Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1458. Sommersted,

Gram Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1809.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1571). Niels Nielsen; [† c. 1578; (J. 226; R. 431; K.-S. 3 R. I. 739)].

2. 1579. Peter Nielsen; [druknede 1582; (J. 226; R. 431)].

3. 1583. [p. Cap. Vilstrup 69-83] Nicolaus (Niels) Paludan(us) (Kjær), f. c. 32; maaskee St. Rostock 67; [† 1608; maaskee identisk m. Claudius (Nicol.) Paludanus (Olendorpius), b. 22/4 1610, 2. Lokat. v. Haderslev Sk. 1587, angives at have været Sp. i Sommersted 89-08, men Oplysningerne om ham er usikre. (J. 226; R. 431; Rost. Matr.; Had. Joh. 2; V. f. K. 2 R. VII. 507); SdjyAarb. 1927, s. 259].

4. 1610. Nicolaus (Niels) Heniochus (Kusk), f. Haderslev; F. Knud Nielsen, Livkusk hos Hertug Hans; St. Hamburg t. Wittenberg 07; ~ 24/2 11 . . . . ; see Etm.; [# c. 1646; † 51–54; oprettede Kontrakt m. Etm. 51; (J. 226; R. 431; V. f. K. 2 R. VII. 484. 507); Achelis I, nr. 1143].

5. 1646 [Hør. Kold.] Hans Jacobsen Buch af Skanderup, f. c. 20; St. Sorø 43, Halle 46 ?; ~ F. D. Magdalene (Dorothea?) Heniochus; see Etm.; Marcus B. i Nautrup-S.-V.; [† 1684; (J. 226; R. 432; V. f. K; VII 507 L. 15–14 n.); KUM I, s. 176 (»Iohannes Buchius«, sammen med broderen Jens; SB s. 162)].

6. 1685 [Crtr. Haderslev 80] Peter Wøldike, f. Arendsburg, Mecklenburg, 54; F. Andreas W., Sp. ss.; M. Regina Petri Böhme (der skal nedstamme fra Husitterføreren Joh. Ziska); St. i Danzig, i Königsberg 75, i Wittenberg, Holland og England; ~ 1/10 85 F. D. Catharina Magdalena Buch, † 49; mindst 6 S.; see Hans P. W. t. Od. St. Hans K.; Etm.; Andreas W. t. Kbh. Holmens K.; Marcus P. W. i Varde; [† •/1 1725, b. 1/2; oprettede en Latinskole i Sommersted; (J. 226; R. 252 f. 433; Køn. Matr.; Had. Joh. 4; Giessing. I. 536 (Stamt.); Bloch: Fyens Gejstl. I:3 834 (Forfædre); Lautrup. 75; P.-T. 7 R. 130, 8 R. IV. 233–37; Achelis. II. 176 ff.)].

7. 1725, tillige Leder af Latinsk. [p. Cap.* 23**] F. S. Peter Petersen Wøldike; [1751 Haderslev; see der].

8. 1751. [Diak. Eggebæk 46] Nicolaus Lorenzen af Oxenvad-J., f. 1/11 12; St. Haderslev t. Rostock 34; C. Haderslev 39; ~ 16/9 46 Catharine Marie Christophersdtr. Brun af Hjortkjær; (70) 4 S., 4 D.; [# 1786; † 21/12 94; (J. 226. 940; R. 433; Had. Joh. 44; B.-D. 1270); Achelis I, nr. 5426; Kbg. Oksenvad (1763-1820) opsl. 161-162 (mors nekrolog)].

9. 1786 [Skp. . .] Niels Overgaard, fmtl. af Ebeltoft-D., d. 17/7 54; St. pr. Aarh. 68; opholdt sig i Lemvig 1777; [† 1786 el. 87; (J. 226; Richter); KUM III, s. 279 (»Nicolaus Overgaard«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Dåb, 1777; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Mols hrd. nr. 54 (far); Adm.s kommentar: Arends har benyttet Richter (1761-90, s. 87) som hovedkilde, men de oplysninger gælder N. J. Overgaard i Sønderhå, ikke i Sommersted)].

10. 1787. Peter Rasmussen Prahl; [1794 Vedsted; see Tønder].

