Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1040. Sognepræster i Skjærbæk.

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/669; Rh. 518; R. M. 7/8 1766; Lkm. 6/58; Kbg. 1690.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1504, 14. Thyge Christensen Grumsen (Gram); Pr. 29–42; O.; [† 1548; agtet og lærd; nævnt i et Arveforlig 1514].

DRA: Topografisk Samling, Pergament, Hvidding herred: Arveforlig af 1514.

2. 1548. Jacob Lauritsen*; Pr. 58–98; 1 ~ . . . . . . ; 2 ~ Birgitte Olufsdtr., E. e. Bonde Pedersen, Bgr. i Ribe, Forældre til H. Bondesen i Roager; see Etm.; J. Jensen i Hviding; [† 12/3 1598].

KS 2:6 (1872-73), s. 522-23; Hegelund I s. 116, 134, 309; 314, 321, II s. 73, 82, 176, 190; PT 14:6 (1965), s. 134.

3. c. •/5 1598 [Visby 90] F. S. Mag. Andreas Jacobsen, f. her c. 58; St. Bordesholm t. Rostock 78; Mag. sst. 29/3 82; r. Cap. her 86; Pr. i Lø Herred 90-98; ~ 3/9 87 Cathrine Hansdtr. Nissen; F. Hans Nissen, Herredsfoged i Slogsherred; M. Marie Pedersdtr. Redlefsen fra Tønder; 2 B.; see Etm.; S. Rasmussen, Cap. her; V. Knudsen i Løit; P. Fabricius i Varnæs; [levede endnu 1619; see N. khist. 6/551].

Achelis I, nr. 577; Hegelund I s. 187, 314, 321, II s. 118, 190; KS 2:6 (1872-73), s. 551.

4. k. 2/9 1620. F. S. Hans Andreasen (Andersen); St. i Rostock 19, i Kbh. 20; ~ Lene Iversdtr. Hemmet af V. Vedsted (F. blev Biskop i Ribe), f. 26/11 04, † 14/5 82, (Lgst. i Hammel Kirke); 1 S., 1 D.; [dræbte 1627 C. C. Billum i Brøns med sin Pennekniv og flygtede ud af Landet; da hans Hustru imidlertid godtgjorde ved Vidner, at det var skeet ved Nødværge, fik han ved Kongebreve (27/6 29 og 23/6 30) Tilladelse til, at søge Kald udenfor de jydske Stifter. Boede siden i Ribe; † 1669].

KUM I, s. 46 (»Iohannes Scherbecchius Holsatus«); Achelis I, nr. 1448; KS 2:6 (1872-73), s. 536-39; DanKir, bd. 16, s. 3478 (Hammel kirke); PT 1997, s. 1-2, 6.

5. E. f. B. •/10 1629. Søren Pedersen Hegelund af Ribe Dk., f. 12/11 94; St. Ribe 13; maaskee Slotsp. Antvorskov, o. 19/3 26; ~ Margrethe Hansdtr. Havervad; (Sstr. t. Karen H. H. ~ T. H. Weile i Hviding, t. Anne(?) H. H. ~ H. Rasmussen i Visby og t. Anna H. H. ~ P. S. Wedel i Reisby og t. Maren H. H., M. t. N. N. Astrup i Roager); F. H. Andersen H., Herredsfoged i Hviding; M. Mette Jespersdtr.; see Etm.; J. Hermansen og P. J. Janderup i Vodder; [† 24/8 1678; maatte i 1637 vedgaa Lejermaal med sin Amme, men fik beholde Kaldet].

KUM I, s. 9 (»Severin. Pet. Hegelund. Rip.«); Hegelund I s. 261, 609, 611, II s. 165; PT 8:6 (1927), s. 189; 1984, s. 120; SdjyAarb 1959, s. 29 (note 43); Ribe-LM 1635-1664, opsl. 24-26.

6. 1678 [r. Cap.*, E. f. B. 9/11 70**] Henning Arendts Fischer; f. c. 36; F. A. Hennings F., Diggreve og Husfoged i Tønder; M. Maria (Marina) Nissen; St. i Rostock 53, Leipzig 54, Jena 57, Kbh. 60; p. Cap.* 62; ~ F. D. Anna Sørensdtr. Hegelund, † 78; see Etm.; [† 29/12 1690].

Achelis I, nr. 2500; KUM I, s. 294 (»Henningius Piscator Tundarensis Holsatus«); Kbg. Skærbæk (1690-1778), s. 7, opsl. 6 (død).

