Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 565. Jungshoved (Jonshoved),

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/104; L. P. B. 382; K. M.; L. S.*; M. 40; Lkm. 6/191; Kbg. 1694.
Anm. Pgden. i Stavreby. Fra 10/10 1718 til 13/8 62 Annex til Præstø-S.
———————————

0. 29/9 1525. Jens (Joannes) Jacobsen.

FR s. 93.

1. 15 . . Henrik Pedersen.

2. 15 . . Eberhard . . .

3. 15 . . Rasmus Vilhelmsen; [† 1/9 1576].

4. 1576. Christen Christensen; see C. C. Jungshoved, r. Cap. St. Hedinge; [† 1601].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

5. 1605 [Rtr. Vordingbg. 01-05] Stale (Staale?) (Stanislaus, Stalandus) Nielsen (Hollenius), f. Holla i Telemark, Norge c. 61; (maaskee Bdr. t. Simon N. i Præstø); F. fmtl. Niels, Præst ss.; St. i Kbh. (99); ~ Anna Nielsdtr., f. 97; F. N. Hansen i Vordingborg; M. Elisabeth . . . ; 2 ~ Etm.; [vist † •/12 1624; Pg. br. 07, hvorfor han ei vilde give Enken den udlovede Genant(1), som han tilkjendtes at give hende; Lgst.; Brudstk. af Lgst. i Vordingborg].

F-P s. 164 (»Stellandus Norvagus«); SerRect s. 46; KS 2:5 (1869-71), s. 146, 3:3 (1881-82), s. 10 (rektor i Vordingborg); NST 4 (1934), s. 295; Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 213a; DanKir, bd. 6, s. 896 (se nedenfor), s. 192 (Vordingborg Vor Frue kirke).
5b. 16 . . Henrich Danielsen, f. i Norge c. 65; ~ Elisabeth Pedersdtr.; [† 8/12 1620; var vist Cap.; Lgst.].
        DanKir, bd. 6, s. 896 (se nedenfor).
5c. 1620. Diderik Hansen; ~ F. E.; [fmtl. † c. 1624; var maaskee Cap.; Lgst.].
        DanKir, bd. 6, s. 896 (se nedenfor).

6. 1624 [maaskee Skp., o. 23/4 23]. Peder Hansen, f. c. 98; vist St. Malmø 17; ~ F. E., † 37; [† 19/10 1636; Lgst.].

KUM I, s. 27 (»Petrus Ioh. Helmstad.«); PT 8:6 (1927) s. 188 (»Peder Hansen Halmsted«); DanKir, bd. 6, s. 896 (se nedenfor).

7. k. 21/3 1637 [p. Cap. Gundslev, o. 24/7 33] Christopher Jacobsen Langebek, vistnok af Kallehave, f. 06; St. 28; (Ø. Egesborg 12/6 31, kaldet af Bønderne, men var for ung); Rtr. Stubbekjøb. 30/6 32; ~ Susanne Rasmusdtr. af Faxe; 2 ~ Etm.; (mindst) 1 S., 1 D.; see A. C. Jungshoved p. Bogø; [† 1650].

KUM I, s. 90 (»Christophorus Iacobi Longobech.«); KS 6:2 (1936-38), s. 466-67, 478; KR nr. 4548; PT 8:6 (1927) s. 193; KS 3:5 (1884-86), s. 142 (26 år gl.), s. 126 (»Christophorus Jacobi Longobecchius«, 27 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 2.

8. o. 23/10 1650. Morten Jensen Rønnebæk af Rønnebæk-O.; St. Hlh. 46; 1 ~ F. E.; 2 ~ 55 Karen Iversdtr. Kjær, Skifte 7/1 79; [† c. 1680].

KUM I, s. 197 (»Martinus Iani Rønnebechius«).
(Bertel Andersen; Kaldsbrevet holdt tilbage.)

9. 6/2 1680. Poul Sørensen Rechen af Alleslev; St. Vdbg. 73; 1 ~ 82 (Bev. 30/5) Cathrine Larsdtr. Hammer, maaskee af Lynge-B., † •/5 22; [† c. 1702].

KUM II, s. 41 (»Paulus Severini Rekende«); DanKir, bd. 6 (Allerslev Kirke), s. 904-05; PT 7:2 (1917) s. 12; (hustru nr. 2, Cathrine Sørensdtr., udgår).

10. 14/11 1702. Mag. Peder Arentsen Falenkamp; vist St. Vibg. 93, Bacc. 94; 1 ~ 25/4 03 Edele Sophie Schumacher; F. Anders S., Slotsforv. i Vdbg.; M. Cathrine Sophie Frederiksdtr. With; 2 ~ 16 Maren Pedersdtr., f. 85, † Ærøskjøb. 12/10 47; (Sstr. t. Karen P. ~ J. P. Horsens i Marvede-H., Moster t. L. P. Braad i Haderup og t. P. J. Buchhorst, r. Cap. i Kjerteminde-D., og Halvsstr. t. Anne Margrethe P. ~ H. P. Seyer i Alleslev og t. Maren Kofoed, SvigerMdr. t. F. U. Quist i Lynge-B.); F. P. Clemmesen, Landstingshører; M. Ursula Mortensdtr. Braad; 1 S., 1 D.; see Arent P. F. i Bregninge-S.; [afsat 1718, † 19; skal selv have sat Ild paa Pg., som br. 18, menende, ikke anderledes at kunne fordrive sine Fjender, Muus og Rotter; Lgst.].

