Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 732. Lime (St. Vincentii K.),

Rødding Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/300; L. S. v. W.; Kbg. 1701.
Anm. Præsten boer i Aalbæk.
———————————

1. (1532. 49). Eske Bonde.

DV s. 272.

2. (1554). Knud Nielsen; [vist † 1592; fik af Mag. Splid Fassi el. Fasti, der havde L. K. som et Præbende, Løfte om en Gd., Sønderhede, som var bortfæstet til 2 Bønder; see N. khist. Saml. 5/525–26].

3. vist 1591**. Niels Pedersen Juul*; [† 1645; havde i 1615 Lihme Prebænde; T. 308].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; LAV: Viborg Kapitels jordebog 1615, Viborg Bisp, C-2­252.

4. (1654). Jens Lauritsen Holst; vist St. Vibg. 40; Pr.; see Etm.; Laurits J. H. i Estvad-R.; O. N. Hosum i Hundborg-J.; [levede endnu 1/9 1690; fik 54 Aalbæk Pg., som han havde i Fæste; blev vistnok indstævnet for mord 25/9 89].

KUM I, s. 156 (»Iohannes Laurentij«); Sixhøj nr. 83; E. Brejls skifteuddr.: Dueholm, Ørum og Vestervig amter nr. 66, Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 56; JJJ uden kildehenvisning.

5. k. 14/3 1685**, o. 4/10 86, F. S. Jens Jensen Holst; St. Vibg. 79; C. 23/11 81, n.; ~ Galten 25/11 87 Karen Nielsdtr. Galten af Galten-H., b. 13/2 31; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Niels J. H. i Hyllested-R.; [† •/3 1695].

KUM II, s. 92 (»Ianus Iani Holstius«); Sixhøj nr. 607; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 63; Nygaards sedler: Vielse; FAaW s. 18, 19.

6. 7/5 1695, o. 31/7, Anders Christensen Hjortsvang, maaskee af Nørhaa; St. Thisted 91; C. 5/7 94, n.; ~ F. E.; 1 S.; 3 ~ Etm.; [† 1700].

KUM II, s. 185 (»Andreas Christiani Hiortzvang«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 63.

7. 16/8 1700, o. 20/10, Jens Jacobsen Haverslund, f. c. 75; vist St. Aalbg. 99; ~ 5/8 1701 F. E., Skifte 5/3 31; 1 S., 2 D.; see F. J. Brøndlund i Helligsø-G.; [b. 6/2 1733].

KUM II, s. 249 (»Ianus Iacobi Haverslebius«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 63; PT 9:3 (1930), s. 93; Nygaards sedler: Vielse, børn, børn, død.

8. 20/3 1733, o. 22/5, Johan Jørgensen Helsted; [3/5 1737 Lønborg-E.; see der].

9. 12/7 1737, o. 10/8, Mogens Wendelboe (Brasch) af Holmsland, f. 12/9 12; St. Ribe 32; C. 5/7 36, n.; ~ Marie Sophie Poulsdtr. Stauning af Stavning; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Etm.; C. V. Brasch i Hillerslev-K.; H. J. Mehl i Rødding-K.; [† 7/10 1743].

KUM II, s. 539 (»Magnus Wendelboe«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 71.

10. 8/11 1743, o. 4/12, Hans Christiansen el. Christensen Sinding; [16/1 1767 Rødding-K.; see der].

11. 6/3 1767, o. 8/4, Jens Østengaard (Østergaard), f. Hors. 3/11 34; F. Jeppe Jensen Ø.; M. Clara . . . ; St. Hors. 54; C. 2/8 60, n.; 1 ~ Hvirring 23/4 73 Anna Maria Busch, f. 41, † 18/10 74; 2 ~ 18/7 75 Martha Frederiksdtr. Deichmann af Engom, f. Haasum 2/10 50, † 9/1 34; 2 S., 8 D.; [# 22/6 1804; gik i Barndom; † her 24/10 07].

KUM III, s. 142 (»Ianus Ostengaard«, 21 år gl.); Kbg. Horsens V. Fr. (1703-1742), s. 527, opsl. 262 (dåb), (1743-86), s. 276, opsl. 143 (mors død); Nygaards sedler: børn.

12. 2/11 1804, o. 16/1 05, Gottfred Henrik Bendtsen; [13/2 1828 Steenmagle-S.; see der].

13. 16/4 1828 [p. Cap. Taarnby 1/6 25, o. 7/7] Rasmus Severin Deichmann; [4/8 1838 Ferslev-D.-V.; see der].

14. 16/10 1838 [Hem-S. 13/3 35] Emil Anton Conrad Olsen; [4/7 1850 Longelse-F.; see Dalby-T.].

15. 1/9 1850 [p. Cap. Udbyneder-K. 16/10 40, o. 3/11] Ernst Adalbert de Fontenay; [14/2 1859 Udbyneder-K.; see der].

16. 28/4 1859 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 30/1 55, o. 7/2] Andreas Gomme Schaarup af Marstal, f. Tranderup 12/5 09; St. pr. 30; C. 3/11 42, h.; c. Lærer v. Søetatens Pigesk. 24/8 44; Lærer ss. 25/10 45; Overlærer ss. 24/10 46; 1 ~ 17/7 50 Petrine Olavia Blichfeldt, f. 14/1 25, † 9/1 60; F. Jac. B., Formand for Kongens Chaluproere; M. Karen Nielsen; 4 S., 1 D.; 2 ~ 14/5 61 F. Sstr. Caroline Josephine Blichfeldt, f. 11/1 17; u. B.; see Nicolaus Jac. S., cd. th. 76/2; [† 13/1 1878].

17. 28/3 1878 [Cap. p. p. Gudbjerg 7/5 74, o. 17/7] Peter Christian Julius Mads Melbye, f. Kbh. 16/1 16; F. Pet. M. af Middelf.-K., Silke- og Klædehdlr.; M. Antonette Bjerregaard; St. Kbh. 64; C. 25/1 70, h1.; ~ Kbh. 26/8 74 Cathrine Jacobine Philippine Schiemann, f. Kbh. 21/6 50; F. Philip S., Musiklærer; M. Laurine Soph. Hüttendrauch; (77) u. B.; [4/7 1889 Hjerk-H.; 22/10 1900 Stiftsbjergby-M.; # 19/6 12; † Frederiksberg 20/9 14]

Elvius, s. 330-331; G-HF II, s. 178-179.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.