Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 782. Mariæ (Øster-) el. (Østermarker),

Øster Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/261; L. S. v. W.; K. M.; B. B. 192; Kbg. 1687.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. (1530. 84). Hans Andersen*; Pr. over Bornholm.

2. (1592). Morten Immanuel; [afsat 31/8 1607 for sin Hustrus Hor med Degnen, maatte bøde 105 Rdl.; hans Navn paa Pulpituret 1592].

DanKir bd. 7, s. 481 (se nedenfor).

3. 1609. Antonius Olsen, f. Kbh.; Pr. (21); ~ . . . . ; [† 21/10 1621; siges forflyttet til V. Mariæ, men det er mere, end tvivlsomt, om han kom der; Grunden skulde være et brutalt Overfald paa ham og Hustru 1616 af Svend Holm, hvorfor denne bødede 10 Rdlr. („for handt offuerfaldt og slog Hr. Annthonius og hanns hustrue“; see H. Aktst. 605). „Vir bene doctus, doctissimam et salutarem concionem habuit“(1) (Poul Morten Ostrups Visitatsbog); Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 484-85 (se nedenfor).

4. o. Lund 19/12 1621. Niels Mikkelsen Ribe; St. Ribe 13; ~ Christine . . . , b. Aaker 29/3 54; [† 1638; „vir bonus et doctus, sed simplex“(2) (P. M. Ostrups Visitatsbog); hans Navn paa Alterbordet 1625 og paa et Pulpitur 1636].

KUM I, s. 8 (»Nicolaus Michaëlis Ripensis«); DanKir bd. 7, s. 477, 481 (se nedenfor).

5. 1639. Lars Jensen Weile; St. Roesk. 30; ~ Lund 16/5 53 Inger Lund, f. 23, b. 16/2 94; 1 S.?, 1 D.; see Etm.; [† Brandegaard eft. 1671].

KUM I, s. 99 (»Lavrentius Iohannis Vellejus«).

6. o. 9/11 1660**. Laurits Christensen Borringholm, f. Bornholm 32; St. Lund 56; ~ F. D. Inger (Lauritsdtr. Weile), som overlevede ham; [† 29/4 1671].

KUM I, s. 262 (»Laurentius Christierni Borringius«).

7. 4/5 1671. Søren Lauritsen Borringholm, maaskee af Rønne-K., f. Rønne 46; St. Kbh. 68; 1 ~ Anna Sophie Jensdtr. Koefoed, levede 3/10 71; F. den bekjendte Cpt. J. Pedersen K. p. Maglegaard, Ø. Mariæ S.; M. Margrethe Sandersdtr. Lesler; 5 B.; 2 ~ 17/11 72 Margrethe Jochumsdtr. Thiessen, b. 13/9 36; F. J. T., Kbmd. i Svaneke; M. Margrethe Clausdtr. Kjøller; [† 26/12 1713; Pg. br. 4/8 03].

KUM II, s. 6 (»Severinus Laurentii Boringholmensis«); FWDP 782,7; Bev. til 2. vielse 1679 udgår, den gælder en anden præst, se PT 7:1 (1916), s. 32; Kbg. Øster Marie (1687-1752), opsl. 57 (»Margrete Hr. Søfrens« bar 1687 sit barn til dåben), opsl. 290 (2. hustrus begr.: »Magrethe Sl. Hr. Sørens«); BS 4:2 (2008), s. 70 (2. vielse).

8. 12/3 1714 [Fp. (12)] Palle Bertelsen, d. Ærøskjøb. 2/8 85; F. B. Eriksen, Bgr.; M. Elisabeth Hansdtr.; St. Od. 06; C. 16/8 09, n.; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 31/7 11 Anne Ovesdtr., f. Kbh. 81, † ss. (Frue S.) 12; F. Arvid Jensen, Grovsmed i Kbh.; 1 D.; 2 ~ Blanceflor Margrethe Samuelsdtr. Schou af Ærøskjøb., f. Engelsted, Nannestad i Norge, E. e. J. J. Gaverslund i Ærøskjøb.; 3 ~ 4/5 17 Fr. Christiansen, Rtr. i Ærøskjøb., og † Mariager 29/4 50; [† 24/4 1715].

