Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 522. Hygum,

Frøs Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 2/469; Rh. 445; N. M. 1/1 1766; M. S.; Lkm. 6/74; Kbg. 1655 (÷ 1709-1715, 1716-1732).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. (1526) Mag. Paul Albretsen.

1. k. 8/4 1527 [Rødding-S. 25] Mag. Thomas Knudsen Hygom*, f. 03; St. Wittenberg 42; Pr. 28–42; Mag. Wittenberg 25/1 43; tillige Cannik i Ribe 44; bestyrede Puggaards Stiftelse 47–54; ~ (32) Anna Hansdtr.; 12 B.; see H. Thomæsen t. Kbh. Frue K.; Etm.; S. Thomesen i Spandet; K. Thomæsen i Ø. Løgum; [† Ribe 5/1 1581; var Tolk for Biskop Hans Wandal, som ikke var det danske Sprog mægtig; N. 314].

Achelis I, nr. 106; Hegelund I s. 54, 142; II s. 31; Kinch II, s. 9-10, 11, 163, 178.

2. 1574**. F. S. Peder Thomæsen; ~ 6/6 74 Marie . . . . , fra Ganderup, Fol S.; [† 16/7 1581].

Hegelund I s. 96, 143; II s. 62.

3. 1583. Claus Stuhr (Sture), maaskee af Hammelev; Pr. 29/8 08; ~ Marine . . . . , † 2/7 13; mindst 2 S.; see Etm., Peder C. S., kgl. Confess.; [† 1620; see N. khist. S. 6/645].

Hegelund I s. 504, 594, 615; II s. 275, 303; KS 2:6 (1872-73), s. 550.

4. 1621. F. S. Jørgen Clausen Stuhr (Sture), f. c. •/2 90; St. Kbh. 13; ~ c. 15 Abel Knudsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 15/4 1629; Lgst. i Fol Kgd.].

KUM I, s. 10 (»Georgius Stureus Hugomensis«); Achelis I, nr. 1284; DanKir bd. 20 (1954), s. 761 (se nedenfor); s. 824 (Fole Kirke).

5. o. Ribe 23/12 1629. Peder Bertelsen af Arrild, f. 07; St. 27; ~ F. E., † c. 51; [† 1652; druknede ved Badning i Flads Aa].

KUM I, s. 88 (»Petrus Bartholinus Arrild«); Achelis I, nr. 1703; DanKir bd. 20 (1954), s. 824 (Fole kirke).

6. o. 19/8 1652. Mag. Niels Christensen Friis af V. Vedsted, f. Ribe; St. Ribe 45; Mag. 52; [† 1654; tog vist sin Død over et til Formandens Enke givet Ægteskabsløfte].

KUM I, s. 192 (»Nicolaus Christiani Frisius«); Achelis I, nr. 2192.

7. o. 19/1 1655. Peder Jacobsen Hygom*, f. Haderslev; F. Bgr.; St. Haderslev t. Rostock 48, Kbh. 50; 1 ~ 10/6 55 Christine . . . , † Ribe 59; 2 ~ 60 . . . ., † 69 i Barselseng; 3 ~ Kirsten Nisdtr., f. c. 46, b. 11/12 33; F. N. Troelsen p. Hjerndrupgd.; M. Kirsten Marcusdtr.; see Etm.; Nis P. H. i Roager; H. N. Eltang og R. H. Kjersing i Spandet; Johan P. H. i Gjørding-V.; A. T. Hvidding i Fol; S. M. Skamstrup i Ølstrup-H.; [b. 31/7 1708. Havde ikke Attestation. Sognemændene indgave 2/2 56 et Vidne, at han blev viet Trin. 55 til sin Hustru, og at hun ved en pludselig Skræk over et Fald nedkom 3/1 56. Øvrigheden syntes, ikke ganske at ville troe det. Med høit Mod udstod han og Ægtefælle de tyranniserende Polakkers Grovheder og saae Guds Hævn over dem alle, som ængstede dem. „Vi flygtede Alle til Ribe og her blev 1ste Juledag ingen Prædiken og saa døde her 540 Mennesker“ (Rh.); T. 302].

