Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 18. Aalsø og Heod,

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; K.; L. P. B. 555; L. S. 1/49; P. 59; Kbg. 1646 (÷ 1686-1707).
———————————

1. 1536. [Munk] Rasmus Nielsen.

1b. (1553). Rasmus Hansen; [† 1567; 4/10 1553 fik »Hr. Rasmus Hansen, Sognepræst i Aalsøe, 2 Pd. Byg og 1 Pd. Rug« af Kongen].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 260.

2. 1567 [p. Cap.* 64] Jens Andersen*; Pr. (08. 10); siges at have været Præst i 50 Aar, men hvorledes?; see S. J. Quist i Veilby-H.; [var her endnu 1610; fmtl. † ca. 1617-18; efter L. S., var han Nr. 1 og R. Nielsen Nr. 2; men, da den bekjendte Samler Kønig selv har givet Indb. til Aarh. M., maa han vel staae til troende].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; 5:2 (1903-05), s. 555.

3. c. 1618(?). [Hør. i Aarh. Stift c. 11] Søren Kjeldsen* af Saxild-N., f. c. 82; St. i Kbh. (10); ~ Anne (d.y.) Pedersdtr. Kuri; (Sstr. t. Anne (d.e.) P. K. ~ M. T. Wingaard i Nørholm), † efter 63; F. Peder K. til Vesterris; M. Maren Nielsdtr. Kras; 7 S., 7 D.; see Etm.; N. N. Lyngbye i Braband-K.; [† 1669; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus •/3 1611; Eptph.].

F-P s. 254 (»Sevrinus Chiliani Saxildius«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 749; PT 7:4 (1919), s. 216, 217, 223.

4. 27/4 1669** [p. Cap.*] Claus Nielsen Lyngbye af Lyngby-A., f. 12/3 35; St. Aarh. 57, deltog i Forvaret af Kbh. 59, Bacc. 63; Hør. Aarh. (63); ~ F. D. Sidsel Sørensdtr., † 3/1 87 ved at falde ud af et Vindue, idet hun vilde see efter en Vogn; u. B.; [† 20/7 1677].

KUM I, s. 273, 320 (»Claudius Nicolai Lyngbye«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 2 (gælder også formanden); FAaW s. 17.

5. 31/7 1677. [Sp. Hveisel-G. 4/4 74, E. f. B. 14/11] F. Bdr. Christen Nielsen Lyngbye, f. 11/11 40; St. Sorø 60; Pr. 7/5 90; ~ Bodil Cathrine Pedersdtr., f. p. Lyngsbækgd., f. c. 60, † Aalsø 00; (Sstr. t. Dorthe Margrethe P. ~ E. S. Bredegaard i Hveisel-G.); F. P. Andersen, Forp. p. Lyngsbækgd., Draaby S.; M. Margrethe Jacobsdtr.; 4 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see C. J. Schjønning og J. Davidsen i Odder; A. C. Svendstrup i Hygum; N. C. Nykirk i V. Hæsinge-L.; [† 1693].

KUM I, s. 284 (»Iohannes(!) Nicolai Lyngbye«); P-Aarh. f. 8b, opsl. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 11 og 18; FAaW s. 17-18, 33-34; Nygaards sedler: Kaldsbrev (fra Hvejsel-G.).

6. 9/12 1693, o. 20/3 94, Frants Olsen Vroue af Vrou-R., f. c. 65; St. Vibg. 85; ~ F. E., † 00; u. B.; [† 11/1 1697].

KUM II, s. 138 (»Franciscus Olai Vroe«); Sixhøj nr. 645; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 15; FAaW s. 18.

7. 14/11 1696*, o. 11/6 97, Mag. Jacob Jonsen Buch, d. Harte 7/9 66; F. J. Jacobsen, vist af Skodborg, Herredsfoged i Anst H.; M. Karen Jensdtr. Ravn; St. Kold. 86; Hovm. for Niels Trolle Høeg 96; Mag. Kbh. 30/7 16; ~ 24/11 97 Anna Hansdtr. Cappel af Gjerrild-H., d. 1/4 70, b. 7/1 29; (mindst) 3 S., 4 D.; see Hans J. B. til Roesk. Dk.; Niels J. B. i Aarslev-H.-L.; S. Winther i Kjettinge-B.; O. C. Carlebye i Hammelev-E.; J. J. Schandorf i Taulov; J. P. Steenstrup i Raklev; [† 6/6 1736].

