Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1162. Tandslet,

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/4; Lkm. 2/538; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1702.
Anm. Ved Rescr. 30/11 1632 blev Capellaniet nedlagt.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. k. 23/3 1550. Nicolaus Moldenhaver, f. Assens; [† 1569].

2. 1569. Poul Rhode; ~ . . . . . ; B.; 2 ~ Etm.; see Hans P. R. her; [† før 1587].

3. (1587). Henrik Bruun („Hr. Hjere“); St. Rostock 53; Pr. 91; ~ F. E.; [† 1599; hans Navn som Pr. p. Kirkeklokken i Faaborg 1597 (Klokken maa oprindeligt være støbt til en Kirke paa Als, maaskee Ulkebøl)].

Achelis I, nr. 202 (»Henricus Bruno Flensburg.«); DanKir bd. 10, s. 790 (Fåborg Skt. Nikolaj kirke).

4. 1599. F. Sts. Hans Poulsen Rhode; St. Haderslev 90, (Kommunitet 92), i Wittenberg 95; see Etm.; [b. 5/12 1627].

FS nr. 485 (»Johannes Rhodius«); Achelis I, nr. 837 (»Johannes Rhodius Hatersleben«).

5. o. 16/1 1628. Jørgen Jespersen Rhode af Adserballe, f. 02; St. Od. 27; ~ Kettinge 13/8 29 F. E. el. D., hvorom der havde været Strid, som Biskoppen bilagde; [† 1651].

KUM I, s. 83 (»Georg. Casp. Azerballe Alsing.«).; Achelis I, nr. 1687; KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Georgius Caspari Alsius«, 26 år gl.).

6. o. 20/2 1652. Hans Pedersen Gentzmer (Gensomerus), f. Sønderborg, vist d. 7/3 24; F. vist Peter Jürgensen; St. Sønderbg. 43; ~ . . . . , levede endnu 90; [afsat 1664; † 83 efter 18 Aars „Landflygtighed“; hans Brøde ubekjendt].

KUM I, s. 177 (»Iohannes Gentomeri/Gentzomerus Sunderburgensis«); Achelis I, nr. 2142; KS 4:2 (1891-93), s. 668, 669.

7. 18/3 1664. Samuel Sørensen Steenløse el. Steenløs af Hørup, f. 40; St. i Leipzig 59, i Kbh. 61; Pr. 97; 1 ~ 24/7 64 . . . . , b. 19/3 66; 1 S.; 2 ~ c. 68 Sinnet Mathiasdtr. Platen; (Sstr. t. J. M. Poulsen i Kettinge); F. M. Poulsen P., Bgr. i Sønderborg; M. Elisabeth Clausen; 3 S., 2 D.; see Etm.; Johannes S. S. i Bregninge; Severin S. S., Diak. i Sønderbg.; D. Monrad i Dybbøl; [† 1698].

KUM I, s. 305 (»Samuel Steenlosius Sonderburgo-Holsatus«); Achelis I, nr. 2741a; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 8.

8. 9/8 1698. F. S. Mathias Samuelsen Steenløse*, f. 69; St. Od. 89, i Wittenberg 92; Pr. 34; 1 ~ Slag. St. Mik. K. 5/10 99 Karen Hansdtr. Aarhuus, † 08, Skifte 17/1 09; F. H. Jacobsen Aarhus i Slagelse; M. Sofie Simonsdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Sønderbg. 29/1 09 Cecilie Hansdtr. Hern, d. Sønderbg. 20/4 79, † 5/1 59; F. H. H., Rdmd.; M. Marine Hansdtr.; 3 S., 1 D.; see C. J. Lange, r. Cap. i Ulkebøl; (M. C. Bøhme i Oxenvad-J.); [† 24/11 1758; et gammelt Vrøvlehoved].

