Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3), (3)

No 542. Sognepræster i Hørup,

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/2; L. S. 1/4; F. M.; Lkm. 2/544; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1690.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1530 (36?). Stephan Møller el. Müller; [† 1548].

2. 1548 [Igen (43)] Poul Godelykke el. Gudelak (Fortunatus); r. Cap. Igen 15 . . ; Pr. 54; see Etm.; [† 10/1 1558; maaskee ident. m. Paul Spleth, Pr. p. Als 58 – c. 63].

3. k. 1/4 1558. F. S. Johan Poulsen Godelykke el. Gudelak, f. Igen; St. i Rostock 57; [† 16/1 1574].

Achelis I, nr. 261 (»Joannes Gutegluck, Sunderburgensis«).

4. 1574. Jacob Pilegaard; Pr. 74–79; 1 ~ Barbara A. Jacobs., † •/7 89; 2 ~ Mette Henriksdtr. Meyer; 2 ~ Etm.; [† 1591; Lgst.].

DanKir bd. 23, s. 2380 (se nedenfor).

5. 1591. Hans Rasmussen, vist af Hagenbjerg; St. Sønderborg t. Rostock 85; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; see J. Hansen her; [† 1599].

Achelis I, nr. 697.

6. 1599 [r. Cap. Ulkebøl c. 96] Mag. Jørgen Olufsen (Olavius), f. Hors. 24/5 70; (vist Bdr. t. Søren O. i Ørsted-E.); F. O. Jørgensen, Rdmd. og Bgmstr.; M. Kirsten Clemensdtr.; St. i Herborn 93, i Marburg 93; Mag. 94; ~ F. E.; [† •/6 1622].

Helk I, s. 332.

7. o. 18/8 1622. F. Sts. Jacob Hansen, f. c. 94; ~ 10/11 22 Margrethe Johansdtr. Monrad af Kettinge; 2 ~ Etm.; [† 22/3 1639; „Parochiani tres habebant querimonias contra pastorem: 1) quod ipsis in concione malediceret; 2) quod concionem justo tempore non dimitteret; 3) quod dalerum imperialem exigeret a desponsandis. Admonitus est.“ (F. S. 6/123)].

KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Jacobus Johannis Holsatus«, 28 år gl.).

8. 1639 [r. Cap. Od. St. Hans K., o. 28/2 38] Søren Nielsen Steenløse (Stenlosius) af Steenløse i F.; St. Od. 32; 1 ~ F. E.; 2 ~ 26/8 57 Catharina Lauritsdtr. (Lorentsen); F. L. Lauritsen, Renteskriver i Sønderbg.; 2 ~ Etm.; see Samuel S. S. i Tandslet; [b. 8/2 1660].

KUM I, s. 110 (»Severinus Nicolaj Stenløss.«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Severinus Nicolai Stenlosius«, 30 år gl.); DanKir bd. 23, s. 2379 (se nedenfor).

9. 13/3 1660, o. 16/3, Johannes Knudsen Krag af Steenstrup-L., f. 14/4 35; St. Od. 57; Pr. 88; 1 ~ 23/9 60 F. E., b. 28/5 69; 2 S., 1 D.; 2 ~ 29/5 70 Eleonore Elisabeth Johansdtr. Brandt af Igen, d. 12/4 54, b. 3/5 81; 2 S., 2 D.; 3 ~ 7/9 82 Anna Lauritsdtr. Harboe af Svenstrup, b. 21/7 93; 1 S., 4 D.; med alle tre 20 B.; see Etm.; Knud J. K., r. Cap. i Rise-M.; Laurits J. K. i Lysabild; Nicolai J. K. i Fuglse-K.; Peter v. d. Hardt i Ødis; H. Lillius, r. Cap i Broager; [† 24/4 1697; Eptph.].

KUM I, s. 268 (»Iohannes Canuti Kragius«); KS 5:3 (1905-07), s. 729; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1116; Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 3, 6; DanKir bd. 23, s. 2379-80 (se nedenfor).

10. 1/5 el. 4/5 1697. F. S. Johannes Johansen Krag, d. 7/3 71; vist St. Sønderborg t. Wittenberg 88, i Kbh. 91; ~ 12/10 98 Margrethe Christensdtr. Lorentzen af Ulkebøl, d. 19/8 74, b. 14/4 47; mindst 2 S., 2 D.; see P. J. Brandt i Igen; P. P. Lorentzen i Svenstrup; Christian J. K., r. Cap. Ulkebøl; Johannes J. K. i N. Løgum; [† 1727].

Achelis I, nr. 3695; KUM II, s. 179 (»Johannes Krage Sunderburgensis«).

11. 2/1 1728. Caspar Brochmann Sebastiansen Withe, f. Trondhj. 3/3 02; F. S. W., Sp. t. Frue K.; M. Inger Margrethe Raphaelsdtr. Lund; St. pr. Trondhj. 18; C. 20/2 26, h.; ~ 5/2 28 Marie Bischop; [22/5 1730 Sparboe, Trondhj. St.; # som sindsvag 45; † 51 el. 50].

KUM II, s. 415 (»Casparus Brochmannus Whitte Sebastiani fil.«, 17 år gl.).

