Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1468. Vilstrup,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1661.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1524(?) [catholsk Alterp. i Haderslev (24); blev lutheraner] Lorenz Boye (Boetius, Agricola, Laurits Boysen), f. Kollund, Bov S., c. 84; F. Boye Jensen, Gdeier i Kollund; vist St. i Rostock 08, i Louvain 17; 2 S., 1 D. kendes; see Etm.; J. Fabricius i Øsby; [† 28/9 1547; (J. 164; R. 314; K.-K. 1862 S. 136; Lau. 110; K.-S. 3 R. I. 72 No. 15; V. f. K. 2 R. VIII. 107; Sj. Aarb. 1927 S. 251–55; PT 2020 s. 132, 135; SdjyAarb. 1942, s. 279-80)].

2. 10/1 1548. F. S. Mag. Jørgen Boye (Boysen, Boie, Boëthius, Agricola), tillige 2. Slotsp. i Haderslev; [† 1/5 1569; tillige 1. Slotsp. og Pr. i Haderslev 60; see der].

Vakance 1569-83, betjent af en Cap. under Provstens Tilsyn: Vistnok Niels Kjær, se Sommersted.

3. 1583. F. S. Mag. Jørgen Jørgensen Boye d.y., f. c. 58; fik Løfte om Vilstrup Kald 1/1 1566 (eg. hans Fader), fmtl. bekræftet 79; St. i Rostock 78; Mag.; Pr. 07; see Etm.; Ph. J. Fabricius, Diak. i Øsby; [† 1610; (J. 164; R. 316 ff.; Had. Joh. 29; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. VIII. 107; Sj. Aarb. 1927 S. 257 ff.); Achelis I, nr. 583].

4. 1610. F. S. Niels Jørgensen Boysen; maaskee St. i Wittenberg 94, i Sienna 99, i Heidelberg 01; 1 ~ . . . ; 2 ~ Margrethe(?) . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1650; (J. 164; R. 318; K.-S. 5 R. V. 145; P.-T. 4 R. III. 59; V. f. K. 2 R. VIII. 107; Sj. Aarb. 1927 S. 260)].

5. c. 1651. Elers (Hilarius) Ottesen (Ottonis); ~ F. E.; [† 1659; (J. 164; R. 318; V. f. K. 2 R. VIII. 107 Note 5; Sj. Aarb. 1927 S. 260)].

6. 1661 [Crtr. Ribe 60] Mag. Paul Zoëga, f. Slesvig 19/3 35; (Bdr. t. Christian Z., Diak. i Haderslev og t. Margrethe M. Z. ~ P. P. Wendel i Linaa-D.); F. Matthias Z., Cantor; M. Margrethe Poulsdtr. Wried; St. Slesvig t. Kbh. 51; Mag. . . ; Rtr. Ystad i Skaane; Rtr. Ringkjøb. 60; 1 ~ Bente Graa; F. Hans Nielsen G., Rdmd. i Ystad; 2 S.; 2 ~ 61 Magdalena Matthiasdtr. Friis af Abild, f. 25/7 38, b. her 14/3 15; 2 S., 7 D.; see Etm.; Hans Z. i Aller-T.; [† 18/9 1688; (J. 164; R. 318 ff.; Giessing. III. 408 (Stamt.); D.-S. 1 R. IV. 139; Kinch: Ribe. II. 467; A. D. Jørgensen: Paul Zoëga; Sj. Aarb. 1910 S. 208 f.; V. f. K. 2 R. VII. 478 f.); Achelis I, nr. 2404; PT 1988, s. 45, 46].

7. 1688. F. S. Matthias Zoëga*, f. 14/4 1667; St. Haderslev t. Kiel 84, i Wittenberg s. A.; Cons.-Ass. 93; Pr. 24–36; ~ c. 89 Karen (Cathrine) Jørgensdtr. Bendtsen af Næsby-T., f. c. 65, b. 7/7 17; mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; A. Brun i Moltrup-B.; [† 16/10 1749; (J. 164; R. 320 f.; Witt. Matr.; Had. Joh. 39; Giessing. III. 406–09 (Stamt.); Tresch. 339; Carøe. V. 65; Sj. Aarb. 1910 S. 208); Achelis I, nr. 3570; PT 1988, s. 48, 50].

8. 1718**. F. S. Jørgen Zoëga, f. 1/4 93; St. Haderslev t. Kiel 11, i Jena 12; i Kbh. 15; C. Kbh. 8/3 15; ~ Vilstrup 14/6 18 (sit næstsødskendebarn) Cæcilia Vilhadsdtr. Fabricius af Løit, f. 1/5 93, † 1/5 72; 7 S., 4 D.; see Vilhad C. Z. i Møgeltønder; P. C. Zoëga i Ravsted; Etm.; [† 31/10 1755; (J. 164; R. 321; Fr. B. III. 119; Giessing. III. 408 (Note); Had. Joh. 42; Nied. F.-G. XII. 160); Achelis I, nr. 4576; PT 1988, s. 50, 52-54].