KUM II, s. 167 (»Matthias Steenlosius«); Achelis I, nr. 3738; Kbg. Sønderborg (1618-1710), opsl. 64 (2. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 153, 226, Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 15, 38.

9. 15/12 1758 [Adserballe 3/12 56, o. 17/12] Peder Clausen, f. Flensbg. 21/9 21; F. Hans Peter C., Bgr.; St. Flensbg. til Jena 40, i Erlangen 44; C. i Kbh. 29/10 53, n.; Hofpræd. hos Hertugen af Sønderbg. 20/8 50; ~ Catharina G. Clausen; [† 2/4 1785; intet hæderligt Levnet].

Achelis I, nr. 5649.

10. 13/5 1785 [Adsbøl-G. i Sl. 18/5 82] Nicolai el. Claus Clausen; [10/2 1809 Ulkebøl; see der].

11. 8/4 1809 [Adserballe 02, o. 30/7] Thomas Mathias Sabroe af Vibg. Dk. r. Cap., f. Ødum 73; St. Vibg. 89; C. 4/5 01, l.; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. . . ; ~ 14/5 03 Anna Christine Boisen, f. Werthemine 87, † Lysabild 31/1 51; F. Hans Peter B., Forp.; M. Elisabeth Birgitte Bentzen; Pleiesøn: S. Poulsen i Rise; [† 20/5 1822].

KUM III, s. 435 (»Thomas Matthias Sabroe«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1469.

12. 4/9 1822, o. 4/10, F. Sstrsøn Mathias Gundermann Bering af Nimtofte-T., f. 16/12 96; St. pr. 17; C. 14/1 22, l. egr.; ~ 30/5 24 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen, f. p. Kiding, Felsted Sogn, Aabenraa Amt, 10/2 03; F. Hieronymus P., Forp.; M. Anna Christine Boysen; [† 23/2 1850; E. S. 1/128].

13. 19/5 1850, o. Tandslet 30/6, Mandrup Peder Tuxen; [susp. 9/2 og afsat 20/5 1867 formedelst Eedsnægtelse til den preussiske Konge; 28/6 s. A. Esbønderup-N.; see der].

14. 1867 [c. 1ste Compast. Læk 64, fast ansat 65] Svenne (Svane) Schmidt; [1867 Ravsted; see der].

15. 1867 [c. P. Hostrup 64] Jep Jepsen, f. Brunde, Ris S., 24/8 05; F. fmtl. Hans Jürgen J., Degn og Skllrr. i Bedsted; St. Flensbg. t. Kiel 28; C. Gottorp 32; P. i Humtrup 45; [† 28/2 1871].

Achelis II, nr. 8965.

16. 1871. Frederik Christian Hansen; [# 1893; † Augustenborg 17/5 1896; see Sottrup].

———————————

 

 

No 1163. Sognecapellaner i Tandslet.

[Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

Past. C. Knudsens Manuscript.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. (1562. 66). Johannes Olavius, f. Aabenraa; St. Rostock 48.

Achelis I, nr. 164 (»Iohannes Olavi Obradensis«).

2. (1587. 1611) [r. Cap. Kettinge 69] Peter Hansen Winding el. Wittichius; St. Rostock 59.

Achelis I, nr. 277 (»Petrus Johannis Widensis«).

3. o. 24/9 1629. Hans Lauritsen Kjerteminde, f. Kjerteminde, 00; St. Od. 22.

KUM I, s. 57 (»Iohannes Laurentij Cartemynd.«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Johannes Laurentii Cartemundanus«, 29 år gl.).

En kgl. Skrivelse, 30/11 1629, bestemte, at naar Capellanen blev
befordret, maatte Spsten. benaades med Capellaniet.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Tandslet Kirke, s. 2422-2440.
Helk, Vello: Hr. Hans Pedersen Gentzmer i Tandslet. Om en alsisk præst og hans »stambog«. Kirkehistoriske Samlinger, 7:6 (1965-68), s. 553-574.