Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1430. Fjelstrup,

S. Tyrstrup Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1697 (÷ 1720–36).
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1549). Jørgen (Georg) Barsøe; see Etm.; [† 10/10 1562; (J. 191; R. 392; K.-S. 3 R. I. 73, 80 ff.; V. f. K. 2 R. VII. 505); DanKir, bd. 20, s. 305, og note 11].

2. c. 1562. F. S. David Barsøe; ~ . . . . ; 2 ~ Etm.; see Georg B. her; [† 1580; (K.-S. 3 R. I. 739; V. f. K. 2 R. VII. 505)].

3. c. 1581 Thomas Johansen (Johannis); St. Rostock 67; ~ 82 F. E.; [† •/11 1599; (Had. Joh. 28; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 505); Achelis I, nr. 419].

4. 1600. Jørgen (Georg) Barsøe, en Søn af Nr. 2; St. Helmstedt 93, Wittenberg 93; ~ 29/11 01 . . . , levede endnu 56; see Etm.; [† c. 1645; (Had. Joh. 30; Witt. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 505); Achelis I, nr. 844].

5. c. 1645. F. S. Jørgen (Georg) Barsøe; St. Rostock 38; see Etm.; Jørgen B. i Aller-T.; [† 20/2 1661; (J. 191; R. 393; Had. Joh. 34; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 505); Achelis I, nr. 2000; DanKir, bd. 20, s. 305].

6. 1661 [Hør. Kold. 60] Peter Ipsen (Jacobi) Børup, f. Børup v. Fred.; St. Fdbg. 55; ~ F. D. . . . . Georgsdtr. Barsøe; [# 1692, † c. 95; (J. 191; R. 393; V. f. K. 2 R. VII. 483); KUM I, s. 258 (»Petrus Iacobj Borup«)].

7. 1693. Rasmus Christophersen, f. c. •/1 65; St. Middelfart 83; F. C. Rasmussen i Middelfart; M. Anneke Hansdtr.; [b. 4/10 1718; (J. 191; R. 394 f.); KUM II, s. 126 (»Erasmus Christophori Mittelfardensis«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 994; Middelfart byfoged nr. 226].

8. 1719 [Fp. . .] Mathias Jørgensen Alsløw, f. Alslev (Øse?) v. Varde c. 78; F. Hjulmgr.; St. Od. 04; C. 10; ~ 15 Maria Lise Hestermann fra Haderslev; [† •/12 1745; (J. 191; Fr. B. III. 105; R. 395); KUM II, s. 293 (»Math. Georg. Alslovius«, 26 år gl.); Kbg. Fjelstrup (1697-1719) opsl. 87 (begr.)].

9. 1746 [p. Cap.* 45] Mathias Meyland af Hoptrup, f. 30/1 17; St. Jena 39; C. Haderslev 44; ~ Dorthe Hansdtr., f. 22; (Halvsstr. t. I. Thomsen i Vedsted); F. H. Thomsen, Bgmstr. i Fred.; M. Elisabeth Reimer af Fred. Mich. K. r. Cap.; see Johannes M. i Sommersted; [† 25/6 1796; (J. 191; R. 395 f.; Had. Joh. 44; Pers. Saml. I. 312 (Slægt); P.-T. 8 R. IV. 342; Nied. F.-G. XIII. 76); Achelis I, nr. 5586; VejAar 1923-24, s. 6-8, 12; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315].

10. 1796 [Oxenvad-J. 95] Daniel Petersen; [1800 Bov; see der].

11. 1800 [Diak. Sottrup 88] Jens Peter Nielsen Windekilde; [1817 Vilstrup; see der].