KUM II, s. 312 (»Palæmon Bartoli«, 22 år gl.).

9. 10/8 1715 [Christiansø 2/8 09] Clemens Didriksen Funch af Aaker, f. •/3 81; St. Rønne 00; C. 2/5 09, h.; Rtr. Rønne . . ; V.-Pr. 14; ~ Svaneke 20/6 10 Elsebe Marie Kofoed, d. 22/10 90; F. Morten Poulsen K., Kbmd. i Svaneke; M. Elisabeth Augusta Müller; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; (see C. F. Marcher i Kjetterup-G.; H. E. Marcher i Olsker-A.); [† 28/2 1732; hans Navn paa Kirkeklokken 1725].

KUM II, s. 260 (»Clementinus Theodori Funck«); DanKir bd. 7, s. 482 (se nedenfor).

10. 4/4 1732, o. 16/5, Christian Hansen Mossin af Rand. St. Mortens K., f. 10/12 82; St. Rand. 02, Bacc. 03; C. 18/11 21, l.; ~ 7/8 33 F. E., † 27/2 65; [† 2/4 1744].

KUM II, s. 279, 283 (»Christianus Iohan. Mossinus«, 20 år gl.).

11. 1/5 1744 [Skp., o. 10/7 43] Claus Jørgensen Steenbech; [13/10 1758 Rønne-K., see Nr. 13 her].

12. 12/1 1759 [p. Cap. Sillejord (Seljord i Telemark), Christiansands St., 28/1 46, o. 1/6; Fp. 55; Skp. 56] Hans Christensen Paus, f. Hvidesø (Kviteseid), Øvre Tellemark, 16/9 16; F. C. Hansen P., Bondelensmd. i Brunkeberg; M. Helene (Ellen) Hansdtr. Høllen; St. Kongsberg 34; C. 18/9 42, h.; ~ Dorthea Marie Falch, f. 10, b. Svaneke 12/1 75; [† 1/4 1765].

KUM II, s. 552 (»Iohannes Paus«, 20 år gl.); NST 4 (1934), s. 227.

13. 28/6 1765 [Rønne-K. 13/10 58] Claus Jørgensen Steenbech, f. p. Bornholm 24/9 08; F. J. S.; M. Marie Grønberg; St. Kbh. 28; C. 8/8 30, h.; Skp. 6/7 43, o. 10/7; Sp. her 1/5 44; Pr. 60; ~ Rønne 9/11 46 Cathrine Jochumsdtr. Ancher, f. Rønne c. 29, † 6/2 77; F. J. Hansen A. af Rønne-K., Kbmd.; M. Marie Pedersdtr.; 4 S., 2 D.; [† 26/6 1766; gav sin Søn ved hans Confirmation endeel latinske Spørgsmaal, som denne punktligt besvarede, hvilket havde forbauset Menigheden, som fik et forøget Begreb om saavel Faderens som Sønnens Lærdom; Pg. br. 29/6 64 ved Lynild; hans Navn paa Kirkeklokken 1766].

KUM II, s. 496 (»Claudius Steenbech«, 20 år gl.); DanKir bd. 7, s. 481-82 (se nedenfor).

14. 19/9 1766 [r. Cap. Rønne-K. 25/7 55, o. 29/10] Mag. Marcus Ludvig Pedersen Hjort af Rønne-K. (F. P. Rasmussen), f. 10/11 24; St. Helsing. 42; C. 17/2 45, l.; Mag. 15/8 52; D. p. C. 53; Rtr. Rønne 16/5 55; Pr. 85?; ~ Rønne 10/11 56 Mette Kirstine Jørgensdtr. Ipsen, f. Aaker 31, b. 18/4 91; F. J. I., Kbmd. i Aakirkeby; M. Ellen Margrethe Vesth Madsdtr. Bohn; 5 S., 4 D.; [† 29/12 1791].

KUM III, s. 24 (»Marcus Ludovicus Erasmi Hiorth«, 18 år gl.).