7. 1691 [p. Cap.* 14/1 1688**] Morten (Martinus) Nissen, f. Haderslev; F. Nis Hansen, Møller; M. Marina Hansdtr. Eisbøl, (Moder t. P. Tode i Ø. Løgum); St. i Kiel 80, 82, i Kbh. 84; 1 ~ 28/5 1689 F. D. Margrethe Henningsdtr. Fischer, f. 17/8 1672, † 18/3 1698; 5 S.; 2 ~ 13/6 1699 Anna Marie Mathiasdtr. Brun af Hoptrup, E. e. P. Meyland i Hoptrup; see Henning M. N. i Høirup; [† 1729; fik 20/6 1691 Tilladelse til, at bygge et Værtshuus paa Pgdens Grund].

Achelis I, nr. 3482; KUM II, s. 135 (»Martinus Nissen Haderslebiensis Cimber«); Kbg. Skærbæk (1690-1778), s. 62-63, opsl. 34 (1. hustrus død).

8. 6/6 1729 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 27/5 28] Albert Pedersen Bøgvad af Nysted-H., f. 8/6 97; St. Nykjøb. p. F. 19, Bacc. 20; C. 3/12 25, n.; ~ den meget vanskelige Benedicte Øllegaard Stahl, † Ribe 16/11 66; F. Poul Bartram S., Regimentschir.; u. B.; [† 1741].

KUM II, s. 426, 429 (»Albertus Bøgvad«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 29.

9. 24/4 1741 [p. Cap. Ribe Cathr. K. 19/5 38, o. 16/7] Anders Rasmussen Fog af Guldager, f. 2/7 13; St. Ribe 30; C. 25/6 36, h.; Hør. Ribe 33; ~ (39?) Theodora Mathiasdtr. Anchersen af Kbh. Trin. K. (F. blev Biskop i Ribe), b. 16/7 42; 1 D.; [† 21/8 1759 i Altona, hvorhen han var reist, for at ligge under Cuur; lærd; hans Navn paa Kirkeklokken 1748].

KUM II, s. 517 (»Andreas Erasmi Fog«, 17 år gl.); DanKir bd. 21, s. 1256 (se nedenfor).

10. 16/10 1759 [Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 25/8 52, o. 11/10] Hans Lauritsen Raer (Rahr), f. Ottersbøl, Medolden Sogn, 15; F. Bde.; St. Ribe 36; C. 20/9 42, n.; Hør. Aalbg. 38-43; [b. 8/4 1779; Portrait i Kirken; hans Navn m.m. paa Alterstagen i Medolden K.].

KUM II, s. 571 (»Iohannes Raër«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 5492; DanKir bd. 21, s. 1255-56 (se nedenfor), s. 1450 (Mjolden kirke).

11. 16/6 1779 [Snodstrup 3/9 62, o. 8/10] Mathias Lauritsen Bech, f. Ribe 2/2 21; F. L. B., Kbmd.; M. Else Andersdtr. Aabenraa; St. Ribe 42; C. 10/3 61, n.; Hør. Hors. 43; ~ Nykjøb. p. F. 3/11 62 Elisabeth Henriksdtr. Wederkinch af Nykjøb.-S., f. Søborg 32, † 27/3 07; 15 B.; see R. C. Rahr i S. Felding-A.; H. Fuglede i Bøvling-F.; [† 26/7 1789].

Kbg. Nykøb. p. F. (1717-1784 V) opsl. 175 (vielse).

12. 2/10 1789 [Søllerød-H. 13/6 88] Peder Gutfeld, f. Bregnerød, ved Esrom, 11/12 27; F. Ridefoged p. Esrom; St. Fdbg. 49; C. 10/5 55, n.; Cap. paa St. Croix 29/8 55, o. 7/10; Compast. ss. 20/8 56; Sp. Toftlund 27/10 58; Beftoft-T. 18/7 60; Pr. 79; 1 ~ 61 Anna Augustinusdtr. Chrystalsin af Beftoft-T., f. 5/9 29, † Beftoft 21/10 61; 1 S.; 2 ~ 70 (Bev. 14/12) F. Sstr. Andrea Pouline Augustinusdtr. Chrystalsin, d. 11/2 34, † Skjærbæk 9/2 13; u. B.; see Frederik C. G. til Kbh. Holmens K.; [† 15/12 1797; W. 1/383 og 3/278].

Kbg. Bevtoft (1703-1809), s. 35, opsl. 20 (1. hustrus fødsel); s. 179, opsl. 63 (1. hustrus død); s. 47, opsl. 26 (2. hustrus dåb); Kbg. Skærbæk (1779-1814), s. 104, opsl. 54 (2. hustrus død); Nygaards sedler: Ægtesk.bev.