KUM I, s. 221 (»Petrus Iacobi Hatersleb.-Holsatus«); Achelis I, nr. 2303.

8. 3/12 1682**. F. S. Jacob Pedersen Hygom*, f. 7/11 57; St. Ribe 76, Bacc. 78; Famulus v. d. Kgl. Bibl. i Kbh. c. 76; D. p. C.; Pr. 30–32; ~ c. 88 Karen Jensdtr. Buch af Skanderup; see Peder J. H. t. Aalbg. Bud. K.; Jens J. Buch H. i Randrup; [# 1741; † hos Sønnen i Randrup 17/12 54, b. 19/4 55; T. 249].

KUM II, s. 65, 80 (»Iacobus Petri Hygomæus«); Achelis I, nr. 3307.

9. 12/6 (12/7?) 1732** [Lintrup-H. 5/12 18**] F. S. Peder Jacobsen Hygom; [5/10 1736 Aarh. Frue K.; see Aalbg. Bud. K.].

10. 5/10 1736** [Anholt, E. f. B. 22/6 s. A.] Ancher Christensen Svendstrup af Nøvling-S., f. 10/11 96; St. Kolding 16; C. 18; »Informerede Ungdommen i 11 Aar«; p. Cap. Odder, o. 5/12 27; kgl. Conf. 9/8 28; ~ 6/9 36 Anna Cathrine Christensdtr. Lyngbye af Aalsø-H., f. 1/8 87, † 17/6 53; [† 20/3 1754; Eptph.].

KUM II, s. 401 (»Ansgarius Christierni Suenstrup«, 21 år gl.); KoldStud s. 323-24; DanKir bd. 20 (1954), s. 760-61 (se nedenfor).

11. 13/4 1754 [r. Cap. Varde 14/2 44, o. 6/5] Arnold Christian Eilersen Dyssel af Vrensted-T., f. 4/5 18; St. Thisted 35, Bacc. 38; C. 11/2 42, h.; Pr. . . ; 1 ~ Holbæk 1/8 55 Marie Kirstine Clausdtr. Barfoed, d. 26/2 24, † 25/12 72; (Sstr. t. Edel Dorthea C. B. ~ P. T. Smith i Mern); F. C. B., Cpt. v. Infanteriet i Holbæk; M. Kirstine Cirsov; 2 S., 1 D.; 2 ~ Ane Jacobine Ditlevsdtr. Blangsted af Rødding-S., f. c. 48; 2 ~ Etm.; [† 1777].

KUM II, s. 560, 589 (»Arnoldus Christianus Dyssel«, 17 år gl.); Kbg. Holbæk (1700-77 V) opsl. 99 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 599.

12. 1/10 1777 [Thorstrup-H. 31/1 55, o. 26/3] Ludvig Theosophus Christiansen Pontoppidan af Aarh. Dk., f. Torkildstrup 11/12 28; St. Aarh. 46, Bacc. 47; C. 17/1 50, n.; Hør. Aarh. 48; 1 ~ Raarup 11/7 55 Franciska Lovise Eriksdtr. Pontoppidan af Kbh. Hofpr., f. 14/3 (16/1?) 35, † 30/5 73; 2 ~ 27/10 78 F. E., † Ribe Cathr. 29/9 24; mindst 1 S.; see Ditlev B. P. i Hviding; [† 26/11 1793].

KUM III, s. 64, 71 (»Ludouicus Theosoph. Pontoppidan«, 18 år gl.).

13. 17/1 1794 [Hjortlund-K. 25/11 78] Christian Jepsen Foersom, f. Ribe 29/8 35; F. J. Christensen F., Bgr. (Bdr. t. Kirsten C. F. ~ N. N. Møller, r. Cap. i Holstebro-M. og Morbdr. t. N. Müller i Ringkjøb.-R.); M. Magdalene Clausdtr.; St. Ribe 53; C. •/9 55; p. Cap. Hjortlund-K. 3/2 69, o. 17/3; Sp. Ø. Linnet 26/1 70; Pr. 87; ~ c. 70 Ellen Sophie Thun af Ø. Linnet, d. Hjortlund 1/12 45, † 22/6 29; mindst 1 S., 1 D.; (Sønnen Peter Thun F., berømt Skuespiller (DBL), see Peter T. F. i Hammelev-E. og N. C. Gamborg i Ø. og V. Assels); [† 12/2 (12/3?) 1796].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1138, 1259.

