Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 178. Christiansø,

[Øster Herred] Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/268; L. S.*; B. B. 199; Kbg. 1711.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

a. Sognepræster.

1. 11/10 1684 [r. Cap. Rønne-K. o.s.v. 9/3 80] Anders Jensen Aalborg, maaskee af , el. Rønne-K. r. Cap.; f. c. 36; (Bdr. t. Oluf J. Aa. i Clemensker); St. Aalbg. 62; ~ Rønne(?) 8/11 80 Maren Jensdtr., E. e. Mads Kofoed; 1 S. Jens, der var p. Cap. her, † før 10; [† 29/5 1709].

KUM I, s. 307 (»Andreas Ioannis«).

2. 2/8 1709. Clemens Didriksen Funch; [10/8 1715 Ø. Mariæ; see der].

3. 10/8 1715. Jens Jepsen Colding; [23/3 1716** Brøndby V. og Ø.; see der].

4. 14/4 1716. Bagge Andersen Brandt af Veien-L., f. 82; St. pr. 06; C. 2/6 12, n.; ~ Lene Christensdtr. Bang af N. Nebel-L.; 3 B.; [† 14/10 1729].

KUM II, s. 314 (»Baggæus Brandt«, 24 år gl.).
(24/2 1730. Jacob Hansen Faber, tiltraadte ikke, f. Lemvig 4/8 82; St. Maribo 04; C. 20/9 12; Degn i Lemvig 32; 1 ~ 8/9 18 Anna Marie Mortensdtr. Handbjerg, f. Lemvig 4/7 97, † ss. 19; F. M. Madsen H., Bgr.; M. Maren Nielsdtr.; 2 ~ 19 Petronelle Pedersdtr. Wandborg af Veirum, f. 94, b. Lemvig 30/10 60; 4 S.; [† Lemvig 1740])
            KUM II, s. 298 (»Iacobus Faber«, 20 år gl.).

5. 22/5 1730 [p. Cap. Rønne-K. 3/10 29] Thomas Jacobsen From; [16/7 1756 Clemensker; see der].

6. 16/7 1756 [Clemensker 15/5 41] Andreas Nielsen Agerbech, f. Varde •/12 01; F. N. A., Hjulmd.; M. Ane Andersdtr. (Rasmusdtr.); St. Nybg. 25; studerede først Medicin; St. i Halle 31; C. 20/5 27, l.; p. Cap. Frederikshald 37; Læge i Kbh. 38; Sp. Povelsker 13/2 39; ~ c. 40 Karen Ottesdtr. Lütken af Skads, f. c. 12, † Svaneke 2/12 05; 4 S., 6 D.; see C. Valeur i Svaneke-I.; (A. A. Koefod i Ingstrup-H.-A.); [# 1/7 1757; practiserede siden som Læge i Kbh.; † Svaneke 1/2 70; begavet; Mange i og udenfor Menigheden i Clemensker bleve ved ham opvakte af deres Sikkerhed; stridbar; i Frederikshald Tvistigheder med Pr. Cold; i Povelsker Proces; dømt 44, til at bøde 50 Rdlr. for Opsætsighed; W. 1/13].

KUM II, s. 473 (»Andreas Agerbach/Aggerbech, Coldingensis«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Bornholm provsti, nr. 40, i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 60; Mührmann-Lund, Jørgen: Præsten som politimand. Pietistpræsten Andreas Agerbechs strenge kirketugt. I: Konge og kirke. Festskrift i anledning Michael Bregnsbos 60-årsdag, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2022.

7. 2/9 1757 [Trankebar 24/11 52] Johan Mortensen Neth; [7/8 1782 Ø. Larsker-G.; see der].

8. 4/9 1782, o. 7/2 83 [Cat. Kbh. Holmens K. 78] Johan Henrik Tscherning; [9/10 1789 Asmindrup-G.; see der].

9. 31/12 1789 [P. t. Kbhs. Børnehuus 30/6 69] Niels Nielsen Lange, f. Bellinge i F. 14/7 22; F. N. Nielsen L., Degn; M. Ellen Nielsdtr.; St. Od. 45; C. 13/6 47, l.; r. Cap. Hjerm-G.-V. 9/11 55, o. 12/3 56, – 63; 1 ~ Kbh. t. Garn. K. 15/12 69 Sara Burley, f. i udlandet 8/4 48, † Kbh. 9/4 84; F. Johan B., Silkefarver i Kbh.; 2 ~ Kbh. Frels. K. 15/6 91 Dorothea Sophie Leth, f. c. 37, † Christiansø 28/7 99; u. B.; [† 1/4 1795; han resignerede i Hjerm efter 7 Aars Tjeneste under Haab og Løfte af hans Venner i Kbh., for at nyde kgl. Emploi; men ak, det varede længe; W. 1/571 og 3/454].

