Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1480. Sognepræster i Sønderborg (St. Marie Kirke).

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Slesvig (Haderslev) Stift.

Otto Fr. Arends; Achelis; PT 14:1 (1959), s. 49–88; Wiberg; Kbg. 1618; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1554. 69). Olaus Christiani; [(J. 321)].

2. 1572. Mag. Johan Voget (Vaget, Prætorius), f. Stavnsbøl, Kettinge S.; F. Peder Christensen, Brkfgd.; M. Anna Lowson; St. Rostock 66, Mag. ss. 72; see J. D. Monrad i Kettinge; [† 1585; (J. 321; Rost. Matr.; Bloch Fyens Gejstl. II. S. 295); Achelis I, nr. 409].

3. 1586. Mag. Michael Nicolai, f. Flensborg c. 54; St. Wittenbg. 78, Rostock 79; Mag. ss. 86; ~ . . . ; B.; see Samuel N. i Nybøl (S.); [† 27/2 1623; Lgst.; (J. 321; C. lit. I. 461; Witt. Matr.; Rost. Matr.; R. A. No. 807; V. f. K. 2 R. IV. 222); PT 14:1 (1959), s. 77; Achelis I, nr. 585; DanKir, s. 2118 (se nedenfor)].

4. 1623 [Vesperp.* 17] Mag. Johannes (Matthiassen) Brandt (d.æ.), f. Sønderbg. 89; F. Matthias B., Rdmd.; St. Lübeck 01, Rostock 05, Wittenberg 09; Mag. Rostock 13; 1 ~ 24/4 15 Margarethe Bocatia (Bock), E. e. 1) Prof. th. i Rostock Paul Petræus, 2) Herm. Schlorff i Rostock; 2 ~ 23/1 31 Margareta . . . . , † 27/3 41; 3 ~ 41 Brigitta Hansdtr. Poss; see Johannes B., Vesperp. her; [† 21/4 1654, b. 23/4; (J. 321, 323; C. lit. 54 L. 16 n. 65; Rost. Matr.; D.-S. 1 R. V. 291; V. f. K. 2 R. IV. 214 Note 6, 217, 222, 233); Achelis I, nr. 1087].

5. 1654 [Vesperp.* 37] Mag. Nicolaus (Nicolaussen) Brandt (d.æ.) af Igen, f. 21/10 13; St. Rostock 32, Kbh. 35, Kønigsb. s. A.; Mag. Rostock 54; ~ 7/6 46 Margretha Petersdtr., f. 15/7 28, † 6/11 13; F. P. Paulsen, Rdmd. i Sønderbg.; M. Anne Clausdtr.; see Etm.; Petrus B., Diak. her; C. Lorentzen og N. L. Harboe i Ulkebøl; Christian B. i Rylskov; [† 20/10 1680; Portrait i Kirken; (J. 321; Køn. Matr. I. 364; Rost. Matr.; D.-S. 1 R. V. 315; K.-S. 5 R. III. 506; V. f. K. 2 R. IV. 233 Note 2, 433 (Stamt.); Patr. Sl. I. 234; Sj. Aarb. 1906 S. 146); Achelis I, nr. 1826; KUM I, s. 126 (»Nicolaus Brandt Synderburgensis«); PT 14:3 (1961), s. 54; DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

6. 1680 [Vesperp.* 76] F. S. Mag. Nicolaus (Nicolaussen) Brandt (d.y.), f. 17/7 50; St. Kiel 65, Jena 69, Leipzig 72, Rostock 74, Mag. i Kiel 77; Prædikant p. Østerholm, Igen S.; ~ 19/11 77 Anna Augusta Jacobsdtr., E. e. J. Brandt, Vesperp. her, d. 14/10 55, † før 1711; F. Jacob Jensen, Bgmstr. i Sønderbg.; M. Anne Sophie Johannsdtr. Boldich af Sønderbg. Hofp.; [† 3/11 1693; (J. 321, 323, 1636; C. lit. I. 66; D.-S. 1 R. VI. 50; V. f. K. 2 R. IV. 433 (Stamt.); Nied. F.-G. XII. 116; Sb. Latinsk. 17 L. 12–15.); Achelis I, nr. 3047; PT 14:1 (1959), s. 55 og 14:3 (1961), s. 18-20].