13. 14/2 1798 [ 11/5 87, o. 26/6] Johannes Gjelstrup af S. Felding-A., f. Vibg. (Dk.) 1/7 50; St. Vibg. 69; C. 9/10 83, n.; Degn p. Christiansø, i. 15/7 82; 1 ~ Christiansø 1/10 1784 Charlotte Breithart, f. Rosenholm 27/4 1764, † 21/1 1805; 2 ~ Marie Thomsen, E. e. . . . Koch, f. p. Bornholm, † 26/12 1810; 2 D.; 3 ~ Brøns 26/7 11 Johanne Marie Ramus af Brøns, f. 1/11 83, † 5/6 1855; u. B.; [† 4/9 1833; Pietist og Ven af Hernhuterne; Lgst.].

Sixhøj nr. 1328; AaDB s. 82; DanKir bd. 21, s. 1259 (se nedenfor).

14. 15/1 1834 [Skive-R. 23/3 27] Nicolai Kamph, f. p. Graasteen 30/1 77; F. Peter Fred. K.; M. Helene (Hohwy?); St. i Kbh. 97, St. i Kiel 99; C. Gottorp 01, (III.**); Sp. Hove 9/8 03, o. 26/10; Gjerrild-H. 21/7 09; R. m. Kbhs Spr. 17/7 12; Cons.-Rd. 6/10 26; Pr. 23/3 27; ~ Bevtoft 28/10 03 Magdalene Elisabeth Mechlenburg af Beftoft-T., f. Agerskov 14/2 80, † Kbh. 15/6 57; 1 D.; [† 14/4 1842; B. D. G. 1/148, hvor han ikke roses].

KUM III, s. 486 (»Nicolaus Kamp Holsatus«, 21 år gl.); Achelis II, nr. 7768; Kbg. Bevtoft (1703-1809), s. 112, opsl. 57.

15. 26/6 1842 [Høirup 4/6 30] Johan Buntzen Koch; [10/4 1856 Horbelev-F.; see der].

16. 26/6 1856 [Skjødstrup-E. 2/10 38] Knud Kjer af Skorup-T., f. Løsning 2/10 02; St. Hors. 19; C. 8/4 23, h.; Miss. v. Holsteinborg 9/4 23, o. 16/4; Sp. Tødse-E. 5/6 33; 1 ~ 23 Jacobine Cecilie Satterup af Dannemarre-T., f. 2/4 99, † Aalbg. 8/1 24; u. B.; 2 ~ 24 Caroline Christiane Røher, f. Uggerslev 20/4 04; F. Frederik Ludv. R. af Guldbjerg-S., Degn i Uggerslev-H.; M. Marg. Cathr. Hansen; 3 S., 2 D.; see Jacob K. i Andsager; [† 14/3 1865; E. 2/21 og S. 2/31].

17. 1865 [Valsbøl og c. Sp. Løgumkl. 64] Christian Ludwig Nissen af Øsby, f. Aabenraa 24/3 06; St. Haderslev t. Kiel 28; C. Gottorp 33 og 34; Rtr. Aabenraa 44, afsat 50; Rtr. i Pinneberg 52; [# 1879; † Haderslev 3/4 1885].

Achelis II, nr. 9004; Arends II, s. 113: M. 97. 242; Wulff. 54. 55, II. 15; Volb. 39; Had. Joh. 62; (Arends’ litteraturforkortelser).

13. 1879 [N. Løgum 75] Christian August Lassen, f. Bjerning, Stepping S., 31/12 42; F. Christian Adolf L., Eier af Bjerndrupgd.; St. Haderslev 62; St. i Berlin 64, Kiel 65, Berlin 66, Kiel 67; Huslærer i Blomnath i Segeberg 68; Adj. (p. Cap.) Ketting 70; Diak. Løit 71; [† Sveits 28/7 1883].

Achelis II, nr. 10323.
———————————

No 1041. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Skjærbæk.

Lkm. 6/60.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1586. Mag. Andreas Jacobsen; [1590 Visby, see Sp. her].

2. 1593. Søren Rasmussen; maaskee den Sev. Erasmi fra Ribe, som var St. i Wittenb. 1588; Fmtl. ~ F. D. Birgitte Andersdtr.; [var her endnu 1630].

Hegelund I s. 321, II s. 194.

2c. 1632. Jacob (Jensen?) Obling; maaskee St. Rostock 16; [afsat 1641].

