Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 91. Balling og Volling,

Rødding Herred, Viborg Amt og Stift.

L. S.; A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/295; Kbg. 1701.
Anm. Præsten boer i Gust.
———————————

1a. (1545. 49). Anders Christensen.

KS 7:3 (1957-59), s. 14; DV s. 272.

1b. (1562. 71). Gregers Christensen; see J. H. 6/224.

JJJ m. henv. til »Rødding herreds pakke«.

1c. (1584. 1608) [Cap. Hjerk-H. (70)] Erland Andersen; [† c. 1609].

DV s. 41; KS 5:2 (1903-05), s. 550.

1d. (1610. 19). [Cap.* (08)] Anders Pedersen Schive; vist ham, der fik sine Testimonium fra Univ. i 1605; see Etm.; P. A. Balling i V. Hornum-H.-F.; [vist † c. 1655-60].

F-P s. 213 (»Andreas Petri Skevius«); KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105.

1 (e). (1661) [Cap.* (54)] Anders Pedersen Hornum; St. Vibg. 41; Pr.; ~ F. D. Johanne Andersdtr. Balling, f. c. 27, † 28/11 09; (09) 2 D.; ; [† c. 1689 (Skiftet afsluttedes d. A.); T. 325].

KUM I, s. 165 (»Andreas Petri Hornum«); Sixhøj nr. 99; PT 8:6 (1927), s. 244; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 55.

2. 27/4 1674**, o. 5/5 76, Anders Albertsen Damb; St. Ribe 68; C. 18/9 72, mediocr.; Pr. 19/4 99; 1 ~ Mette Andersdtr., † 92, Skifte 18/10 s. A.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Margrethe Nielsdtr. Farstrup af Roslev-R., Skifte i Skive 29/10 21; 1 S., 3 D.; 2 ~ O. J. Trans, r. Cap. i Sæby; [† •/12 1704].

KUM II, s. 7 (»Andreas Alberti Damgardus«); PT 8:6 (1927), s. 244 (»Albert Dam«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 50 og 52; Hindborg hrd. nr. 8.

3. 27/12 1704. Johan Melchior Hansen Hyphoff af Mariager, f. c. 73; St. pr. 94; Pr.; ~ Røgen 15/7 06 Else Sørensdtr. (Lyngbye) Braband, vistnok af Braband-K., f. c. 81, † 20/4 44; 1 S., 2 D.; [† 19/6 1736].

KUM II, s. 206 (»Johannes Melchior Hyphof«).

4. 17/8 1736, o. 19/9, Jens Rasmussen Nybroe, f. c. 06; F. R. Henriksen N. i Nybro Kro, Kvols S.; M. . . . Jensdtr.; St. Vibg. 26; C. 17/12 31, h.; Pr. (55); 1 ~ Abelone Margrethe Lünow, d. 25/2 14, c. 16/10 39; F. Christian L. i Frausing, Herredsfoged; 2 ~ Vivild 13/10 40 Ingeborg Pedersdtr. Baadsted, † 8/3 45; F. P. Nielsen B.; M. Karen Ottesdtr.; 3 ~ 19/8 46 Johanne Sophie Jensdtr. Grønbech af Roslev-R., d. 18/8 09, b. Roslev 2/2 76; see J. P. Galthen i Simested-H.-H.; [† 5/5 1759].

KUM II, s. 481 (»Ianus Nybroe«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 941.

5. 2/6 1759, o. 18/7, Hans Frederik Lauritsen Laurberg; [13/7 1774 Estvad-R.; see der].

6. 3/11 1774 [p. Cap.** Tyregod-V. 24/10 60] Niels (Nicolai) Galthen Hansen Bering af Tyregod-V., f. •/12 29; St. Aarh. 51; C. •/3 55; ~ 68 Gurine Cathrine . . . , E. e. Niels With, og † 7/12 72; u. B.; 2 ~ Tyregod 4/8 75 Magdalene Andersdtr. Wong fra Hastrup i Tyregod, f. Donneruplund, Give S., c. 54, b. Balling 5/11 06; F. A. Nielsen W., Propr.; M. Birthe Marie Albertsdtr.; 1 D.; see J. Mehl i Lem-V.; [† 1791; begik i Tyregod Leiermaal med en gift Kone og blev removeret].

KUM III, s. 114 (»Nicolaus Galthen Bering«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Vielse 2; Enkens død; "Wong-Dynastiet".

7. 10/2 1792 [r. Cap. Viborg Graabr. K. o.s.v. 29/12 86, o. 22/2 87] Holger Kjerulff af S. Bjergby-S., f. Marstal 17/3 54; St. Slag. 80; C. 13/1 84, n.; ~ Marie Holm; 2 B.; [† 15/5 1825].

8. 30/11 1825 [Ulbjerg-L. 26/3 24] Jens Peter Schoubye; [24/5 1836 Østbirk-Y.; see der].

9. 26/7 1836, o. 30/9, Adam Vilhelm Henriksen, f. Kbh. 5/4 07; F. Henrik Vilh. H., siden Gjæstgiver i Antvorskov Lystskov; M. Ane Catharine Jensen; St. Slag. 26; C. 18/1 32, l.; ~ Kbh. Frue K. 16/1 37? Ane Frederikke Jacobsen, f. 18/2 07; F. Peter J.; M. Ane Chathrine Andersdtr.; [# 21/11 1874; Erkjendtlighedsgaver; † Skive 24/10 76].

10. 26/2 1875 [Cap. p. p. Tved i J. 29/11 66, o. 28/12] Michael Frederik Kamman Blichfeld af Veiby-T., f. Visby 27/1 41; St. Fdbg. 59; C. 25/1 66, l.; 1 ~ Kbh. St. Joh. K. 25/5 69 Cathrine Caroline Korn, f. Kbh. 27/1 41, † Storring 19/9 93; F. Etrd. Christ. Gottlieb K., Contoirchef i Finansministeriet; M. Ane Tobine Bøtcher af Kvislemark-F.; (75) 3 S., 2 D.; 2 ~ Hatting 23/6 96 Hansine Marie Lemme, f. Randers 21/8 50; F. Anton Fr. L., Sadelmager; M. Ane Marie Petersen; [15/5 1883 Dronninglund; Pr. Dronninglund m. Læsø 23/10 86; Storring-S.-G. 6/5 90; Fjelsted-H. 13/3 94; Skibby 11/1 1901; Pr. 3/10 04; # Pr. 24/6 09; R.* 1/7 09].

G-HF II, s. 108.
———————————
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.