7. 1694 [Hofp. p. Graasteen . .] Nicolaus (Samuelsen) Thomsen af Flensbg. St. Nic. K., f. Flensborg 3/6 63; St. i Wittenberg 82; Pr. . . ; ~ . . . . Esmann (Esmarch?); see Anders Stephan T. i Kettinge; [† 1/11 1739; Portrait i Kirken; (J. 321, 1447; C. lit. I. 682; O. H. Moller VIII. 48.; W. III. 740 L. 1.); Achelis I, nr. 3494; DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

8. 1739 [Læk 29] Balthazar Petersen; Pr. 39; [1747 Tønder; see der].

9. 12/3 1747 [Karlum 27, tillige Fp. 41] Wilhad Hoyer af Karlum, f. Karlum 19/11 00; St. Halle 20, Jena 22; Cap. Karlum 20/11 25; Pr. 47; ~ 26 Catharina Kamphøvener fra Aabenraa, † •/7 80; B.; [† 7/4 1748; Portrait i Kirken; (J. 321, 481; Sl. Kb. Ud. 151 L. 4–2 n.; Richter; Cl. Rolfs. 127; Nied. F.-G. XII. 248.); Achelis I, nr. 4910, (II 5946 søn); PT 14:6 (1965), s. 133; DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

10. 1748 [Cons.-Rd., Hofdiak. og Prof. i Bayruth; Direktør for Gymnas. i Altona 41] Johann Adam Flesse, f. 23/12 94; Pr. 48; ~ 41 Johanna Sophia Schleppegrell; [1751 Generalsuperintend. f. Oldenburg og Delmerhorst; † 27/10 75; (J. 321; Kordes 460; N. St. M. VI. 357); PT 14:6 (1965), s. 132].

11. 1751 [Segeberg 41] Hinrich Anthon Burchardus, f. Heiligenhafen 4/10 00; F. Peter Anton B., Sp. i Heiligenhafen; M. Anna Cathar. Westedt; St. Jena 18, Kiel 21, Kbh. 25; Legationsp. i Paris 31; Sp. Heiligenhafen 36; Pr. 41; Pr. her 51; Consrd. . . ; ~ 17/9 38 Christiane Johansdtr. Bluhme, † 79; F. kgl. Confess.; see Chr. August B. i Kettinge; H. G. Brolund i Hørup; [† 15/11 1772; (Scholtz 240, 258; J. 321; Lüb. 486; B.-D. 1048 f.; Zwerg. 808 L. 16–14n.; Nied F.-G. XII. 184)].

12. 1773 [Bramstedt 48] Detlef Chemnitz, f. Giekau 10/10 20; (Bdr. t. Catharina Christina M. C. ~ C. Bendixen i Løit); F. Mathæus C., Sp. i Schönberg; M. Christiane Catharina Gundelach fra Lübeck; Legationsp. i Madrid 45; Pr. 73; ~ 24/9 49 Charlotte Marie Johansdtr. Bluhme, F. kgl. Confess.; [† 1780; (J. 321; Lüb. 465; B.-D. 1056; Zwerg. 808 L. 13–12 n.)].

13. 1781 [Emsbøl 71] Gotthilf Johannes Schmidt; Pr. 81; [1796 Tønder; see der].

14. 1797 [Hofp. p. Glücksborg 87] Ernst Ludwig Friederici; Pr. 97; [1805 Broager; see der].

