Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 221. Eltang og Vilstrup,

Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 1/564; M. S. III; R. M. (NB. den egentlige Indb. mangler); Lkm. 6/165; Kbg. 1681.
Anm. Præsten boer i N. Stenderup; Kaldet har tidligere været perpetueret til Ribe Bispegaards Vedligeholdelse indtil 1687.
———————————

0. (1579). Niels Griis; ~ . . . ; 2 B.; fik. 26/2 79 kglt. Brev, at hans Hustru for hans store Bekostning p. Pgden. maa nyde og bruge Annexgden., i sin og deres Børns Levetid; 6/4 80 bevilgedes ham en Mølle og en Tofte i Stenderup.

1. (1584). Mag. Anders Bendsen Dalin el. Dal; [1586 Kolding; see Kgl. Confessionarier].

2a. k. 24/4 1586, o. 25/5 [Hør. Ribe (81)], Bertel (Bartholomæus) Winther (Vintersen?) Randbøl; ~ 13/11 86, Dorthea Clausdtr. Hønberg; (Sstr. t. Claus C. H. i Ringgive); F. C. H. til Søholmgd., Herredsfoged i Elbo H.; M. Margareta . . . ; 2 ~ Etm.; [fmtl. † c. 1599].

Hegelund I s. 174, 175, 180, 332, 333; II s. 109, 249; VejAar 1948, s. 155 (Herredsfogeder i Vejle Amt).

2b. o. 19/9 1599. Hans Christensen; 1 ~ Stenderup 6/1 00 F. E.; 2 ~ Karen(?) Christensdtr.; [var her endnu 1619; Pg. br. 31/3 1613]

Hegelund I s. 336, 341, 609; II s. 200-201, 203; KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548.

3. (1650). Niels Nielsen Bøgvad, f. Kold.; F. Bgmstr.; 1 ~ Kbh. Frue K. 62 Sofie Hansdtr.; 2 ~ Kold. 9/6 80 Maren Nielsdtr.; see H. N. Eltang i Spandet; [† 16 . . ; levede endnu 18/9 1660, da han ansøgte Kongen om bedre Vilkaar].

KS 2:5 (1869-71), s. 121-22.

4. o. 11/4 1681. Peder Clausen Emmerlev af Emmerlev, f. 10/8 54; St. Ribe 74; ~ Birgitte Thomasdtr., f. Bregnholm, Aarh. St., c. 29, E. e. J. Sørensen i Lintrup-H., (Sstr. t. L. Thomasdtr. i Faareveile), † 7/4 11 (Skifte 6/5 12); [b. 6/7 1719].

PT 11:4 (1943), s. 189-190.

5. 19/9 1719 [Fp. 17/8 16] Ulrik Ulriksen Selmer, f. Flensborg 16/12 84; F. U. U. S., Skipper; M. Mette Bruuns el. Bruun; C. •/4 16, h.; ~ 11/7 20 Margrethe Cathrine Pedersdtr., f. 8/7 95, † 15/7 55; F. P. Pedersen, Amtsforv. og Forp. af Kekenæs; 2 S., 1 D.; see U. Selmer i Vonsbæk; [† 13/12 1726; lærd].

6. 31/1 1727 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. 11/2 23, o. 26/3] Jørgen Hansen Seidelin* af Ousted-T., f. •/3 98; St. Hors. 20; C. 22, l.; Pr. 46–58; ~ Skanderborg 24 Clara Eleonore Gyberg, f. Skanderbg. c. 01, † 71; (Sstr. t. Lene M. C. G. ~ L. J. Harlev i Bjerregrav-Aa.-T. og t. Christine Sophie G. ~ J. J. Harlev i Harlev-F.); F. Kgrd. Christian G., Rgmtskrvr. over det skanderborgske Rytterdistr.; M. Cathrine Elisabeth Melbo(ur); 15 B., hvoraf 9 døde smaa; [afstod Kaldet 1780; † 15/5 82; G. 2/2 349].

VejAar 1954, s. 66-77 (se nedenfor); PT 1990, s. 75-76.