KUM II, s. 148 (»Iacobus Jonæ Buchius«), s. 403 (»Iacobus Bucchius«); KoldStud s. 84; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. nr. 43, 60; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hendes begr.; PT 13:2 (1953), s. 20 (Ritm. J. Kaas); EM II, s. 137.

8. 27/11 1722**. F. S. Hans Jacobsen Buch; [11/4 1724 Aarslev-H.-L.; see Roesk. Dk.].

9. 5/8 1724**. F. Bdr. Niels Jacobsen Buch; [13/4 1726 Aarslev-H.-L.; see der].

10. 20/3 1733**, o. 3/6, Jørgen Pedersen Steenstrup; Pr. 43; [8/12 1758 Raklev; see der].

11. 26/1 1759. Niels Nielsen Broch, f. Bogense 26; F. N. B., Farver; M. Anna Margrethe Nielsdtr. Melhop; St. Od. 47; ~ F. D. Mette Pauline Jørgensdtr. Steenstrup af Raklev; [† 8/6 el. 18/6 1763].

12. 6/8 1763. Mads Jensen Bergenhammer; [7/4 1771 Ørting-F.; see der].

13. 13/6 1771 [Rand. Hosp. 2/1 56] Mag. Andreas Kønig (Kønnesen), f. Helsingor 10/9 16; F. Kønne Andersen, Færgemd., Fisker og Værtshuusholder; M. Sophie Bertelsdtr. Stuve; St. pr. fra Sommersted 35; C. 2/8 el. 8/8 40, l.; r. Cap. Vibg. Dk. 25/8 41, o. 25/10; 2 r. Cap. i Rand. 2/2 48; Mag. s. A.; 1 r. Cap. ss. 10/10 54; Sp. Asfærg-F. 28/2 55 ; ~ Kbh. Hel. G. K. 2/5 42 sin Cousine Helene Sophie Lund, f. Kbh. 2/9 15, † Grenaa 20/11 06; F. Bendix Lund, Guldsmed; M. Anne Bertelsdtr. Stuve; hun stiftede et Legat paa 1000 Rdlr. til Grenaa Bys Fattige; [† 14/3 1776; god Philolog og Historiker; flittig Samler til Præstehistorien; havde et Bibl. paa c. 2,500 Bøger; fik ved Jordskjælvet 41 en Rystelse, som han ikke forvandt; Prædikede kuns faa (3–4) Gange i Asfærg. Meget hypocondrisk og ubestandig (Lkm.)].

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 208; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1460; PT 3:6 (1893), s. 56.

14. 18/4 1776, o. 12/7, Peder Worsøe af Veilby-H., f. 41 el. 46; St. pr. 62; C. 12/12 65, h.; R. Apr. 31/7 15; ~ Skafføgd., Hvilsager 6/11 78 Margrethe Sophie Behr fra Skafføgd., f. c. 59, † Grenaa 2/12 32; 3 D.; [† 27/11 1819].

15. 7/6 1820 [Adj. i Nakskov 5/6 07] Hans Andreas Biltzing, f. Christiania 4/4 80; F. Kbmd.; St. Christiania 97; C. 15/1 07, h.; ~ Johanne Margrethe Teisen, f. Nakskov 91, † Agri 8/2 64; F. Farver; see Emil A. B. i Agri-E.; [† 10/8 1853; E. 1/129 og S. 1/147].

16. 27/10 1853 [Nimtofte-T. 25/7 37] Peter Christian la Cour; [6/5 1861 Odder; see der].

17. 10/7 1861 [Østerø, Fær., 12/1 55] Carl Vilhelm Prytz, f. Abbedsbjerg, Krummerup S., 5/2 10; F. Krigs-Ass. Christ. P., kgl. Postfører; M. Helene Elisabeth Smith af Holbæk-M.; St. Vdbg. 28; C. 4/7 37, h.; Institutbest. i Nykjøb. p. F.; Sp. p. Nordstrømø 16/9 48, o. 3/11; V.-Pr. 53; ~ 43 Pauline Regine Lerche, f. Nestved 14/8 12; F. Møller; 1 S., 2 D.

Fær, s. 8.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.