15. 1806 [Rtr. Husum 88] Dr. Georg Samuel Francke, f. Hörnerkirchen 7/9 63; F. Johann Samuel F., Sp. Neuendorf; M. Cathrine Elisabeth v. Langercke; St. Kiel 81; C. Glückst. 86; prisbelønnet af Vidensk. Selskab i Kbh. 99 og 05; Dr. phil i Kiel 06; Dr. th. Kbh. 13; Collaborator i Husum 84; ~ 7/4 90 Anna Margrethe Früchtenicht (Furchtenicht), f. 1/4 64, † •/6 46; F. Valentin F., Sp. Hohenwestedt; M. Anna Sophie Lengercken; B.; see Georg Carl Theod. F. i Steenmagle-S.; see ogsaa Prof. Johan Valentin F. og Aug. Wilhelm F.; [1810 Prof. i Kiel; R.* 29; † 28/3 1840; (J. 321; M. 202; Kordes 125; Lüb. & Schr. 168, Suppl. 696; Alb. I. 228; Hundr.-Dr. 67; B. L.)].

16. 1811 [Diak.* 99] Alexander Momsen, f. Sønderborg 22/6 72; F. Johann Friedrich M., Kbmd.; M. Anne Marie Jebsen; St. Kiel 90, Jena 92; Cand. Gottorp 96; Udn. t. Sp. og Pr. i Aabenraa 10, men tiltraadte ikke; Pr. 17; ~ 29/11 99 Sofie Marsilia Prehn, f. p. Ærø, † 15/11 60; F. Johann Henrich Lorentzen P., Bgmstr. i Sønderbg.; M. Louise Magdalene von Kofod; see Johan L. M. i Høier; Emil M. i Ullerup; [† 26/6 1829; (J. 248, 322 f.; M. 202; Wulff. 19; Pr.-Ber. 1829 S. 516 f. 523; Fr. B. I. 143 L. 20–21; Nied. F.-G. XIII. 119); PT 14:3 (1961), s. 35–36; Achelis II, nr. 7479; Kbg. Sønderborg (1764-1801) opsl. 40 (dåb)].

17. 29/6 1830 [Diak. Hohenwestedt 16/7 23] Carl Philip Ludwig Jensen, f. Kiel 20/4 96; F. Cfrrd. Friedr. Christoph J. (DBL); St. Kiel 13; C. Glückst. 18; Pr. 29/6 30–50; R.* 28/6 45; ~ Christiane Johanne Christine von der Wettering, † 29/10 55; [1853 Direktør f. Segeberg Seminar.; 59 Prof.; † 21/10 1860; (J. 322; Lüb. 434; M. 202. 911; Fr. B. I. 61; Wulff. 34; Alb. I. 401; Pr.-Ber. 1823 III. 135; Hjelholt); Fr.B. 1, s. 61].

18. 3/3 1854 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 30/7 1847] Peter Wodschou Bruun; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; 1/3 67 Gjerlev-D.; see der].

19. c. Sp. 1864 [Kværs 25/2 47] Christian Damm; [1864 Hostrup; see der].

20. 1864 [c. Sp. Grünstadt, Pfalz, 51 (52?); 2den P. ss. 53; 1ste P. ss. 63] Peter Hjort Neiling; Pr. 64; [1877 Tyrstrup-H.; see der].

21. 1877 [Kosel 64] Peter Hinrichsen Godt, f. Buskemose, Rinkenæs S., 8/6 17; F. Christian G., Hsmd. (Hufner); St. i Kiel 39, Tübingen 40; C. Gottorp 44; Hospp. Haderslev 49, # 50; Privatlærer i Haderslev til 52; Vikar i Mannheim 53; Sp. i Neckarels, Baden, 62; [# 1893; † 11/3 1902; (M. 15. 202. 649; Fr. B. II. 175; Wulff. 64, II. 29; Volb. 4; K.- u. S.-bl. 1893 S. 112; Sj. Aarb. 1923 S. 193); Achelis II, nr. 9547].

———————————

 

 

No 1480 b. Diakoner (Sognecapellaner) i Sønderborg.

[Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Slesvig (Haderslev) Stift]

Otto Fr. Arends; Achelis; PT 14:1 (1959), s. 49–88; Wiberg; Kbg. 1618.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1550. Hermann Malchou; [1670 Hofp. Sønderborg; see der].

