Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 447. Hjerk og Harre,

Harre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/321; Kbg. 1696.
———————————

1a. (1534. 45). Thomas Simonsen.

KS 7:3 (1957-59), s. 13.

1b. vist 1546 [Universitetspedel 37–43; St. i Wittenberg til 46] Christen Madsen Bruun; Pr. 62; [† 1585–86].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 204; 2:6 (1872-73), s. 620.

1c. (1608) [Cap.* (84)] Peder Christensen; [† c. 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 550 (note 17).

1 (d). (1610. 19). Christen Jacobsen; see J. C. Hjerk i Nautrup-S.-V.; P. C. Hjerk i Junget-T.; [† 1657].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ.

2. 23/2 1656**. Daniel Jensen (Fuur) af Fuur; St. Vibg. 51; 1 ~ Kirstine Bertelsdtr., † 9/11 68 (eller: levede vist endnu 81); 2 S., 3 D.; 2 ~ Magdalene Nielsdtr. Galthen af Galten-V.-H., E. e. L. J. Sommerfeldt i Grundfør-S.; 1 S., 1 D.; 3 ~ J. P. Murer i Grindsted-H.; [† 1/10 1695].

KUM II, s. 233 (»Daniel Iohannis«); Sixhøj nr. 245; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 91.

3. 12/10 1695. Henrik Christensen Morsing; (Bdr. t. Karen C. M. ~ B. P. Top i Kjerteminde-D., R. G. Bremer i Vollerslev-G. og L. Christensen i Terslev-Ø.); F. C. Jacobsen M., Byskrvr. i Od.; M. Elsebeth Willumsd.; St. Od. 87; C. 22/12 92, mediocr.; 1 ~ Anna Sophie Amalie Jacobsdtr. Bagger af Kjøng i F., f. c. 73, b. 1/3 06; 2 S., 2 D.; 2 ~ Kerteminde 20/7 06 Maren Jensdtr. Norup, f. c. 69, b. 28/3 27; F. J. Pedersen N., Rdmd. i Aalbg.; M. Margrethe Nielsdtr. Vadum af Aalbg. Frue K.; 2 S., 2 D.; 3 ~ Jebjerg 25/10 31 Jytte Knudsdtr. Schytte af Søndbjerg-O., f. c. 87, b. 4/10 72; u. B.; see Jacob H. M. i Durup-T.; Christen H. M. i Landet; N. N. Juul el. Bølle, r. Cap. i Strandby-B.-M.; J. C. Flechtner i V. Hornum-H.-F.; Jens H. M. i Estvad-R.; (N. C. Stiernholm i Roslev-R.); Sønnen Niels H. M., som skal have været Cap. el. adjunctus, anføres ikke i M. S.; [b. 14/6 1740].

KUM II, s. 153 (»Henricus Christierni«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 948, 1236, 1298; Gejstl. sk. i Viborg amt, Harre hrd. nr. 1; Odense byfoged nr. 1430; PT 6:6 (1915), s. 230-31 (Gravskrifter i Aalborg), 1995, s. 38; Nygaards sedler: børn, 1. hustrus begr., 2. hustrus begr., 3. vielse, begr., enkens begr.; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

4. 1740 [Oddense-O. 11/4 33, o. 22/5] Søren Jensen Bøgeskov; F. J. Hansen B.; St. Vibg. 18; C. 17/3 22, h.; Hjerk-H. 10/2 30*; 1 ~ Lem 6/10 32 Kirstine Pedersdtr. Riis, f. c. 79, b. 29/10 55; u. B.; 2 ~ 56 Inger Villumsdtr. Steenbloch af Høislev-D.-L., f. c. 06, b. 24/2 Skive 89; u. B.; [† 1770].

KUM II, s. 418 (»Severinus Bøgeschow«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 881; Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus begr., enken.
(3/12 1762*. H. Mehl; see Rødding-K.).

5. 14/8 1770, o. 12/9, Laurits Nielsen Arrøe af Fuur, f. 35 el. 36; St. pr. 53; C. 15/3 56, n.; ~ Aalbg. Bud. K. 27/9 71 Maren Bertelsdtr. Ryberg, d. Rybjerg 19/2 36, † 8/5 00; F. B. Kristensen i Rybjerg; M. Vibeke Nielsdtr.; 1 S., 1 D.; [# 17/11 1809; † 11/6 10; en gl. hæderlig Præst, der endnu til Stads brugte den store trekantede Hat; meget formuende].

Nygaards sedler: Vielse, børn, 1787, 1801, hustrus dåb, hustrus forældre; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Salling nr. 45.
(4/6 1784*. L. N. Morsing; see Skivholme-S.).

6. 11/5 1810 [p. Cap. Valløby-T. 10/9 02, o. 17/9; Eiby-D.; Slangerup-U.; Hersted Ø. og V.; Thorslunde-I.] Simon Christian Mølsted af Alsted-F., f. 28/1 78; St. Hlh. 97; C. 17/7 99, h.; ~ Herfølge 24/6 04 Nicoline Lerche, f. 3/3 76, † Vibg. 22/6 55; F. Søren L., Gdfstr. i Søllerup; M. Marg. Ferguson; 2 S., 5 D.; see Jens A. M. i Jungshoved; [† 18/9 1828; hæderlig og retskaffen; en ivrig Præst].

7. 24/12 1828, o. 10/4 29 [Adj. Od. 24/8 19] Jørgen Vilhelm Jørgensen; [7/9 1832 Nykjøb.-R.; see Randers].

8. 7/12 1832 [Anholt 19/5 26, o. 19/7] Marcus Clod af Krogsbølle, d. 27/3 95; St. Fred. 15; C. 2/5 25, l.; c. Adj. Aalbg. 20–21; ~ Kbh. Frue K. 19/8 26 Maren Cathrine Nebelong, f. Kbh. 23/8 03, † Vium Mølle •/9 66; F. Joh. Henrik N. Skomagermstr.; M. Ane Schreiber; u. B.; [† 13/4 1858; opgav sin Stilling som c. Adj. i Aalbg., for at drage til Grækenland og hjelpe Grækerne i deres Frihedskamp; hans Reise gjennem Jydld. var et sandt Triumphtog; men jo længere han kom mod Syd, jo simplere blev det for ham, og tilsidst slap hans Penge op. Han kom kuns et Stykke op i Tydskland, da han, blottet for Alt, blev reddet af Studenterforeningen og vendte hjem igjen; E. 1/302 og S. 1/328].

9. 22/6 1858 [Lomborg-R. 17/5 48, o. 19/7] Christian Ludvig Bagger, f. Slag. 4/11 10; F. Marcus Nic. B., Landbruger, Vognmd. og Commissionair; M. Caroline Marie Kjerulf; St. Slag. 28; C. 30/4 35, h.; Skllrr. i Kbh. 40; O.; [# 18/10 1871; boer i Kbh.].

10. 4/1 1872. Hans Peter Barfoed Høyer; see Nyord.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.