Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1456. Skads (Sønder-),

Høier Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1739; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1593. Jørgen (Georg) Winther (Vinter); [(1605) Romø; see der].

2. 1/5 1605 [Ribe Hosp. 95, o. 20/4 07] Christen Povelsen (Paulinus); maaskee St. Husum t. Rostock 90 (Christianus Pauli); Hør. Ribe 94; [† el. forflyttet c. 1622; (Krafft. 404; J. 396); Achelis I, nr. 790?; Hegelund I s. 296, 437, 449; II s. 182-83, 248; Kinch II, s. 807].

3. 1622. Anders Laustsen (Andreas Laurentii) af Ballum, f. c. 00; St. Ribe 20; [† c. 1642; (Krafft. 404; J. 396); Achelis I, nr. 1495; KUM I s. 41 (»Andreas Laurentii Balgomer Cimber«)].

4. 1642. Peter Bruun af N. Løgum og Løgumkloster, f. p. Før c. 12; St. i Rostock 32; vist ~ Ode Lauritsdtr., maaskee af Ballum; 3 S., 2 D.; vist 2 ~ Etm.; [† 16 . . ; (J. 396; R. 159 Note); Achelis I, nr. 1830; PT 1981, s. 65; 2020 s. 104, 131, 134-135].

5. 16 . . [Cap.* en kort Tid] Mads Ingvardsen Mulvad af Ballum; St. Slag. 66; vist ~ F. E.; [† 1682(?); (Meddelelse fra Arkivet i Aabenraa); KUM I s. 335 (»Matthias Inguardi Mulvad«); Viggo Mulvad: Mulvadslægten, 1989, s. 27-28; PT 2020 s. 131, 134].

6. 1682. Hans Clausen (Johannes Claudius) af Emmerlev, f. 24/12 51; St. Ribe 70; ~ 12/6 83 Maria Petersdtr. Bruun, en Dtr. af nr. 4; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1693; (J. 396); KUM II s. 22 (»Iohannes Emmerlovius Claudij fil.«); Achelis I, nr. 3103; PT 11:4 (1943), s. 189; 12:3 (1948), s. 197; 1981, s. 66; Kbg. Ubjerg (1649-1701) s. 2, opsl. 3 (død 1693)].

7. c. 1694. Jacob Jørgensen, f. Bjolderup c. 65; F. J. Jørgensen, Degn; St. i Jena 85, i Kbh. 92; ~ F. E.; u. B.; [afsat 1706; (Nied. F.-G. XII. 142); Achelis I, nr. 3606; KUM II s. 186 (»Iacobus Georgij Biolderupensis Holsatus«); PT 1981, s. 66].

8. 1707. Otto Diedrich Lütken, f. St. Johs. S. p. Før 77; F. Joachim L., Landfoged; St. i Kiel 98, i Kbh. 01; ~ Skads 10/3 07 Maria Gøddertsdtr., f. 83, † 66, E. e. Martin Iversen, Gdmd. i Tornskov, siden Uhrmgr. i Løgumkloster; 3 D.; see A. N. Agerbech p. Christiansø; [† 1738; Lgst.; (J. 396; V. f. K. 2 R. V. 461; J. Brodersen 308. 408); Achelis I, nr. 4089; KUM II s. 264 (»Otto Diederich Lütgen«); PT 1985, s. 13; Kbg. Emmerlev (1650-1725) opsl. 297 (vielse); DanKir bd. 21, s. 1483 (se nedenfor)].

9. 1739. Christian Petersen, f. Kiergaard, Emmerlev S., 28/5 15; St. i Kbh., i Leyden 35; [† 29/7 1742; Lgst.; (J. 396); Helk II, s. 211; DanKir bd. 21, s. 1483 (se nedenfor)].

10. 1742. Nicolai Nielsen, f. Tønder 1/1 11; F. Hans N., Bgr.; St. Tønder t. Jena 32; ~ Mette Margarethe Blumensaat fra Tønder, f. 25, † 26/4 67; see Etm.; [† 27/1 1778; (J. 396; Nied. F.-G. XIII. 10); Achelis I, nr. 5326].

11. 1778. Georg Hermann Jebsen, d. Tønder 9/6 44; F. Christian J., Byfoged; M. Anna Elisab. Overbeck; St. Tønder 67; 1 ~ Skads 30/10 78 F. D. Anna Christina Nicolaisdtr., f. 14/11 50, † 2/11 90; 2 ~ Skads 22/8 94 F. Sstr. Anna Maria Nicolaisdtr., f. 12/7 63, † 15/6 07; [† 13/6 1807; (J. 396; M. 354); Achelis II, nr. 6656].

12. 1807. Georg Lorenz Nissen; [1819 Høier; see der].

13. 21/9 1819. Lorenz Michael Bjørnsen; [22/11 1825 Høist; see der].

14. 4/4 1826 [p. Cap. Tønder 24] Friedrich Christian Prahl af Tønder, f. Vedsted 4/7 96; St. Husum t. Kiel 20; C. Gottorp 23; afsat her 49, men paany indsat s. A.; ~ 6/1 27 Anna Cathrine Sophie Musmann, f. 1/9 07, † 31/1 85; F. Mathias M., Propr.; M. Athalia Rebekka Holm; mindst 1 D.; see S. B. Lundt, Cat. t. Kbh. Petri K.; [1850 c. Sp. Hatsted; Sp. Bøl 51; # 60; † Flensborg 31/5 1864; (J. 356. 396; M.-H. II. 387, III. 51 f.; M. 354. 583; Fr. B. I. 69; Elv. 291 L. 12–13; Wulff. 39, II. 10; Pr.-Ber. 1827 S. 197; P.-S. I. 140; Ostang. Pr.-K. 35; Pr. Saml. 235 f.); Achelis II, nr. 8538; Had-His 9B, s. 1227; Fr.B. I, s. 69].

15. c. P. 24/9 1850, Sp. 26/5 51 [p. Cap. Everdrup 6/12 45, o. 9/1 46] Caspar Nicolai Smith; [26/10 1857 Strandby-F.; see Lunde].

16. 11/4 1858 [Cap. p. p. Tranebjerg 11/10 55, o. 2/11] Cornelius Benedict Brammer, tillige Hjerpsted 64; [afsat 28/5 1867 p.g.a. Edsnægtelse; Veierslev-A.-T. 26/1 69; see Stouby-H.].

17. 1867 [Krempe 65] Hinrich Wolf, tillige Hjerpsted; [1869 Bylderup; see der].

18. 6/4 1869 [c. Sp. Ø. Linnet 27/7 68] Frederik Petersen Vincens Gottlieb, tillige Hjerpsted til 72; [# efter Ans. 1/11 74; Frimenighedsp. i Sl. 75; see Bølling-S.].

19. 1875. Jørgen Jørgensen, f. Bjolderup 47; [1884 Fol; afsat 1896 af tyskerne, fordi han havde deltaget i en bryllupsfest, hvor der blev sunget danske sange. Adskillige reagerede ved at flytte; (Ribewiki: Fole pastorat)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1223-33.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Skast Kirke, s. 1471-1484.