Achelis I, nr. 1375 (»Jacobus Joannis«); SdjyAarb 1913, s. 116; 1959, s. 20, 29 (note 44).

2d. (1640). [Rtr. Varde 27-37] Thomas (Pedersen?) Buch; F. vistnok P. Jacobsen Buch, maaskee af Skanderup, Rdmd. i Varde; M. Mette . . . ; St. Varde 20; ~ . . . . ; see Etm.; [var her endnu 1643, fmtl. † ca. 1668].

KUM I, s. 42 (»Thomas Petri Buchius Vardensis«); Ribe-LM 1635-1664, opsl. 68-70, 79 og 83; Kbg. Skærbæk (1690-1778), s. 38, opsl. 22 (hans datter); OD-RFR I, s. 298; "Buchpuslespillet".

3. 1670** [p. Cap.* 17/3 62] Henning Arendts Fischer; [9/11 1670** Sp.* her].

4. 1670. [p. Cap.* 26/2 68] Jacob Olsen Lønne af Ribe Hosp., f. c. 24; St. Ribe 45, tillige Degn; ~ c. 69 F. D. Maren Thomasdtr.; 2 S., 5 D.; see Etm.; [b. 22/3 1695].

KUM I, s. 145 (»Iacobus Olaj«); Kbg. Skærbæk (1690-1778), s. 38, opsl. 22 (begr., hustru).
(Udgår her, var p. Cap.) 4b. 14/1 1688**. Morten Nissen; [1691 Sp.* her].

5. 25/5 1695. Jacob Nielsen Harrebye af Manø, tillige Degn; St. pr. 89; ~ 24/6 96 F. D. Kirsten Jacobsdtr. Lønne; B.; [† c. 1725(?)].

KUM II, s. 170 (»Iacobus Nicolai Harrebye«); Kbg. Skærbæk (1690-1778), s. 38, opsl. 25 (vielse).

6. 23/4 1725. Mikkel Pedersen Stilling, tillige Degn, f. Stilling 4/12 94; St. Aarh. 21; C. 27/2 25, n.; r. Cap. her 1742; ~ Anne Marie . . . , f. c. 98, † Vibg. 19/8 79; B.; [b. 28/3 1749].

KUM II, s. 438 (»Michaël Petri Stilling«, 26 år gl.); Kbg. Skærbæk (1690-1778), s. 85 (327), opsl. 169 (begr.), 106 (datter); Nygards sedler: Enkens død.

7. 6/6 1749, o. 6/8, Laurits Pontusen Sparre af Mariager-H.-S., f. 28/1 19; St. Vibg. 38; C. 17/2 44, h.; ~ Kbh. Nic. K. 30/6 1750 Helene Edelberg; 1 S., 1 D.; 2 ~ 8/7 61 H. P. Flint i St. Magleby; [b. 18/2 1757].

KUM II, s. 593 (»Laurentius Sparre«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1020; Kbg. Skærbæk (1690-1778), opsl. 141 (søn), 146 (datter), 171 (begr.).

8. 9/4 1757, o. 18/5, Thøger Jacobsen Jansen; [19/2 1768 Roager, see der].

9. 29/4 1768, o. 14/6, Niels Tøxen; [23/2 1770 Rødding-S.; see Nustrup].

10. 18/5 1770, o. 22/6, Andreas Andresen Assendrup, f. Assendrup i Vendsyssel 28; F. A. Lauritsen; M. Gjertrud Andersdtr.; St. Aalbg. 51; C. 15/9 55, n.; ~ Maren Nielsdtr. Hvidt, f. Mariager 22/9 1736, † Kbh. 16/8 1829, F. Toldinsp. Niels Lauritsen H.; M. Marie Cathrine Milling; [† Aalbg. 5/12 1771].

Registre til Københavns kirkebøger (Maren Ossendrup Widt).

11. 6/2 1772, o. 22/5, Thue Ole Gertsen Ravn; [1780 Ø. Løgum, see der].

12. 13/6 1781, o. 15/8, Hans Fuglede; [1789 Bøvling-F.; see der].

13. 6/11 1789, o. 16/12, Michael Koch; [11/3 1791 Døstrup; see der].

14. 11/3 1791 [Hør. Ribe 88] Niels Bagger (Bager) Nissen; [28/6 1799 Grindsted-H.; see Sneum-T.].

15. 28/6 1799, o. 6/9 [Adj. Hlh. 96] Ludvig Michael Lund; [14/8 1801 Brande; see N. Vedby-A.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Skærbæk Kirke, s. 1246-1262.