Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1410. Østbirk og Yding,

Voer Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 538; P. 70; K.; M. S. III; Lkm. 5/212; L. S. v. W.; Kbg. 1703.
———————————

1. (1584). Hans Pedersen; Pr. (08. 10); [† 9/4 1613].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 555.

2. 1613 [maaskee p. Cap.* 11] Jesper Poulsen; St. i Kbh. (06); ~ Anna Hansdtr., f. c. 86; F. H. Pedersen; M. Margrethe Nielsdtr.; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 25/8 1635; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1611].

F-P s. 220 (»Casparus Pauli Scandrupius«); KS 3:2 (1877-80), s. 754; 3:2 (1877-80), s. 749; Voer herreds tingbog (1656-57), f. 49, 4/7 1656, f. 27, 1/8 1656; DanKir bd. 16, s. 4494 (se nedenfor).

3. 1635. Christen Pedersen Horsens; F. P. Pedersen, Kbmd. i Horsens; M. Anne Nielsdtr.; St. Hors. 31; Pr. (45, 56); 1 ~ F. E., † 7/9 55; 2 ~ Anna Jacobsdtr., f. c. 38, † 3/1 68; B; [levede endnu 1682; høiagtet; mødte paa Riksdagen i Kbh. 8/9 60; Lgst.].

KUM I, s. 105 (»Christiernus Petri Hotersnensis«); P-Aarh. f. 3a, opsl. 5; f. 34b, opsl. 37; Voer herreds tingbog (1682-1685), f. 24, 2/6 1682; DBL (2 udg.), bd. 18, s. 127-128 (forældre til hans broder Peder P. i Kbh., der er nævnt i Voer hrds. tingbog); DanKir bd. 16, s. 4494-95 (se nedenfor).

4. 28/7 1675**, o. 22/9 76, Holger Christensen Barmer ell. Nimb, vistnok af Nim-U.; St. Aarh. 60; [† 1703].

KUM I, s. 282 (»Oligerus Christiani Nim.«); P-Aarh. f. 53b, opsl. 57 (»Holigerus Christiani Nim«).

5. 6/7 1703 [Tømmerup 20/2 s. A.] Johannes Pedersen Nørholm af Nørholm, f. 22/2 74; St. Aalbg. 93, Bacc. 94; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 98 – 11/12 02; Pr. 42; ~ Karen Foss, † 16/10 64; 2 S., 1 D.; [† 9/9 1746].

KUM II, s. 196, 200 (»Iohannes Petri Nørholm«); Borchs K. nr. 43; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 3; Nygaards sedler: født, død, børn.

6. 29/4 1746**, o. 18/11, Jens Henriksen Kampmann af S. og N. Kongerslev-K., f. 8/4 20; St. Ribe 40; C. 3/12 43, n.; 1 ~ Aale 30/7 47 Ida Sophie Hansdtr. Cramer af Aale-T., † 15/5 56; 1 S., 1 D.; 2 ~ Aarh. Dk. 26/9 60 Margrethe Cathrine Christiansdtr. Pontoppidan af Aarh. Dk., f. 27/8 38; u. B.; 2 ~ Etm.; see Henrik K. i Farum-V.; [† 17/12 1760].

PT 2013, s. 198, samt Tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 20.

7. 20/2 1761 [Aardestrup-B.-G. 28/4 58] Jacob Lauritsen Aagaard af Aardestrup-B.-G., f. 16/3 35; St. pr. Aalbg. 50; C. 13/7 54, h.; p. Cap. Aardestrup-B.-G. 22/7 57; ~ Thorstrup Pg. 18/7 62 F. E., † 21/4 75; 1 S., 7 D., hvoraf kun 2 D. blev voksne; see R. A. Winther i Durup-S.; J. Struch i Brorstrup-R.-H.; [† 1/4 1776].

PT 2013, s. 198, samt Tillæg til samme artikel: "Jyske skiftereferater på nettet"; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 49; Kbh. Adresseavis 15. apr. 1776 (død).

8. 25/4 1776, o. 17/7, Laurits Saabye, f. 11/7 50; F. Hans Erik Nielsen Saabye af Tirstrup-F., Forv. p. Frijsenborg, siden Eier af Brandtbjerg og Sneumgd.; M. Margrethe Lauritsdtr. Udsen af Gosmer-H.; St. pr. 64; C. 25/11 72, n.; ~ 76 Anna Sophie Ottesen; 1 S., 1 D.; [† 7/7 1813].

9. 1/4 1814 [Asfærg-F. 17/2 04] Mogens Lindhard; [29/3 1826 Aarh. Frue K.; see Aarh. Dk.].

10. 16/8 1826 [Ø. og V. Assels 3/10 06] Peder Friis af Daugbjerg-M.-S., f. 31/1 70; St. Vibg. 88; C. 28/4 95, n.; Sp. Ramme 6/2 96, o. 11/4; Hygom 20/5 s. A.; Cons.-Rd. 13; ~ 96 Charlotte Amalie Bagger, f. p. Brahesholm 18/2 76; F. Hans B., Foged i Baag og Vends Herreder samt Bestyrer af de ranzauske Godser; M. Eleonore Hedvig Rømer af Stouby-H.; 6 S., 3 D.; see S. A. Mossin i Ø. Snede; Christian F. i Asfærg-F.; Frederik S. F. i Bredstrup; [# 26/1 1836; † Kbh. 28/8 s. A.; akkurat og ordentlig].

KUM III, s. 429 (»Petrus Friis«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1462.

11. 25/5 1836 [Balling-V. 30/11 25] Jens Peter Schoubye, f. Aarh. 29/3 88; F. Rasmus Jensen S., Kbmd.; M. Ellen Maria Rasmusdtr.; St. Aarh. 15; C. 17/7 10, l.; Huuslærer i Bordeaux; Sp. Louns-A. 2/12 18, o. 2/4 19; Ulbjerg-L. 26/5 24; ~ 24 Marie Cathrine Kjerulff, f. Gunderupgd., d. 31/8 02, † 13/12 55; F. Ivar K., Propr.; M. Cecilie Gleerup; 2 S., 1 D.; see J. M. F. Budtz i Maarslet; [# 20/12 1857; † Hors. 26/6 58; gav (3/6 58) 1000 Rdlr. til Aarh. Sk.; redelig og forstandig].

12. 27/2 1858 [Tyregod-V. 27/4 45] Janus Køster, f. Aarh. 3/9 09; F. Jacob Jonas K., Apoth.; M. Elisabeth Selmer; St. Aarh. 28; C. 21/10 34, h.; p. Cap. Astrup-T.-H. 23/5 37, o. 1/7; ~ Veile 4/9 45 Franciska Sophie Vilhelmine Løve, f. 21/2 19, † •/12 78; F. Jstrd. Andreas L., Toldkassr. i Veile; M. Karen Hedvig Marg. Bruun; 9 S., 1 D.; see Holg. C. V. K., cd. th. 73/2; [† Aarh. 1891; opførte i 47 nyt Stuehus i Thyregod Pg.].

Jensen og Jessen: Thyregod – Vester sogne. Træk af skole- og kirkehistorien, Thyregod 2008, s. 53-59.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Østbirk Kirke, s. 4437-4516, Yding Kirke, s. 4517-4542.