KUM II, s. 196, 200 (»Petrus Fallenkamp«); Sixhøj nr. 697; FWDP 565,10; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 6, i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 94.
———————————

11. 13/8 1762, o. 8/10, Andreas Marcussen Gjøe; [1767 Høie-Taastrup; see der].

12. 7/3 1766*, o. 18/4, Augustinus Christian Poulsen Faber af Voer, f. 27/5 37; St. Vibg. 54; C. 56, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 23/5 60 – 23/5 65; ~ 67 Jacobe Pedersdtr. Staal, f. Vdbg. 47, † Vdbg. 18/5 18; F. P. S., Kbmd.; M. Dorothea Cathr. Flindt; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 23/11 1795; W. 1/293 og 3/203; N. 158].

KUM III, s. 137 (»Augustinus Christian Faber«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1200; Borchs K. nr. 305.

13. 11/12 1795 [r. Cap. Vig-A. 25/1 93, o. 5/4] F. S. Peter Ditlev Faber, f. 15/9 68; St. Vdbg. 87; C. 11/7 91, h.; ~ 2/9 92 Cecilie Sophie Svendstrup, f. 13/9 72, † 7/4 34; 4 S., 1 D.; [# 30/3 1810; blev Forpagter p. Kringelborg og senere tillige af Christiansminde p. Falster; fik 12 Bevilling som Kjøbmand og Strandingscommissionair(2) i Lolld. og Falst.; kjøbte 23 Rørdal ved Aalbg. til to af sine Sønner; flyttede til Aalbg. 26, til Kbh. 35; † 17/3 47. Digter, Landmand, Hippolog. Vandt adskillige Guldmedailler og 2 Sølvmedailler (for Almue-Bibl.); N. 152; E. 1/400 og S. 1/441].

14. 21/9 1810, o. 10/10, Johan Daniel Jørgensen, f. Kbh. 11/3 83; F. Jens J., Bibliothekbud; M. Sara Hildebrandt; St. Kbh. 99; C. 24/10 03, l. egr.; ~ Kbh. 5/4 11 Johanne Marie Østergaard, f. Kbh. 13/6 86, † 26/6 38; F. Cmcrd. Christ. Ø., Brygger el. Fiskebeensfabr., M. Marg. Sophie Kisling; 4 S., 3 D.; (see F. R. D. Kragerop, o. Cat. v. Nestved St. Mort. K.); [† 8/6 1843; B. D. G. 1/162].

15. 14/9 1843 [p. Cap. Høielse-L. 9/11 39, o. 29/11] Peter Mathias Otto Gesmel Thestrup, f. Aalbg. 28/10 14; F. Ole T., Kbmd.; M. Bolette Schjerup af Aalbg. Frue K.-T.; St. Aalbg. 32; C. 8/7 39, l., ~ 14/5 40 Anna Marie Henriette Redsted, f. Kbh. 17/5 17; F. Oberstlieut. Johan Fred. R., Udskrivningschef; M. Ane Kirstine Bolette (Polly) Quist; 4 S., 4 D.; see Hans Strøm Wille T., Cap. p. l. Værslev-J.; [† 14/10 1856].

16. 23/1 1857 [Ø. Nykirke-G. 7/10 47] Jens Andreas Mølsted af Hjerk-H., f. Valløby 15/6 07; St. Vibg. 26; C. 19/4 31, h.; Institutbestyrer i Lille-Nestved 32; Cat. Rødby 17/2 38, o. 2/4; Sp. Frederikshavn-H. 17/7 40; # Hirtsholmene 14/12 43; ~ Roesk. Dk. 10/4 33 Anna Sophie Elisabeth Fleischer, f. Fløng 6/9 08, † 2/1 77; F. Georg Høberg F. af Ballerup-M., Skllrr.; M. Frederikke Sophie Sandal af Udby-Ø.; 1 S., 4 D.; see P. A. Ingerslev, Cat. i Skive; [# 25/4 1877; 7/10 s. A. smuk Mindegave; boer i Kbh.].

Sixhøj nr. 1635.

17. 1/9 1877 [Aars-H. 4/3 71] Otto Johan Carsten Ottesen; see Ulstrup-G.

———————————

Noter:

(1) Genant = (af ty. genannt); fastsat pengesum eller ydelse i naturalier.
(2) Strandingskommissionær = en Person, som tidligere ydede forretningsmæssig og til dels ogsaa juridisk bistand til skipper og ladningsejer (reder, assurandør) i forbindelse med en stranding. Bevilling blev givet af Justitsministeriet og salærberegningen skulle godkendes af amtmanden.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Jungshoved Kirke, s. 887-896.