Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 853. Nørbæk, Sønderbæk og Læsten,

S. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.; Lkm. 3/6; L. S. v. W.; Kbg. 1696.
Anm. Ved Rescr. 14/10 1669 blev Lectoratet i Viborg beneficeret med dette Kald og 16/10 1680 Spsten. til Viborg Dk. Ved Rescr. 16/4 1817 blev det et selvstændigt Sognekald.
———————————

1. (1537. 45). Peder Bleg (Blik); havde i den cath. Tid været Sp. i Vrou-R. i 2 Aar.

DV s. 207-09; KS 7:3 (1957-59), s. 17.

2. (1564. 85). Rasmus Schjønning; ~ . . . Christensdtr. af Vesterbølle-Ø.

3. 15 . . Simon Rasmussen; [† 1604].

4. 1604. Jesper Pedersen Lindholt*; St. i Kbh. (02); Pr. (61); 1 ~ Anna Christensdtr., † 43; 19 B.; 2 ~ Gjertrud Nielsdtr. Borup af Bjerring-M.; 2 B.; see L. T. Aabye i Vorning-K.-H.; [† 5/3 1671].

F-P s. 187 (»Casparus Petri Lindholt«).

5. 1671. Jens Thomsen Aabye af Vorning-K.-H.; St. Rand. 59; ~ Bodil Christensdtr. af Glenstrup, † 36; 1 S., 3 D.; [†18/9 1696; begik adskillige Enormiteter baade i og udenfor Embedet].

KUM I, s. 275 (»Ioannes Thomæ Vorningins«).

6. k. 7/7 1696, o. 5/8, Peder Christensen Worgod af Vorgod-V., f. 17/10 56; St. Roesk. 76; C. 12/11 79, n.; ~ 9/6 97 Kirsten Pedersdtr. Sinding af Vorde-F.-R.; 2 S., 1 D.; [#? 1723; † i Vorning el. Kvorning; b. i stor Armod 7/1 1726].

KUM II, s. 64 (»Petrus Christierni Vorgodius«).

7. o. 7/5 1723. Jesper Ananiassen Bager, f. Fyen 67; St. Od. 94; F. A. Jespersen; M. Sidsel . . . ; O.; [b. 24/7 1725].

KUM II, s. 201 (»Casparus Baggerus«).

8. 16/8 1725, o. 3/10, Christen Jacobsen Hasselbalch* af Ø. og V. Alling, f. 27/9 93; St. Grenaa 11; C. 17/10 19, h.; Hør. Grenaa 21 (11?); Rand. 23; ~ Grenaa 21 Birgitte Sophie Hansdtr. Tønder; F. Veier og Maaler i Rand.; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 28/6 1772].

KUM II, s. 359 (»Christianus Iacobæus Hassenbach«, 19 år gl.).

9. 15/10 1756*, o. 31/5 69**, F. S. Jacob Christensen Hasselbalch, f. 6/6 27; St. Rand. 45; C. 11/3 49, h.; O.; [† 9/1 1805].

KUM III, s. 56 (»Iacobus Hasselbalch«, 20 år gl.).

10. 29/3 1805, o. 14/8, Niels Sadolin; [26/5 1829 Torrild-V.; see der].

11. 20/10 1826, o. 23/5 27 [c. Adj. Hors. 27/4 13; Adj. ss. 14] Otto Ludvig Holst af Rand., f. Sorø 86; St. Rand. 05; C. 10/1 11, h.; 1 (2?) ~ Ingeborg Kirstine Hansen; F. Stiftsrevisor i Ribe; 2 (1?) ~ Anna Olrog; [† 28/11 1833].

12. 7/3 1834, o. 18/4, Herman Peter Gudme Bruun; [15/4 1850 Dover-V.; see der].

13. 27/6 1850 [r. Cap. Byrum-V.-H. 8/6 36] Henrik Christian Holmer, f. Aalbg. 20/8 99; F. Laurits H., Opsynsmand v. Kbhs. Bryggerier; M. Sophie Holmer; St. pr. 19; C. 24/4 24, n.; p. Cap. Børglum-V.-F. 12/1 31, o. 2/3; ~ 31 Johanne Emilie Deichsler, f. c. 11, † Kbh. 17/3 62; 3 S., 9 D.; [† 17/4 1851].

14. 8/7 1851, o. 15/8 [Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. •/8 42; tillige i 2 Aar privat Docent v. Universitetet] Dr. phil. Frederik Julius Heise; [30/6 1858 Roholte; see der].

15. 9/9 1858 [Cat. Frederikshavn 16/6 49, o. 15/8] Ferdinand Christian Conrad v. Prangen, f. Kors. 10/3 12; F. Dr. med. Joh. Fred. August v. P.; M. Joachimine Castenschjold; St. Slag. 38; C. 24/4 40, h.; Institutbest. i Skanderbg. 44; ~ 27/4 44 Sophie Caroline Schwartz, f. 28/12 16; F. Joh. Fred. Ernst S., Stadsmus. og Bedemd. i Slag.; M. Sara Nesser; 1 S., 1 D.; [# 22 /12 1881; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.