Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 330. Glenstrup,

N. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 49; K.; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/548; Kbg. 1731.
Anm. Ved Karlby og Handest Rudera af to Kirker, som fortælles at være nedbrudte til Dronningborgs Bygning. Endnu 1592 boede Præsten i Mariager.
———————————

1. 15 . . Christen Bosen el. Boser i 40 Aar; [† c. 1577].

2. c. 1577. Hans Joensen; [† 1587; boede 84 i Mariager].

KS 3:2 (1877-80), s. 208 (i Onsild hrd.).

3. 1587. Jens Nielsen Hørby* i 50 Aar, f. c. 61; ~ 04 Inger Jensdtr., f. c. 80, † 1/1 43; 11 B.; [† 7/12 1637; Lgst.].

4. k. 6/5 1609** [Rtr. og Cap. Mariager . .] Mag. Christen Pedersen; ~ Cathrine Pedersdtr.; [† Mariager 6/8 1609].

5. 1637 [Rtr. og Cap. Mariager 32] Mag. Christen Jørgensen Seerup af Serup-L.; St. Vibg. 27; ~ Margrethe Mortensdtr. Hvas af Als; 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. J. Paludan i Tjele-V.; J. T. Aabye i Nørbæk-S.-L.; [† c. 1653].

KUM I, s. 83 (»Christian. Georg. Serup.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 5, 7, 8.

6. o. 26/5 1653. Laurits Hansen Deuster (Dyster); St. Aarh. 44; ~ F. E.; 2 D.; 3 ~ Etm.; see J. P. Sinding i Hvornum-S.; [† 1659].

KUM I, s. 187 (»Laurentius Iohannis Deusterus«); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18 (»Laurentius Johannis Deusterus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 8.

7. k. 1/5 1659. Jens Johansen Kall, f. Mariager; F. Bgmstr.; St. Aarh. 54; ~ F. E., Skifte 28/6 00; 3 D.; see N. M. Rhodius i Galtrup-J.; C. Kirketerp i Ulbjerg-L.; P. N. Lundsgaard i Hem-S.; Etm.; [† •/10 1696; Pg. br. 26/7 94 ved Torden].

KUM I, s. 248 (»Ioannes Iohannis Kal.«); P-Aarh. f. 17b, opsl. 20; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 5, 7, 8.

8. 20/1 1694**, o. 23/11, Peder Johansen Wedege, f. 61; St. Rand. 84; Pr. 11; 1 ~ F. D. Margrethe Jensdtr. Kall, † 98; 1 D.; 2 ~ Mette Hansdtr. Winther, f. 81; F. H. W., Bgmstr. i Aarh.; M. Anna Friis; 10 S., 10 D.; (efter andre Beretninger skal han have havt 24 B.); see Søren P. W. i Randers; T. P. Lillelund i Aarslev-T.; J. J. Hasselager i Vorning-K.-H.; (C. Siersted i Husby-N.); [† 9/5 1731 ved Landemodet i Aarh.; hans Svigersøn, Lillelund, kalder ham i sin Kirkehistorie „en navnkundig Præstemand“ og forfattede følgende Vers i Anledning af hans Død:

Din egen Vogn Dig kjørte ud,
Men fik Dig ikke med tilbage;
Thi see der kom fra Himlen Bud,
hvorhen du skulle drage.
Da paa Eliæ Vogn din Sjel
opnaaede,
O salig Provst! hvad kom Du vel
Til dette Provstemode.     . . . . ].
KUM II, s. 131 (»Petrus Iohannis Vedegeus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 7, 8.

9. 22/6 1731 [Anholt 2/9 24, o. 22/9] Jens Tommerup, f. Tommerup i Fyen c. 88, af Bønder; St. Nybg. 12; ~ 31/10 24 Valborg Hofmand fra Kbh.; 3 S., 2 D.; [† 24/12 1734; plaget af malo hypocondriaco].

KUM II, s. 363 (»Ianus Tommerup«, 24 år gl.).

10. 21/1 1735, o. 1/4 [Lærer v. Waisenhuset 25] Hans Rasmussen Lindegaard; [3/8 1742 Ebeltoft-D.; see Waisenhuset i Kbh.].

11. 3/8 1742, o. 16/11, Jørgen Baggesen Leth; [8/12 1752 Dalum-S.; see der].

12. 9/2 1753 [p. Cap. Nørholm 9/1 39, o. 25/2; Hjelpep. i Sjælld.] Theodosius Nielsen Ursin af Nørholm, f. 1/1 10; St. pr. 29; C. 36, l.; Pr. . . ; ~ 29/10 54 Mette Margrethe Iversdtr. Wagaard af Strandby-B.-M., f. 22, † 25/11 79; u. B.; [† 22/3 1782. From og gudsfrygtig. Mindes endnu (1844) med Velsignelse som Stifter af det ursinske legat til Skolevæsenet; blev tilsidst blind].

KUM II, s. 508 (»Theodosius Ursinus«, 20 år gl.).
(29/5 1782. P. J. Homann; see Hammer-L.).

13. 6/9 1782 [Adslev-M. 9/3 79] Hans Christian Adolph, f. Hillerød 1/7 41; F. Degn; St. Fdbg. 61; C. 27/10 66, n.; p. Cap. Viby-T. 12/2 77, o. 4/4; 1 ~ Viby 79 Jacobine Lagesen af Viby-T., d. Vibg. 18/5 51, † 6/12 95; 3 S., 1 D.; 2 ~ Rand. 25/6 96 Mette Marie Bache, † Stangerum 2/3 22; F. Niels Nielsen B., Degn i Dalbyover; M. vist Ane Brandt; see Johan A. A. i Hesselager; [# 20/9 1820; † 12/12 s. A.; nidkjær Embedsmd. og duelig Ldmd.].

14. 17/1 1821 [Dollerup-F.-R. 4/10 15] Olaus Lund; [12/9 1828 Kullerup-V.; see Agerskov].

15. 26/11 1828 [Ølby-A.-F. 17/3 24] Laurits Esbern el. Esbernsen Dahl; [25/7 1837 Brenderup-O.; see der].

16. 30/9 1837 [Harboøre-E. 9/3 32] Hans Nicolai Kellermann Rørdam; [30/10 1846 Ondløse-S.; see der].

17. 16/1 1847 [Jernved 27/9 36] Hector Frederik Janson Gyberg; [18/7 1858 S. Jernløse-S.; see der].

18. 27/9 1858 [Nordby p. F. 10/11 44] Carl Peter Biering, f. 15/6 12; F. Verner Christ. B. af Aastrup, Forp. p. Næsgd. p. Falster; M. Karen Hee af Nysted-H.; St. Ribe 30; C. 10/7 37, h.; p. Cap. Nordby p. F. 21/5 41, o. 13/8; ~ 26/9 43 Laura Skaarup, f. 4/6 14, † 2/1048; F. Jørgen S., Tæller i Banken; M. Petronelle Strøm; u. B.; [# 24/12 1883; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.