12. 17/6 1817 [Skodborg 2/3 04] Caspar Gottfried Tietche, f. Kbh. 30/6 73; (Bdr. t. August J. T., Cat. i Hillerød); F. Gottfred Jac. Aug. T., Knapmgr. og Dreier; M. Anna Margr. Eleonore Koller; St. Kbh. 93; C. 98; Cat. Kbh. Frederiks K. 99; ~ Kbh. 18/9 04 Cathrine Kornbeck, f. Kbh. 14/6 82; F. Jens Nielsen K., Skibscpt.; see J. V. Bille i Skyum-H.; [† 27/2 1846; (J. 191 f. 219; M. 9. 37; Fr. B. I. 190 f., III. 89); Fr.B. I, s. 190-91].

13. 1846 [Oxenvad-J. 34] Ulrik Sechmann Boesen; [# 1848; atter indsat 49, see nr. 15 her].

14. 22/12 1848 [Hellevad-E. 30/5 28] Christian Petersen, f. Søst, Ris S., 12/12 97; F. Balthasar P., Gdmd.; St. Kiel 19; C. Gottorp 23; Rtr. Oldenburg 29/11 27; [# 1849; Seminarie-Dirctr. Kaiserslautern; Sp. Göllheim i Pfalz 54; † ss. 28/12 1878; (J. 288; M. 9. 127; Fr. B. I. 75; Wulff. 39, II. 9; Volb. 6; Alb. II. 183); Achelis II, nr. 8492; Fr.B. I, s. 75, II s. 175].

15. 1849 [Sp. her 2/11 46; # 48] Ulrik Sechmann Boesen af Eltang-V., f. Faabg. 22/7 97; St. Kold. 15; C. 23; N. Løgum 14/2 26; Oxenvad-J. 21/1 34; c. Pr. 50; R.* 51; Medl. af Stænderforsaml. 53; D.-M. 54; C.* s. A.; ~ 25/4 26 Anna Johanne Boesen, f. 5/9 05, † 21/12 77; F. Jstrd. Joh. B., Contoirchef; M. Sophie Frederikke Hammerich; [1854 Biskop o. Slesvig St.; # 64; † Veile 11/2 67; Monument p. Vejle Kgd.; (J. 224. 305; M. 9. 35. 342; Fr. B. I. 69; Ersl. S. I. 181; Stamt. o. Sl. Boesen (1887). 19; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 80 ff.; B.-L.; J. Brodersen. 348; Sj. Aarb. 1928 s. 161–224; Hjelholt.; Sj. Gejstl. 82); Fr.B. I, s. 69; DanKir bd. 17, s. 252 (Vejle kirkegd.)].

16. 24/7 1854 [Hammelev 26/9 50] Jørgen Laurits Vilhelm Hansen, f. Kbh. 3/7 10; F. Jens Peter H., Destillateur og Brbr.; M. Else Christiane Jørgensen; St. Chrhvns. Bgdsk. 27; C. 8/7 35, l.; c. Lærer Nybg. 36–38; Cat. Fred. St. Mich. K. 30/9 41, o. 25/11; ~ 42 Emilie Augusta Clausen, f. Kbh. 31/8 15; F. Hans Chr. C., Juveleer; M. Margr. Cathr. Lindbach; u. B.; [# 1863 eft. Ansøgn.; blev Catholik; † Kbh. 30/6 84; (W. I. 384; M. 9. 21; Ersl. I. 580, S. I. 693; K.-K. 1862 S. 13)].

18. 1864 [Subrtr. og tydsk Hjelpep. i Stockholm 59] Adolph Heinrich Strodtmann Matzen, f. Tørninggd., Hammelev S., 6/7 19; (Bdr. t. Friedrich D. S. M. i Vonsbæk); F. Hans Henning M., Eier af Tørninggd.; M. Sophie Elisab. Strodtmann; St. Haderslev t. Kiel 43, i Berlin 45; C. Kiel 50; c. Pr. 64 (en kort Tid); [# 1894; † Haderslev 24/11 1896; (M. 9; Wulff. II. 34; Had. Joh. 68; Volb. 6; Alb. II. 31; K.- u. S.-bl. 1896 S. 196); Achelis II, nr. 9703].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Fjelstrup Kirke, s. 300-314.