12. 22/8 1730. Otto Lambertsen Franch (Franck), f. Assens 7/7 02; (Bdr. t. Helene S. L. F. ~ C. H. T. Winther i Veile-H.); F. L. Tobiassen F., Rdmd. og Apoth. i Assens; M. Sidsel Nielsdtr.; St. Od. 22; C. 29; ~ 11/3 31 Lucie Hedvig Hansdtr. Bøhm, f. Svenstrup, Hornum hrd., 19/7 96, b. her 7/6 82; (Sstr. t. Johanne M. H. B. ~ L. H. Rhode i Solbjerg-S.); F. Lieut. H. B., M. Anne Marie Majoner (Sstr. t. Just H. M. i Bredstrup og t. Cathrine H. M. ~ H. T. Svendborg og N. N. Krog i Skive-R.); 1 D.; see Etm.; [† 1/4 1767, b. 7/4; gav 67 en Lysekrone til Kirken; Portrait i K.].

KUM II, s. 445 (»Otto Frank«, 21 år gl.); F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014; Hørup kbg. (1690-1798), opsl. 270 (enkens død); DanKir bd. 23, s. 2375, 2376 (se nedenfor).

13. 1767 [Kegenæs i Sl. 49**] Heino Gerhard Melchiorsen Brolund, f. Ærøskjøb. 15/8 23; F. M. Berndt B., Bgmstr.; St. Fdbg. 41; C. 47; Cat. Kbh. Nic. K. 47; Hørup 8/12 52*; Pr. 87; 1 ~ 27/5 50 Sara Marie Vestisdtr. Egeberg af Lysabild, † s. A.; 2 ~ F. D. Anna Marie Ottosdtr. Franch, f. 22/8 33, † 28/7 80; 1 S., 1 D.; 3 ~ 81 Christiane Amalie Burchardi af Sønderborg, f. 6/11 45, † Hørup 6/8 04; 1 S., 1 D.; see Henrik A. B. i Svindinge; C. Petersen i Høier; [† 3/6 1795; Kirkegaardsmonument].

Achelis II, nr. 5680; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 49, 72; Kbg. Hørup (1799-1814), s. 140-141, opsl. 71 (enkens død); DanKir bd. 23, s. 2381 (se nedenfor).

14. 10/7 1795 [Adsbøl-G. og Slotsp. p. Graasten 10/8 93] Christian Schwensen*, f. Bommerlund, Bov S., 16/11 64; F. Peter S., Kroeier; M. Anna Margr. Jørgensen; St. Flensbg. t. Kiel 84; C. Gottorp 88; Diak. Nybøl (T.) 11/11 91; Cons.-Rd. 11/11 41; 1 ~ Nybøl (T.) 8/8 94 Lucie Jessen, f. Nybøl 1/10 74, † 13/3 09; F. Just Henrik J., Lensfoged; M. Dorothea Margrethe Sibbers; 3 S., 3 D.; 2 ~ 29/4 10 Sophie Friederikke Louise Jessen af Augustenborg, f. 12/10 79, † 28/12 47; med begge 13 B.; see Etm.; J. Hansen i Igen; Holger C. Fangel i Notmark; [† 26/11 1845; skjøndt tydsk født, ikke Slesvig-Holstener; Portrait i Kirken; B. D. G. 1/187].

Achelis II, nr. 7205; Fr.B. I, s. 187-88; DanKir bd. 23, s. 2376, 2380 (se nedenfor).

15. 11/3 1846 [p. Cap.* 21/7 38, o. 21/12] F. S. Christian Carl August Schwensen*, f. 23/3 11; St. pr. 30; C. 16/11 36, l.; 1 ~ her 27/8 43 Elise Marie Soeline Bonnichsen, f. Rand. 12/12 12, † 12/12 48; F. Oberst Bonche B.; M. Dorothea Soel; 2 ~ Broager 23/3 55 Marie Andrea Cathrine Ragnhilde Stephensen af Broager, f. Ærøskjøb. 22/2 28, † Trudsholm 27/10 1913; 4 B.; see T. V. L. Hansen i Østrup-H.; [# 1892; † Trudsholm i Jydl. 18/7 99; Portrait i Kirken; E. S. 3/123].

Achelis II, nr. 9137; DanKir bd. 23, s. 2376 (se nedenfor).
———————————

 

 

No 542b. Sognecapellaner i Hørup,

[Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

———————————

1. (1605. 11). Ole Madsen Bager (Pistorius).

2. (1613). Rasmus Stephensen, fmtl. af Bjerreby; St. i Kbh. (02-03, 05); [† 1622].

F-P s. 199 (»Erasmus Stephani Tosingius«).

3. o. 13/9 1622. Hans Rasmussen Svendborg, f. c. 79; St. 05 og 10; ~ Maren Nielsdtr. af Gamborg, † før 99; u. B.; [† 1660].

FS nr. 401 (»Johannes Erasmi Svenburgius«); F-P s. 216; KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Johannes Erasmi Svenburgensis«, 43 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 334.

4. o. 15/4 1660. Esben Jacobsen, f. Faaborg 21; St. Od. 46; ~ Anna . . . , f. c. 28, b. 17/10 93; 5 D.; (see E. P. Hørup i Høist); [† 1/1 1694].

KUM I, s. 197 (»Esbonus(!) Iacobj Faaburgensis«); KS 5:3 (1905-07), s. 730; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 2.

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Hørup Kirke, s. 2355-2383.