Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1478. Nybøl,

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1642; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1a. (1506). Johannes Petri; [# (1543); (PT 15:2 (1967-68), s. 17, se nedenfor)].

Udgår her. Var i Nybøl (T.); 1 (b). (1557) [Dedsbøl 23] Johann Jensen, Sp. i »Nibøl«, vist i Tønder Pr., ikke her; [flygtede 1559].

2. 1560. Zacharias Witte (von Widing) af Ulderup, f. Flensborg; see Etm.; [† 1601; (J. 337; C. lit. I. 730; Lysk. 309; Schl.-H. Anz. 1759 S. 491; D.-S. 1 R. I. 92; N. St. M. II. 111)].

3. 1602 [p. Cap. 01] Jørgen (Georg) Lund af Dybbøl, f. 74; St. i Rostock 98; ~ 11/10 01 F. D. Salome Zachariasdtr. Witte; mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; Johan L. i Ulderup; [† 7/2 1641; Lgst.; (J. 337; O. H. Moller. VIII. 55 Note 4; Giessing. III. 51 Note c.; N. St. M. II. 111; V. f. K. 2 R. IV. 212. 229. 438 f. (Stamt).); Achelis I, nr. 962; DanKir, bd. 23, s. 2281 (se nedenfor)].

4. 1642, o. 9/2 [Crtr. Sønderborg 39] Samuel Nicolai af Sønderborg; St. i Rostock 31, i Wittenberg 35, i Kbh. 39; ~ 2/5 42 F. D. Salome Jørgensdtr. Lund, † 12/12 79; see 2 Etm.; [† 25/10 1658; (J. 337; Rost. Matr.; N. St. M. II. 111; V. f. K. 2 R. IV. 222. 229. 234; Sb. Latinsk. 19); Achelis I, nr. 1787; KUM I, s. 154 (»Samuel Nicolaj«); Raben: Nybøl Sogn, s. 19, se nedenfor].

5. 1660, o. 59, Johannes Madsen (Matthiæ), f. Kolstrup v. Aabenraa c. 26; St. i Kønigsberg 48; ~ 26/11 61 F. D. Dorothea Samuelsdtr. (Nicolai), f. 10/3 44; 6 B.; 2 ~ Etm.; [† 22/12 1674; (J. 337; Køn. Matr. I. 505; N. St. M. II. 111; D.-S. 1 R. VI. 46; V. f. K. 2 R. IV. 229 (Note 4). 235 (Note 2). 252 (Note 2); Sb. Latinsk. 19 L. 18–20); Achelis I, nr. 2318; PT 12:6 (1951), s. 146].

6. 1675, o. 10/6, Johann Christian Müller, f. p. Als; ~ 10/7 76 F. E., † 7/3 98; see Etm.; [† 5/6 1697; (J. 337; N. St. M. II. 111; V. f. K. 2 R. IV. 252 Note 2); PT 12:6 (1951), s. 149].

7. k. 6/12 1697, o. 16/12, Jacob (Jacobsen) Andreæ, f. Nykirke, Flensbg. Pr., 17/3 67; F. Jacob (Jacobsen) A. af Hjortkjær, Sp. i Nykirke, Flensbg. Pr.; M. Maria Elisabeth Petersdtr. Timothei (f. c. 25/4 31, † Nybøl 19/5 10); St. i Kiel 86, i Rostock 96; 1 ~ F. D. Maria Sophia Johansdtr. Müller, f. 18/4 77, † 8/5 16; (mindst) 1 S., 3 D.; 2 ~ her 6/7 23 Anna Jürgensdtr. fra Dybbøl; 1 D.; see Etm.; [† 19/8 1725; (J. 337; O. H. Moller. X. Note 10; Rost. Matr.; N. St. M. II. 111; V. f. K. 2 R. IV. 252 Note 2); Achelis I, nr. 3624; Raben: Nybøl Sogn, s. 19, se nedenfor; PT 12:6 (1951), s. 146; Kbg. Nybøl (1695-1829), opsl. 5 (2. vielse,); opsl. 93 (mors død), 1 sønn, 4 døtre: opsl. 35, 36 (92 †), 37 (93 †), 40].

