Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1466. Sognepræster i Varnæs.

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1650; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format]
———————————

1. (1542). Jørgen Jensen Lund; see Etm.; Ove L. i Ulderup; [† 1576; (Meddelelse fra Dr. Achelis); PT 15:2 (1967-68), s. 17].

2. 1576. F. S. Jens (Joh.) Lund; fmtl. den J. Lundt »Warnensis«, der stud. i Rostock 60; ~ . . . . Johansdtr. Berndes af Broager; 2 ~ Etm.; see Jürgen L. i Hellevad-E.; [† 1587; (J. 295; Rost. Matr.)].

3. 1588. Jens (Johannes) Jørgensen, f. Bøgskov (Beuschau), Adsbøl S., c. 59; St. Rostock 87; ~ F. E.; [† 2/9 1617; (J. 295; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 741].

4. 1617 [Bylderup 13] Mag. Peter (Jacobsen) Fabricius, f. Tønder c. 79; F. Jacob (Clausen) Schmidt af Høist Diak., Kbmd.; St. Rostock 03; Mag. 08; Cap. Bylderup 10; ~ 14 Maria Andreasdtr. Skjærbæk af Skjærbæk; see Etm.; Andreas F. i Munkbrarup; Friedrich F. i Rinkenæs; Jacob F., Diak. her; [† 9/8 1650; Astronom; (Krafft. 399, 409; J. 295, 420; C. lit. I. 167; O. H. Moller IX. 13 Note 20, XIII.; V. f. K. 2 R. IV. 217 Note 4, 232; B.-L.); Achelis I, nr. 1050; SdjyAarb 1963, s. 168].

5. 1651. F. S. Johannes (Petersen) Fabricius, f. her; St. Rostock 57; (Hjortkjær 60*, men fik ikke Embedet); ~ Elisabeth Johannsdtr. Meyland, blev 107 A. gl.; F. J. M., Mølleeier i Løgumkl.; M. Cathr. (Christine) Wind; see Etm.; H. Friedebek i Store Vi; [† 28/8 1683; (J. 267, 295; V. f. K. 2 R. IV. 217 Note 4, 245); Achelis I, nr. 2252].

6. 1683. F. S. Peter (Johansen) Fabricius, f. 27/3 62; St. Kiel 80; ~ Anna Hinrichsen, f. Bov 27/2 64; 2 ~ Etm.; see B. Petersen i Tønder; Nicolaus F. i Emsbøl; J. F. Dørks i Læk; M. Hinrichsen t. St. Nic. p. Før; [† 23/8 1700; Lgst.; (J. 295; Vahl. XIII. 2; V. f. K. 2 R. IV. 217 Note 4, 250); Achelis I, nr. 3410; DanKir bd. 22, s. 1904].

7. 1701. Bertel Christen Gjødesen (Ægidii) af Bylderup, f. 23/11 73; St. Kiel 93; ~ F. E., † 22/4 31; see M. Carstensen i Emsbøl; [† 4/4 1733; Lgst.; (J. 295; C. lit. I. 3; Vahl. XIII. 2; B.-L.); Achelis I, nr. 3903; EM III, s. 217; DanKir bd. 22, s. 1904].

8. 1734 [Diak. Sottrup 28] Peter Meyland af Hoptrup, f. 5/9 00; St. Jena 20; ~ Ingeborg Cathrine Clausdtr. Schrøder af Vonsbæk, f. 1/2 07, † Broager 9/4 83; 2 S., 1 D.; see Nicolaus (Claus) M. i Felsted; [† 3/5 1777; Lgst.; (J. 295. 343; Visit.-prot. 1746; N. St. M. II. 115); Achelis I, nr. 4926; DanKir bd. 22, s. 1904; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 190].

