Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 960. Rø,

Nørre Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/259; K. M. 236; L. S. v. W.; B. B. 195; M. 169; Kbg. 1801.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Peder . . . , i 16 Aar.

2. 15 . . Jens . . . , i 2 Aar.

3. (1584). Niels Rasmussen (H. Aktst., 496).

4. (1596). Peder Nielsen Trelleborg i 16 Aar; maaskee St. i Kbh. (97); hans Navn paa Pulpituret 1596.

F-P s. 155 (»Petrus Nicolai Trelleburg«); DanKir bd. 7, s. 378 (se nedenfor).

5. (1610). Jens Christensen Cammer; St. (94). Var med til, at underskrive Hyldningsfuldmagten 27/2 10; det kan ikke sees, hvor han var; men, da alle de Andre ere fundne, bliver dette Sogn tilbage til ham (cfr. Hübertz, 576); [afsat 1611; rømte for Horeri; hans Gods tilfaldt Kongen].

F-P s. 133 (»Johannes Camerarius«).

6. (1617). Søren Larsen el. Lauritsen; [1620 Nylarsker; see der].

7. 1620 [p. Cap. i Lomne og Fledie i Skaane . .] Peder . . . ; [† c. 1625; „vir bonus et officiosus“ (H. Aktst.)].

8. c. 1625 [r. Cap. Rønne-K., o. 19/12 20; tillige Rtr.] Jens Olufsen Møenboe af Fanefjord, f. c. 00; St. Malmø 19; ~ . . . . ; 2 S.; see O. J. Aalborg i Clemensker; A. J. Aalborg i Christiansø; [† c. 1650; hans Navn paa Prædikestolen c. 1630 (Niels Olsen Mønboe)].

KUM I, s. 38 (»Ioannes Olai Mæonensis«); DanKir bd. 7, s. 378 (se nedenfor).

9. c. 1650. Peder Jensen Lund; St. pr. 44; Svoger til J. M. Braad i Vordingborg-K.; [† 30/4 1653].

KUM I, s. 183 (»Petrus Iani Lundensis«); AaDB s. 81.

10. 1653. Rasmus Olsen Wiborg; St. Vibg. 47; ~ Karen Hansdtr., f. 34; 2 ~ Hans Spanner i Hasle; † Nyker i Fattigdom og Elendighed 3/4 06; [afsat 23/9 1669 for Drukkenskab og andre grove Fanter; fik Opreisning, men samme Dag fandtes han liggende drukken i en Rendesten i Kbh., og saa blev han totaliter excluderet fra kgl. Kald og Naade; Pg. br. 58; Pg. br. igjen 12/10 65].

KUM I, s. 206 (»Erasmus Olai«); Sixhøj nr. 204.

11. 14/7 1669, o. 12/11, Christen Christensen Lind, f. Finnø v. Stavanger c. 44; F. Christen Andersen, kgl. Foged i Ryfylke; M. Margrethe Samuelsdtr. Lind, en Præstedtr. fra Finnø; St. Stavanger 64; V.-Pr.; ~ Kbh. Frels. K. 10/7 70 Martha Espensdtr. Orck, † 24/7 19; 1 S., 5 D.; see Christen C. L. i Nyker; J. A. Sandbye i Clemensker; [† 14/10 1714; hans og Hustrus Navne paa Alterdisken 1719; Eptph.].

KUM I, s. 319 (»Christiernus Christierni Lindanus«); NST 3 (1932), s. 218; DanKir bd. 7, s. 375-76, 379 (se nedenfor).

12. 7/1 1715. Ole Frandsen Toxverd; [23/5 1718 Ø. Larsker-G.; see der].

13. 27/5 1718. Jens Rasmussen Marcher af V. Mariæ; St. Rønne 01; ~ (26) Ellen Elisabeth Larsdtr. Funch; F. Lars (Lorents) F.; 2 ~ Etm.; u. B.; [† •/4 1733; hans Fornavn paa Kirkeklokken 1725].

KUM II, s. 268 (»Janus Erasmi Bornholmiensis«, 22 år gl.); DanKir bd. 7, s. 378-79 (se nedenfor).

14. 15/8 1733 [p. Cap. Nexø-B. 15/2 33, o. 25/2] Frederik Hansen Monrad; [18/11 1757 Nexø-B.; see der].

15. 3/2 1758, o. 28/6 [Chordegn i Nexø 54] Jens Michael Pedersen Hjorth; [28/7 1779 Svaneke-I.; see der].

16. 28/7 1779, o. 29/10 [Cant. i V. Mariæ 70] Jacob Peter Jacobsen Prahl; [11/5 1787 Ø. Larsker-G.; see Ø. Mariæ].

17. 11/5 1787, o. 26/6 [Degn p. Christiansø c. 80] Johannes Gjelstrup; [14/2 1798 Skjærbæk; see der].

18. 1/6 1798 [Pedersker 31/10 94] Elieser Gad; [3/1 1806 Hirschholm; see Roesk. Dk., Andenpræster; Pr. br. ved Lynild 22/8 00].

19. 28/3 1806, o. 11/4 [Cat. Kbh. Holmens K. 23/1 01] Niels Grønbech; [18/4 1821 Nylarsker-M.; see der].

20. 22/8 1821 [Frøslev-M. 30/9 18] Peder Rasmussen Hjorth af Svaneke-I., f. her 7/5 71; St. Rønne 92; C. 25/4 06, n.; p. Cap. Hillerslev-K. 4/3 14, o. 8/6; ~ 10/2 35 Cathrine Marie Thiesen, f. 8/4 00, † 13/2 40; F. Major ved Bornholms Milice Hans Vilh. T.; M. Bertha Kirstine Dam; u. B.; [† 14/8 1841; begavet Taler; B. D. G. 1/143; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 380 (se nedenfor).

21. 23/10 1841 [p. Cap. Svaneke-I. 25/11 35, o. 30/12; Hjelpep. i Hasle-R. 39] Michael Herman Bolbroe af Clemensker, f. Butterup 2/10 02; St. Rønne 23; C. 16/1 32, h.; ~ 17/8 38 Sara Dorothea Vilhelmine Clausen, f. Kbh. 17/9 09, † Allinge 19/6 84; F. Henrik Vilhelm C., Gross.; M. Susanne Marie Petersen; 2 S., 1 D.; [# 5/12 1867; † Allinge 10/6 1871. I sin Tid en meget begavet og yndet Taler. Hans Messe udm. smuk og klangfuld].

Kbg. Butterup (1785-1826) opsl. 11 (født).

22. 14/2 1868 [p. Cap. Raklev 4/2 57, o. 4/3] Carl Henrik Otto Rasmussen, f. Aarh. 4/11 24; F. Niels R., Rgmtsdyrlæge; M. Jacobine Louise Amalie Bidsted; St. Aarh. 43; C. 14/1 50, h1.; Huslærer; ~ 27/10 57 Betzy Marcilia Camilla Struch af Refsnæs, f. Roesk. 28/7 29, † Frederiksberg 9/4 1913; u. B.; [17/4 1875 Nyker; # 6/7 89; † Kbh. 5/1 92].

23. 28/6 1875 [Cap. p. p. Rønnebæk-O. 4/11 50, o. 20/11; Clemensker 18/8 54 – 6/4 56; Lærer i Kbh.] Frederik Christian Fischer, f. Kbh. 30/10 22; F. Peter Jørgensen F., Navigationslærer; M. Ane Marie Schov; St. Kbhs. Bgdsk. 43; C. 15/1 50, h2.; (78) O.; [# 15/8 1891; † Kbh. 29/11 98].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 80–84.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Rø Kirke, s. 363-381.