Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1519. Nybøl (Niebüll),

Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1674; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1531 [Præd. (p. Cap.) Tønder . . ] Herman Skomager; (K.-S. 2 R. II. 292).

2. (1557). [Dedsbøl 23] Johann Jensen; 1 D.; see A. Feddersen i Rødenæs; [flygtede 1559; (J. 337. 507. 510; O. H. Moller. I. Tab. IV)].

3. c. 1560. Laurentius Boëthius; (J. 507).

4. (1583). Hermann Flor*, f. Bredsted c. 36; St. Rostock 62; see Etm.; (Friedrich F., Diak.*); [† 1626; (J. 507; Krafft. 402; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 331].

5. 1626 [p. Cap.* 22] F. S. Bernhard Flor; St. Rostock 14; p. Cap. Risum c. 20; [† 1665; (J. 507; Krafft. 403; C. lit. I. 177; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1311].

6. 1665. August Christian Rager, f. Svesing; F. Johan Hinrich R., Sp. i Svesing; St. Rostock 54; ~ Husum 11/4 65 Anna Stephansdtr. Persenius; F. S. P., Sp. v. Slesvig St. Mich. K.; [† 1670; (J. 507; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2568; PT 14:6 (1964-65), s. 129].

7. 1672. Mag. Matthias Matthiasen Friis af Abild; St. i Kiel 65, i Rostock c. 69; Mag.; ~ Catharina . . . , der overlevede ham; see Jacob F., Diak.*; (Matthias F. t. Flensbg. St. Maria K.); [† 1714; (J. 507; Risum Kb. ved Johs. Joach. Arends Daab 1727 10/5); Achelis I, nr. 2931].

8. 1714 [Diak.* 95] Peter Axen, f. Masbøl, Risum S., 25/3 64; F. maaskee Peter A., Klokker i Risum; St. i Kiel 89; ~ 11/6 95 Dorothea Bernhardsdtr. Boëthius af Galmsbøl, f. 24/9 65, E. e. Andreas Ambders, Diak.*; see Daniel A., Diak. t. St. Johs. p. Før; [† 12/11 1725; (J. 507; O. H. Moller XIII. Note 1; V. f. K. 2 R. V. 458); Achelis I, nr. 3731].

9. 1726. Otto Hinrich Lützen, f. Nykirke (T.), 22/10 98; St. Jena 20; ~ Kirstine Margrethe Petræus af Felsted, † Uge 19/1 81; see Samuel L. i Uge; D. P. Krebs i Galmsbøl; [† 22/7 1769; (J. 507; Nied. F.-G. XII 186); Achelis I, nr. 4913].

10. 1769 [Diak.* 62] Pay Petersen, f. Lillekogsdige, Emsbøl S., 28/5 33; F. Pay Petersen; St. Tønder t. Kiel 57; c. Herredspr. 87-92; ~ Magdalene Maria Koch fra Flensbg.; [† 31/7 1794; (J. 507 f.; Carstens: Die Stadt Tondern. 151 f.; Schl.-H. Anz. 1770 S. 173); Achelis II, nr. 6251].

11. k. 31/10 1794 [Foretoft 87] Broder Brodersen, f. Sterdebøl, Hatsted S., 31/10 58; F. Hans B., Ldmd.; M. Christina . . . ; St. Husum t. Kiel 82; C. Gottorp 85; ~ Inge Feddersdtr. Bahnsen; F. B. B. i Okholm; [† 24/12 1803; (J. 507. 519; M. 421 f.; Wulff. 6); Achelis II, nr. 7121].

12. k. 22/3 1804, i. •/12 [Diak. Tating 01] Balthazar Georg (Jürgen) Franzen; [12/2 1822 Sørup; see der].

13. 3/9 1822 [Foretoft 27/9 15] Christian Feddersen; [1/11 1831 N. Haksted; see der].

14. k. 2/6 1832 [Okholm 27] Otto Jessen*, f. Bredsted 13/8 98; F. Jes Jakobsen J., Skomager; M. Ingeburg Jebsen; St. Husum t. Kiel 21; C. Gottorp 24; ~ Christine Edlefsdtr. Hinrichsen af Læk; see Eduard A. F. J. i Branderup; [† 8/4 1879; (J. 508. 747; M. 422. 471; Fr. B. I. 70; Wulff. 40; K.-K. 1862 S. 22; Volb. 59); Achelis II, nr. 8564].

15. 1880 [Diak.* 65] Friedrich August Feddersen, f. Schnatebüll, Stedesand S., 26/5 38; F. Hans Peter S., Portraitmaler; St. Flensbg. og Altona t. Gøttingen 60, i Kiel 61, i Heidelberg 62; C. 65; [# 1908; † Flensbg. 15/4 s. A.; Achelis II, nr. 10251].

———————————

 

 

No 1519b. Diakoner i Nybøl (Niebüll).

[Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1674; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1604. 16). Laurentius Nicolai; (J. 508; Krafft. 402)].

2. 16 . . Siegfried Frise; [fmtl. † c. 1636; (J. 508; Krafft 403)].

3. 1636 [Westerwold (Nordstrand) 32] Peter Lobedanz; [1650 Morsum p. Sild; see der].

4. 1651. Balthazar Bodenburg, f. Selent; F. fmtl. Balthazar B., Sp. i Selent, Holsten; St. i Rostock 35; [1660 Siseby; † c. 1671; (J. 508. 1399)].