9. 1756 [Skoleholder i Kbh. 39–5 .] Matthias Dyrhoff, f. Sverborg 2/3 01; F. Olaf D. af Viskinde, Degn; M. Maren . . . ; St. Vdbg. 21; C. 26; Huslærer i Norge og i Kbh.; Lærer v. Waisenhuset i Kbh. 30–35; Privatlærer i Friedrichstadt 35–39; 1 ~ 2/9 46 Birgitte Christiane Jochumsdtr., b. 30/5 59; 2 ~ 9/11 59 F. D. Cathrine Gude Jørgensdtr. Zoëga, d. 1/5 29, † her 30/4 07; 2 D.; see Johan S. D. i Ø. Løgum; L. Ebbesen i Hammelev; [† •/12 1769; (J. 164; R. 322 f.; Giessing. III. 408 (Stamt. Zoëga); Worm. I. 268, III. 176; N. 142; Ehrencr.-M. II. 388; D.-P.; K.-S. 5 R. IV. 506; And. P. 183; Richter); PT 1988, s. 53; Kbg. Vilstrup (1776-1851), s. 392, opsl. 393; SjDegn s. 183; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Hammer hrd. nr. 2].

10. 1769 [Karlum 48] Claus Henrik Clausen af Stenderup, f. 9/12 12; St. Haderslev t. Jena 33; C. Haderslev 42; ~ 48 Christine Paulsdtr. Boldich af Beftoft-T., f. •/8 17, † 2/9 04; (mindst) 3 S.; see Henrik G. C. t. Kbh. Frue K.; Poul C. C. i Glud-H.; [† 27/10 1773; (J. 164. 481; R. 323; Had. Joh. 43; Giessing. II:2 S. 112; P.-T. 1 R. II. 243 (Stamt.), 8 R. IV. 342; Sl. Kb. Ud. 219 f.; Nied. F.-G. XIII. 31); Achelis I, nr. 5351].

11. 1774 [Løgumkloster 60] Niels Jensen Windekilde af Torup, f. 1/5 21; St. Fdbg. 40; C. 44; Fp. 58; ~ 28/11 60 Catharina Pedersdtr. Wedel af Frederiksborg-H.-H., f. 16/7 30, † 22/3 03; see 2 Etm.; R. Balslev i Haarslev; [† 24/12 1809; (J. 164. 301; M. 52; D.-P.; Giessing III. 368 (Stamt.); B.-D. 1567; Vahl. XIV. 80; J. Brodersen. 168 f. 357 f.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 66)].

12. 1797** [Diak. Ulderup 92] F. S. Hans Nielsen Windekilde, f. Løgumkloster 9/8 64; St. i Kbh. 81; Præd. her c. 86; ~ 21/9 04 Elisabeth Dorothea Joachimsdtr. Kaalund af Hemmet-V.; [† 11/9 1816; (J. 164. 350; M. 52; Had. Joh. 50; Vahl. XIV. 85; N. St. M. II. 125; J. Brodersen. 169. 543); Achelis II, nr. 7098].

13. 1817 [Fjelstrup 1800] F. Bdr. Jens Peter Nielsen Windekilde, f. Løgumkloster 20/9 61; St. i Kbh. 80; Huslærer i Hellevad Pg.; Diak. Sottrup 88; Cons.-Ass. 37; ~ Christine Petersen, † 9/11 29; [† 4/11 1839; (J. 164. 191. 343; M. 9. 52; Had. Joh. 49; N. St. M. II. 116; Vahl. XIV. 80; J. Brodersen. 172 ff. 535 f.); Achelis II, nr. 7069].

14. 20/5 1840 [Abild 10/1 26] Christian Wollesen Meyer, f. Løit 25/6 95; F. Wolle Christensen M., »Inste« og Skrædermstr.; St. i Kiel 19; C. Gottorp 24; ~ . . . . Müller; (Sstr. t. Carl E. M. i Haderslev og t. Niels J. F. M. i Vonsbæk); F. Chr. Thygesen M., Stadskasserer i Haderslev; M. Susanne Cathr. Sørensen; [afsat 29/7 1850; Hjelpep. i Arweiler (Pfalz) 53; Sp. i Ruchheim (bayrisk Pfalz) 55; † ss. 7/12 1859; (J. 383.; M. 52. 294; Fr. B. I. 68; Elv. 659 L. 19–18 n.; Wulff. 41, II. 8; Volb. 10; Alb. II. 45; Z. f. Schl.-H. G. I. 124 f.); Achelis II, nr. 8491].

15. 18/10 1850 [Skjørpinge-F. 26/9 37] Frederik Engelhart Boisen; [28/1 1859 Stege; see der].

16. 19/5 1859 [c. Sp. Havetoft, Gottorp Pr., 24/9 50, o. 5/10; fast ansat 26/11 s. A.] August Frederik Brandt; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Veggerløse].

17. c. Sp. 1864 [Enge 60] Theodor Otto Wilhelm Hieronymus Groth, tillige c. Sp. i Tyrstrup-H. og Skrydstrup s. A.; [1865 Oxenvad-J.; see der].

18. c. Sp. 1864, fast ansat 65 [Hjelpep. i Schwelm (Westphal.) 51; 2den P. ss. 52; 1ste P. ss. 62] Otto Georg Grauer af Ris, f. 14/10 18; St. Flensborg t. Kiel 38; C. Gottorp 42; Diak. i Læk 4/7 45; Sp. Hjortkjær 49; afsat 50; [# 1892; † Ris 23/8 1900; (M. 52. 132. 415; Fr. B. I. 117; Wulff. 63, II. 27; Volb. 11; H. C. Carstensen. 48); Achelis II, nr. 9507; Fr.B. I, s. 117].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Vilstrup Kirke, s. 377-396.
Vesten, L.: Præsterne Boëtius i Vilstrup. Sønderjyske Årbøger, 1927, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 249-260.