11. 1794. Conrad Wilhelm Roloffsen (Rolfsen) af Rinkenæs, f. 15/7 55; St. Flensborg t. Kiel 76; C. Gottorp 91; ~ . . . Benzen; F. Kmrd. Nicolai B., Amtsforv.; M. Anna . . . ; [† 6/7 1800; Lgst.; (J. 226; Wulff. 13); Achelis II, nr. 6927; DanKir bd. 20, s. 579].

12. 1801 [Collab. Haderslev 90] Jess Nielsen Richter; [1810 Steppinge-F.; see der].

13. 1810 [Diak. Ulderup c. 98] Johannes Meyland af Fjelstrup, f. 4/3 59; St. Haderslev t. Kiel 82; C. Gottorp 87; Sp. Langenæs 89; ~ Christina Eriksdtr. Frost, f. Stenderup 7/3 68, † Ulderup 7/1 01, Lgst. i Ulderup; F. E. Mogensen F., Hsmd. (Hufner); 1 S., 4 D.; 2 ~ Ulderup 20/9 06 Dorothea Margaretha Fabricius, d. Oxbøl 6/9 78; F. Lorents Johansen F., Skllrr. i Braballe, Oxbøl S.; M. Anna Margaretha Schmidt; B.; (see J. J. L. Schjerner i Grindsted-G.-H.); [† 1/7 1823; (J. 226. 350. 689; M. 40. 208; Wulff. 8; Had. Joh. 49; N. St. M. II. 125); Achelis II, nr. 7145; DanKir bd. 23, s. 2262-63 (Ullerup Kirke); Kbg. Ullerup (1780-1814), opsl. 150, 213; Oksbøl (1730-1813) opsl. 31].

14. 1824 [Cantor og 2den Lærer ved Sem. i Tønder 16] Jacob Juhl, f. Sønderbg. 25/3 77; F. Valentin J. af Flensbg. Helligg. K., Cantor i Tønder; M. Cæcilia Matzen; St. i Kiel 97; C. Gottorp 04; [† 30/11 1827; (J. 226; M. 40; Wulff. 27, II. 7; Alb. I. 425; N. St. M. X. 425; Pr.-Ber. 1828 S. 164; Sb. Latinsk. 23); Achelis II, nr. 7776].

15. 25/6 1828 [Collaborator Haderslev 13/3 21] Lorenz Paulsen, f. Tønder 30/8 78; F. Andreas P., Retsskrvr.; St. i Kiel 96; C. Gottorp 02; Huslærer i Eckhof v. Kiel 20; [# 1852; † Haderslev 12/1 56; (J. 226; M. 40; Fr. B. I. 75; Wulff. 25, II. 9; Had. Joh. 6; Lüb. & Schr. 420; Alb. II. 162; Lautrup. 83 f.; Intelligensbl. f. Tønder og Omegn 1859 No. 45); Achelis II, nr. 7736; Fr.B. I, s. 75].

16. 3/11 52, o. Kbh. 11/3 53 [Lærer v. Landcadetacad. i Kbh. 46, tillige med Søcadetacad. 47] Hans Egede Glahn; [7/9 1859 Aalbg. Bud. K.; see der].

17. 23/1 1860 [N. Brarup, Gottorp Pr., 18/4 51] Peter Nicolai Jespersen, f. Maarbæk, Bedsted S., 27/7 10; F. Peter J., Boelsmd.; M. Mette Botille Nicolaysen; St. Flensborg t. Kiel 33; C. Gottorp 9/10 37 (II**); p. Cap. Tyrstrup-H. 27/12 41; r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 17/8 47; Sp. Ærøskjøb. 12/1 49; c. Sp. Adelby 19/9 50, Arnæs 10/12 50; 1 ~ 15/9 42 Anna Catharina Egers, f. 19/10 01, † 27/3 75; F. Joh. Anthoni E., Skibsfrr.; M. Marie Bune; 2 ~ 1/6 76 Louise Jansen, f. Flensbg. 9/6 29, E. e. Heinr. Chr. Butenschön, Skovrider; F. Herm. Peter J., Kbmd.; M. Ingeborg Nilette Buchholdt; [† 6/7 1887; (W. III. 651; M.-H. I. 109, II. 241. 391. 403; M. 40. 247. 580. 600; Fr. B. I. 122; Elv. 661; Wulff. 58, II. 18; K.- u. S.-bl. 1887 S. 116; Ostang Pr.-K. 36); Achelis II, nr. 9260].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Sommersted Kirke, s. 573-580.