Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1501. Nørre Haksted (Nordhackstedt),

Vis Herred (Wiesharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1665; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. o. 15/5 1572. Johann Borchert (Borchhorst); 1 ~ . . . . , † 8/9 88; 2 ~ 21/10 93 Marie Petersdtr. Ebsen; F. P. E. i Hørup; 2 ~ Etm.; [† 27/5 1601; (J. 916; R. A. No. 206. 688. 975. 1477; B.-D. 1205 (Ligtale o. Georg Johansen)].

2. o. 7/9 1602. Jørgen (Georg) Johannsen af Bjolderup, f. c. 70; St. i Rostock 94; ~ 17/10 02 F. E., † 21/8 31; (mindst) 1 S.; see Etm.; [# 1640, † 3/9 41; (J. 916; Rost. Matr.; B.-D. 1205 (Personalia); R. A. No. 1526; K.- u. S.-bl. 1884 S. 163 f. 170; Z. f. Schl.-H. G. XII. 165-78); Achelis I, nr. 871].

3. 1640. F. S. Johann Johannsen; St. Flensbg. t. Kønigsberg 30; [afsat 1642; (J. 916; Køn. Matr. I. 318); Achelis I, nr. 1749].

4. 1642. Matthias Magnus, maaskee af Oxbøl; St. i Rostock 26, i Kbh. 28; [vist † c. 1666; (J. 916 f.; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1664, (2977, 3303 sønner); KUM I, s. 94 (»Matthias Magnus Alsenus«)].

5. 1666. Hinrich Buck (Buch), f. Lübeck 22/10 36; St. i Jena, Leipzig, i Kbh 65; 1 ~ Magdalena . . . . ; 2 ~ Dorothea Jacobsdtr. Lorenzen af Risum, f. 16/6 59; 2 ~ Etm.; [† 8/11 1686; (J. 917); KUM I, s. 329 (»Henricus Buck Lubecensis, ex acad. Ienensi, Lipsiensi«); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 2-3].

6. 1687. Johann Detlev Esmarch d.æ., af Klægsbøl, f. 16/10 56; St. Flensbg. t. Kiel 73, i Wittenberg 76; Huslærer i Lindeved, Store Vi S., 84; ~ 15/11 87 F. E., † 6/3 22; (mindst) 2 S.; see Etm.; [† 20/2 1716; (J. 917; J. & M. IV. 27; K.- u. S.-bl. 1890 No. 22; Viertelj. f. Heraldik. XI. 400); Achelis I, nr. 3190, (4513 søn); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 2-3].

7. •/4 1716, i. 22/11, F. S. Hinrich Esmarch, f. her 15/10 88; St. i Wittenberg 09; ~ •/8 17 Catharina Elisabeth Claudius af S. Løgum, f. 11/4 98, † 28/10 45; (mindst) 1 S.; see Etm.; [† 22/6 1746; (J. 917; Sl. Kb. Ud. 162 L. 10-8 n.); Achelis I, nr. 4512].

8. 1746 [Cap.** 45] F. S. Johann Detlev Esmarch* d.y., f. her 12/3 23; St. Flensbg. t. Halle 42; C. Flensbg. 45; ~ 15/7 (18/6?) 51 Momke Elisabeth Dalichius, f. Dedsbøl 19/4 34, † 30/5 96; F. Peter D. i Dedsbøl, fmtl. af Dedsbøl; M. Momke Momsen; (mindst) 1 S.; [† 14/11 1796; (J. 917; K.- u. S.-bl. 1890 No. 22; Viertelj. f. Heraldik. XI. 400 f.); Achelis II, nr. 5703].

9. •/5 1797 [Diak. Weddingstedt 80] Sønke Lützen, f. Nykirke (T.) 27/7 45; F. Hans L., Koginsp. i Nienhof (Brunsoddekog); M. Marie Carstens; St. Altona t. Kbh. 67; 1 ~ Tønder 13/9 82 Lauretha Johannsdtr. Petræus af Stedesand; (mindst) 1 D.; 2 ~ 87 Catharina Jess fra Christian Albrechts Kog, E. e. C. D. Krebs og L. P. Steffensen i Foretoft; see T. H. Jensen i Bov; [# 1819; † 7/10 s. A.; (J. 917; M. 237; Fr. B. I. 166 L. 22-24; Had. Joh. 47; Pr.-Ber. 1821 II. 81); Achelis II, nr. 6664; KUM III, s. 275 (»Seneca Lutzen, Tunderanus«, 23 år gl.)].

10. 2/5 1820, i. 3/9 [Collabor. (Hører) v. Slesvig Domsk. 10/2 13] Paul Mumsen d.y.; [15/2 1831 Sottrup; see der].

11. 1/11 1831, i. 25/3 32 [Nybøl (T.) 3/9 22] Christian Feddersen, f. V. Snattebøl, Stedesand S., 16/7 86; F. Harke F., Ldmd.; M. Catharine Hansen; St. Flensbg. t. Kiel 09; C. Gottorp 12; Foretoft 27/9 15; ~ 16/4 16 Christiane Friederika Müller, f. 10/9 95, † 23/4 76; F. Johan Henrik M. i Husum; M. Christiane Amalie Witt; [# 1851; † Frederiksstad, Hütten Amt, 12/1 1874; (J. 508. 519. 917; M. 237. 387. 422; Fr. B. I. 51; Wulff. 32, II. 4; Volb. 34; Lüb. & Schr. 159; Alb. I. 207); Achelis II, nr. 8081; Fr.B. I, s. 51].

12. 1851. Bodislaus Christian Kellerup Høeg; [1860 Oxenvad-J.; see der].

13. 15/6 1860 [8/5 57 Klægsbøl, o. Flensbg. •/5] Edvard Magnus Buch; [22/5 1864 afsat af d. t. R.; see Nebsager-B.].

14. 1864 [Diak. Neuendorf 56] Lorenz Paulsen, f. Vestby, Medelby S., 7/6 10; F. Paul Jessen P., Ldmd. i Vestby; St. Kiel 30 og 36; C. Gottorp 36; Sp. Valsbøl 14/5 47; Ø. Løgum 49, Valget annul. 1850; Institutbest. i Wesselburen; Hjelpep. Brunsbüttel 55; [# 1876; † Læk 11/1 1882; (M. 142 f. 237. 242; Fr. B. I. 121; Wulff. 57, II. 17; Volb. 18; Alb. II. 163; Heinr. Rave. 72); Achelis II, nr. 9088; Fr.B. I, s. 121].

15. 1876 [Enge 68] Friedrich Prall, f. Husum 30/10 40; F. Conrad P., Kammertjener; St. Meldorf t. Kiel 63; [# 1910; † Flensbg. 9/1 1914; (Achelis II, nr. 10389)].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 916-17.