5. 1661. Friedrich Flor, f. Risum; F. . . . Hermansen F. av Nybøl (T.) Sp.; ~ Maria Asbach; 2 ~ Etm.; see Johannes F. i Risum; [† 1675; (J. 508; O. H. Moller. XIII Note 1)].

6. 1675. Andreas Ambders af Burkal, f. 3/11 47; St. Kiel 65; 1 ~ 25/1 76 F. E., † 2/4 85; 2 ~ 15/6 86 Dorothea Bernhardsdtr. Boëthius af Galmsbøl, f. 24/9 65; 2 ~ P. Axen, Sp.*; (mindst) 1 S., 1 D.; (see L. Brodersen i Dagebøl); [† 20/8 1694; (J. 508; Unsterb. Sterbl. II; O. H. Moller. XIII Note 1); Achelis I, nr. 2930, men her fejlidentificeret].

7. 1695. Peter Axen; [1714 Sp.*; see der].

8. 1714. Jacob Friis (Friese) af Nybøl (T.) Sp., f. 81; St. Bremen t. Kiel 04; 1 ~ Tinglev 6/7 17 Anna Nicolausdtr. Ratenberg af Tinglev, d. 10/6 93; 2 ~ Gyde Maria Clausdtr. af S. Løgum, f. 22/7 06, † 46; 2 ~ Flensbg. 25/11 39 Christian Detlev v. d. Wettering, Kbmd. i Flensbg.; [† m. p. p. 19/4 1736, druknede ved at kaste sig i sin Brøn; (J. 508; Sl. Kb. Ud. 162 L. 12 n.; V. f. K. 2 R. V. 458); Achelis I, nr. 4317; PT 11:4 (1943), s. 193; 12:3 (1948), s. 196].

9. 1737, Compast. sst. 40, Johann Peter Petræus, byttede Kald med Etm.; [1752 Stedesand; see der].

10. 1752 [Stedesand 43] Peter Lorenzen, byttede Kald med Formd., d. Tønder 2/2 19; F. L. Petersen; St. Tønder t. Halle 38; C. Tønder 42; ~ Marie Hedewig Krebs; (mindst) 3 S., 2 D.; see C. Marcussen i Rødenæs; F. H. G. Schwings, Diak. t. St. Laurentii p. Før; [† •/3 1762; (J. 499. 508); Achelis I, nr. 5548 (6823 søn)].

11. 1762. Pay Petersen; [1769 Sp.*; see der].

12. k. 18/2 1770. Matthias Fries; [1778 Klægsbøl; see der].

13. 1778 [Rtr. Nordborg 68] Balthazar Stephanus Faber; [1787 Klægsbøl; see der].

14. k. 16/9 1787, i. •/3 88. Christian Friedrich Posselt; [3/8 1791 St. Johs. p. Før; see der].

15. 11/11 1791. Christian Schwensen; [10/8 1793 Adsbøl-G. og Slotsp. p. Graasten; see Hørup].

16. k. 4/11 1793, i. 94. Johann Hinrich Klockmann, f. Flensbg. 21/5 67; F. Johann Heinrich K., Fabrikant; M. Elisabeth Johannsen; St. i Kiel 86; C. Gottorp 91; ~ Dorothea Frederikke Holst af Medelby; (mindst) 1 D.; see H. Egge, o. Cat. t. Kbh. Frederiks K.; [1816 Ølsby-Fahrenstedt (Gottorp); † 4/7 1829; (J. 508. 1138; M. 622; Wulff. 13; Pr.-Ber. 1829 S. 523; W. II 210 L. 6-5 n.; Ostang. Pr.-K. 32); Achelis II, nr. 7307].

17. 5/5 1818. Christian Petersen, f. Klægsbøl c. 88; F. P. Lorenzen, Ldmd.; St. i Gøttingen 10, i Kbh. 13; C. Kbh. 15; ~ Anna Maria Boysen, f. Gade, Nybøl S., † 62; [# 22/7 1834; † Gade, Nybøl S., 31/10 1862; (J. 508; Fr. B. I. 133); Achelis II, nr. 8121; KUM III, s. 574 (»Christianus Petersen, Slesvicensis«, 25 år gl.); Fr.B. I, s. 133, III, s. 80].

Vakance, efter en Resolution af 22/7 1835, at Diakonatet skulle være ubesat i 5 Aar.

18. 29/1 1842. Peter Christian Hausted*, f. Korntvede, Tønder Landsogn, 4/4 10; F. Peter Nic. H., Ldmd. i Korntvede; M. Cecilia Hansen; St. Flensbg. t. Kiel 32; C. Gottorp 37; 1 ~ Ida Eleonora Nicoline Clausen; F. Lorenz C., Sp. i Gettorf; M. Abel Christina Mumsen af Sottrup; 2 ~ Friederike Schrader; [1862 Diak. Witzworth; † 23/5 94; (J. 1689; M. 542; Fr. B. I. 110; Wulff. 57, II. 18; Alb. I. 333; K.- u. S. bl. 1894 S. 92); Achelis II, nr. 9201a; Fr.B. I, s. 110].

19. 1862-1865.

20. 1865. Friedrich August Feddersen; [1880 Sp.*, see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 507-508.