Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 524. Hyllested og Rosmus,

Sønder Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 2/9; L. P. B. 539; P. 62; Lkm. 5/309; Kbg. 1684.
———————————

1. 15 . . Rasmus . . .; maaskee identisk med Nr. 2 i Lyngby-A.; see der.

2. (1584). Christen Nielsen.

3. 15 . . Iver . . .

4. k. 16/4 1592 [Hornslet 91] Jacob Sørensen Hofmann, f. Lyngby; ~ Kirsten Henriksdtr., f. c. 61, b. 16/12 51; [† 1630].

5. k. 5/9 1630. Jens Pedersen Welling; St. Aarh. 27; ~ . . . . ; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1655].

KUM I, s. 83 (»Ian. Pet. Velling.«); »~ Kirstine Nielsdtr. af Lyngby-A.« udgår, see FAaW s. 18.

6. 2/7 1655, o. 27/9, Niels Rasmussen Trane el. Sønderup, f. Vammen Sogn c. 19; St. Vibg. 40; vist 1 ~ F. E.; u. B.; 2 ~ Kirsten Nielsdtr. Lyngbye af Lyngby-A., f. 16/8 47; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [b. 19/12 1689; Pg. br. 89].

KUM I, s. 157 (»Nicolaus Erasmi Synderupius«); Sixhøj nr. 85; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Sønder hrd. 5, 28; FAaW s. 18, 34-35.

7. 5/4 1690 [Cap.*, o. 16/8 89**] Mag. Peder Hansen Steenstrup af Steenstrup-L.; St. Od. 70; 1 ~ F. E., b. Hyllested 8/10 05; u. B.; 2 ~ 10/9 06 Anna Sophie Enevoldsdtr. Schacktavl, f. c. 76; F. E. Torbensen S., Premierlieut.; M. Dorothe Joachimsdtr. Budde, p. Nordvie gd. i Stange, Norge; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Jørgen P. S. i Raklev; [b. 15/3 1714].

KUM II, s. 20 (»Petrus Iohannis Stenstrupius«); FAaW s. 18; P-Aarh. f. 59a, opsl. 62.

8. 8/10 1714, o. 19/12, Niels Jensen Holst af Lime, f. c. 91; vist St. pr. 07; Pr. 11/5 35; ~ 7/5 15 F. E., † 1/7 56; 2 S., 1 D.; see Enevold P. N. H. i Rørby; [† 15/2 1743].

KUM II, s. 324 (»Nicolaus Holst Munderslovius«, 16 år gl.); FAaW s. 18.

9. 15/3 1743, o. 24/5, Christian Frederik Christensen Irgens; [3/3 1747 Greve-K.; see der].

10. 14/4 1747 [Kornerup-S. 10/7 39, o. 16/9] Johan Nicolaisen Dajon*, f. Kbh. 18/4 11; F. N. D., kgl. Materialforv.; M. Magdalene Elisabeth Ferslev; St. Slangerup 29; Huslærer i Christiania 33–35; C. 7/7 36, h.; Huslærer hos Landsdommer Peeder Benzon Mylius 37–39; ~ Kbh. Nic. K. 7/12 39 Helene Aare, † Skjødstrup 20/6 90; Kornerup 3 S., 3 D., her 3 D.; [b. 21/11 1788].

KUM II, s. 505 (»Iohannes Dajon«, 18 år gl.); KS 3:5 (1884-86), s. 553-556 (Kornerup og Svogerslev); Nygaards sedler: Børn i Hyllested.

11. 9/1 1789, o. Vibg. 18/3, Frederik Christian Hjort, f. p. Gunderslevholm 27/9 60 (O. P.); F. Peder H., Forp. ss., siden Foged i Hids og Lysgaard Herreder; M. Else Frederiksdtr. Holm af Svanninge; St. Vibg. 78; C. •/4 85; ~ 12/6 89 Karen Bagge af Holme-T., f. 17/10 58, † 29/6 40; 2 S., 2 D.; see P. Worm i Kristrup-H.; [† 3/4 1820; N. 253; E. 1/658 og S. 1/798].

KUM III, s. 365 (»Fridericus Christianus Hiort«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1390.

12. 14/6 1820. Peter Worm; [30/6 1838 Kristrup-H.; see der].

13. 3/11 1838 [Seiling-S. 6/9 33] Søren Møller Sørensen; [26/10 1857 Esbønderup-N.; see der].

14. 11/1 1858 [Guldager 5/6 47] Adrian Brøndlund Pontoppidan af Ørting-F., f. Skjoldborg 16/4 08; St. Hors. 28; C. 21/10 34, h.; p. Cap. Karlslunde-K. 26/8 35, o. 25/9; Kattrup-Ø.-T. 15/8 37; r. Cap. ss. 23/11 39; 1 ~ 19/5 42 Marie Christine Kolbye, f. 19/5 21, † 14/7 43; F. Jens K., Eier af Nygd., Ikast S.; 1 S.; 2 ~ 23/9 47 Jensine Elisabeth Sophie Stürup, f. 14/1 18; F. Jens Vilh. S., Toldinsp. i Nysted; M. Dorthea Soph. Busch af Landet-R.; 3 S., 1 D.; see Jens Vilh. P., cd. th. 74/1; [† •/1 1870. Monument paa hans Grav, sat af Beboerne; see D. T. 70/108].

15. 2/5 1870. Claus Vadum; see Faaborg o. Cat.; † 19/4 1872. Et Monument af Sandsteen, sat af Beboerne, afsløret 20/6 s. A.; see D. T. 72/176.

16. 10/7 1872. Hans Peter Ludvig Petersen; 13/2 1876 Lyngby-A.; see Øls-H.-D.

17. 22/2 1877 [Harboøre 24/6 72] John Peter Johnsen; see Rødby o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.