Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 232. Estvad og Rønbjerg,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/627; M. S. III.; R. M. 26/5 1766; Lkm. 6/441; Kbg. 1646.
Anm. Mads Hvid i Holstebro-M. skal have været Sp. her, men holdt vistnok en Cap.
———————————

1a. (1571. 82). Peder Jensen; ~ (71) . . . ; mindst 2 S.; [fmtl. † 1584; havde aarelang Strid med Kirkeeieren Peder Munk om Eiendom og Fiskerettigheder].

KS 6:2 (1936-38), s. 221; 6:2 (1936-38), s. 467 (Uddr. af Rettertingsdomme); DanKir bd. 18, s. 2608 (se nedenfor).

1b. 1584. Mads Pedersen Juel; [† 1602].

Hegelund I s. 360, II s. 211-212.

1c. o. 18/9 1602. Christen Nielsen Bruun; see. N. khist. S. 6/546; [vist † 1641].

Hegelund I s. 389, II s. 227; KS 5:2 (1903-05), s. 557 (kaldet Brand); 2:6 (1872-73), s. 546.

1 (d). 1641. Erik Nielsen Bruun (Brunow), f. Vibg. 14; F. N. Andersen B.; St. Vibg. 36; ~ c. 25 Anna Bertelsdtr. af Sevel, f. 06, † 30/4 90; 2 S., 2 D.; [b. 27/11 1666; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 136 (»Ericus Nicolai Viburgensis«); Sixhøj nr. 50, 698; Nygaards sedler: Far, børn, begravelse; DanKir bd. 18, s. 2668-70, 2671-72 (se nedenfor).

2. E. f. B. 16/2 1667. Jacob Rasmussen Juul, f. Kbh. 20/12 30; St. Kbh. 50; ~ Estvad 22/9 67 F. D. Susanne Eriksdtr. Bruun, f. 2/3 51; 2 ~ Etm.; 2 S., 1 D.; [† 26/6 1689; Lgst.].

KUM I, s. 223 (»Iacobus Erasmi Iulius«); Sixhøj nr. 50, 698; Nygaards sedler: Vielse, børn; DanKir bd. 18, s. 2634, 2654-55, 2656, 2671-72 (se nedenfor).

3. 28/5 1684**, o. 8/12, Laurits Jensen Holst af Lime, f. Aalbæk 21/3 54; St. Vibg. 72; Pr. (22); ~ Estvad 27/8 90 F. E., † 32; [b. 12/2 1724; gav 92 Daabsfad til K. med sin Hustru og denne 1. Ægtemand; Lgst.].

KUM II, s. 32 (»Lavrentius Iani«); Sixhøj nr. 532; Nygaards sedler: Vielse, provst; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 56; DanKir bd. 18, s. 2634, 2654-55, 2656, 2671-72 (se nedenfor).

4. 8/10 1723**. Peder Nielsen Høeg, d. Vibg. 16/9 95; F. N. Pedersen H., Kbmd. og Hosp.forst.; M. Catharine Sigvardsdtr. Harch; St. Vibg. 14; Pr. . . ; ~ 25 Christine Amalie Schovendahl, b. Estvad 4/12 60; Stedf. Oluf Drejer; Stedm. Anna Johansdtr.; 5 S., 2 D.; [† 24/3 1754].

KUM II, s. 32 (»Lavrentius Iani«); Sixhøj nr. 854, 564; Nygaards sedler: Dåb, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 27, 32.

5. 11/5 1754, o. 19/7, Jens Henriksen Morsing af Hjerk-H., f. 6/10 09; St. Nykjøb. p. M. 30; C. 38; 1 ~ Spentrup Pg. 7/4 55 Abelone Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G., d. 18/12 29, b. 31/1 69; u. B.; 2 ~ Spentrup 6/10 69 Anna Elisabeth Jacobsdtr. Høeg af Tvede-L., d. 23/4 33, † 11/11 01; 1 D.; 2 ~ Holstebro 24/9 78 Christen Kolbye, Eier af Rindum Nygd.; [† 20/6 1774; Monument p. Kgd.].

KUM II, s. 520 (»Ianus Morsing«, 22 år gl.); F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017; DanKir bd. 18, s. 2676 (se nedenfor).

