Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 145. Bredstrup og indtil 1657, da Kirken ødelagdes, Kongsted,

Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 1/279; M. S. III; Lkm. 6/190; Kbg. 1814.
———————————

1a. (1584). Mads Pedersen, vist af Ø. Starup-N.; (Bdr. t. Jens P. i Ø. Starup-N.).

KS 3:2 (1877-80), s. 210.

1b. (1608). Poul Ibsen; see N. khist. S. 6/438; [var her endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 549.

1 (c). (1656). Iver Nielsen af Føvling-H.; St. Ribe 24; ~ Kold. 22 Trin. 56 Anna Christensdtr.

KUM I, s. 66 (»Ivarus Nicolai f. Beckbøling«); Malt, s. 120.

2. E. f. B. 2/9 1660. Niels Christensen Toft el. Warde; maaskee St. Roesk. 54; ~ c. 60 Karen Madsdtr.; 2 S., 1 D.; see C. N. Bredstrup i S. Gjørding-V.; [† efter 1685; fik 25/9 61 Tilgivelse fordi hans Hustru var kommet i Barselseng 8 Uger for tidligt efter Brylluppet; Pg. br. 61].

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Christierni«); Nygaards sedler: Pg. br., tilgivelse.

3. 25/7 1685** [Hør. Middelf. (85)] Theus Stephansen Meyer; (Bdr. t. Anne S. M. ~ H. S. Hjortsvang i Linnerup-H.); St. Od. 65; ~ 87 F. D. Lene Kirstine Nielsdtr. Toft, der overlevede ham; 1 D.; [† 1701].

KUM I, s. 326 (»Mathæus Stephani Mejerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Vrads hrd. nr. 101; Nygaards sedler: Hører, død.

4. 12/2 1701 [Rtr. Middelfart] Just Hansen Majoner, d. Vibg. Sortebr. K. 25/7 58; (Bdr. t. Cathrine H. M. ~ H. T. Svendborg og N. N. Krog i Skive-R. og t. Anne Marie H. M., Svigermdr. t. O. L. Franch i Hørup og L. S. H. Rhode i Solbjerg-S.); F. H. Jørgensen M., Kbmd.; M. Hylleborg Jensdtr. af Tjele-F.; St. Aarh. 78; ~ Anna Hansdtr. Bang af Bogense-S., d. 18/1 54, Skifte 7/1 29; u. B.; [† 1712].

F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014.

5. 31/12 1712. Morten Thomsen (Bredsdorff); [6/4 1736 Lunde-Ou.; see der].

6. 21/7 1736, o. 6/10 [Hør. Sorø 30] Christian Johan Andersen Lunde, f. Kold. 27/6 06; F. Mag. A. Nielsen L., Rtr.; M. Barbara Maria Winding (Sstr. t. Karen P. W. ~ C. C. Barfod i Fraugde); F. Ass. Peder W. t. Lammehave; St. Od. 25; C. 8/3 29, l.; ~ 2/5 37 F. D. Mette Mortensdtr. Bredsdorff af Lunde-Ou., f. 1/8 18, † V. Skjerninge 26/5 83; 1 D.; see D. R. Fog i Faaborg-D.; [† 27/3 1759; lærd, og hans Levnet svarede dertil].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 180; Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 29.

7. 20/7 1759 [p. Cap.* 21/10 57, o. 4/3 58] David Rasmussen Fog; [13/1 1764 Ribe Cathrine K.; see Faaborg-D.].

8. 13/1 1764 [P. p. St. Croix 17/8 55] Hans Rasmussen Schousboe; [7/6 1765 Gauerslund; see der].

9. 7/6 1765 [p. Cap. og Cat. Kbh. Trin. K. 26/10 59, o. 2/11] Jens Pedersen Juul af Assens-Kj. r. Cap.; d. 21/7 25; St. Od. 46; C. 18/10 49; vist 1 ~ c. 63 Anna Margrethe Johansdtr. Lange af Ulkebøl, f. 12/9 22; u. B.; 2 ~ (69) F. Halvsstr. Dorothea Friderica Vilhelmina Johansdtr. Lange af Ulkebøl, f. 8/12 25, b. Taulov 17/6 85; 1 D.; [† •/9 1779].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 72; Kbg. Ulkebøl 1691-1728, opsl. 96, 100; Kbg. Taulov 1753-1812, s. 201, opsl. 103.

10. 17/11 1779, o. 19/1 80, Frederik Jensen Trellund, f. Fredensborg Gjæstgivergd. 27; F. J. Jørgensen T.; M. Sophie Byssing; St. Fdbg. 45; C. 51; informerede siden; [† 1798].

(13/8 1783*. H. Thomsen; see Veilby i F.)

11. 25/1 1799, o. 14/5 [Hør. Fred. 96] Marcus Andreas Thomsen; [26/11 1802 Herslev-V.; see der].

12. 31/12 1802, o. 26/4 03 Poul Fenger af Fred. Mich. K.-E. r. Cap., f. 75; St. Fred. 92; C. 4/5 98, h.; [† 1827].

13. 13/7 1827, o. Od. 14/9 [Adj. Nybg. 18/3 23] Christen Møller Holst; [30/12 1829 Maibølle; see Magleby-H.].

14. 5/3 1830 [r. Cap. Thisted o.s.v. 23/2 27] Hans Agerbek; [12/2 1834 Espe-V.; see Ø. Hæsinge-H.].

15. 4/6 1834 [Ø. Nykirke-G. 11/4 20]; Johan Arent Adolph; [5/11 1839 Hesselager; see der].

16. 24/1 1840 [Cat. Svendborg 17/8 31] Andreas Jørgen Nielsen; [16/4 1849 Gloslunde-G.; see der].

17. 4/6 1849. Nissenius Claus Wedel; [6/1 1860 Himmelev-R. Kl.; see der].

18. 9/3 1860 [Hvornum-S. 23/9 54]; Frederik Siegfried Friis af Østbirk-Y., f. Assels 23/5 13; St. Aarh. 33; C. 8/7 39, h; Institutbst. i Hobro; p. Cap. Voldum-R. 30/12 50, o. 5/3 51; ~ 5/2 37 Mette Johanne Faurschou, f. Brendstrup 16/4 11, † 16/1 68; F. Rasmus F., Gaardeier; M. Joh. Cathr. Bache; 3 D.; 2 ~ 3/2 69 Sophie Ludovica Dau, f. 10/4 11; F. Cpt. Niels Lud. v. D., v. Kongens Rgmt.; M. Soph. Hermiche Platou; [# 15/5 1877; boer i Kbh.; frækt Indbrud 6-7/10 75; Tab c. 1600 K.; see D. T. 75/273].

19. 23/8 1877 [Cap. p. l. Raklev 13/5 74, o. Od. 17/7] Albert Schack af Hersted Ø. og V., f. Ring 3/3 49; St. Kbhs. Bgdsk. 66; C. 22/6 72, l.; Lærer v. Roesk. Bgr.- og Realsk. 2/9 73; ~ 7/6 76 Louise Augusta Olivarius af Ude- og Oppe-Sundby, f. Roesk. 17/8 54.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.