Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 806. Naur og Sir,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/11; R. M. 20/4 1768; S. i K.; L. S. v. W.; Lkm. 6/420; Kbg. 1730.
———————————

1. 15 . . Jens Lønborg; see Etm.; [† 15 . . ; levede endnu 1599; boede i Holstebro Bispegaard].

Hegelund I s. 323, 326, 327, II s. 196.

2. 1584. F. S. Jørgen Jensen; see Etm.; [† 13/5 1599; »Her Iørgen Ienssøn Nawr bleff slagen ihiel«].

Hegelund I s. 329, II s. 197; KS 3:2 (1877-1880), s. 211.

3. o. 11/7 1599. Christen Nielsen Kjær, f. Naur Kjærgd.; ~ F. D. Anna Jørgensdtr.; see Etm.; H. C. Naur i Vissenbjerg; (M. M. Mørch i Lumby); [var her endnu i 1624].

KS 5:2 (1903-05), s. 558 og 2:6 (1872-73), s. 545; Hegelund I s. 332, II s. 198.

4. c. 1649. Eskil Eliesen Nebsager (Neusagrei) af Nebsager-B.; St. Ribe 33; ~ F. D. Silia (Cecilia) Christensdtr. Kjær; [† 9/6 1667].

KUM I, s. 118 (»Escherus Eliæ Neusagrius«).

5. 24/6 1667 E. f. B. 6/7 [Rtr. Varde . . .] Svend Andersen Soderup af Soderup-E.; St. Helsing. 60; ~ Mette Olufsdtr., som overlevede ham; 1 D.; see Etm.; [† 1693].

KUM I, s. 287 (»Sveno Andreæ Soderupensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 13.

6. 14/2 1693, o. 5/4, Christian Berntsen Wellejus el. Wedel af Ribe Dk. r. Cap., d. 8/9 65; St. Ribe 86; ~ F. D. Anna Margrethe Cathrine Svendsdtr. Soderup; 1 S., 1 D.; see Svend C. W. el. Naur i Sal; Etm.; [† 2/9 1730].

Kbg. Ribe Dk. (1623-1700) opsl. 195.

7. 23/4 1728, o. 17/3 30**, Christian Reimer, f. Tønder 25/6 96; F. . . . . . ; M. Agnethe Marie . . . ; St. pr. 21; C. 18/11 21, l.; ~ F. D. Anna Margrethe Christiansdtr. Wellejus, f. 25/10 00, † Overlund 29/12 90; u. B.; [† 14/2 1749].

8. 21/3 1749 [r. Cap. Hjerm-G.-V. 15/11 48, o. 21/4 49] Christian Christophersen Nislev, f. Thisted 17; F. Mag. C. Lauritsen N., Rtr. ss.; M. Dorothea Rasmusdtr. Fog af Bjerring-M., E. e. C. N. Bering i Laurbjerg-L.; St. Vibg. 40; C. 18/1 45, n.; ~ 26/6 50 Oliva Frederiksdtr. Richardt af N. Felding-T., f. 28, † eft. 73; 3 S., 4 D.; see Frederik N. i Agerskov; [† 20/4 1763].

KUM III, s. 5 (»Christianus Nislev«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1043.

9. 1/7 1763 [r. Cap. Varde 22/5 61, o. 26/8] Jens Jørgensen Windfeldt, f. Tanderupgd., Farup S., 22/12 26; F. J. Andersen W.; M. Anna Jensdtr. Bjørn af Vodder; St. Ribe 44; C. 30/5 50, h.; Pr. 75; ~ Skjern 25/5 64 Maria Pedersdtr. Stephansen, † 15/11 97; F. Forp. p. Lundenæs; 4 S., 1 D.; [† 7/12 1781; W. 3/863; N. 665].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 894, 933; PT 2016, s. 153 (Familien Bjørn fra Ribe).

10. 23/1 1782, o. 3/4, Laurits Nielsen Nyboe, f. Holstebro 10/12 55; F. N. Lauritsen N., Kbmd.; M. Christine Pedersdtr.; St. pr. Vibg. 71; C. 11/12 76, n.; ~ Karen Benzon, † 25/8 88; 1 S., 1 D.; [† 9/4 1787].

11. 21/9 1787, o. 7/11, Christian Johan Lodberg Krarup; [31/10 1794 Borris-F.; see der].

12. 5/12 1794, o. 15/12, Knud Peter Lind; [7/5 1813 Hygom-E.; see Eltang-V.].

13. 27/12 1813, o. 13/5 14, Peter Jensenius Sundorph; [1/9 1824 S. Kirkeby-A.; see Karlslunde-K.].

14. 2/3 1825, o. 15/7, Ove Thomas Nicolai Krarup; [26/9 1837 Ulvborg-R.; see Flødstrup-U.].

15. 16/12 1837 [p. Cap. Gislev-E. 7/2 s. A., o. 17/3] Hans Jacob Frederik Christian Wolf, f. Vdbg. 11/5 09; F. Peder Rudolph W., Adj. ss.; M. Caroline Mariane Ragnhild Buch; St. Vibg. 28; C. 8/7 34, n.; ~ Christiane Henriette Colding af Gislev-E., f. 7/10 11, † 3/3 44; 1 S., 2 D.; see Peter Rud. W. t. St. Stephans K. v. Kbh.; [afsat 4/3 1846, dog »i Naade med pension«, fordi han »her førte et vildt Liv og bortspillede det meste af Ugen i Holstebro«; levede 67, formodentligt i Kbh.; siden i Fyen; † Rynkeby p. Fyen 8/12 1881; B. D. G. 1/191].

Sixhøj nr. 1642.

16. 23/4 1846, o. 17/6, Christian Peter Nicolai Brandt; [20/8 1855 Rimsø-K.; see Krummerup-F.].

17. 26/11 1855, o. 23/1 56, Simon Peter Groth, f. Kbh. 5/11 13; F. Jens Peter G., Waisenhuus-Apoth.; M. Cathrine Maria Magdalena Arendt; St. Kbhs. Bgdsk. 32; C. 9/7 39, h.; ~ 4/5 38 Caroline Sophie Groth; F. Peter G., Skibsmægler i Christiansand; M. . . . Bærentzen; 1 S., 3 D.; see C. J. H. Fog i Ebeltoft-D.; [28/4 1873 Holstebro-M.].

18. 1/7 1873, o. 27/8 [Lærer v. Søetatens Drengesk. 1/5 62; Overlærer ss. 1/1 67 – 31/12 68] Vilhelm Truels Petersen, f. Hors. 10/3 33; F. Thue Jac. P., Overlæge; M. Dorth. Cathr. Chr. Knoph; St. Kbh. 52; C. 19/1 60, l.; ~ Fdberg 29/7 64 Charlotte Harriet Hagen, f. Kbh. 18/6 38; F. Pet. Munck H., Grossr.; M. Charl. Fred. Søbøtker; (78) 3 S., 1 D.; [29/11 81 Søllested-V.].

Elvius s. 503-504.
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.