2. 1571. Matthias Nielsen Bramherr, f. Als; St. Sønderbg. t. Rostock 68; [† c. 1689; (J. 322); Achelis I, nr. 425].

3. c. 1589 [P. uvisst hvor; maaskee Adserballe] Georg (Jürgen) Pedersen Brun, maaskee af Sottrup, f. c. 24; [# 1606; b. 22/12 31 (107 Aar); (J. 322; Tresch. 287 (Gravskrift); V. f. K. 2 R. IV. 213, 226, 432 (Stamt.); Har rimeligvis tidligere haft Ansættelse andetsteds. Naar det i Gravskriften angives, at han var ansat i Sønderborg i 42 Aar, er der fmtl. regnet til hans Dødsdag.); DanKir, s. 2116 (se nedenfor)].

4. 1606 [Rtr. Sønderbg. 02] Johannes Schlüter (Slüter), f. Sønderbg.; F. Jørgen S. i Sønderbg.; St. Rostock 00; ~ Ingeborg Hansdtr. af Dybbøl; 2 ~ Etm.; mindst 1 S.; [† 10/7 1617; (J. 322; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 213, 217; Sb. Latinsk. 15); PT 14:1 (1959), s. 79, 81, 83; Achelis I, nr. 1004].

5. 1617. Johannes Thorsen, f. Flensborg c. 93; F. maaskee Asmus Tortsen i Flensbg. (~ 86); St. Rostock 14; 1 ~ 3/5 18 F. E., † 19/1 38; mindst 2 S.; 2 ~ 5/5 39 Birthe Jacobsdtr. Jebsen; F. J. J. i Blans; M. Sille From; mindst 1 S.; 2 ~ Etm.; see Conrad J. T. i Hellevad-E.; Johannes J. T. i Bregninge-S.; (Johan J. T. i Nors-T.); [† 20/12 1658, b. 27/12; (J. 322; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. 217, 234; Sb. Latinsk. 15); PT 14:1 (1959), s. 78, 83 og 14:3 (1961), s. 14; 14:6 (1965), s. 136; Achelis I, nr. 1302 og 2215; R. Rostrup: Bidrag til futesoga for Nordhordland og Voss, Genealogen 2/2006, s. 40-42; Skifter i Vordingborg 1624, s. 102].

6. 1659. Mag. Leonhard Christophersen Pechmann; [1677 Hofp. Sønderborg; see der].

7. 1678. Mag. Petrus (Nicolaussen) Brandt af Sønderborg Sp., f. 10/9 51; St. Kiel 65, Jena 69, Leipzig 72, Kbh. 73; Mag Kiel 77; Archdiak. 80; 1 ~ Sønderbg. 7/9 79 F. D. Augusta Magdalene Leonhardsdtr. Pechmann af Sønderborg Hofp.; 2 ~ 9/1 01 Anna Augusta Christians; see J. F. Lange i Ulkebøl; [† 4/10 1707; Portrait i Kirken; (J. 322; C. lit. I. 66; B.-D. 1029; D.-S. 1 R. VI. 52; V. f. K. 2 R. IV. 433 (Stamt.); Sj. Aarb. 1906 S. 147.); Achelis I, nr. 3079; KUM II, s. 37 (»Petrus Brand Sunderburgo-Holsatus«); DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

8. 1707. Severin (Samuelsen) Steenlos af Tandslet, f. 11/7 78; St. Leipzig 98, Rostock 00; Kbh. 03; C. Kbh. 29/11 s. A.; ~ 10 Elisabeth Charlotte Ottosdtr. Brandt af Hagenbjerg, d. 17/6 91, † 21/12 53; mindst 2 D.; [† 13/4 1737; Portrait i Kirken; (J. 322; Fr. B. II. 111; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 4085; KUM II, s. 290 (»Severinus Steenlosius Sunderburgensis«, 27 år gl.); PT 14:1 (1959), s. 59 og 14:3 (1961), s. 55, 59; DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

9. 1737. Johannes Høyer; [1748 Keitum p. Sild (Sylt); see der].