9. 1778 [Ø. Løgum 73] Johann Christian Klincker af Hoptrup, d. 28/2 43; St. Halle 62; C. Haderslev 66; ~ Ø. Løgum 22/4 74 Marine Johansdtr. Meyland af Ø. Løgum, f. 27/11 58, † her 23/1 04; [† 11/11 1792; (J. 282. 295; P.-T. 8 R. IV. 343); Achelis II, nr. 6476; PT 8:4 (1925), s. 343].

10. 1793 [N. Løgum 89] Peter Ludvig Lauritsen Bernth, f. Kbh. 18/6 54; F. L. B., Kbmd. og Skriver; St. Hlh. 70, Bacc. 74; C. 27/4 75, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 76–25/11 76; Diak. (r. Cap.) v. St. Laurentii p. Før 20/3 82, o. 12/6; Sp. Enge 84; 1 ~ 4/9 82 Elisabeth Adele Volquarts, f. 8/2 56, † 31/12 1786; 2 ~ 87 Hedvig Elwers, f. 45, † 1/5 17; F. Joh. Fred. E., Apoth. i Husum; M. Margr. Carstens; [# 1817; † Aabenraa 18/7 s. A.; (W. II. 293, Suppl. 102; J. 295. 305. 496. 1581; M. 156; Kordes 22; Lüb. & Schr. 43; Ehrencr.-M. I. 368; Pr.-Ber. 1818 S. 51, 1826 S. 392; Lengnick. 4 Hf. 10; Dimit. fra Herlufsh. No. 558); KUM III, s. 297, 333 (»Petrus Ludovicus Bernth«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 367].

11. 13/1 1818 [Hellevad-E. 10/1 06] Peter Petersen, f. Aabenraa 20/12 77; F. Andreas P., Gartner; M. Susanne Marie Petersdtr.; St. Kiel 96; C. Gottorp 02; ~ 21/4 04 Ingeborg Christiane Teilmann, f. Endrupholm 18/3 80, † Aabenraa 12/6 61; F. Etrd. Tøger Reenberg de Teilmann, Propr.; M. Sophie Amalie v. Gersdorff; [† 13/7 1849; (J. 288. 295; M. 127. 156; Fr. B. I. 43; Wulff. 25; Volb. 19); Achelis II, nr. 7701; Fr.B. I, s. 43].

12. 5/9 1850 [Adserballe 11/4 49] Henrik Roth; [# 8/7 1864; 18/3 65 Vigerslev-V.; see der].

13. c. Sp. 1864 [Stenderup 49] Erik Peter Friederich Raben, [1864 Halk; see der].

14. 1664 [Uge 31/8 46] Nis Petersen Høck, f. Lundsgaard, Høist S., 22/8 05; F. Peter Emil H., Gdeier.; St. Haderslev t. Kiel 32; C. Gottorp 37; [† 20/4 1881; (M. 154. 156; Fr. B. I. 120; Wulff 57, II. 18; Had. Joh. 64; K.-K. 1862, S. 16); Achelis II, nr. 9241; Fr.B. I, s. 120].

15. 1881. Hinrich Wolf; † 11/1 1903; see Bylderup.

———————————

 

 

No 1466b. Diakoner (Kapellaner) i Varnæs.

[Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1650.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format]
———————————

1. c. 1594. Jürgen (Georg) Lund; [1609 Hellevad-E.; see der].

2. 1609. Niels Ketelsen (Nicolaus Chiliani); [c. 1617 Diak. Kliplev; see Holbøl].

3. 1617. Lorenz Thomsen*, f. (Ribe) c. 89; vist St. Ribe 13; [† 18/1 1681; (J. 296; Tresch. 329; KUM I, s. 11 (»Laurentius Thomæ Ripensis«))].

4. 1681. Jacob (Petersen) Fabricius, fmtl. af Varnæs, f. 17; St. Rostock 37, Kbh. 41, Helmstedt 59, Rostock 62; [† 24/7 1681; (J. 296); Achelis I, nr. 1957].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Varnæs Kirke, s. 1890-1905.
Grove-Stephensen, F.S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.