Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1017. Skanderup (St. Nic. K.),

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 3/628; M. S. III.; L. S. v. W.; R. M.; Lkm. 6/141; Kbg. 1692.
Anm. Præstegaarden er i Nagbøl.
———————————

1. 15 . . Jens (Knudsen) Buch, f. p. Nagbøl c. 97; (vist Bdr. t. Mads (K.) B. i Egtved-Ø.); F. fmtl. K. Jepsen B. p. Nagbøl; M. . . . Mogensdtr. Lange; see Søren J. B. i Ølgod-S.; [levede 1553; havde været Munk].

»Skanderup Præster« (se nedenfor).

2. 1553**. vist F. Bds. Knud Mogensen Buch*; F. M. Knudsen B., Bde.; selv udførte han Bondearbeide til sit attende Aar; ~ Marine Jensdtr.; mindst 2 S., 3 D.; see Etm.; P. P. Paludan i Kolding; A. Madsen i Vonsild-D.; [† 29/8 1600; meget brav; hans Navn paa Præstestol 77, paa Prædikestolen 89 og paa Stolestade 96].

Hegelund I s. 352, II s. 208; KS 3:2 (1877-80), s. 209; »Skanderup Præster« (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 2565, 2569, 2569-70 (se nedenfor).

3. 1600**, o. 1/4 [Rtr. Kold. 93] F. S. Mag. Jens Knudsen Buch, f. c. 60; St. i Rostock 84, i Kbh. 88; maaskee 1 ~ 18/11 93 Dorthe Hansdtr. Kneus af Harte-B.; 2 ~ 12/6 08 Lene Jørgensdtr. af Grimstrup-Aa.; mindst 3 el. 4 B.; see Etm.; Ancher J. B. i Sest; Mads J. B., Cap. i Smidstrup-S.; [† c. 1614].

F-P s. 110 (»Johannes Buch«); Hegelund I s. 248(?), 344, 499, II s. 159-60, 204, 273 (eller så var Dorthe Kneus ~ Hans Mortensen Buch, Rtr. i Vejle); KS 5:2 (1903-05), s. 556; Helk I, s. 185, II, s. 290; »Skanderup Præster« (se nedenfor).

4. 1614. [Rtr. Kold. 12] F. S. Jacob Jensen Buch; St. i Kbh. (03); ~ Kirsten Truelsdtr. Nissen fra Hjerndrup; mindst 3 S., 1 D.; see Etm.; Hans B. i Sommersted; (Thomas J. B., r. Cap. i Skjærbæk); [† 1654].

F-P s. 195 (»Jacobus Joannis Buk«); Hegelund I s. 588, II s. 309; KS 2:6 (1872-73), s. 548; »Skanderup Præster« (se nedenfor).

5. o. 6/4 1654. F. S. Jens Jacobsen Buch; St. Sorø 43; ~ Sara Nisdtr. Truelsen fra Hjerndrup, der endnu levede 19; 2 S., 1 D.; see Etm.; J. P. Hygom i Hygum; Jacob J. B. i Skodborg; [† 1688; gav ny Messehagel til K.].

KUM I, s. 176 (»Ianus Iacobi Buckius«, sammen med broderen Hans); SB s. 162; E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 2; »Skanderup Præster« (se nedenfor); DanKir bd. 19, s. 2562 (se nedenfor).

6. 5/7 1687**. F. S. Nis Jensen Buch; St. Kold. 82; [† 1691].

KUM II, s. 118 (»Nicolaus Iani Buchius«).

7. 14/4 1691. Mag. Anders Pedersen Horne el. Koch, f. c. 63; St. Od. 85; Pr. 99; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ Anna Jensdtr. Holm, b. 30/6 19; u. B.; 2 ~ (trol.) Dorthe Mogensdtr. Lucoppidan; u. B.; [b. 9/10 1719; Sognemændene var misfornøiede med ham, uvist af hvilken Grund; hans Navn paa Altertavlen 93].

KUM II, s. 137, 403 (»Andreas Petri Hornæus, Andreas Horne«); E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 14; DanKir bd. 19, s. 2560 (se nedenfor).

8. 27/10 1719 [Øland 11/11 12] Peder Ludvigsen Blehr (Blæhr), f. Skien 9/1 87; F. L. Albertsen B., r. Cap. i Skien; M. Pernille Jacobsdtr.; St. Helsing. 04; C. 20/4 11., l.; p. Cap. Nibe-V.; 16/6 11, o. 14/7; Pr. 30; ~ 16/6 13 Elisabeth Pedersdtr. Helberg, f. 4/5 86, † 1/3 55; F. P. Joh. H., Bgr. i Qualm, Segebjerg Amt; M. Abel Rasmusdtr. Osborg; 2 S., 4 D.; see Etm.; Theodosius P. B. i N. Omme-B.; [b. 29/7 1743; meget flittig i sit Embede].