10. 1748. Georg Hermann Overbeck, d. Tønder 22/2 22 (Bdr. t. Chrphr. O. i Brede); F. Georg Herm. O., Rtr. i Tønder; M. Anna Cathrine Bluhme (Sstr. til J. Barth. B., kgl. Confess.); St. Helmstedt 40, Kbh. 46; C. Kbh. 20/9 46; [† 28/7 1759; (J. 322; D. P.; Had. Joh. 44); Achelis I, nr. 5627; PT 13:5 (1957), s. 119 og 14:3 (1961), s. 33].

11. 1760 [Cap. p. p. Stenderup 57] Johann Peter Krahe; [1768 Gl. Haderslev; see der].

12. 1769. Andreas Krabbe, f. Sønderborg 16/9 38; F. Christian K., Contr. i Glückstadt; St. Kbh. 60; see J. H. Prehn i Bjolderup; [† 21/7 1788; (J. 322); Achelis II, nr. 6396].

13. 22/5 1789. Matthæus Gottlieb Chemnitz; [10/10 1794 Ødis; see Ullerup].

14. 1795. Johann Heinrich Prehn; [1799 Bjolderup; see der].

15. 1799. Alexander Momsen; [1811 Sp.*; see der].

16. 1812. Peter Prehn, f. Sønderborg 17/5 77; F. Christian P., Amtsforv.; M. Elsabe Clausen; (Bdr. t. Nr. 14 her); St. Kiel 97; C. Gottorp 05; [† 5/2 1825; (J. 322; M. 202; Wulff. 27; Pr.-Ber. 1826 S. 103; A. f. Sip. VIII. 204.); Achelis II, nr. 7775].

17. 1826 [Risum 9/10 21] Friederich Nicolaus Matthias Michaëlis, f. Kiel 13/8 94; St. Kiel 13 og 18; C. Glückst. 20; [† 9/12 1826; (J. 322, 517; M. 202, 424; Wulff. 35; Lüb. & Schr. 370)].

18. 31/7 1827 [Diak. Wilster 6/9 25] Johannes Gotthilf Peter Claudius (Clausen); [12/12 1837 Burkal; see der].

19. 7/8 1838. Lorentz Peter Christiansen, f. Vesby, Medelby S., 3/11 07; F. Peter C., Ldmd.; St. Kiel 30; C. Gottorp 34; tillige c. P. i Bøl 1850–51; [† 20/9 1858; (J. 322; M.-H. II. 85, 387; M. 202, 583; Fr. B. I. 101; Wulff. II. 14; Hjelholt); Achelis II, nr. 9085; Fr.B. I, s. 101].

20. 20/9 1859 [Skllr. p. Chrhvn. 54] Christian Jørgen Nielsen; [afs. af d. t. R. 1864; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Butterup-T.].

21. c. Diak. 24/6 1865, o. 10/6. Heinrich Ferdinand Emil Claussen; [11/6 1865 Dybbøl; see der].

22. 1866. Christian Albrecht Friedrich Müller; [1871 Adsbøl-G.; see der].

23. 12/12 1871 [Eggebæk 14/6 64] Hermann Thomas Johannes Tadey; [6/6 1893 Nykirke (F.); see der].

———————————

 

 

No 1480c. Vesperpræster (Aftensangpræster) i Sønderborg.

[Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Slesvig (Haderslev) Stift]

Otto Fr. Arends; Achelis; PT 14:1 (1959), s. 49–88; Kbg. 1618.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1617. Mag. Johannes (Mathiassen) Brandt (d.æ.); [1623 Sp.*; see der].

2. 1623. N. N.

3. 1630. Johann Boldig (Boldich); [Hofp.* 1636; see der].

4. 1637. Nicolaus Brandt (d.æ.); [Sp.* 1654; see der].