15. 16/3 1792 [Ø. Larsker-G. 11/5 87] Jacob Peter Jacobsen Prahl af Svaneke-I., f. 6/7 37; studerede Chir. (55); Chir. i Svaneke . . ; St. pr. Kbh. 61; Cant. i Nyker 62; C. 9/9 67, n.; Cant. i V. Mariæ 70; Sp. 28/7 79, o. 29/10; 1 ~ 31/8 57 Hedvig Hermansdtr. Sode af Nylarsker, d. 7/4 20, † 15/9 99; 1 D.; 2 ~ 18/6 00 Karen Kirstine Sonne, f. Egebygd., Aaker S., 9/2 77, † 25/6 20; F. Ole Olsen S., Cpt. v. Bornholms Infanterie; M. Bodil Madsdtr. Sort; u. B.; 2 ~ Caspar Henrik Koefod, Proc., By- og Herredsfoged i Svaneke; [† 25/12 1810; W. 3/616; N. 469; Pg. skal være br. 3 Gange ved Lynild (f. Ex. 8/8 98). Man antog, at Stedet var ertsholdigt, og den blev flyttet; men med Undtagelse af Stuehuset br. den igjen 20–21/4 04 ved Mordbrænderild (see Skovgaard: Bornholms Beskrivelse 259)].

16. 24/5 1811 [Nylarsker-M. 11/10 08] Christian Fog; [29/8 1823 Hjørlunde; see der].

17. 26/3 1824 [Ø. Larsker-G. 25/11 03] Johan Christian Holm, f. Kbh. 65; F. Jens Nielsen H., Smed? (Møntmester); M. Anna Margrethe Siegmann; St. Kbh. 85; C. 20/7 92, n.; Skp., o. 15/5 94; Sp. Christiansø 27/11 95; ~ Ingeborg Bang, f. Norge c. 74, † 9/1 25; F. Seilmager; 2 S., 1 D.; [† 27/7 1826].

18. 13/12 1826 [Søndersø 5/5 19] Jørgen Koefoed; [4/11 1829 Tjæreby-A.; see der].

19. 4/11 1829 [Tjæreby-A. 26/5 24] Søren Bjerregaard, f. Kbh. 16/3 71; F. Andreas B., Skibskok; M. Mette Helene Pind; St. Kbh. 91; C. 18/1 99, h.; Skllrr. i Vorning 17/11 02; r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 18/5 04, o. 8/8; r. Cap. Hjørring H.-O. 4/10 15; ~ c. 00 Marie Christine Holm, f. c. 68, † Hjørring 12/3 23; 1 D.; [# 9/11 1842; † Rønne 18/5 45; B. D. G. 1/155].

20. 19/1 1843 [Ø. Larsker-G. 9/7 34] Lars Winsløv; [26/5 1852 Harlev-F.; see der].

21. 2/9 1852 [Cat. Kbh. Garn. K. 26/8 44, o. 4/10] Laurits Jürgensen, f. Kbh. 31/7 13; F. Frants Didrik J., Viinhandler; M. Bolette Kirstine Hvidberg; St. Kbhs. Bgdsk. 30; C. 21/11 36; h.*; Lærer ved Kbh. Kommsk.; ~ Nexø 2/9 45 Mathea Maria Sonne, f. 2/10 13, † Frederiksberg 29/11 96; F. Herman Jacob S., Kbmd. og Consul i Nexø; M. Johanne Dorthea Saxtorph af Nexø-B.; 1 D.; [10/7 1872 Frederikssund (tidligere Ude-Sundby) O.-S.; Pr. 20/11 72; R.* 17/4 83; # 2/12 85; † Frederiksberg 27/10 87].

22. 25/9 1872. Joachim Gudme; see Pedersker.

———————————

Noter:

(1) »Vir bene doctus, doctissimam et salutarem concionem habuit« = en vellærd mand, der prædikede lærd og gavnligt.
(2) »vir bonus et doctus, sed simplex« = en god og lærd mand, men jævn og ligefrem.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 94–101.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Øster Marie Kirke, s. 449-487.