8. 1725. F. S. Jacob (Jacobsen) Andreæ, f. 22/9 02; St. i Kiel 21; ~ 2/10 27 Anna Dorothea Maria Ottosdtr. Brandt af Hagenbjerg; see Etm.; C. Martini, Diak i Broager; [† Hamburg 25/7 1749, som følge af en Sygdom i Foden; (J. 337; O. H. Moller. X. Note 10; N. St. M. II. 111; V. f. K. 2 R. IV. 433 (Stamt).); Achelis I, nr. 4954; Kbg. Nybøl (1695-1829), opsl. 35 (dåb); Raben: Nybøl Sogn, s. 20, se nedenfor].

9. 1750, o. 18/6, Gerhard Holst, d. Flensbg. 7/2 25; F. Balthasar H., Quartus v. Flensbg. Sk; St. Flensbg. t. Göttingen 44, i Kbh. 45; C. Kbh. 46; ~ 16/10 50 F. D. Maria Margrethe Jacobsdtr. Andreæ, f. c. 32, † 8/5 51; [† 4/9 1793; (J. 337 f.; D.-P.; O. H. Moller. X. Note 10; N. St. M. II. 112; Nied. F.-G. VIII. 116); Achelis II, nr. 5762; Raben: Nybøl Sogn, s. 20, se nedenfor].

10. 30/11 1793 [Vedsted 92] Nicolaus Boisen (Boysen), f. Adelby 20/9 51; F. Nic. B., Degn; M. Metha Clausen; St. Flensbg. t. Kiel 71; C. Flensbg. 76; Diak. Ulderup 84; ~ c. 84 Regine Sophie Hansdtr. Witzke, F. H. Heinr. W., Kbmd. i Svendbg.; M. Dorothea . . . ; [† 25/7 1829; (J. 238 [fmtl. fejl for 338]. 350; M. 191; Lüb. & Schr. 58, Suppl. 773; N. St. M. II. 112. 125; Pr.-Ber. 1829 S. 523, 1830 S. 214–18); Achelis II, nr. 6773; Raben: Nybøl Sogn, s. 20, se nedenfor].

11. 28/9 1830 [Skodborg 18] Johann Hagen, f. Quickborn 19/3 75; F. Henr. H., Skovfoged; M. Anna Reichard; St. i Kiel 98; C. Gottorp 01; Sp. Uge 06; 1 ~ 27/11 07 Sophie Hedewig Margrethe Berendsdtr. Bay, f. 21/7 77; F. B. Detlev B., Sp. i Schönkirchen; M. Dorthea Christine Wilhelmine Jacobsdtr. Krück; 2 ~ 11 F. Halvsstr. Esther Margrethe Christiane Berendsdtr. Bay, f. 19/2 86, † 1/11 42; M. Magdalena Petersen; [1844 suspend.; fradømt Embedet 46; boede derefter i Kbh, † 1/3 1858; (J. 219. 338. 436; M. 37. 154. 191; Fr. B. I. 179; Wulff. 24; Lüb. & Schr. 209, Suppl. 803; Alb. I. 285); Raben: Nybøl Sogn, s. 20, se nedenfor].

12. 1846 [Kværs 27] Georg Christensen, f. Kettinge 11/8 00; F. Christian August Christiansen, Murer; St. i Kiel 20; C. Gottorp 24; p. Cap. Tønder . . ; [# 1887; † Aastrup 20/6 92; (J. 1446; M. 145. 191; Fr. B. I. 71; Wulff. 40; Carstens: Die Stadt Tondern. 132; Sj. Aarb. 1923 S. 192); Achelis II, nr. 8533].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Nybøl Kirke, s. 2266-2283.
Grove-Stephensen, F.S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.
Raben, J.: Minder fra Nybøl Sogn. Fra Als og Sundeved, hefte XXXIII, udg. af Historisk Samfund for Als og Sundeved, 1954, (pdf). (Præsterne s. 19-21).