5. 1654. Johannes (Johansen) Brandt (d.y.) af Sønderborg Sp., d. 15/1 22; St. Rostock 39; 1 ~ 7/9 56 Trincke Hansdtr. Steuermann; F. Johannes S., fyrstelig Amtsskrvr. og Rdmd. i Sønderbg.; M. Birgitta Hansdtr. Jebsen; 2 ~ 24/9 71 Anna Augusta Jensen, d. 14/10 55; F. Jacob Jensen (d. y.), Bgmstr. i Sønderbg.; M. Anne Sophie Johannsdtr. Boldich af Sønderbg. Hofp.; 2 ~ Etm.; [b. 12/12 1676; (J. 323; D.-S. 1 R. V. 328, VI. 48; Sønderbg. Kb. 7/9 1656; Sb. Latinsk. 17 L. 12–15); PT 14:1 (1959), s. 53, 66, 81 og 14:3 (1961), s. 18-20; Achelis I, nr. 2019].

6. 1676 [Prædikant p. Østerholm, Igen S., . . .] Nicolaus (Nicolaussen) Brandt (d.y.); [Sp.* 1680; see der].

7. 1680. Johannes Mathiesen Poulsen; [29/4 1682 Kettinge; see der].

8. 1682 [Rtr. Sønderbg. 71] Friederich Christiansen, f. Sønderbg. 6/9 42; F. Christian Hansen, Rdmd. i Sønderborg; M. Eleonora Røper; St. Leipzig 61; Prædikant p. Østerholm, Igen S., 62; ~ 22/9 72 Anna Maria Jensen, d. 22/6 51; F. Jacob Jensen (d.æ.), Bgmstr. i Sønderbg.; M. Anna . . . ; see Etm.; [† •/11 1692; Portrait i Kirken; (J. 323; C. lit. I. 93; Sj. Aarb. 1906, S. 147; Sb. Latinsk. 17.); PT 14:1 (1959), s. 59 og 14:3 (1961), s. 15-16; Achelis I, nr. 2817; DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

9. 1693, fmtl. tillige Crtr. 98, Eberhard Jacobsen Vette af Ullerup, f. 11/10 66; St. Jena 86, Leipzig 93; ~ 14/11 93 F. D. Eleonora Friderichsdtr. Christiani, f. 9/3 75, † 27/8 49; B., hvoraf 8 døde 1697-1730; see Jacob V. i Adsbøl-G.; Chr. Hammerich i Ullerup; Etm.; [† 9/8 1736, b. 21/8; Portrait i Kirken; (J. 323; B.-D. 1559; Giessing III. 52 Note; P.-T. 6 R. V. 202; Sb. Latinsk. 20.); PT 14:1 (1959), s. 84; Achelis I, nr. 3636; DanKir, s. 2102 (se nedenfor)].

10. 1737. Gerhard Clausen, f. Flensbg. 19/1 07; F. Hans Clausen, Bgmstr. i Flensbg.; M. Ingeborg Petersen; St. Jena 25; ~ 18/10 37 F. D. Ingeborg Catharina Vette, d. 2/3 03, † 15/4 79, b. 21/4; see Etm.; P. Poulsen i Hellevad-E.; [† 27/1 1775, b. 2/2; Portrait i Kirken; (J. 323; O. H. Moller, I. Tab. II.; Nied. F.-G. XII. 249; Sb. Latinsk. 21); PT 14:1 (1959), s. 57; Achelis I, nr. 5080; DanKir, s. 2102-03 (se nedenfor)].

11. 1775 [p. Cap.* 74] F. S. Johann Clausen, f. 11/12 42; St. Kbh. 62; Jena 64; ~ 75 . . . ; [† 1/5 1781; Portrait i Kirken; (J. 323; Nied. F.-G. XIII. 108); Achelis II, nr. 6506; DanKir, s. 2103 (se nedenfor)].

12. 1782. Johann Friedr. Thöming, f. Tønning 24/10 52; St. Kiel 72; C. Gottorp 78; [† 11/3 1816; (J. 323; Wulff. 1.)].

———————————

 

 

(No 1480d). Hofpræster paa Sønderborg Slot.

[Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Slesvig (Haderslev) Stift]

Otto Fr. Arends; Achelis; PT 14:1 (1959), s. 49–88; Kbg. 1618.
Anm. Indtil 1622 synes Hofpræsterne paa Sønderborg Slot tillige at have været Slotspræster paa Nordborg.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1570. [Diak.* c. 50] Herman Malchou; [† c. 1576; (J. 322.)].