KUM II, s. 297 (»Petrus Ludovici Bleer/Blehr)«, 19 år gl.); OST, s. 29; NST 6 (1938), s. 66, (Annal. Optegn. af Hr. Ludv. Albretsøn Blehr, kap. i Skien)

9. 30/8 1743, o. 13/12 [Hør. Kold. 1/8 29] Hans Anton Bertelsen Holm, f. Amhede, Egtved S., 9/7 99; F. B. Pedersen, Foged; M. Hedvig Sophie el. Christine Indigrentz; St. pr. (Sommersted) 20, Bacc. 21; C. 28/5 25, n.; Skoleholder i Fyen . . ; ~ 16/7 44 F. D. Anna Margrethe Pedersdtr. Blæhr, f. c. 08, b. Leirskov 13/12 76; 1 S., 3 D.; [† 13/11 1755].

KUM II, s. 427, 435 (»Iohannes Antonius Bartholini Holm«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1117; Nygaards sedler: Enkens død.

10. 2/1 1756, o. 12/3. Peder Pedersen Winther, f. Rødby 31/3 16; F. P. W., Kbmd.; M. Maria Lauritsdtr. Fiil af Landet; St. Nykjøb. p. F. 39; C. 15/2 45, l.; Bacc. 45; Pr. •/10 59 – •/5 90; 1 ~ Kbh. Frue K. 16/1 56 Gjertrud Henrika Frederiksdtr. Kragh af Kold. Hosp., f. Trankebar 16/8 30, b. 16/1 59; 1 S., 1 D.; 2 ~ Skanderup 21/12 59 Dorothea Magdalene Thomasdtr. Winther af Skovlænge-S.-G., f. 29, † 23/4 79; 1 S.; 3 ~ Skanderup 14/3 80 Sara Kirstine Toxverd af Raarup, f. 38, b. 10/2 81, u. B.; 4 ~ (87) Caroline Benedicte Jochumsdtr. Neumann af S. Gjørding-V., d. 14/10 35, † Dons Mølle, Almind S., 2/1 25; see Peter W. i Hundslund; [b. 6/2 1792; »lod 92 et nyt Alterskranke opsætte«].

KUM II, s. 604 (»Petrus Winther«, 23 år gl.), III, s. 51 (han var ikke magister); Nygaards sedler: Børn, begr., 1. hustrus begr., 2. vielse, 3. vielse, 1787, enkens dåb, enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 44, 62, 65, 77; DanKir bd. 19, s. 2562, 2570 (se nedenfor).
(16/9 1771*. N. Friborg; see N. Snede-E.)

11. 8/6 1792 [Møborg-N. 20/11 76] Frederik Lauritsen Lyngbye, f. Stadsberg Skovhuus v. Vedø; F. L. Colding; opkaldt efter Consistorialraadinde Lyngbye til Vedø, som understøttede ham; St. Aarh. 64; C. 10/9 66, h.; p. Cap. Ebeltoft-D. 27/11 67; Sp. Hirtsholmene 24/8 74; ~ Ebeltoft 5/4 69 Charlotte Amalie Overgaard af Ebeltoft-D., † Frørup v. Christiansfeld 34; 20 B.; [† 26/1 1793].

KUM III, s. 246 (»Fridericus Lyngbye«, 22 år gl.).

12. 19/5 1793 [Solbjerg-S. 18/11 85] Søren Høyrup, f. Høirup, Stepping S., 20/6 43; F. Rasmus Nielsen, Ldmd.; M. Mette Sørensdtr. Andkjær; St. Kold. 69; C. 3/8 73, n.; Skolehldr. i Kbh., i Ringsted 76; Skp., o. 1/11 80; ~ Kbh. Nic. K. •/7 75 Birgitte Christine Lund, f. 46, † 22/8 15; 2 S., 3 D.; [# 8/11 1822; † Dollerup 6/11 24, b. Skanderup].

KUM III, s. 290 (»Severinus Høyrup«, 24 år gl.); Achelis II, nr. 6713; KoldStud s. 169-170.

13. 21/5 1823 [Sydstrømø, Fær., 15/11 11] Peder Nielsen Gade; [11/5 1834 Hjørlunde; see der].

14. 6/8 1834 [Venø 10/11 30, tillige Skllrr.] Ulrik Kjerulf Schmidth af Mesinge, f. Vaagø, Fær., 12/10 98; St. Od. 18; C. 17/1 27, h.; p. Cap. Mesinge 21/3 28, o. 25/4; ~ Mesinge 15/4 31 Julie Marie Bentzen, f. Kbh. 9/11 06; F. Hans B., Gross.; M. Charlotte Lovise Bruun; 3 S., 3 D.; [† 21/2 1870; Portrait i K.].

Strøm 3, s. 78; DanKir bd. 19, s. 2574 (se nedenfor).

15. 30/4 1870. Niels Peter Jørgensen; see Hygum.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Skanderup Kirke, s. 2541-2579.
Buch-puslespillet, Skanderup præster: De første seks præster i Skanderup efter reformationen.