Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 111. Bjerring (Bering) og Mammen,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; S. i K.; L. P. B. 550; M. S. III.; Lkm. 3/24; Kbg. 1701.
———————————

1. (1545. 68). Kjeld Staer* el. Stair el. Star i 57 Aar; see Etm.; Niels K. S. i Hjermind-L.-H.; [† 1574].

KS 7:3 (1957-59), s. 18; 3:5 (1884-86), s. 515; DD IV, s. 252-253.

2. 1574 [Cap.* 68] F. S. Christen Kjeldsen Staer (Star); [† c. 1577].

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

3. c. 1577. Christen Pedersen Busch; [† c. 1578].

4. c. 1578. Hans Nielsen Thisted; [† 15 . . ].

4b. (1584). Hans Mauritsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 204.

5. c. 1587. Niels Christensen Lee; [dræbt 1607 af sin Kudsk, hvem han irettesatte, fordi han laa i Hoer; byggede Pg. 90]).

6. 1607. Niels Herlufsen Borup af Borup-H.; 2 D.; see J. P. Lindholt i Nørbæk-S.-L.; [† 1647].

7. 1647. Niels Christensen Hjermind af Hjermind-L.-H., f. c. 22; St. Vibg. 43; 1 ~ . . . ; 2 ~ 64 Dorthea Christensdtr. Blichfeldt af Lyngaa-S., f. 18/8 32; 2 ~ Etm.; see C. N. Bering i Laurbjerg-L.; [† 10/11 1673; Pg. br. 6/4 71].

KUM I, s. 178 (»Nicolaus Christiani Hiermind«); Sixhøj nr. 140; FAaW s. 13.

8. 18/11 1673, o. Aarh. 6/2 74, Rasmus Christensen Fog el. Fogh af Tved i J., f. 15/1 49; St. Aarh. 69; C. 13/10 71; Pr. 21/4 00; 1 ~ 28/11 74 F. E., † 21/4 83; u. B.; 2 ~ 16/6 86 Maren Nielsdtr. Pallesberg, † •/1 92 (Sstr. t. Kirsten N. P. ~ J. H. Aarøe i Sønderup-S.), en Stedtr. af Daniel Friedenreich, Apoth i Vibg.; F. N. Nielsen P., Forp. p. Kærgaardsholm; M. Mette Jensdtr. Soelberg; 4 B.; 3 ~ 13/11 94 Maren Poulsdtr. Paaske af Skjoldborg-K., E. e. N. A. Hørdum i Skyum-H., og † •/8 96; u. B.; 4 ~ 29/11 99 Karen Jensdtr. Gammelgaard af Tise, E. e. P. H. Abel i Vive-O.-V., f. c. 49, † her 23; u. B.; see C. N. Bering i Laurbjerg-L.; (C. C. Nislev i Naur-S.); [† 12/5 1714; Pg. br. 80].

KUM II, s. 14 (»Erasmus Christierni Fogius«); Sixhøj nr. 581; P-Aarh. f. 52a, opsl. 55; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 3; FAaW s. 13; Farstrup og Axelsons Dagbøger, s. 98.

9. 28/8 1714 [Fp. 11] Søren Christensen Tvede af Tvede-L., f. 8/1 82; St. Rand. 01; C. 27/7 03, n.; Pr. 36; ~ Anna Dorthea Ananiæ Bagger fra Fyen, b. Kjerteminde 24/12 66; 3 S.; see Ananias C. S. T. i Gjedsted-F.; [† 6/7 1745; byggede tvende Skoler i Pastoratet].

KUM II, s. 269 (»Severinus Christierni Tvedius«, 17 år gl.).

10. 13/8 1745 [Skp. 30/8 43, o. 4/9] Johan Christiansen Zimmermann*, f. Helsingør 17/2 15; F. C. Z., Bgbdr.; M. Gunild Lauritsdtr.; St. Helsingør 33, Bacc. 34; C. 38, h.; ~ 13/9 46 Anna Margrethe Rasmusdtr. Lang af Rand. 2 r. Cap., † •/12 80; 4 B.; see Rasmus C. Z. i Torrild-V.; Etm.; [† 1795].

KUM II, s. 547, 551 (»Iohannes Christianus Zimmermann«, 19 år gl.).

11. 15/1 1796 [p. Cap.* 16/5 88] Terkil Kleve Munch, f. Vibg. 12/9 40; (Bdr. t. Ludvig H. M. i Kobberup-F. og t. Henrik H. M. i Skibsted-L.); F. Cmcrd. Henrik M., Bgmstr.; M. Vilhelmine Milling; St. Vibg. 60; C. 8/9 68, n.; Degn i Kobberup 80; p. Cap. Kobberup-F. 31/12 83, o. 27/11 84; 1 ~ 6/10 89 F. D. Mariane Zimmermann, d. 14/8 48, † 15/6 97; u. B.; 2 ~ 5/12 97 F. Sstr. Gunild Cathrine Zimmermann, d. 12/5 51, b. her 21/9 07; u. B.; [# 29/4 1812; † 16/10 15].

KUM III, s. 203 (»Torkillus Cleve Munch«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1261; Nygaards sedler: 2. hustrus begravelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. amt, Fjends hrd. nr. 90; Viborg byfoged nr. 1256 (forældre).

12. 9/7 1813, o. 15/12, Jens Frederik Becher, f. Jægerborg v. Mariager, d. Visborg 12/4 67; F. Joachim Fred. B., Gtnr.; M. Christine Ring; St. Vibg. 86; C. 16/1 00, h.; ~ Elisabeth Friborg af Vorde-F.-R., f. 20/11 81, † Vindum 2/2 46; u. B.; [† 13/6 1830; E. 1/89 og S. 1/94].

KUM III, s. 416 (»Ianus Frid. Becker«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1445.

13. 13/10 1830 [Tjele-V. 5/5 22] Niels Christian Brock; [9/11 1847 Rødding-K.; see der].

14. 29/1 1848, o. 14/3, Frederik Peter Welding; Pr. 19/1 51; [27/11 1855 Vibg. Dk.-A.-T.; see der].

15. 2/3 1856, o. 23/4 [c. Adj. Rand. 22/8 46, Adj. ss. 25/9 47] Christian Malta Müller; [6/3 1866 Kippinge-B.; see der].

16. 16/5 1866 [Cat. Ribe 5/10 57, o. 20/11] Niels Peter Raaschou; [27/4 1878 Espe-V.; see der].

17. 1/7 1878 [Haderup 11/7 73] Ditlev Ludvig Rogert Gøtzsche af Gjerslev, f. 1/2 33; St. Slag. 51; C. 21/1 58, h2.; Cap. p. p. Magleby p. L. 20/3 62, o. 16/4; r. Cap. Holmsland Klit 29/9 69; ~ St. Fugelede 19/11 69 Louise Christiane Schjødte af St. og L. Fuglede, f. Vrou 14/6 36; (73) 2 D.; [16/11 1885 Everdrup; † Nestved Sygehus 22/9 95, efter en Operation for Blæresygdom].

Elvius s. 61-62; G-HF I, s. 171-172.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Bjerring og Mammen Menighed: Bjerring og Mammen kirker.