2. 1576. Petrus (Canuti) Conradi; [c. 1584 Lysabild; see der].

3. 1585. Mag. Nicolaus Gerhardi, f. Hamborg 45; St. Rostock 71; Mag. ss. 78; Pr. 96; ~ 3/11 88 Dorothea Johansdtr. Berndes af Broager; J. Moth t. Flensbg. St. Maria K.; mindst 2 D.; [† 2/4 1598; Eptph.; (J. 323; C. lit. I. 207; R. A. No. 702; Rost. Matr.; Schl.-H. Anz. 1759 S. 492; Hamb. Schriftst. II. 463; V. f. K. 2 R. IV. 209 Note 3; Sj. Aarb. 1906 S. 148); PT 14:1 (1959), s. 58].

4. 1598. Jacob Schorer; maaskee den J. S. fra Witzenhauser (Hessen-Nassau) der var St. i Rostock 92; [† eft. 8/2 1613; (J. 323; Rost. Matr.; B.-D. 1436 f.); PT 14:1 (1959), s. 80].

5. c. 1618 [Hofp. Reinfeld 13] Dominicus Lorenzen; [1623 Hofp. Nordborg; see der].

6. 1623 [Hofp. p. Godset Beck i Minden] Etzard Heshus (Heeshus), f. Westphalen; Pr. 23; ~ . . . ; B.; Datteren Dorothea Cathrine ~ Alexander Henrik, titul. Hertug af Sønderborg; [† 1635; (J. 323; C. lit. II. 328; V. f. K. 2 R. IV. 222); PT 14:3 (1961), s. 4].

7. 1636 [Vesperp.* 30] Johann Boldig (Boldich), f. Sønderbg. 15/7 97; St. Helmstedt 21, Rostock 23; Pr. 36; 1 ~ 10/6 31 Felicitas Stakelböke, b. 22/1 40; 2 ~ Jacobine Herger; see Ernst Chr. B. i Helsingør St. Mariæ K.; (J. Brandt, Vesperp. her; N. Brandt, Sp. her); [† 4/4 1674; Portrait i Kirken; (J. 323; C. lit. I. 54.; Rost. Matr.; Sj. Aarb. 1906 S. 147); PT 14:1 (1959), s. 52-53 og 14:3 (1961), s. 18; 14:6 (1965), s. 130 ; Achelis I, nr. 1517; DanKir, s. 2101-02 (se nedenfor)].

8. 1674. N. N.

9. 1677 [Diak.* 59] Mag. Leonhard Pechmann, d. Sønderborg 24/8 1623; F. Christopher Pechmann, Rdmd., siden Bgmstr. i Sønderborg; M. Magdalene Lorentzen; St. Rostock 40, Kønigsberg 46; Wittenberg 48, Kiel 69; Mag.; Pr. 77; ~ 11/9 59 Birthe Jacobsdtr. Jebsen, f. c. 22, E. e. J. Thorsen, Diak. her; F. J. J. i Blans; M. Sillie From; B.; see P. Brandt, Diak. her; [† 1694; Eptph.; (J. 322 f.; Rost. Matr.; Køn. Matr.; D.-S. 1 R. VI. 52; J. & M. IV. 121); PT 14:1 (1959), s. 78, 83 og 14:3 (1961), s. 14; Achelis I, nr. 2043; DanKir, s. 2114 (se nedenfor)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Sønderborg: S. Marie Kirke, s. 2057-2126, Sønderborg Slotskapel, s. 2129-2160.
Maibøll, Christian: Familier og enkeltpersoner med gravsteder i St. Mariekirken i Sønderborg. Personalhistorisk Tidsskrift, 14:1 (1959), s. 49–88.
Maibøll, Christian: Sønderborgs borgmestre gennem tiderne. Personalhistorisk Tidsskrift, 14:3 (1961), s. 1–60.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Sønderborg.