10. 27/11 1795 [Skp. . .] Johan Christian Holm; [25/11 1803 Ø. Larsker-G.; see Ø. Mariæ].

11. 17/2 1804 [p. Cap. Hjartdal, Øvre Telemark, 98] Abraham Møller; [27/5 1808 V. Tørslev-S.; see der].

12. 21/12 1808, o. 1/3 09, Jens Anton Hjorth; [22/11 1816 Ørum-V.-V.; see der].

13. 26/2 1817, o. 14/5, Johan Ehrenreich Harder Slotzheim; [21/7 1819 Olsker-A.; see Arninge].

14. 17/12 1819, o. 4/2 20, Carl Christian Krøyer; [26/9 1828 Barløse; Kjettinge-B.].

15. 17/12 1828, o. 13/3 29, Hans Marcus Møller; [3/6 1831 Taagerup-T.; see der].

16. 3/8 1831, o. 24/8, Claus Benjamin Hellemann; [25/10 1836 Hasle-R.; see der].

17. 31/1 1837 [Skolelærer ss. 33; Ord. Till. 17/10 35, o. 18/4 36] David Borgen; [15/5 1841 Svaneke-I.; see der ].

18. 9/8 1841, o. 25/8, Christian August Sparre; [16/4 1849 Søby-S.-H.; see Kattrup-Ø.-T.].

19. 16/6 1849, o. Od. 8/8 [Skolelærer ss. 43] Hans Lyder Roed Müller; [4/7 1855 Alslev-H.; see der].

———————————

b. Ord. Skolelærere.

1. 23/9 1856, o. 15/10 [Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 35] Frederik Daniel Jørgensen; [12/6 1865 N. Nissum; see der].

2. const. 9/11 1865 [Skrydstrup 2/10 59; afsat 21/6 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af den d. Reg.] Edvard Julius Theodor Rose, f. Kbh. 25/8 09; (Bdr. t. Ottilia E. T. R. ~ A. Due i Volstrup-H.); F. Julius Kalisch R., Landinsp. i Vallensved; M. Ingeborg Hjorth; St. pr. 28; C. 29/10 33, n.; p. Cap. Skibsted-L. 5/11 34 – 14/7 41, o. 16/1 35; i Italien 42; Hjelpep. Astrup-R.-S. 43; p. Cap. Gunderup-N. 10/10 46; r. Cap. Byrum-V.-H. 29/10 50; ~ Skibsted 26/6 35 Elisabeth Holst af Skibsted-L., f. 21/6 04, † Aarh. Frue S. 1/1 95; u. B.; [# 5/11 1867; † som Hjelpep. i Aarslev-T. 3/9 72].

Elvius s. 33; Nygaards sedler: Vielse.

3. const. 26/11 1867 [p. Cap. Ørslev-S. 4/9 60, o. 21/11; Hjelpep. Tømmerup 1/8 67] Johan Peter Jørgen Engholm, f. Kbh. 20/1 35; F. Johan Peter E., Kolonibest. Grld. og Skibseqviperingshdlr.; M. Charlotte Marie Hansen; St. Kbhs. Bgdsk. 52; C. 20/1 60, h1.; Lærer v. Schneekl. Sk. i Kbh. 55–58; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 57–60; ~ Kbh. Frels. K. 28/5 61 Ane Marie Sophie Frederikke Wille, f. Kbh. 27/3 35, † Hellerup 2/10 1912; F. Kgrd. Hans Jørgen W. af Trondhj. Dk.; Lærer ved Kbh. Normalsk.; M. Ane Margrethe Hansen; (68) 2 D.; [5/5 1874 Torslev-S.; Tømmerup 19/5 77, Allesø-N. 9/1 83; # 20/10 1906; † Hellerup 3/9 10].

4. 18/7 1874, o. Aarh. 2/9, Johannes Christian Thomsen af Veggerløse, f. Thorshavn 18/11 35; St. pr. Aalbg. 56; C. 20/1 65, h2.; Huslærer; Ord. Till. 14/7 74; ~ Ishøi 13/8 75 Christine Petersen af Rise, Pleiedtr. af Jstrd. Carstens i Ærøskjøb., f. 11/1 46, † N. Sundby 13/12 1906; (76) 1 S.; [7/10 1880 Nyord, Gjøl 12/6 83; # 12/11 86, † 1/1 1923].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 112–120.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Christiansø Kirke, s. 576-583.