; p. Cap. Egense 6/11 62, o. 12/12; entl. i Naade 13/12 64; ~ Herning 8/10 65 Catharine Marie Juliane Wolff, f. Thygesminde, Stenderup S., 13/7 44; F. Carl Heinr. W., Ldmd.; M. Anne Christine Thygesen; [10/1 1884 Ulkebøl; # 1901; † 27/3 02; (Achelis II, nr. 10056; Elvius s. 662)].

23. 1884. Sønke Jessen; # 1908; see Døstrup.

———————————

 

 

No 1479b. Diakoner (Sognecapellaner) i Sottrup.

[Nybøl Herred Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1695.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1a. (1506). Nicolaus Johannis; [var her endnu 1543; maaskee samme som næste; (PT 15:2 (1967-68), s. 15, 17, se nedenfor)].

1 (b). c. 1580. Nicolaus Johannis; [# 1608; (J. 343; N. St. M. II. 115; V. f. K. 2 R. IV. 214 L. 2)].

2. 1608. Carsten Thomsen (Christianus Thomæ), forvaltede tillige Embedet i Dybbøl 40–41; [1647 Diak. Broager; see der].

3. 1647. Jürgen (Georgius) Brunchardus (Brunckertsen) af Hagenbjerg, d. 8/5 13; St. Rostock 46; see Etm.; [# 1675?; † 3/11 1680; (J. 343; Rost. Matr.; N. St. M. II. 115; V. f. K. 2 R. IV. 230 Note 2. 239. 251 No. 1); Achelis I, nr. 2226; PT 12:6 (1951), s. 148].

4. 1680 [Diak.-(Adj.?) 75] Morten Rasmussen, f. Faabg. c. 41; St. Fdbg. 65; 1 ~ 26/6 76 F. D. Sophia Jürgensdtr. B.; 2 ~ 22/1 95 Salome Huldreich, vist af Dybbøl; mindst 2 D.; see C. Martini, Diak. Broager; [† 29/5 1717; (J. 343; N. St. M. II. 115; V. f. K. 2 R. IV. 251 Note 1); KUM I, s. 331 (»Martinus Erasmi Foburgensis«); PT 12:6 (1951), s. 148].

5. c. 1717 [maaskee p. Cap.* . . .] Philip Jessen (Vogt?), f. c. 83?; maaskee St. Od. 07; [† el. forflyttet c. 1728; (J. 343; N. St. M. II. 115); KUM II, s. 322 (»Philippus Iessenius Vogt«, 24 år gl.)].

6. 1728. Peter Meyland; [1734 Varnæs; see der].

7. 1734. Christian Martini; [1737 Diak. Broager; see der].

8. 1737 [valgt t. Sp. i Hemme 36, men Valget blev kasseret] Georg Albrecht Frantzke (Franzky) af Nykirke (T.), f. 15/7 05; St. Kiel 24; Sp. i Grossenaspe 35; ~ 46 Botilla Lysholm; see C. Posselt i Løit; [† 3/1 1770; (F. 619 L. 17. 631; J. 343; Lüb. 172; N. St. M. II. 116); Achelis I, nr. 5053; PT 14:6 (1965), s. 132].

9. 1770. Georg Friedrich Dithmer; [1786 Broager; see der].

10. 1786 [Diak. Bordelum 79] Paul Mumsen; [1687 Sp.*; see der].

11. 1788 [Huslærer i Hellevad Pg.] Jens Peter Nielsen Windekilde; [1800 Fjelstrup; see Vilstrup].

12. 1800 [p. Cap. Aabenraa . . .] Franz Michelsen; [1805 Ødis; see der].

13. 18/10 1805. Knud Krongaard; [20/3 1821 Bylderup; see der].

14. 18/9 1821. Thomas Ludvig Bjørnsen; [5/7 1831 Skodborg; see der].

15. 1/11 1831. Hans Ahlmann; [16/8 1836 Svenstrup; see der].

16. 21/2 1837. Thomas Erichsen, f. Store Solt 19/8 01; F. Hans E., »Bohlmann«; St. Kiel 23; C. Gottorp 28; [† 3/3 1848; (J. 343; Fr. B. I. 97; Wulff. 45, II. 4); Achelis II, nr. 8700; Fr.B. I, s. 97, II, s. 149].

17. 1848 [udn. t. p. Cap. Ravsted 47, men ikke tiltraadt] Jessenius Theodor Petersen; [# 23/1 1850; see Hinge-V.].

18. 12/8 1848, o. 24/12, men kunde ikke tiltræde pga. den slesvig-holstenske Besættelse af Sognet; introd. 50, Christian Carl Frederik Emil August Krog-Meyer; [afsat af d. t. R. 28/10 1864; see Nidløse].

Herefter blev ingen ny Diakon ansat, og Embedet blev formelt ophævet 1883.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, s. 617-618.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Sottrup Kirke, s. 2226-2245.
Grove-Stephensen, F.S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.