6. 13/7 1774 [Balling-V. 2/6 59] Hans Frederik Lauritsen Laurberg af Sønderholm-F., f. 32; St. Vibg. 52; ~ Helene Marie Muderspach, E. e. N. N.; [† 27/8 1790].

KUM III, s. 123 (»Ioannes Fridericus Laurberg«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1179.

7. 5/11 1790, o. 16/2 91, Jens Kjeldsen Schjørring; Pr. . . .; [22/4 1818 Jebjerg-L.; see der].

8. 23/9 1818, o. 11/12, Ole Magnus Bjerregaard, f. Kbh. 1/1 79; F. Andreas B., kgl. Kok; M. Helene Pind; St. Kbh. 19/10 97; C. 7/5 02, h.; [† 15/1 1827].

9. 10/5 1827, o. 4/7, Søren Møller Tranberg; [2/4 1828 Hjerm-G.; see der].

10. 4/7 1828. Ancher Heegaard af Nordby p. S., f. 02; St. Aarh. 19; C. 16/10 23, l.; ~ Albertine Dorothea Wittroch; 2 ~ 4/2 40 Jens Ebbesen, Gdmd. i Onsbjerg; 1 S., 2 D.; [† af Typhus i Nordby 21/7 1834; Lgst. i Nordby].

DanKir bd. 4, s. 2792 (Nordby kirke).

11. 31/10 1834, o. 23/1 35 [c. Adj. Vdbg. 29, Adj. ss. 27/9 30] Isak Marius Bendsen Gad; [4/2 1843 Holstebro-M.; see Kolding].

12. 14/4 1843 [p. Cap. Smidstrup-S. 25/9 35, o. 4/11] F. Bdr. Theodor Nonus Gad af Roesk. Dk. r. Cap., f. Hirschholm 29/1 10; St. Roesk. 27; C. 16/1 33, h.; ~ 3/5 45 Constance Mathilde Clausson af Smidstrup-S., f. 27/6 08, † 29/10 50; u. B.; [# 11/3 1851; (67) Patient paa Sindssygeasylet ved Aarh.].

13. 18/5 1851 [Skllrr. i Hundie, Sjælld.] Niels Peter Cruusberg; [24/10 1859 Tversted-U.-B.; see der].

14. 29/12 1859, o. 10/2 60, Niels Peter Gjølbye, f. Vibg. 17/10 16; F. Peter G., Kbmd.; M. Else Elisab. Blegvad; St. Vibg. 34; C. 4/11 40, h.; O.; [# 7/10 1864; † Vibg. Sortebr. S. 29/9 1885].

Sixhøj nr. 1676.

15. 15/12 1864 [p. Cap. Tostrup-U. 26/12 58, o. 16/2 59] Harald Vilhelm Bülow, f. Svendbg. 1/2 32; F. Frederik Vilhelm v. B., Søkrigscomm., Mynsterskrvr.; M. Christiane Cathrine Frandsen; St. Od. 49; C. 19/6 54, l.; ~ 16/5 65 Dorothea Margrethe Lund, f. 23/8 46; F. Skllrr. i Tostrup; M. Andreas Teline Teilmann af Jydstrup-V.; (68) 1 S., 1 D. [6/2 1872 Ølby-A.-F.; 26/11 77 Magleby i S.].

16. 23/4 1872, o. 3/4 [Skllrr. i Nybg. 60] Christian Mørk Jungersen; [13/11 1876 Ferslev-V.; see der].

17. 18/1 1877 [Cap. p.p. Greve-K. 15/4 73, o. 14/5] Anton Vilhelm Scheel Olrich, f. Helsing. 22/1 44; F. Etrd. Jac. Baden O., Bgmstr.; M. Hele Christine Rosenørn; St. Fdbg. 63; C. 17/6 69; 1.; ~ Rand. 8/10 73 Elisa Victoria Møller, f. Rand. 3/10 47; F. Pet. Christ. M., Læge; M. Elisa Amalie Secher; (77) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2018, Estvad Kirke, s. 2607-2686, Rønbjerg Kirke, s. 2687-2740.