7. 29/11 1780**, o. 24/1 81, Thomas Flensborg*, f. Hors. 50; F. Cclrd. Peder Andreas F.; M. Anna Cathrine Stephansen; St. Hors. 70; C. 74, h.; ~ Hatting 3/8 81 Karen Thygesen; (see C. Thomsen i Skivholme-S.; H. B. Thomsen i Sandby-V.); [† 1830].

8. 23/7 1830 [Hygom-H. 10/3 24] Knud Peter Lind, f. Aarh. 24/7 69; F. Christian L.; M. Ellen Pedersdtr.; St. Aarh. 86; C. 11/7 93, h.; Sp. Naur-S. 5/12 94, o. 15/12; Hygom-E. 7/5 13; Pr. . . . ; ~ 96 Birgitte Øllgaard, d. Ribe 28/5 69, † p. Uldsund v. Lemvig 10/6 58; (Sstr. t. R. C. Rahr i S. Felding-A. og t. H. Øllgaard i Møborg-N.); F. Christen Pedersen Ø., Værtshuusmd., Kbmd. og eligeret Bgr.; M. Maren Pedersdtr. Hjerting; see Jens L. i Hvidbjerg-L.; Dines P. L. i Skjødstrup-E.; [† 6/7 1833; Hjertensgod og ligefrem; han og Hustru sad tilbords med deres Folk og spiste samme Mad].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1425.

9. 29/11 1833 [Vordingbg.-K. 26/2 17] Ulrik Christian Boesen af Vigerslev-V., f. Rynkeby 7/12 69; St. Od. 87; C. 18/1 92, l.; r. Cap. Faaborg-D. 14/11 94, o. 29/12; Sp. Sest 18/12 07; ~ Kbh. 11/5 95 Marie Christine Schjøtt, f. Kbh. c. 76, † Kold. 15/1 49; 10 S., 3 D.; see Ulrik S. B. i Fjelstrup; Jørgen F. B. i Saltum-H.; Carl V. B. og Georg F. B. i Harridslev-A.; Emil B. i Gyrstinge-F.; [† 23/11 1840; N. 74; E. 1/158 og S. 1/181].

10. 10/2 1841 [Holmsland 28/5 24] Leonard Abel; [20/3 1845 Dalum-S.; see der].

11. 28/5 1845 [Aalbg. Frue K.-T. 13/5 37] Jacob Samuel Hertel af Ø. Tørslev, f. Ørslev 5/5 92; St. Aarh. 08; C. 17/4 12, l. egr.; c. Adj. Rand. 6/3 13; Adj. ss. 13/8 14; i Aarh. 5/10 16; r. Cap. Kolding o.s.v. 19/5 24; Sp. Thisted-T. samt Pr. 14/9 31; ~ 31 Anna Charlotte Elisabeth Petersen, d. Christiansfeldt 25/9 07; F. Marcus P.; M. Anna Marie Ivers; [# 24/4 1859; † Kold. 10/3 67; Thisted Kirke modtog paa hans Initiativ adskillige Forskønnelser, ligesom Plantningen af den gamle Kirkegaard skyldes ham. Han har skrevet adskillige historiske Afhandlinger; E. 1/645 og S. 1/779].

HiThi 1944, s. 424.

12. 25/6 1859 [Agri-E. 25/3 48, o. 20/5] Ludvig Anton Christian Knudsen af Rønnebæk-O., f. Fensmark 22/9 13; St. Hlh. 32; C. 24/4 37, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 12/7 1837–38; c. Adj. Hors. 25/9 38, Adj. ss. 30/10 46; ~ Kbh. Frue K. 31/12 38 Laura Møller, f. 15/9 08; F. Pet. M., Hørkræmmer; M. Erasmine Dorthea Thorning; 2 S., 2 D.; see Christ. P. T. K. i Torsted-H.; [# 24/11 1882; boer i Kolding].

Borchs K. nr. 565; Elvius s. 105.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Berthelsen, H. P.: En Præsteskæbne. Vejle Amts Aarbog 1954, s. 66-77 (Om Jørgen Hansen Seidelin).