Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 143. Branderup,

Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 1/262; Rh. 487; Aagaard 237; L. S.*; R. M. 3/2 1768; M. S. III.; Lkm. 6/115; Kbg. 1667.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. (c. 1542). Jens . . . .

1. (2) (1578). Hans Terkelsen.

2. (1) o. 30/5 1593. Thomas Pedersen Lindet; St. Ribe 86; i Tydskland 91; [† eft. 1619; lod sig 9 Fag Huus skjænke, hvilket var til Skade for Kaldet].

F-P s. 106 (»Thomas Lindit«); Helk I, s. 301; Hegelund I s. 241, II s. 156; OD-LR s. 115-16, 131.

3. o. 28/10 1629. Mikkel Pedersen Wolfdal el. Wulffdall, f. Ulvdal i Skrydstrup S. 00; St. Ribe 25; Pr. 60; ~ 30 Anna Carstensdtr., f. 07, † 59; 4 S., 3 D.; see Etm.; [† 31/8 1667; Eptph., sat af en Søn. Der fortælles om ham, at, da hans Datter var død, og han var flyttet fra Pg. ned paa Møllen til sin Søn, giftede Hr. S. Hütter sig med en Datter af Præsten i Brøns, der forrettede Vielsen, hvilken Hr. Mikkel vilde have holdt som Provst. Derfore, da Alting udi Kirken var af Præsten fra Brøns forrettet, og han sad paa sine Knæe for Alteret, listede denne gamle Provst, Hr. Mikkel, sig op til Alteret, bukkede for ham og sagde:

God Dag, god Dag Hr. Gileat!
Jeg stryger Peng’ne i min Hat;
Og gaar ad Døren i (til) saa bradt;
God Nat! God Nat! Hr. Gileat!

            Da han nu gik med Offeret i Hatten ned ad Kirkegulvet, knurrede han og sagde Noget ved sig selv, som Ingen forstod; kom saa ned til sin Søn, som sagde til ham: „Fatter! Hvi gjorde I det og knurrede endda?“ „Min Søn“, svarede han, „naar Katten faaer Musen, saa knurrer han“; Pg. br. c. 66].

KUM I, s. 72 (»Michaël Petri Wulfdalinus«); Achelis I, nr. 1633.

4. o. 8/11 1662**. Søren Lorentzen Hütter* (Bagger), f. Ribe c. 33; (vist Bdr. t. Hans Lorentzen Pichmann, Bager); St. Rostock 59, Kbh. 61; Pr. 04; 1 ~ F. D. . . . Michelsdtr. Wulfdal, † 63; 2 ~ Kirsten Christensdtr. af Brøns, † 65; 1 D.; 3 ~ Maren Arenkiel fra Tolsted, Hjortkjær S., (fmtl. Sstr. t. Troels A. i Aabenraa), b. 19/5 70; 1 S., 2 D.; 4 ~ Borup 5/10 71 Mette Lose fra Aabenraa, f. 15/7 49; drak sig ihjel ved et Kone-Barsel (Godtidende), b. 3/1 10; F. Oluf L.; M. Mette Struck; 5 S., 5 D.; Børnene, paa et nær, førte et vidtløftigt og liderligt Levnet; [† 28/1 1712; T. 303].

Achelis I, nr. 2738; KUM I, s. 299 (»Severinus Laurentius Bager«); Helk I, s. 257; Kbg. Branderslev (1667-1814) opsl. 8 (3. hustrus begr.); opsl. 9 (4. bryllup), opsl. 51 (sammes død); opsl. 53 (hans død); PT 14:6 (1965), s. 133; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 586 (broderen).

5. 4/5 1712 [Fp. i Brabant c. 06] Nicolai Freuchen (Frøichen), f. Vojensgd., Hammelev S., 78; (Bdr. t. Jørgen A. F., r. Cap. t. Fred. Mich. K.); F. Nicolaus F., Forp. af Voiensgd., siden Bysecr. i Haderslev; St. Haderslev t. Wittenberg 95, Kbh. 06; Pr. 44; ~ Arrild 12/9 13 Ingeborg Ditlevsdtr. Outzen, f. Roest c. 89, † 26/11 63; (Sstr. t. Christian D. O. i Toftlund og t. Dorthea D. O. ~ C. Fries i Abild); F. D. Hansen O. i Roust, Ridefoged i Hviding og N. Rangstrup Herreder; M. Helvig (Herlich) Hoyer af Ladelund; 5 S., 7 D.; see Nicolaus F. i Ensted; Etm.; A. J. Boysen i Arrild; D. C. Outzen i Beftoft-T.; [† 25/7 1752].

Achelis I, nr. 3967; KUM II, s. 317 (»Nicolaus Freuchen Hatterslebiensis«, 28 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 132, 134-35; 1984, s. 123.

6. 6/10 1752 [Skp. til China , o. 20/10 47] Andreas Pedersen Bruun; [26/8 1756 Diaconus i Tønder; see der].

7. 6/11 1756, o. 25/5 [Cat. Kbh. Nic. K. 11/9 50] Nicolai Nicolaisen Brorson; [12/5 1759 Vollerslev-G.; see Steenmagle-S.].

8. 3/8 1759 [p. Cap. Beftoft-T. 18/11 57, o. 4/3 58] Ditlev Christiansen Outzen; [12/7 1788 Beftoft-T.; see der].

9. 14/11 1788, o. 22/4 89, Andreas Peter Krøyer; [19/8 1796 Grenaa; see der].

10. 19/8 1796, o. 10/10 [Cat. Kbh. Nic. K. 22/6 92] Hans Peter Barfoed; [8/4 1808 Lyngby-A., see Faxe].

11. 24/6 1808 [Fp. 15/11 05] Henrik Schou; [16/7 1813 Tisted-B.; see Farstrup-L.].

12. 3/1 1814 [Norderø, Fær., 18/12 07] Peter Sørensen; [23/5 1821 Guldager; see Barløse].

13. 2/1 1822 [p. Cap. Hee 24/7 16, o. 26/7] Anders Thomsen Ørbech; [28/9 1839 Arrild; see der].

14. 2/1 1840 [Cat. Ærøskjøb. 7/1 31] Johan Frederik Christian Møller, f. Ærøskjøb. 20/10 93; F. Christian August M., Physicus; St. pr. Kbh. 22; C. 8/7 28, h.; ~ Arnestine Arentzen Obye, f. Kbh. c. 92, † ss. 28/12 74; u. B.; [# 20/5 1857; † Kbh. 21/12 68].

Achelis II, nr. 8638.

15. 1/8 1857 [p. Cap. Od. St. Knuds K. 8/6 49, o. 24/6] Jacob Frederik Gottschalck Wiberg af Od. St. Knuds K. r. Cap. o.s.v., f. 23/6 13; St. Od. 32; C. 5/11 39, h.; ~ Branderup 19/9 60 Anna Jensine Christine Behrens, f. Od. 10/4 43, † 15/4 1917; F. Heinrich Friederich Johann B., f. i Mechlenburg, Skrædermstr.; M. Anna Magdalene Nielsen; (68) 1 S., 1 D.; [afsat 20/5 1867 af den preussiske Regjering formedelst Edsnægtelse; 8/7 1871 S. Omme-H.; † 29/6 1873].

16. 1868. Eduard August Friedrich Jessen, f. Nybøl (T.), 22/9 39; F. Otto J., Sp. ss.; St. Flensbg. 60; St. i Kiel 61, i Tübingen 63; [1879 Ravsted; # 1909; † Flensbg. 17/9 19].

Achelis II, nr. 10231.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Branderup Kirke, s. 848-864.