Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1238. Ulbjerg (Uldbjerg) og Lynderup,

Rinds Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 562; Lkm. 3/146; F. & A. 69; Kbg. 1769.
Anm. Ved Rescr. 21/7 1670 blev Kaldet lagt til Biskoppen i Viborg, saa at Præsterne vare Vicepastorer el. res. Capellaner. Dette er forandret 27/5 1826, saaledes at der nu svares 20 Tdr. Rug og 20 Tdr. Byg til Bispestolen. 1858 kaldtes Præsten dog endnu Vicepastor.
———————————

1. (1543. 48. 68). Anders Ibsen Brasen; see Etm.; Jacob A. B. i Rold-V.; [† 1584–85].

KS 7:3 (1957-59), s. 15; 3:5 (1884-86), s. 515; 2:6 (1872-73), s. 620; DV s. 262; Helk I, s. 179.

2. (1584. 1619). F. S. Jens Andersen Brasen; St. i Rostock 69; see Etm. [i 1619: »Hans Medtiener H. Niels«, maaskee Nr. 5].

KS 3:2 (1877-80), s. 205; 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; Helk I, s. 179.

3. (1602). F. S. Hans Jensen Brasen.

4. 16 . . Jens Christophersen (Hr. Christopher).

5. 16 . . Niels Mortensen (Lang); ~ Karen (Maren?) Madsdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; see A. J. Resen i Laastrup-S.; [† 1634].

6. 1634 [r. Cap. Vibg. Dk. 32] Mads Pedersen Farstrup* af Farstrup-A., f. 09; St. Sorø 29; Aman. Sorø 31; C. 31; valgt til Pr. 78, men afslog pga. Alder; 1 ~ F. E., † 9/7 65; 1 S., 1 D.; 2 ~ 9/6 67 Anna Mogensdtr., f. Sundstrup 20/5 44, F. M. Christophersen, Ridefgd. p. Lynderup og Eskjær; M. Mette Ibsdtr.; u. B.; 2 ~ L. Axelsen i Vesterbølle-Ø.; see Etm.; N. M. Uldberg el. Farstrup i Vammen-B.-L.; [† 18/4 1684; dygtig og agtet; velhavende og godgjørende; Forfatter af den bekjendte Dagbog].

KUM I, s. 97 (»Matthias Petri Farstrup Cimber«); SB s. 144.

7. k. 22/5 1684, o. 27/8, Christopher Mogensen Sundstrup, f. Sundstrup, Ulbjerg Sogn, 21/9 36; F. M. Christophersen, Forv. (Ridefgd.) p. Lynderup og Eskjær; M. Mette Ibsdtr.; altsaa Svoger til Formanden; St. Vibg. 60; C. 24/7 62, illum; ~ 19/7 74 F. D. Margrethe Madsdtr. Farstrup, f. 40, † 14/5 86; [† 25/8 1686].

KUM I, s. 287 (»Christophorus Magni Sunsdorphius«); Sixhøj nr. 377.

8. k. 23/9 1686. Morten Mortensen Lang el. Weis, f. Rand. 56; (Bdr. t. Rasmus M. L., 2 r. Cap. i Randers og t. Peder M. L. i Trige-Ø.); F. M. Mortensen; M. Maren Sørensdtr. Lang; St. Rand. 74; C. 11/12 77, mediocr.; ~ 04 Gedske Lucasdtr., f. Kbh. 59; F. L. Hansen, Tolder i Aalbg.; M. Maren Jørgensdtr.; 3 S., 4 D.; [† 28/12 1703; fik Opreisning for begangent Leiermaal 10/9 84].

KUM II, s. 74 (»Martinus Martini«); E. Brejls skifteuddr.: Randers Købst. nr. 249.

9. o. 22/2 1704. Mathias Lauritsen Aabye af Vorning-K.-H., f. 76; St. Vibg. 95; C. 98; ~ Cathrine Andersdtr.; u. B.; [# 1715; blev Skp.; b. Brandshagenkirche v. Stralsund; blev 2/3 06 overfalden af Major Lewetzow til Ørslevkloster samt Kudsk og Tjener udenfor Pgden. med Hug og Slag og traadt under Fødder, blot fordi han havde lastet, at bemeldte Herres Tjener havde skudt hans Hund].

KUM I, s. 211 (»Matthias Aabye«); Sixhøj nr. 703.

10. o. 13/9 1715 [Rtr. Hobro 7/11 11] Christian Kirketerp, f. Kirketerp v. Hobro 29/7 73; St. Rand. 95; C. 30/9 98, n.; 1 ~ Anna Andersdtr., E. e. Jens Nielsen i Holmgd.; 2 ~ Johanne Jensdtr. Kall af Glenstrup, E. e. N. M. Rhodius i Galtrup-J.; 3 ~ Sidsel Andersdtr., E. e. J. K. Aagaard i Taarup-K.; 4 ~ 7/7 36 Ingeborg Ovesdtr. Blicher af Bælum-S.; u. B.; 2 ~ Ole Jacobsen i Holmgaard; [† 22/7 1751; Lgst.].

KUM II, s. 212 (»Christiernus Kircketerp«).

11. 8/5 1751, o. 11/8, Jonas Christian Hansen Wassard, f. p. Testrupgd. 18; F. H. Mathiesen; M. Johanne Marie . . . ; St. Vibg. 36; C. 19/10 39, h.; ~ Skelund 2/10 52 Maren Nielsdtr. Holst af Dover-V., f. 33, b. her 14/2 95; 2 S., 2 D.; [† 4/81777; Vaaningshuset br. 23/6 69; Lgst.].

KUM II, s. 570 (»Ionas Wasard«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1000.

12. 8/10 1777, o. 19/11, Frederik Christian Lassen; [2/7 1783 Sæby-H.; see der].

13. 27/8 1783, o. 26/9 [Hør. Kold. 78] Adam Gottlob Jahn; [9/5 1798 Vesterbølle-Ø., see der].

14. 9/5 1798 [r. Cap. Vraa-E.-S. 20/4 92] Laurits Høi Blich; [2/5 1823 Vesterbølle-Ø.; see der].

15. 26/5 1824 [Louns-A. 2/12 18] Jens Peter Schoubye; [30/11 1825 Balling-V.; see Østbirk-Y.].

16. 19/5 1826 [Jelstrup-L. 10/9 23] Jacob Deichmann; [6/12 1844 Simested-H.-H.; see der].

17. 9/2 1845, o. 30/4, Christian Ferdinand Wahl; [26/10 1857 Laastrup-S.; see der].

18. 11/1 1858, o. 5/3 [Institutbest. i Kbh. 43] Frederik Adolph Christian Møller; Pr. 27/1 63; [11/3 1865 Bælum-S.; see der].

19. 16/6 1865 [Jørl, Flensborg Provstie, 22/8 60, o. 3/10; afsat af d. t. R. 31/3 64; # af den d. R. 28/10 s. A.] Gilbert Preyss; [11/4 1874 V. Mariæ; see der].

20. 16/6 1874, o. 19/8 [Tredielærer v. Nakskov Realsk. 9/8 62] Christian Carl Gøtzsche af Gjerslev, f. 8/7 35; St. Slag. 52; C. 17/6 58, h1.; ~ 7/6 67 Laura Sophie Petrea Barfoed, f. Nakskov 6/6 40; F. Georg. Laur. B., Proc.; M. Carol. Erasmine Marg. Hochland; (78) 5 S., 3 D.; [28/3 1879 Hygom-H.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.