14. 15/4 1796 [Frederiks-K., o. 21/2 81; tillige Karup 17/8 87] Hans Munch, f. Od. 9/8 40; F. Nikolaj M., Kandestøber i Od. M. Gertrud Margrethe Hansdtr.; St. Od. 62; C. 15/10 70, n.; Cat. Kbh. Holmens K. 1/3 74; Cat. Nordbg. 77, Frederiks-K. 1/11 80; ~ Kbh. Holmens K. 29/10 77 Cathrine Marie Høyer, f. 55, † Hjerting 27/8 14; (87) 2 S., 2 D.; see I. C. Valeur i Ørum-G.; S. H. Kryssing i Meirup-M.; [# 8/2 1805; † 5/1 06].

KUM III, s. 223 (»Ioannes Munch«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5442; Nygaards sedler: Børn.

15. 3/5 1805 [Ribe Hosp. 22/11 99] Frants Trolle Bertelsen, f. Assens 10/6 72; F. Kmrd. Lorents B., Tolder; M. Anna Dorothea Trolle; St. Nybg. 90; C. 9/5 96, n.; p. Cap. Assens-Kj., o. 23/8 99; 1 ~ Verninge 3/5 00 sin Cousine Inger Trolle af Verninge, d. 22/11 75, † 26/8 07; 2 ~ Pauline Breum, f. c. 75, † Haderslev 27/10 37; [† 1/11 1835].

Verninge, s. 154.

16. 22/3 1836 [Sneum-T. 4/6 30] Hans Henrik Matzen, f. Ribe 13/4 87; F. Andreas M., Farver; M. Mette Sophie Lange; St. Ribe 04; C. 11/10 08, l.; Cat. Hobro 5/11 17; Sp. Hersom-B.-K. 24/9 23; Apr. 28/8 38; R.* 8/10 50; ~ 10/7 18 Cathrine Marie Matzen, f. 1/2 97, † 10/4 32; F. Benjamin M., Kbmd. i Ribe; M. Karen Friis Gerdes; 1 S., 3 D.; see Mathias T. Madsen i Gjødvad-B.; E. A. Hjort i Røgen-S.; [† 15/12 1854; dygtig og retskaffen].

17. 10/4 1855 [Alslev-H. 29/12 38, o. 13/3 39] Niels Peter Jørgensen af Hjarup-V., f. 19/12 11; St. Kold. 28; C. 17/1 34, l.; Huslærer hos Provst Dan. Smith i Stege; ~ 6/8 41 Petra Dorothea Julie Wolf af Magstrup-J., f. 29/5 11, † 1/4 89; 1 S., 3 D.; see Hans J. J., cd. th. 69/1; [suspenderet 1867 af den tydske Regjering formedelst Edsnægtelse; afsat 20/5 s. A.; 30/4 1870 Skanderup; # •/12 84; † 8/3 1885].

H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 701.

18. cst. Sp. 22/12 1867. Ditlef Peter Wilhelm Theodor Tiedje; [13/8 1868 Karlum; see Skrydstrup].

19. 1868 [Klangsbøl 66] Gustav Emil (Justus E.) Brag af Adsbøl-G., f. Tønder 21/11 38; St. Altona t. Kiel 58, i Erlangen 59; C. Flensborg 63; Sp. Dybbøl 64; Treia 65; Bredsted 66; [# 1899; † 4/11 1903].

Arends I, s. 76; Achelis II, nr. 10151.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Hygum Kirke, s. 742-762.
Hansen, John: Om Hr. Peder Jacobsen i Hygum og nogle af hans Efterkommere. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 818-821.
Rørdam, Holger Fr.: M. Thomas Knudsen i Hygum. Kirkehistoriske Samlinger, 2:2 (1860-1862), s. 253-265.